Jak na úspěšné klonování (řízkování) konopí?

Pěstování rostlin může být složitý proces, a to ne jen v případě péče o rostliny léčebného konopí. K pěstování jako takovému, lze přistupovat dvěma způsoby, a sice pěstování ze semen či z tzv. klonů, také známých jako “řízky”. V dnešním článku se podíváme na to, jak tyto řízky úspěšně vytvořit a dále o ně pečovat. Pojďme na to…

Trocha teorie aneb v čem spočívá klonování konopí?

Jak jsme se již dozvěděli, klonování rostlin je zcela běžnou metodou množení rostlinstva, a netýká se pouze pěstitelů technického či léčebného konopí. Rovněž je ve velké míře využíváno při šlechtění konkrétních odrůd, jelikož klonování skrývá řadu podstatných výhod, k nimž se dostaneme za moment. 

Klonování, nebo také řízkování, představuje velice efektivní způsob, jak pěstební proces zoptimalizovat a ve své podstatě zjednodušit. Řízkování dovoluje pěstitelům či šlechtitelům rostlin uchovávat a předávat určité vlastnosti konkrétní rostliny. 

K vytvoření řízku je potřeba silná mateční rostlina s dobrým genetickým základem. Jak již název napovídá - tyto tzv.”klony” si všechny vlastnosti původní rostliny uchovávají, klonují je a rostlina s konkrétní genetickou výbavou, se svými klady, a případně i zápory, tak roste znovu a znovu. 

To bylo pár slov na úvod a nyní se podívejme na několik pro a proti, které vám tématiku klonování konopí (potažmo rostlin jako takových) více osvětlí…

Zasazené klony
Klony konopí přesazené do pěstebního média 

Výhody klonování rostlin konopí

Pakliže bychom porovnali pěstování léčebného konopí ze semen a klonování konkrétních rostlin, právě řízkování může nabídnout poměrně dost pozitiv, které byste rozhodně neměli přehlédnout. 

1. Víte, jakou kvalitu čekat

V předchozích odstavcích jsme již nakousli, že z klonů rostou zcela identické rostliny s rostlinou mateřskou. Toto je tedy velkou výhodou, jelikož pokud vyberete skutečně vzrostlou, silnou, kvalitní rostlinu, která vyhovuje vašim požadavkům na vzhled, vzrůst, košatost apod., stejné vlastnosti můžete očekávat také u klonů. 

Kromě toho, řízkované rostliny neduplikují pouze vnější, ale také vnitřní vlastnosti mateřské (původní) rostliny. Proto přejímají také veškeré genetické informace, schopnost vysoké produktivity, co se výše úrody týká a mnohem více...  

Duplikaci vlastností od rostlin pěstovaných ze semínek očekávat nelze. Každé semínko je zkrátka trochu odlišně, ačkoliv se například jedná o stejnou odrůdu léčebného, či technického konopí. Růst ze semínka je velkou měrou ovlivněn podmínkami při pěstování a faktory jako počasí, vlhkost, zálivka, hnojení atd. 

2. Úspora času

Fáze klíčení semínek a růstu do uspokojivé velikosti semenáčku se někdy zdá být nekonečná. Při klonování konopí však tento proces zcela odpadá. A to je skutečně výrazná úspora času. 

Namísto klíčení, je potřeba nechat řízek (klon) dostatečně zakořenit. Při tomto procesu mohou být velkými pomocníky kořenové akcelerátory, které rostlince dodávají živiny a  pomohou vyhnat dostatek silných kořínku. 

3. Samičí rostliny zárukou

Klony jsou identickými kopiemi původní rostliny, z níž pocházejí. Pakliže tedy ze samičí rostliny konopí vytvoříte několik řízků, dospělé rostliny budou rovněž samice

To představuje obrovskou výhodu, jelikož při pěstování z regulérních semen konopí, existuje 50% pravděpodobnost, že rostlina bude samec. Samčí rostliny konopí se pěstují výhradně pro semena, a jsou tedy pro léčebné využití nepoužitelné. 

Naproti tomu samičí rostliny léčebného CBD konopí produkují květy plné účinných kanabinoidů a terpenů, které mohou nabídnout řadu potenciálně pozitivních schopností a vlastností, jež jsou oceňované napříč mnoha lékařskými obory.

Zakořeněný klon konopí
Zakořeněný klon konopí připravený k zasazení

Jaké nevýhody skrývá řízkování konopí?

Ačkoliv klonování rostlin je oproti pěstování ze semínek rychlejší, a celkově nabízí mnoho výhod. Ani tak se nejedná o zcela bezchybný způsob pěstování. Představme si několik záporů, které mohou při řízkování technického, či léčebného CBD konopí nastat...

1. Hledejte nejvyšší kvalitu 

Nezapomeňte, že klony duplikují vlastnosti původní rostliny. Pakliže tedy původní rostlinu plánujete pěstovat ze semínek konkrétní odrůdy konopí, dbejte na kvalitu semen a ověřenou značku. Výběr správné seedbanky může být v tomto případě zcela klíčový. 

POZOR: Legislativa České republiky zakazuje pěstování či jiné nakládání s odrůdami konopí (pakliže není předepsáno lékařem), které obsahují více, než 0,3 % THC (celkový obsah doložený např. certifikací). Výjimku z toho zákazu mají pouze akreditované výzkumné organizace, které tyto odrůdy konopí zkoumají pro potenciální využití v lékařství. Pakliže vlastníte rostliny, či klony rostlin s vyšším obsahem THC, může se jednat o přestupek, ba dokonce až trestný čin. Dbejte zákonů vašeho státu. 

2. Klonování vyžaduje opatrnost

Proce řízkování vyžaduje velkou opatrnost a péči. Řízky rostlin jsou velmi jemné a mohou být náchylné k poškození. V tomto ohledu jsou odolnější semínka konopí, jelikož nevyžadují tolik opečovávání, jako klony. 

Řízky bývají velice křehké a při neopatrném zacházení, se může poměrně snadno stát, že uhynou. Proto je zapotřebí trpělivá a opatrná manipulace, stejně jako vhodně vybrané pěstební médium, které zakořenění klonů podpoří. Řízkům je potřeba dopřát optimální, zejména stálou teplotu, a také dostatek vlhkosti. 

3. Riziko genetické vady rostliny

Jelikož původní mateřská rostlina předává klonům veškeré své vlastnosti, snadno se může stát, že se v genetické informaci vyskytuje některá vada. Tato vada se však často projeví až při několikerém klonování. Skutečně vše má tak svá pro i proti.

Podmínky při pěstování klonů

Podmínky při pěstování klonů (unsplash.com)

Kvalitní semínka jsou základ silné rostliny - VYBERTE SI

Postup při řízkování konopných rostlin

A nyní poslední, ale to nejdůležitější, a sice, jak vlastně takové klony konopných rostlin vytvořit? 

Postup se zdá být poměrně jednoduchý, nicméně kořeny úspěchu tkví skutečně zejména v následné péči o vzniklé řízky. Pomocí zahradnických nůžek či velmi ostrého zalamovacího nožíku (ČISTÉHO!) odříznete cca 20 cm dlouhé mladé větve rostliny. 

Tyto řízky je vhodné ihned ponořit do roztoku vody a peroxidu vodíku, což pomůže uchovat větvičky stále čerstvé, než přejdete k další fázi procesu klonování. Řízkování je potřeba provádět svižně, jelikož oddělené větvičky mají tendenci uvadat

V dalším kroku odstraníme z větviček staré listy, ponecháme pouze mladé lístečky, rovněž můžete řízky zkrátit. Vhodné je ponechat řízkům alespoň 2-3 boční větvičky

Seřezávání stonku na klonu

Seřezávání stonku na klonu

Při řízkování myslete také na to, jak chcete, aby výsledná rostlina vypadala v dospělosti. Pro správný růst rostliny a tvar, je doporučováno ponechat dostatečně velké mezery mezi uzlinami, ze kterých vyrůstají mladé boční větvičky. Vhodná vzdálenost mezi těmito kolénky se pohybuje na hlavním stonku od 4 do 8 cm. 

Nyní se dostáváme k poslední fázi, která je však pravděpodobně nejdůležitějším a zároveň nejtěžším úkolem pro mnoho šlechtitelů. Jedná se o seříznutí konce stonku klonů - úhel je zcela klíčový. Řez by měl být proveden pod úhlem 45°, měl by být čistý, stonek neroztřepit a nijak výrazně nepoškodit. 

V tuto chvíli je již potřeba rychlé ošetření stonku v kořenovém stimulátoru a následné usazení v pěstebním, případně tedy sadbovacím médiu. Takto připraveným řízkům dopřejeme stálou teplotu a dostatek vláhy. Kořínky se objeví co nevidět...

Klonování konopí v bodech

  • Původní “mateřská” rostlina konopí musí být maximálně kvalitní a silná s dobrým genetickým základem

  • Klonování (řízkování) nabízí možnost naprosté kontroly nad celkovým vzhledem rostliny, pohlavím, tvarem i stářím

  • Klonováním můžete silnou genetiku technického / léčebného CBD konopí uchovávat a replikovat prakticky donekonečna

  • Řízkování vyžaduje pečlivost a opatrnost při samotném vytváření klonu i následné péči, potažmo pěstování

Časté dotazy

Vše se odvíjí od genetiky. Rychlost a obecně růst se může u odrůd se základem v kmeni Indica a Sativa více či méně lišit. Obecně však platí, že rostliny by se měly nechat růst cca 3-4 týdny a až poté přepnout na květ, aby nabraly dostatek síly a byly schopné v další fázi nejen květy produkovat, ale také je na svých stoncích a větvích udržet.

Indoor pěstováním se rozumí pěstování rostlin konopí uvnitř v uzavřeném prostoru. Tento typ pěstování si žádá dávku znalostí, zkušeností i trpělivosti, a to od prvotního klíčení semínka, přes pečlivé svícení a péči o rostliny, až k samotnému zrání, sklizni a sušení květů. Celý proces je v rukou pěstitele.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

  • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 06/04/15
(Aktualizováno: 10/18/22)