Jak velký vliv má CBD na mozek a paměť?

Problémy s pamětí přicházejí většinou s přibývajícím věkem, a nevyhnou se tak bohužel pravděpodobně nikomu z nás. Poruchy paměti se však mohou objevit také například jako následek traumatického poranění mozku. Ať už tak, či onak - současná moderní medicína již proti poruchám paměti není vůbec bezbranná. Rok, co rok se vynořují nové výsledky studií, které nyní berou v potaz také alternativní metody léčby a sílu některých přírodních látek, jako jsou například látky obsažené v léčebném konopí. 

Dnes se zaměříme výhradně na kanabidiol neboli CBD. Dozvíte se, jak velký vliv na paměť CBD může mít, jakým způsobem vlastně mozkovou funkci ovlivňuje, nebo třeba, které jeho účinky jsou pro léčbu poruch paměti nejužitečnější. Dejme se do toho...   

Efekt CBD na mozkovou činnost

Předními vlastnostmi, které neurologie na látce CBD oceňuje je jeho silný protizánětlivý účinek v kombinaci se schopností ochrany nervových buněk, tedy tzv. neuroprotektivní účinek. Jak je uvedeno ve studii publikované v PLoS One, tyto 2 aspekty z CBD dělají látku se skutečně vynikajícím potenciálem pro alternativní podpůrné metody léčby ke zlepšení funkce mozku.

Další studie z roku 2013 se zaměřovala přímo na výsledný efekt užívání konopí a jeho vliv na funkčnost paměti. V závěru této studie stojí, že odrůdy konopí bohaté na látku CBD by mohly mít anxiolytické a antipsychotické účinky. Jinými slovy by tedy mohly zamezovat vzniku úzkostí, případně napomáhat s jejich zmírněním, stejně jako se snižování psychotických stavů. Velké plus, které tato studie přinesla je fakt, že CBD nezhoršilo poznávací (kognitivní) funkci ani u jednoho ze zúčastněných. 

U kanabinoidu CBD existuje mnoho pozitiv, jedním základním je však nepsychoaktivní účinek, díky čemuž nedochází při jeho užívání k intoxikaci uživatele. Nemění se jeho chování, vnímání, či schopnost racionálně uvažovat. Výzkumy dosud neprokázaly žádné specifické vedlejší účinky, které by byly přímo propojené s touto přírodní konopnou látkou. 

Kognitivní funkce mozku

Kognitivní, neboli rozpoznávací, funkce mozku zkoumala studie z roku 2017 provedená na australské univerzitě ve Wollongongu. Předmětem výzkumu bylo konkrétně zjištění, jaký účinek by CBD mohlo mít na tento typ nezastupitelné a nesmírně důležité mozkové funkce, která je v mnohém spojená i s rozvojem schizofrenie

Výsledky byly více než jen slibné, podle nich by CBD mohlo výrazně přispívat ke zlepší rozpoznávacích funkcí u osob s neurologickými poruchami, a kromě toho také s neurodegenerativními chorobami typu Alzheimerova či Parkinsonova choroba. Pozitivní výsledky CBD byly zjištěny také při působení na další zánětlivá onemocnění nervové soustavy, jako je například meningitida nebo mozková malárie

Přenos informací se vlivem degenerace nervové soustavy a mozku výrazně zpomaluje
Přenos informací se vlivem degenerace nervové soustavy a mozku výrazně zpomaluje

Ztráta paměti a CBD aneb naděje na obzoru?

Nyní si pojďme přehledně a v několika bodech shrnout, jaký vliv by CBD mohlo mít přímo na ztrátu paměti. Následující řádky jsou opět tvořeny výhradně informacemi, jež vycházejí z ověřených zdrojů a rozsáhlé studie publikované v roce 2017 ve Frontiers in Pharmacology, která se zaměřovala nejen na problematiku ztráty paměti, ale i s tím související rozvoj Alzheimerovy nemoci. Možná vám tato fakta pomohou posoudit, zda by CBD mohlo být přínosné i pro vás, nebo někoho z vašich blízkých: 

 1. CBD olej vykazuje nejen neuroprotektivní, protizánětlivé a antioxidační vlastnosti, ale také podporuje neurogenezi, což je proces, při kterém se v mozku tvoří nové neurony 

 2. Nové neurony v různých fázích svého zrání mohou významně přispět k učení a správně fungující paměti

 3. Výsledky prokázaly, že CBD může zlepšovat zdraví osob s demencí, a to díky své schopnosti snižovat zánět, dále také stimulovat a zároveň chránit mozkové buňky

 4. CBD působí jako antioxidant, což podporuje zdraví mozku a odbourávání oxidativního stresu, který bývá často důvodem vzniku degenerativních onemocnění mozku

O čem píšeme

Rozvoje demence, Alzheimerovy choroby a dalších poruch

S poruchami paměti je vznik a další rozvoj demence úzce propojen. Degenerace mozkové tkáně a tím způsobené fyziologické změny způsobuje celou řadu neurologických poruch, přičemž pro většinu z nich je právě demence společná. Obvykle se jedná o výrazný pokles schopnosti uvažovat, přemýšlet, rozhodovat se, vnímat apod., což vede k výraznému narušení každodenního života. Mezi vůbec nejčastější neurodegenerativní onemocnění patří známá Alzheimerova choroba.

Alzheimerova choroba, ani jiné onemocnění tohoto typu nikdy neudeří ihned v plné síle. Zprvu se projevují pouze mírné poruchy rozpoznávacích funkcí, který si sice všímá okolí postiženého, ale člověka samotného toto nikterak neomezuje ve vykonávání každodenních činností. Za postupem těchto nemocí však stojí mozkové imunitní buňky, které dokážou odstranit blokády, bránící rozvojí demence. Imunitní systém takto pracuje v domnění, že tělu pomáhá, spustí se však zánětlivá reakce, která zapříčiní rychlý rozvoj nemoci. 

V tomto ohledu by právě CBD mohlo být skutečně velmi užitečné. Během studie z roku 2017  publikované v časopise Acta Biochimica et Biophysica Sinica, bylo také zjištěno, že kanabidiol díky svým schopnostem tento zánět snižuje, a to velmi výrazným způsobem. Ve studii doslovně stojí: “CBD může být slibným kandidátem na léčbu Alzheimerovy choroby, díky tomu, že inhibuje (zmírňuje) oxidační stres a neurologický zánět“.

Senioři postižení například Alzheimerovou chrobou, mohou své potíže stále dosti vnímat což obvykle vede k hlubokým stavům deprese, i jiných psychickým obtíží
Senioři postižení například Alzheimerovou chorobou, mohou své potíže stále dosti vnímat což obvykle vede k hlubokým stavům deprese, i jiným psychických problémů (unsplash.com)

Výhody a nevýhody CBD při léčbě poruch paměti

Výhody

 • CBD je Světovou zdravotnickou organizací uznávané jako “obecně dobře tolerována látka s dobrým bezpečnostním profilem“

 • Účinnost CBD jako potenciální podpůrné metody léčby při poruchách a ztrátě paměti byla prokázána v mnoha výše uvedených studiích

 • Protizánětlivé účinky CBD a jejich pozitivní vliv na mozek by mohly být potenciálně velmi dobře využitelné při léčbě Alzheimerovy choroby

 • CBD podporuje neurogenezi, tedy tvorbu nových mozkových buněk, což je velmi důležitý proces při léčbě ztráty paměti a jejím, alespoň částečném, obnovení

Nevýhody

 • Stále je zapotřebí mnohem více studií laboratorního i klinického charakteru, aby bylo možné prohlásit některý z účinků CBD za 100% účinný. 

 • CBD není lék, jedná se o pouze jednu z alternativních možností, jak podpořit běžnou léčbu

 • Ukázalo se, že CBD může mít odlišné účinky pakliže je užíváno s jinými léky. Obvykle docházelo ke změnám metabolizace těchto látek v játrech, což v dlouhodobém časovém horizontu může játra zatěžovat. 

 • Před užitím CBD se proto poraďte s lékařem, zvláště při jeho kombinaci s jinými léky na předpis na ztrátu paměti.

Závěrečné shrnutí

Na základě všech výše uvedených informací o potenciálních účincích CBD, by tato látka mohla u mnohých pacientů fungovat jako jakýsi “booster” pro podporu mozkové činnosti, a to bez jakýchkoliv negativních vedlejších účinků v krátkodobém i dlouhodobém rozsahu užívání.

Pokud bychom si tedy měli odpovědět, na otázku v názvu tohoto článku: “Jak velký vliv má CBD na paměť?”, dalo by se říci, že potenciálně velký. Konkrétní odpovědi však získáme až s dalšími podrobnějšími studiemi.  

Studií bylo sice provedeno mnoho a stále probíhají nové, nicméně i tak je potřeba brát tyto výsledky s rezervou, přesně tak jak tvrdí samotní odborníci. CBD je úžasná látka s obrovským potenciálem a naprostým minimem vedlejších účinků, nejedná se však o lék. Lékaři a odborníci ho ale i tak často doporučují, jako jakousi podpůrnou alternativní metodu k běžné léčbě léky, které pacientům předepisují. 

Před začátkem užívání CBD se vždy poraďte se svým lékařem. Jedině on je schopen s jistotou určit, zda je pro vás užívání CBD vhodné, či až tolik ne. Také vám může pomoci s vhodným dávkováním, či poskytnout další užitečné tipy. 

 • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 03/09/21
(Aktualizováno: 03/25/21)