CBDH - cannabidihexol jako nový kanabioid

To, že v souvislosti s CBD evidujeme neustále nové vědecké poznatky, není žádným překvapením. Naopak novinkou mohou být poznatky z oblasti CBDH, který představuje nový kanabioid. Dnešním tématem našeho článku proto bude právě tato záležitost. Přinášíme Vám relevantní informace o tomto novém kanabioidu, které Vám pomohou po přečtení se lépe orientovat v oblasti:

  • definice pojmu CBDH
  • odlišnosti CBDH od CBD
  • prospěšnosti nového kanabioidu (CBDH)

CBDH nový kanabioid

CBDH nový kanabioid

Co znamená CBDH?

Každý kanabinoid je odlišný, a vyznačuje se jinými vlastnostmi. Jejich velikost se posuzuje podle počtu atomů uhlíku. Těmi nejznámějšími kanabinoidy jsou THC a CBD, pro které jsou charakteristické boční řetězce. Ty jsou složeny z pěti atomů uhlíku. Z této zažité struktury kanabinoidů se později vyrábějí například CBD oleje. Jiné zase obsahují sedm atomů. Všimnout si tedy můžeme, že povětšinou jsou sloučeniny atomů v lichém uskupení. CBDH je kanabidihexol, který se označuje jako hexylkanabinoid a má šesti uhlíkový boční řetězec.

Molekulární struktura CBDH

Molekulární struktura CBDH

V příslušném článku se jako důvod takového sestavení uvádí předpoklad přítomnosti CBGH, který se nachází i v jiných hexyl-kanabinoidech. To zase, nachází opodstatnění v tvrzení, že CBG je původcem THC i CBD. Podobně, jak se i CBGV promění na CDBV. Seskupení šest uhlíkových řetězců ale nedělá kanabinoid CBDH odlišným od ostatních. Pravým důvodem zvláštnosti je to, že vědci ani po důkladné analýze nenašli v rostlině složku CBGH, ani jiný příbuzný kanabinoid, který by vysvětloval seskupení uhlíků. Tím pádem, se nedokázalo přesně určit, za jakých podmínek se v rostlině vytvořili hexylkanabinoidy THCH a CBDH. Otázka vytvoření CBDH je tedy neustálím předmětem zkoumání.

V čem se CBDH odlišuje od CBD?

Potenciálním rozdílem CBDH od CBD stále zůstává pouze jeho molekulární struktura. Jelikož má CBDH o jeden boční řetězec navíc, studie přinášejí výsledky, že je účinnější k vaniloidního receptorům, jako CBD. To znamená, že o něco úspěšněji tlumí náhlou nebo chronickou bolest.

Zkoumání CBDH v laboratořích

Zkoumání CBDH v laboratořích

Jaké výhody nám přináší CBDH?

Jelikož je CBDH zatím zcela novým objevem, jeho účinky se stále testují. Ve srovnání s účinky CBD, se zde nenacházejí velké rozdíly, ale existují studie, které zařadili CBDH do jejich primárního zkoumání. Stejně jako je i CBD spojeno s účinky proti bolesti, tak i CBDH bylo zkoumáno s působením na tento problém. Všechny studie v tomto směru potvrzují jednu, a tutéž věc. CBDH v biologických testech prokazuje zajímavou analgetickou aktivitu v nízkých dávkách. I když se účinky kvůli bezpečnosti testovali na myších, věda přináší překvapující zjištění. V jednotlivých fázích po aplikování injekce CBDH se našly nerovnosti. Zatímco dávka 1,2 mg / kg CBDH významně snížila bolest, dávka 2 mg / kg zablokovala fyziologickou detekci bolesti. Ve srovnání s tím, 3 až 5 mg / kg dávky neměly absolutně žádný vliv na formalínovými test, v souvislosti s bolestí. Výsledkem tedy je, že čím menší dávky CBDH byly podány, tím účinněji a rychleji se podařilo vědcům dostat bolest pod kontrolu.

Toto zjištění nepodléhá logickému principu ve farmakologii, od kterého se automaticky očekává, že čím vyšší dávka bude podána, tím úspěšněji se dostaví pozitivní účinky. Za příčinu, proč je to tak, lze označit fakt, že CBDH v menším podání aktivizuje vaniloidního receptor (TRPV1), který pomáhá zprostředkovat bolest, vnímání bolesti a tělesnou teplotu. Naopak, vyšší dávka CBDH blokuje receptory CB1 a CB2, a tím pádem se úleva od bolesti nedostavuje. Použití produktů CBD je dnes již poměrně známé, ale využití CBDH by bylo možné aplikovat do medicínského prostředí, spolu s ostatními kanabioidmi jako účinné analgetikum. Podrobné výzkumy, zabývající se touto problematikou, i spolu s chemickými vzorci, najdete i zde.

CBD oleje s plným spektrem

Na závěr si shrňme pár hlavních bodů o CBDH, které vyplývají z našeho článku:

  • CBDH má v molekulární struktuře o jeden boční řetězec více než CBD
  • v nižších dávkách způsobuje CBDH úlevu od bolesti, ve větších ne
  • vlastnosti CBDH jsou výsledkem aktivace vaniloidního receptorů, které souvisejí s bolestí
  • použití CBDH není dosud známo, ale své uplatnění by našlo jako utišující lék proti bolesti


Použité zdroje:

Cesarone, T. 2021. CBDH, a new Cannabinoid for pain, has been found in cannabis. In cannabislifenetwork [online]. Dostupné na internetu: https://cannabislifenetwork.com/cbdh-cannabinoid-found-in-cannabis/

Cornwell, A. 2021. Can CBDH Outshine CBD s pain- relieving Quality? In Oracle [online]. Dostupné na internetu: https://cbdoracle.com/news/science/cbdh-thch-cannabinoids-discovery/

Linciano, P., Citti, C., Russo, F. et al. 2020. Identification of a new Cannabidiol n-hexyl homolog in a medicinal cannabis variety with an antinociceptive activity in mice: cannabidihexol. In nature- scientific reports [online]. Dostupné na internetu: https://doi.org/10.1038/s41598-020-79042-2

Vydáno: 06/12/21
(Aktualizováno: 06/22/21)