Jakou roli hraje anandamid v našich tělech?

Pakliže jste pravidelnými čtenáři našich článků, jistě jste již slůvko “anandamid” v předchozích tématech zaregistrovali. A oč se tedy jedná? Anandamid je endokanabinoid, organická sloučenina produkovaná naším tělem zcela přirozeně. Jakou roli však anandamid hraje ve funkčnosti našeho organismu? Proč je pro nás tak významný a nepostradatelný? Lze ho případně nějak nahradit? Má jeho přítomnost v našem těle vliv na rozvoj fyzických či psychických onemocnění? 

Abychom si na tyto a mnohé další otázky mohli odpověď, je potřeba nejprve pochopit a rozlišit od sebe pojmy jako endokanabinoid a fytokanabinoid. Stejně tak se dozvíme, jak tyto přírodní sloučeniny souvisí s konopím a proč. Jdeme na to!

Endokanabinoidy vs. fytokanabinoidy

Jistě už víte, o co se jedná, zmíníme-li slovo jako “kanabinoid”. Pro všechny případy však velice ve zkratce. Kanabinoidy jsou organické sloučeniny, jež můžeme rozdělit na zmiňované ENDOkanabinoidy a FYTOkanabinoidy. A teď k věci...

Endokanabinoidy

Nejprve si vysvětlíme pojem “endokanabinoid”. Předpona „endo“ odkazuje na slovo “endogenní”, což znamená, že ten či onen kanabinoid je produkován přímo naším tělem, zkrátka úplně přirozeně našimi orgány, jedním z takový endokanabinoidů je právě anandamid. Endokanabinoidy jsou součástí endokanabinoidního systému (ECS), jenž bychom mohli popsat jako skutečně rozsáhlou síť kanabinoidních receptorů. Tato síť zajišťuje patřičný chod obrovského množství fyziologických, ale i duševních procesů v našem těle.

Pro náš účel budou nejdůležitější receptory nazývané CB1 a CB2. Receptory jsou na popud a potřeby těla aktivovány či “uklidňovány” endogenními kanabinoidy. Interakce s receptory CB1 a CB2 může mít vliv na paměť, imunitní systém, náladu, chuť k jídlu, nebo také motivaci. 

Fytokanabinoidy

Nyní dokážeme specifikovat endokanabinoidy. Ptáte se ale, co jsou tedy fytokanabinoidy? Jedná se o kanabinoidy vyskytující se mimo organismus. Taktéž jsou naprosto přírodní, avšak netvoří je naše tělo, nýbrž rostlina léčebného konopí. Důležitou informací, dobře využitelnou v lékařství je fakt, že fytokanabinoidy v našem těle mohou zastávat funkci endogenních kanabinoidů v případech, kdy jich v těle není dostatek. Tento jev se nazývá klinický deficit endokanabinoidů. Mezi nejznámějšími fytokanabinoidy bychom mohli zmínit například CBD, THC, CBG, CBC či CBDV. Účinky fytokanbinoidů se velmi podobají účinkům ednogenních kanabinoidů.

Základní rozdíly jsme si vysvětlili a můžeme plynule přejít k hlavnímu tématu dnešního článku, a sice roli anandamidu v našem těle. Malou zastávkou nám bude důležitá charakteristika anandamidu, někdy též nazývaného jako “molekula blaženosti, radosti či štěstí”.

Nejznámější fytokanabinoidyNejznámější fytokanabinoidy

Co je to anandamid?

  • objeven v roce 1992

  • organická sloučenina produkovaná naším tělem

  • váže se na receptory CB1 a CB2 endokanabinoidního systému (ECS)

  • vzhledem k tomu, že receptory se nacházejí v celém těle, v různých orgánech a také rozdílných koncentrací, mohou se jeho účinky lišit člověk od člověka

  • tělo je produkuje jen v případě potřeby; tzn. jestliže jich je dostatek, nové se “nevyrábí”

  • po uvolnění jsou rychle rozkládány enzymy FAAH (mastné kyseliny)

  • anandamid je “lipofilní”, to znamená, že je velmi dobře rozpustný v tuku ale ve vodě nikoliv, proto tělo produkuje zmíněné mastné kyseliny

Role anandamidu v lidském organismu

Anandamid představuje jakousi první vlaštovku mezi objevenými endokanabinoidy. Odborníci jsou si sice vědomí, že je pro naše tělo nesmírně důležitým prvek. Jeho konkrétní role v lidském těle a způsob, jakým ho ovlivňuje, je ale stále poněkud záhadou. 

Lidské tělo, potažmo i naše mysl každého jednoho člověka, jsou věru složitý organismus a způsob, jakým naše těla reagují, nejen, na kanabinoidy je velmi rozdílný. Velký plusem v této oblasti, je každý rok stoupající počet studií zabývajících se účinky kanabinoidů. Pomalu ale jistě se nám tak stále více a více odtajňují další důležité informace. Samozřejmě existuje mnoho spekulací, my se však dnes budeme zabývat výhradně potvrzenými údaji o funkcích anandamidu. 

Molekula anandamid
Molekula anandamid; zdroj foto: understandingcbd.com

Několik studií ve svém závěru dokonce tvrdí, že použití anandamidu by se mohlo pozitivně projevit v boji a inhibici růstu rakovinných buněk. Endokanabinoid anandamid se váže na receptory CB1 a dokáže působit jako dobrý blokátor buněčné proliferace. Tímto termínem se rozumí nadměrné buněčné množení. Proliferace buněk se projevuje ve velké míře zejména v případě, je-li tělo postiženo rakovinou. 

Jak již bylo popsáno o pár řádků výše, anandamid je po svém uvolnění velmi rychle štěpen/ rozkládán mastnými kyselinami, jež tělo produkuje. Vzhledem k této “krátké životnosti” anandamidu, je důležitou informací, že i jeho účinky jsou spíše krátkodobého charakteru. Prakticky to tedy může částečně vysvětlovat, proč jsou naše pocity štěstí a spokojenosti většinou jen krátkého trvání.

Anandamidu jsou běžně připisovány role v regulaci chuti k jídlu, pocitu uspokojení a odměny, nebo zmírňování a “snesitelnosti” bolesti. Pocit spokojenosti či euforie je velmi často spojován s vyplavováním endorfinů, například při cvičení. Někteří výzkumníci se však domnívají, že za těmito pocity stojí právě účinky anandamidu. Konkrétně jeho interakce s receptory endokanabinoidního systému, jenž se nacházejí v nervové soustavě a jsou propojeny s oblastmi mozku ovlivňujícími zmíněné pocity. 

O čem píšeme

Možná vás napadlo, že pocity podobného charakteru vyvolává i kanabinoid THC. A máte naprostou pravdu. THC je totiž svým tvarem naprosto totožné anandamidu. Proto je jeho interakce s receptory CB velmi snadná a rychlá. THC je však štěpeno mnohem pomaleji. V organismu setrvává tedy déle a stejně tak do něj mnohem více a silněji zasahuje. Ve většině případů dochází k intoxikaci (více zde) a projevuje se řada nežádoucích účinků. Nejčastěji pak změny ve vnímání, chování a obzvláště nebezpečnými se jeví například zpomalené reflexy a reakce.

POZOR: Konopí s obsahem vyšším než 0,3 % THC je v České republice omezeno zákonem a lze ho legálně získat pouze na lékařský předpis za předpokladu, že to váš zdravotní stav vyžaduje. Legislativa v ostatních státech se může výrazně lišit, proto doporučujeme obezřetnost. 

Nyní se pojďme podívat na několik oblastí lidského zdraví, jež anandamid prokazetelně ovlivňuje. Na konci článku jsou Vám také k dispozici odkazy na příkladové studie, kde se dozvíte další zajímavé a podrobnější informace...

Jak jste se mohli dočíst, THC a anandamid mají stejný tvar, proto s ECS a nervovým systémem reagují tak rychle a snadno. THC je však mnohem hůře odbouratelné
Jak jste se mohli dočíst, THC a anandamid mají stejný tvar, proto s ECS a nervovým systémem reagují tak rychle a snadno. THC je však mnohem hůře odbouratelné; zdroj foto: mcanz.org.nz

Procesy ovlivňované hladinou anandamidu

Úzkost a stres

Psychické problémy mohou mít kořeny doslova kdekoliv, ať už jde o nadměrný stres, vyčerpání, frustraci nebo zdánlivě obyčejný smutek. Jestliže se tyto negativní emoce takříkajíc drží člověka skutečně dlouhodobě, mohou přerůst až do klinických poruch, typu úzkosti, deprese či například bipolární poruchy

Emoce jsou ve velké míře ovlivňovány hormony, stejně tak ale i koncentrací anandamidu. Trpíte-li úzkostí pravděpodobně je hladina anandamidu ve vašem těle velmi nízká. Reaktivita skupiny orgánů jako je hypotalamus, hypofýza a nadledviny je snížena, což negativní emoce ještě prohlubuje. Například nadleviny jsou orgán produkující kortizol, což je stresový hormon. Pokud tedy nefungují správně, je nemocná osoba ve velkém stresu i bez patřičných důvodů a v mnoha případech prakticky neustále. To může kromě psychických problémů vést i k fyzickým, jelikož imunitní systém je vlivem dlouhodobého a nadměrného stresu oslaben. 

Jednoduše řečeno, nedostatek anandamidu v centrálním nervovém systému je prediktivní pro vznik úzkosti vyvolané stresem a možná i pro další stavy související se stresem. 

Anandamid pomáhá vyrovnat aktivaci osy HPA (hypotalamus, hypofýza a nadledviny). Chronický stres však vyčerpává dostupnou zásobu anandamidu, čímž snižuje funkčnost a schopnost endokanabinoidního systému udržovat buněčnou rovnováhu, tzv. homeostázu.

Celá řada studií prokazuje, že anandamid hraje klíčovou roli při “blokování” strachu. Tuto blokaci bychom mohli charakterizovat, jako schopnost vytěsnit či alespoň tlumit nepříjemné vzpomínky a zkušenosti z nich plynoucí. Pochopení tohoto mechanismus, má obrovský klinický význam, jelikož na principu takovéto blokace funguje většina psychologických přístupů a léčebných metod určených k boji proti stresu, strachu či úzkosti. (více v odkazu č.1)

Studie z roku 2015 probíhající jak s lidmi, tak s hlodavci zjistila, že zvýšené hladiny anandamidu byly spojeny se zlepšenou náladou, méně intenzivním strachem a zmírněním úzkosti v přítomnosti vnímané hrozby (viz. odkaz č. 2).

Anandamid je přírodní antidepresivum, jelikož v naší nervové soustavě může vyvolávat pocit štěstí, uspokojení či euforie
Anandamid je přírodní antidepresivum, jelikož v naší nervové soustavě může vyvolávat pocit štěstí, uspokojení či euforie; zdroj foto: unsplash.com (autor: Cata)

Hormonální regulace a zdraví novorozenců

Celkové reprodukční zdraví a hladiny hormonů jsou ovlivňovány obrovským množstvím faktorů, a to ať už fyziologických nebo psychologických. Jedním z těchto faktorů by dle studií mohla být i hladina anandamidu. Dle Výzkum z roku 2009 je k dosažení úspěšného otěhotnění a následného spokojené těhotenství, nutná vyšší plazmatická hladina anandamidu (viz. odkaz níže č. 3)

Další z mnoha výzkumů předkládá fakt, že hladiny anandamidu jsou u přirozeně porozených dětí výrazně vyšší, než u dětí, jež se narodí císařským řezem, který je, mimo jiné, pro dítě mnohem více stresující než porod přirozený.S tímto souvisí hypotéza pokládající anandamid za jakýsi ochranný prvek, díky kterému je dítě při porodu chráněno před bolestí či případným zánětem (viz. odkaz níže č.4).
Respektovaný zdroj titulní fotografie: plantedu.com

Zmíněné studie:

1.Úzkost a stres: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1460-9568.2010.07101.x 

2.Úzkost a stres: https://link.springer.com/article/10.1007/s10902-015-9712-y

3.Hormonální regulace:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19363040/ 

4.Hormonální regulace:

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0035-1549397 Časté dotazy

Endokanabinoidní systém, neboli ECS je komplexní systém buněčné signalizace. Reguluje hladiny hormonů, spánek, náladu a spoustu dalšího. THC a CBD fungují interakcí s ECS, ten je aktivní i přesto, že jste nikdy neužili jakýkoliv konopný výrobek. CBD se váže na ECS aniž by aktivoval jeho receptory. Naopak THC stimuluje ECS receptory v mozku a podílí se na regulaci serotinu. CBD je aktivní složkou v konopí, které není psychoaktivní a díky například CBD oleji přispívá k léčbě mnoha fyzických i psychických problémů.

K léčbě úzkosti je nejčastější způsob užití CBD. Studie prokázaly, že CBD snižuje úzkost u pacientů se sociálně-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáhá k udržení nižší hladiny úzkosti a neustálému zlepšování kvality a množství spánku. Je to nejpopulárnější přírodní způsob léčby úzkosti a poruchy spánku. K dennímu užití při zvládání úzkosti se doporučují CBD kapsle nebo CBD tinktury. Ke zvládání akutních potíží se naopak doporučuje vaporizace CBD, neboť úleva se zaznamená téměř okamžitě.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Stejně jako tabákové a alkoholové výrobky, tak i konopné odrůdy s vyšším obsahem THC jsou pro mladistvé do 18ti let ilegální. CBD však nemá žádné intoxikační účinky a například v USA je považováno za výživový doplněk. Moderní extrakce konopí umožňuje z produktů odstranit THC, umožňuje tak vytvářet produkty naprosto bezpečné a se souhlasem zákonného zástupce legální i pro nezletilé. Hlavními důvody užití konopí třeba ve formě CBD oleje nebo kapslí většinou bývá úzkost, nespavost, epilepsie, autismus, ADHD, astma a u kožních problémů se uživatelé uchylují ke konopným mastím.

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/21/20
(Aktualizováno: 11/12/20)