Protizánětlivé účinky kanabinoidů při léčbě COVID-19: Přehled probíhajících studií

Nový typ koronaviru onemocnění Covid-19 je tu s námi již více, než rok. Stále se však nepodařilo nalézt konkrétní a 100% účinnou metodu léčby, či prevence. Ačkoliv lékaři již nemají tak prázdné ruce jako ještě několik měsíců zpět, i nadále jsou často odkázáni na jistou dávku experimentování s různými medikamenty, které by pacientům mohly alespoň v některých oblastech ulevit. 

Již několik měsíců se v tomto ohledu berou v potaz potenciální účinky léčebného konopí, které může být obzvláště účinné při boji se záněty a různými typy bakteriálních, ale i virových infekcí. Z toho tedy plyne fakt, že léčebné konopí a konkrétně látky, které obsahuje nazývané kanabinoidy mají dvě silné a mnoha studiemi prokázané schopnosti, a sice protizánětlivý a antimikrobiální účinek. Pojďme se nyní společně podívat, které konkrétní studie se na výzkum účinnosti kanabinoidů v léčbě Covid-19 v současnosti zaměřují, co je jejich cílem, a jaké mám prozatím výsledky? 

Kanabinoidy s potenciálem 

Velká většina výzkumů léčby onemocnění Covid-19 se rozběhla v druhé polovině roku 2020, proto je velmi časté, že mnoho ze studií ještě stále probíhá. Zajímavé jsou však i hypotézy, na základě kterých jsou výzkumy prováděny. Tyto výzkumné otázky jsou totiž vždy založeny na podložených faktech z minulých let, kdy bylo konopí zkoumáno v jiných souvislostech. 

Jedna z takových probíhajících studií je realizována od listopadu 2020 pod záštitou 4 institucí v Itálii, Španělsku a Číně tak, aby bylo docíleno, co možná nejširšího spektra zkoumaných vzorků, jelikož v různých zemích se mohou vyskytovat různé mutace tohoto viru, což bývá ovlivněno bezpočtem faktorů. Zejména pak jakousi kolektivní imunitou dané oblasti. 

Výzkum je tedy postaven hned na několika nezpochybnitelných faktech, které byly již potvrzeny předklinickým výzkumem: 

  1. Extrakty z Konopí setého s vysokým obsahem CBD jsou schopné regulovat hladinu receptorů ACE2, které při zvýšené aktivaci výrazně usnadňují průnik onemocnění Covid-19 do organismu

  2. CBD má širokou škálu účinků na imunologické schopnosti těla, jeho obranyschopnost a imunitní systém. Má tedy imunosupresivní účinek. Stejně tak má silný protizánětlivý efekt, který by mohl přispět k ochraně plic před šířením zánětu

  3. Kanabidiol může mít výrazný antivirový efekt a vliv na receptory PPARy, které ovlivňují metabolismus látek

  4. Díky vlivu na receptory PPARy by CBD mohlo napomáhat k zastavení rozvoje plicní fibrózy, a díky tomu zlepšovat funkci plic při rekonvalescenci pacientů

Cílem tohoto ambiciózního výzkumu je uznání kanabidiolu (CBD) jakožto možné metody podpůrné léčby onemocnění Covid-19. Výzkum navazuje na další studie, které byly součástí speciálního vydání publikace “The British Journal of Pharmacology”

Unikátní a velmi detailní mikroskopický snímek vzorku s nákazou Covid 19
Unikátní a velmi detailní mikroskopický snímek vzorku s nákazou Covid-19 (unsplash.com; autor: CDC)

O čem píšeme

CBD jako ochrana plic?

Izrael do výzkumu nových metod léčby a podpůrných způsobů prevence proti šíření Covid-19 vkládá velké úsilí. To ostatně dokazuje další z probíhajících studií, která začala v lednu 2021. Cílem této studie je prozkoumat možnosti CBD jako látky ovlivňující změny tkání v plicích, jež způsobuje zápal plic a syndrom akutní respirační tísně (ARDS) v důsledku koronaviru.

Předpoklady a základními stavební kameny, jsou i pro tuto studii předchozí výzkumy, kde je Konopí seté široce využíváno pro lékařské účely a je oceňováno zejména pro svůj neobvykle silný protizánětlivý účinek.

Předběžné výsledky preklinických studií naznačují, že CBD extrakt skutečně dokázal v závislosti na velikosti dávky podstatně snížit hladiny proteinů (tzv. interleukinu), které ovlivňují komunikaci a správnou funkci imunitního systému.

Další extrakt obsahoval kromě CBD, taky kanabinoidy CBG, a THCv a několik druhů terpenů. Tento další extrakt měl ještě o kousek slibnější výsledky, kdy došlo ke snížení hladiny nejen zmíněných proteinů ovlivňující imunitní systém, ale zmírnilo aktivaci receptoru ACE2, který usnadňuje pronikání onemocnění Covid-19 do organismu.

V závěru předklinického výzkumu je řečeno: Fytokanabinoidy (kanabinoidy z konopí) mohou vykazovat vyšší aktivitu a účinnost pro snížení zánětu plic, i přesto je však potřeba značná opatrnost při podpůrné léčbě onemocnění Covid-19 pomocí konopí”. Jsou zapotřebí hlubší výzkumy, které ukáží správnou cestu pro využití konopných sloučenin v lékařství. 

V současnosti probíhá řada výzkumů soustředících se na využití protizánětlivých vlastností látek v konopí
V současnosti probíhá řada výzkumů soustředících se na využití protizánětlivých vlastností látek v konopí (unsplash.com)

Izraelský výzkum: Naděje pro léčbu Covid-19? 

V únoru letošního roku (2021) byla publikována nová hypotéza pro další výzkum účinků kanabinoidů při léčbě Covid-19, a to v rámci instituce Rambam Health Care Campus. Na výsledky si budeme muset prozatím počkat, nicméně již nyní máme některé pozitivní, ačkoliv předběžné výsledky. Výzkum je založen na faktech ze studií a výzkumů provedených v posledních letech v rámci zkoumání využitelnosti konopí a jeho látek pro léčebné účely. Autoři tohoto souhrnu v úvodu uvádějí, že onemocnění Covid-19 se projevuje tvorbou extrémně silného a rychle se šířícího hyper zánětu, který může nenávratně poškodit plicní tkáň, což v některých případech končívá fatálně. 

Ačkoli jsou v současné době ve vývoji nové léky, jejichž účelem by mělo být zabraňovat těmto extrémním zánětům, prozatím nejsou dostatečně účinné, aby dokázali zabránit vysoké úmrtnosti. Výzkumníci však vyzdvihují nedávno objevený a potvrzený imunologický potenciál fytokanabinoidů (CBD, CBG, THC apod.). 

Fytokanabinoidy mají podle odborníků vyjímečné biologické schopnosti a skvěle “komunikují” s lidským organismem skrze náš endokanabinoidní systém. Domnívají se, že látky jako CBD, CBG, CBC, CBN či THC by mohly v léčbě Covid-19 výrazně zmírnit příznaky, rychlost rozvoje, a nebo dokonce zabránit postupu onemocnění z mírné formy až k vážné. 

Zní to zajímavě a nadějně, co říkáte? My se na výsledky všech těchto studií velmi těšíme a doufáme, že kanabinoidy najdou opět další léčebné využití, které si současná situace opravdu žádá...

Zdroje zmíněných studií: 

bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/toc/14765381/2020/177/21

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33446817/#affiliation-1

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33643316/#affiliation-1

  • Články z kategorie Aktuální témata, Konopí sativa mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 03/05/21
(Aktualizováno: 03/04/21)