CBD a zdraví mužů

Na téma účinků CBD na lidské zdraví už toho bylo napsáno spousta. Aby tato témata nebyla spojována pouze se ženami, pokusíme se dostat toto zaměření do rovnováhy. Středobodem našeho zájmu dnes budou muži a jejich užívání CBD produktů. O tom, že CBD produkty mají ve všeobecnosti přímé pozitivní účinky na lidské zdraví, není pochyb. Ale i přesto se zdá, že ve vědeckém pojímání se působení CBD mírně liší i podle pohlaví. U žen jsou některé účinky výraznější než u mužů, a opačně, u mužů může CBD působit na některé problémy ve větší míře než u žen. 

Zdroj: https://www.thehealthy.com/

Lepší fyzické zdraví mužů s pomocí CBD

Význam slova zdraví je Světovou zdravotnickou organizací definován jako nepřítomnost choroby. Jestliže je člověk zdravý, cítí se být v lepší kondici. Výhody, jež mužům nabízí používání CBD produktů, roztřídíme podle zdrojů na tři oblasti. První jsou zdravotní alternativy, které působí na fyzickou stránku. 

Snížení rizika obezity: obezita se týká celkové populace, svůj podíl na ní mají i muži s velkým sklonem k nezdravým stravovacím návykům, a tím pádem i ke vzniku obezity. Sloučenina CBD pomáhá při redukci inzulinu a zároveň dostává do rovnováhy metabolismus cukrů. Takovým zásahem může působit taky jako prevence silnějšího - 2. typu cukrovky. 

Snížení cholesterolu: CBD si dokáže poradit taky se snížením škodlivého cholesterolu, který označujeme jako LDL-C. Závěry výzkumu nám ukazují, že správné látky z konopí bojují dokonce proti chronickým zápalovým stavům vznikajícím právě vlivem zlého cholesterolu. 

Zmírnění bolesti: Uvolnění bolesti prostřednictvím CBD souvisí i s výše zmíněným faktem, že složka CBD zabraňuje zápalům. A čím méně zápalů se nám v těle vytváří, tím méně bolesti musíme podstoupit.

Zdravé kosti: Kanabidiol podporuje u mužů růst kostí a taky hojení při zranění. Můžeme se díky němu vyhnout osteoporóze (lámání, křehnutí kostí).

Zdravé srdce: Na kardiovaskulární choroby dnes umírá čím dál, tím víc lidí. Díky zlým životním návykům, ale i následkem vyčerpání postihují ve velké míře taky muže. CBD pomáhá udržovat náš krevní tlak v rovnováze ve spojitosti s naším tělem. Muži, které trápí vysoký krevní tlak, tak mohou tuto těžkost dostat pod kontrolu a vyhnout se smrtícím nástrahám, jako je infarkt myokardu nebo mozková příhoda. 

Fyzické zdravie mužov a CBD

Zdroj: https://pinterest.com/CBD pomáhá taky psychickému zdraví mužů

Fyzická stránka je bezprostředně propojena s psychickou. Přestože jsou muži méně emocionálně založeni než ženy, emocionalita jako taková se týká každého člověka, bez ohledu na pohlaví.

Snížení úzkosti a stresu: Stres se v momentální době vyskytuje téměř všude kolem nás. Zajímavostí je, že v profesní oblasti je na vedoucích pozicích stále více mužů než žen. Takové postavení s sebou nese velkou odpovědnost a samozřejmě taky stres a nátlak. CBD je pomocníkem i při této nástraze. 

Celkové zlepšení nálady: Kanabidiol navozuje relaxaci, uvolňuje napětí a způsobuje přirozené zlepšení pohledu na situaci. Takže pokud vás z času na čas přepadne pocit negativity, dokážete s ním pracovat. 

Doporučené produkty

Další benefity CBD související se zdravím mužů

Poslední sféru přínosu CBD vypíšeme níže. Jde o priority, které jsou u mužů na denní báze. 

Zvýšená chuť k jídlu: Kanabidiol snižuje riziko obezity, současně ale podporuje chuť k jídlu. Zdá se, že takové tvrzení si může vzájemně odporovat, ale opak je pravdou. CBD olej má pozitivní efekt na snížení potravinových reakcí.

Delší výdrž: Pro některé lidi je typická sezónní únava, jež se pravidelně objevuje při změně ročního období. Protože právě začalo léto, je na místě zmínit studie, které poukazují na to, že CBD se dá dosáhnout snížení denní ospalosti. Stimuluje taky energetické hladiny odpovědné za cirkadiánní rytmus. 

Lepší sexuální život: Tato výhoda užívání CBD se týká výlučně mužů. CBD totiž zlepšuje při sexu kvalitu erekce. Mužskou erekci při pohlavním styku umožňuje správné překrvení a náprava případného poškození v genitální oblasti. Toto všechno navíc vede ke zvýšenému vzrušení, takže váš intimní život bude zase o něco pestřejší. 

Zdroj: https://www.siouxcityjournal..com/

V předchozích větách jsme shrnuli nejčastěji se opakující zdravotní benefity užívání CBD u mužů. To ovšem není všechno. Zahraniční portál uvádí ještě další zdravotní výhody pro muže, ke kterým patří:

  • eliminace předčasné ejakulace
  • zvýšení energetické hladiny (důležité pro sexuální zdraví mužů)
  • zvýšení imunity a fyzické kondice

Z uvedeného nám vyplývá, že CBD působí o něco více na fyzickou než na psychickou stránku mužů. Může to být i tím, že muži denně vyprodukují více síly a vynaloží více fyzické námahy, na rozdíl od žen. CBD oleje a výrobky nabízí širokou škálu pomoci a možné prevence před různými problémy. Ať už patříte k mužskému pohlaví, anebo ne, za pokus to určitě stojí. 

  • Články z kategorie CBD a Deprese, CBD a Úzkost/Stress mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/15/21
(Aktualizováno: 07/15/21)