Moderní prevence proti zneužívání konopí

Konopí představuje již velmi dlouhou dobu velice diskutované, avšak v některých zemích stále poměrně kontroverzní téma. Zvláště v posledních několika letech se s příchodem nových druhů CBD konopných rostlin začal zájem veřejnosti zvyšovat. S tímto nárůstem “popularity” však roste také riziko zneužívání konopí, případně vznik závislosti. Informovanost a pochopení, jež dokáže pověst konopí nejen ochránit, ale zejména zlepšovat a detabuizovat, je v součané době velmi důležitá. V dnešním článku se budeme přesně této tématice věnovat. Dejme se do toho…

Předsudky a mýty aneb pověst konopí

V prvé řadě zapotřebí znovu zdůraznit, že rostliny léčebného konopí jsou již po celá staletí známé pro své potenciálně blahodárné účinky na lidský organismus. Podobně jako v jiných případech, i zde však platí, všeho s mírou. S konopím je stále spjato mnoho předsudků a mýtů, které jeho pověsti škodí, stejně jako zneužívání a nadužívání pro rekreační účely. 

V následujících řádcích se budeme věnovat výhradně možnostem prevence proti zneužívání konopí, rizikovým skupinám osob, modernímu přístupu k této cenné rostlině, a samozřejmě se také podíváme na to, jak je to skutečně se závislostí na konopí, případně jak rozeznat působení návykových látek na osobnost člověka.

Jak se v Česku přistupuje k prevenci závislostí? 

Problém vzniku závislosti souvisí s mnoha faktory, stejně jako s vlivem okolí a jeho působením na konkrétního jedince. To jsou také důvody, proč je zapotřebí přistupovat k prevenci těchto problémů velmi komplexně a zároveň uceleně.

Česká republika se dlouhodobě snaží o určitou společenskou jednotu, co se tohoto tématu týče. Cíli na celkovou prevenci zneužívání jakýchkoliv návykových látek a prevenci vzniku závislosti, a to hned několika způsoby. 

Společná protidrogová strategie ČR spočívá v celospolečensky správně nastavených hodnotách respektujících: 

 • zdravý životní styl po fyzické i psychické stránce

 • odmítavý postoj ke všem drogám

 • výrazný důraz na otevřenost a komunikaci při vzniku problému, stejně jako včasná a cílená pomoc

Strategie je však postavena na pevných základech prevence zneužívání drog, která se soustřeďuje zejména na maximální snížení zájmu mladých dospívajících lidí o tyto návykové látky. Právě faktor prevence je jeden ze 3 pilířů, na nichž je protidrogová politika České republiky vystavěna. 

Prevence jako způsob boje proti vzniku závislosti

Aby mohlo být efektivně zabráněno vzniku závislosti, nejvhodnějším způsobem je prevence. Její typy jsou koncipované podle toho, na koho jsou zaměřené. Některé preventivní programy se tak zaměřují na studenty středních škol, ale výjimkou nejsou ani žáci druhého stupně ZŠ. 

Včasná prevence a seznámění se s tématem, mohou být naprosto klíčové faktory, proto je tento typ prevence nazývá též primární. Primární (hlavní) typ prevence je poté dělen následovně: 

1. Specifická prevence

Prevence tohoto typu se zaměřuje na konkrétní skupiny osob, které by v budoucnu mohly být vystaveny rizikovým faktorům vzniku závislosti apod. Pomocí nejrůznějších aktivit, opatření, tipů či diskuzí se snaží předcházet vzniku a rozvoji netypického a rizikového chování jedinců i skupin.

Specifická prevence se podle cílení na konkrétní skupiny dělí na:

 • Všeobecná: Zaměřuje se na velmi mladé lidi, obvykle ještě v předpubertálním věku, kdy ještě nejsou zaznamenány jakékoliv projevy rizikového chování.

 • Selektivní: Tento typ prevence se již soustředí na konkrétní cílové skupiny osob, které se vzhledem k fázi vývoje osobnosti ocitají v rizikové skupině, a to i takříkajíc “nevědomky”. Jedná se pak zejména o dospívající, kterým je doporučováno hledat si nové zájmy. Tato prevence podporuje rozvoj zálib ve volnočasových aktivitách, jako je například sport či kreativní tvorba. 

 • Indikovaná: Je určena osobám, u nichž se rizikové chování již projevilo, a díky tomuto typu prevence je možné další rozvoj závislosti zastavit. 

2. Nespecifická prevence

Nespecifická primární prevence se soustřeďuje na konkrétní potřeby, přání a záliby osob. Můžeme sem zařadit vše, čím se člověk zabývá ve svém volném čase - nejrůznější aktivity, sport, zájmy, setkávání se s přáteli a rodinou, cestování - zkrátka vše, co je človeku příjemné, pomáhá mu cítit se uvolněné, přispívá k pohodě fyzické i psychické, stejně jako celkovému rozvoji a formování osobnosti člověka. 

Velmi dobrým způsobem, jak moderně přistupovat k prevenci jakékoliv závislosti, je například sport, ve všech podobách. Ať už rekreační, nebo vrcholový. Aktivní životní styl, udržování správné životosprávy, zdravý vztah ke svému tělu i mysli, udržování kontaktu s rodinou a přáteli, hledání nových zálib a zájmů. Fantazii se meze nekladou, je jen třeba dělat to, co člověka skutečně baví

Jedním z moderních přístupů prevence vzniku jakékoliv závislosti je pohyb - Sport dokáže zázraky
Sport jako jedna z možností prevence závislostí (unsplash.com)

Závislost na konopí? Pravda je někde uprostřed

V tuto chvíli známe způsoby prevence a protidrogovou strategii ČR, a je tedy čas podívat se přímo na téma zneužívání konopí, a sice, zda je možné vypěstovat si na konopí závislost. 

Závislost je popisována jako choroba projevující se jednak fyziologickými, jednak psychickými příznaky, které narušují normální funkci nervového systému a v některých případech mohou vést až ke vzniku silných abstinenčních příznaků. Návyk je spíše uvědomělé opakování činnosti a ani při nedodržení tohoto návyku nepřicházejí abstinenční příznaky.

Nicméně, závislost v souvislosti s konopím není tak jednoznačná, jako u jiných návykových látek. V současné době existuje nepřeberné množství nejrůznějších typu konopí. V prvé řadě je nutné podotknout, že závislost je podmíněna konkrétní látkou, která se v některých odrůdách konopí nachází - řeč je o kanabinoidu THC. 

THC může vyvolat závislost na konopí
THC může vyvolat závislost na konopí (unsplash.com)

THC je psychoaktivní, může způsobovat intoxikaci organismu, po jeho užití obvykle nastávají změny ve vnímání, chování či úsudku. Z toho důvodu je THC v České republice také omezeno zákonem. Naše legislativa povoluje legální užívání léčebného konopí s THC pouze na lékařský předpis, a to v případě, že to vyžaduje zdravotní stav pacienta. 

Dalším faktorem, kvůli němuž je potřeba přistupovat k závislosti na konopí odlišně, jsou abstinenční příznaky. Vzhledem k povaze látky THC, mohou projevy abstinence vznikat poměrně rychle. Nejčastěji se objevují úzkosti, zvýšená nervozita a poruchy soustředění, výkyvy nálad a problémy se spánkem. Což jsou důvody, kvůli nimž je nakládání s tímto typem konopí v ČR regulováno legislativou

Pakliže se však rozvinou skutečně příznaky závislosti v důsledku vysokého nadužívání konopí, jedná se spíše o poruchu z užívání konopí (tzv. cannabis use disorder – CUD). Typickými symptomy jsou právě ony silné projevy abstinence, v horším případě způsobuje THC i změny v mozkové tkáni. THC totiž dokáže aktivovat endokanabinoidní receptory v nervové soustavě, což vede ke vzniku závislosti. 

Zneužívání konopí s vysokým obsahem THC a jeho nadměrná konzumace, může v některých případech vést k psychickým problémům jako deprese, úzkost, panika, nervozita apod
Zneužívání THC konopí vede k psychickým problémům jako deprese, úzkost, panika, nervozita apod. (unsplash.com)

Zkuste zmírnit závislost s CBD kapkami

Konopí obsahuje stovky látek, víte jaké?

V konopí se skrývá mnoho aktivních látek, našli bychom jich tam hned několik stovek. Nejpočetněji zastoupenou skupinou sloučeninou jsou tzv. fytokanabinoidy, spíše známé jednoduše jako kanabinoidy. Sem řadíme, již zmiňovanou látku THC, dále také populární CBD, CBG, CBC, CBN a další. Intoxikační a tedy většinou spíše neblahé účinky, má výhradně látka THC.

Ostatní kanabinoidy jsou nepsychoaktivní, používají se v lékařství a jsou oceňované pro své terapeutické, relaxační, protizánětlivé, antibakteriální, analgetické a další vlastnosti. 

Napadlo vás někdy, co stojí za typickým aroma jednotlivých odrůd konopí? Jsou to terpeny! Výjimečné esenciální vonné oleje s úžasnými vůněmi připomínající nejrůznější ovoce, byliny, květiny, koření, nebo dokonce některé dřeviny.

Terpeny stojí za úžasnými vůněmi rostlin konopí
Terpeny stojí za úžasnými vůněmi rostlin konopí (unsplash.com)

Terpeny jsou využívány celá staletí v aromaterapii, kde jsou ceněné pro své zklidňující účinky na psychiku. Mimo jiné mohou být aplikovány jako jedna z metod prevence vzniku psychických onemocnění. Psychické zdraví je při prevenci vzniku závislosti velmi zásadní, ba dokonce klíčové. Terpeny mohou napomáhat s potlačením nervozity, stres, úzkostí a deprese, smutku nebo pocitem vnitřního neklidu. 

Látek v konopí je ohromné množství, mezi dalšími můžeme zmínit: 

 • kanabinoidní kyseliny (předstádium kanabinoidů)

 • flavonoidy

 • alkaloidy

 • lignany

 • vitamíny

 • minerály

 • a mnoho dalších...

Dovedete rozpoznat příznaky závislosti?

Pakliže se zaměříme na konopí a jeho známky nadměrného a škodlivého zneužívání, příznaky abstinence budou poněkud specifičtější, než při užití jiné škodlivé látky. Mezi ty nejběžnější bychom mohli zařadit:

 • Zarudnutí očí

 • Poruchy soustředění i paměti 

 • Člověk se chová nepřiměřeně, je hlasitější, aktivnější, nebo naopak více unavený

 • Může se smát bez zjevné příčiny

 • Ztráta nebo nárůst tělesné hmotnosti

 • Někdy se mohou obejvit psychické změny - výkyvy nálad, úzkost, deprese, ztráta zájmů

 • Poruchy spánku - nadměrná spavost či nespavost, časté probouzení 
 • Vysoká podrážděnost, až agresivita, schizofrenie

Prevence vzniku závislosti je klíčová a důvodů je hned několik!

Téma prevence je zcela nepostradatelné pro každou věkovou skupinu, přičemž velký důraz by měl být kladen zejména na mladé lidi v období před vstupem do puberty a během ní. V současné době, kdy na nás každý den působí ohromné množství vlivů, je poměrně snadné dostat se do rizikové situace. 

Právě preventivní aktivity na školách, jako diskuze a přednášky, mohou zejména mladým lidem poskytnou důležité informace, ve věku kdy často hledají "sebe sama". Srozumitelný vhled do tohoto tématu je pro prevenci a pochopení problematiky vzniku závislosti zcela klíčový. 

Prozkoumejte náš blog, neprohloupíte

Dnes jsme se dostali k tématu, které by vydalo na několik článků. Stejně tak je však užitečné znát i další informace, které na tuto problematiku navazují. 

Na našem blogu naleznete mnoho užitečných článků, které by mohly být při hledání správné cesty prevence, více než nápomocné. Podívejte se například na některá z témat v kategorii CBD a stress nebo Studie o CBD, kde naleznete nepřeberné množství tipů. Jak se stresem zatočit? Proč by mohlo být CBD tou správnou cestou? Dokonce vám nabídneme studie o účincích CBD při potlačování závislosti. 

Časté dotazy

Abstinenční příznaky konopí obvykle pominou po zhruba třech hodinách. Projevují se nejčastěji nervozitou, nevrlostí, zhoršenou náladou až depresemi a také se může zhoršit kvalita spánku. Právě od těchto nešvarů může pomoci kvalitní CBD olej, který uklidní nervovou soustavu a značně uleví od psychických nepříjemností. V neposlední řadě také může být nápomocna koupel v horké vodě a dostatek tekutin, především vody a ovocných šťáv. Při stresu a nespavosti je vhodné se vyhýbat kofeinu a doplňovat do těla draslík pomocí například ovocem či zeleninou.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Stejně jako tabákové a alkoholové výrobky, tak i konopné odrůdy s vyšším obsahem THC jsou pro mladistvé do 18ti let ilegální. CBD však nemá žádné intoxikační účinky a například v USA je považováno za výživový doplněk. Moderní extrakce konopí umožňuje z produktů odstranit THC, umožňuje tak vytvářet produkty naprosto bezpečné a se souhlasem zákonného zástupce legální i pro nezletilé. Hlavními důvody užití konopí třeba ve formě CBD oleje nebo kapslí většinou bývá úzkost, nespavost, epilepsie, autismus, ADHD, astma a u kožních problémů se uživatelé uchylují ke konopným mastím.

Mezi příznaky závislosti na marihuanu se řadí především bažení, zhoršené sebeovládání, růst tolerance, zanedbávání jiných zájmů a pokračování v užívání navzdory nepříznivým následkům. Závislost má i své fyzické následky, může například dojít k poruše přirozené tvorby serotinu. THC se ukládá v tukové tkáni, odkud se při abstinenci vyplavuje. Při odvykání může člověk pociťovat úzkost, podrážděnost, deprese, kolísání nálad, bolest svalů nebo noční děsy.

 • Články z kategorie Rizika konopí mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 04/01/21
(Aktualizováno: 05/31/21)