CBD při léčbě osteoartritidy psů

O tom, jaké zoufalé je svádět boj s obtížemi pohybového aparátu psa, by asi dokázal mluvit každý, kdo si podobnou zkušeností prošel. Tento problém se týká především velkých psů. Trpí ním úchvatná molossoidní plemena, jako je bordeauxská doga, bullmastif, brazilská fila, neapolský a španělský mastin nebo pyrenejský horský pes, ale taky běžnější rasy typu německého ovčáka nebo zlatého a labradorského retrívra, no pořád je to jen zanedbatelný zlomek plemen predisponovaných k problémům pohybového aparátu, které jsou doprovázeny výraznou bolestí. Velkými psy se ovšem kruh neuzavírá, podobné trápení nezřídka zažívají i majitelé psů menších plemen. Vzhledem k vedlejším účinkům standardně používaných veterinárních přípravků se nabízí otázka, jestli by mohly být alternovány přípravkami na bázi CBD.

Zdroj: https://www.pethealthnetwork.com/

Studie o účincích CBD na osteoartritidu psů

Výzkum CBD ve vztahu ke zvířatům značně zaostává za humánním. Neznamená to ovšem, že neexistuje. Ve studii z roku 2018 se sledovala bezpečnost a analgetická účinnost kanabidiolu u psů trpícich osteoartritidou. Psům byl ve dvanáctihodinových intervalech perorálně (ústně) podáván CBD olej (2 mg/kg) anebo placebo, které se skládalo ze směsi olivového, anýzového a mátového oleje. V úvodu byla aplikována i dávka 8 mg/kg, ale po porovnaní biologického půlčasu se od ní zejména vzhledem k cenové nedostupnosti pro majitele psů velkých plemen a nepraktičnosti dávkování v průběhu výzkumu upustilo. Další hodnocení se tedy týká 2 mg/kg.

Ve studii bylo použito technické konopí, takže výsledky jsou signifikantní pro extrakt s obsahem vyšších koncentrací CBD „na úkor“ jiných kanabinoidů a nepatrného množství terpenů. Z toho vyplývá, že sa nedají generalizovat, zejména při široké škále dostupných CBD olejů extrahovaných z různých odrod konopí.

Podmínky zařazení do studie

Podmínkou zařazení do klinické studie bylo radiografické potvrzení osteoartritidy, vizuálně zjevné kulhání, bolestivost vyhodnocena majitelem a bolestivost při palpaci (vyšetření pohmatem). U každého psa byl v úvodu proveden kompletní krevní obraz.

V průběhu studie mohli psi užívat pouze povolené přípravky, medzi kterými byla i nesteroidní antiflogistika (NSAID), dále rybí tuk a glukosamin a chondroitin sulfát. Dva týdny před začátkem studie museli vyřadit analgetika, jako je gabapentin a tramadol. Analgetický efekt NSAID byl ve výstupu zohledněn.

Aby sa předešlo případnému zkreslení výsledků změněnou skladbou krmiva, psi byli celou dobu krmeni svou běžnou stravou.

Zdroj: https://penpat.com/

Sledovaní psi

Rozsahem nevelké klinické studie se účastnila typická vzorka psů s osteoartritidou. Z 22 psů ji kompletně absolvovalo 16. V následující tabulce jsou rozděleni podle plemene, hmotnosti, věku, diagnózy a užívání/neužívání nesteroidních antiflogistik v průbehu studie. Originální tabulku najdete tady.

Charakteristika psů zařazených do placebem kontrolované studie o účincích CBD na osteoartritidu

Plemeno

Hmotnost (kg)

Věk (roky)

Pohlaví

Rádiografické nálezy a lokalizace OA

NSAID

Rotvajler

35,3

10

SF

- Mírný intrakapsulární otok se středne těžkou osteofytózou levého kolenního kloubu

Karprofen (2,1 mg / kg BID)

Kříženec

30,6

13

KP

- Středne těžká až těžká osteoartróza pravého ramena; mírná osteoartróza levého ramena
- středně těžká až těžká oboustranná osteoartróza bederního kloubu

Žádné

Kříženec

27,2

9

SF

- Středně těžká přestavba koronoidů v (s fragmentací vpravo) a oboustranná osteoartróza lokte

Žádné

Kříženec

30,5

14

KP

- Středně silné enteziopatie na pravém zápěstí; mírná, levo-antebrachiokarpální osteoartróza
- oboustranná středne těžká koxofemorální osteoartróza

Žádné

Kříženec

23,5

10

SF

- Středne těžká oboustranná artróza a mírný intrakapsulární otok

Karprofen (2,2 mg / kg)

Kříženec

28,1

10

SF

- Středně těžká oboustranná osteoartróza lokte
- Středně těžká osteoartróza levého kolena s intrakapsulárním otokem

Metacam (0,1 mg / kg

Anglický buldok

25,2

8

KP

- Závažná osteoartróza levého lokte
- Středně silný intrakapsulární otok a mírná osteoartróza pravého kolena

Karprofen (2 mg / kg DD)

Německý krátkosrstý ohař

21,5

14

SF

- Střední oboustranná osteoartróza lokte

Karprofen (2,4 mg / kg DD)

Labradorský retrívr

26,1

13

SF

- Oboustranná těžká osteoartróza kolena v důsledku onemocnění kraniálního křížového vazu

Meloxikam (0,1 mg / kg JD)

Kříženec

18,2

13

SF

- Oboustranná středně těžká osteoartróza lokte a mediální epikondylitida

Meloxikam (0,1 mg / kg JD)

Kříženec

22

9

SF

- Středně těžká osteoartróza se středním intrakapsulárním otokem

Žádné

Bernský salašnický pes

50

3

P

- Ťěžká oboustranná osteoartróza lokte, mediální koronoidná choroba a mediální epikondylitida

Karprofen (2 mg / kg JD)

Belgický ovčák

25,1

9

SF

- Závažná oboustranná osteoartróza lokte
- Středně závažná oboustranná osteoartróza bederního      kloubu

Karprofen (2 mg / kg DD)

Kříženec

28,6

13

SF

- Ťežká oboustranná osteoartróza lokte
- Ťěžká oboustranná artróza bederního kloubu

Žádné

Border kolie

22

14

KP

- Závažná torakolumbosakrální osteofytóza
- Multifokální karpální enteziofyty

Žádné

Bígl

17,6

5

KP

- Mírná osteoartróza levého lokte s možnou mediální koronoidní chorobou
- Středně těžká až těžká oboustranná osteoartróza

Žádné

SF – sterilizovaná fenkaP – pes; KP - kastrovaný pesNSAID – nesteroidní antiflogistika; JD - jednou denně; DD - dvakrát denně

Klinická studie

Studie byla:

  • randomizovaná

  • placebem kontrolovaná

  • dvojitě zaslepená 

Podávání CBD oleje a placeba probíhalo v průběhu čtyř týdnů s dvoutýdnovým „wash-out“ obdobím (fáze vyplavování léku). 

Ve druhém a čtvrtém týdnu byl vykonán další kompletní krevní obraz. Ve stejných týdnech (stejně jako před začátkem léčby) hodnotili majitelé a veterinář míru bolestivosti u psa - viz tabulka.

Po chemické analýze kanabinoidu CBC (kanabichroménu), která se vykonávala při každé návštevě, nebyly ani u léčby CBD olejem ani u placeba zaznamenány výraznejší změny hodnoty CBC. Stejně ani u chemického složení séra, s výjimkou starších psů a psů užívajících v průběhu studie NSAID. Přesné hodnoty najdete v této tabulce.

Výsledky studie

  • perorálně užívaný CBD olej je biologicky dostupný při dávkovaní minimálně 2 mg/kg dvakrát denně

  • při léčbě CBD olejem a placebem nebyl zaznamenán výrazný rozdíl hodnot BUN (močovinový dusík v krvi), kreatininu a fosforu, zatímco léčba  NSAID vykazuje zvýšení koncentrace kreatininu

  • majitelé si u psů nevšimli žádné vedlejší účinky, chemickým rozborem bylo zjistěno zvýšení alkalické fosfotázy (p < 0,01)

  • CBD olej přispěl k významnému snížení bolesti

  • aktivita sledovaných psů se výrazně zvýšila

  • na vyhodnocení dlouhodobých účinků léčby s použitím CBD budou nutné dlouhodobé studie

Doporučené produkty

Souboj mezi CBD a NSAID

I přes krátký časový horizont, ve kterém studie probíhala, její výsledky naznačují, že CBD olej by mohl v některých případech nahradit rutinně používanou léčbu NSAID, která je na prvním místě symptomatická a majitelé psů se k ní upínají zejména kvůli viditelnému snížení bolesti u psa. Tvrdit, že by ji mohla naradit úplně, by bylo naivní a krátkozraké. Navzdory nepříznivým vedlejším účinkům mají nesteroidní antiflogistika ve veterinární i humánní medicíně své místo. Důležité je, aby veterináři společně s majiteli diskutovali o tom, kdy je jejich použití nevyhnutné a kdy je na místě dát šanci např. CBD oleji.

Časté dotazy

Artritida je chronické imunitní onemocnění, které nejvíce postihuje klouby. Artritida postihuje až 1% populace, většinou osoby ve středním věku. Příznaky mohou být například bolest, otoky a citlivost kloubů, únava, zvýšená teplota a úbytek hmotnosti. Je studiemi prokázáno, že užívání konopí bojuje proti zánětu v kloubech. CBD má protizánětlivé a analgetické schopnosti, dokáže tak pomoci při bolestech. CBD oleje jsou také velmi vhodným produktem při depresích a úzkosti, které mohou přicházet s onemocněním artritidou.

Konopí se může používat pro širokou škálu bolestí. Samostatně užívané CBD je nejlepší při léčbě zánětlivé bolesti způsobené například artritidou nebo zraněním. CBD dokáže redukovat záněty blokováním zánětlivých mediátorů. Dokáže také do jisté míry potlačit i neuropatickou bolest. THC je také velmi účinným lékařským prvkem, který dokáže bojovat proti různým bolestem, nejlépe je využíván v kombinaci s CBD, jako je plnospektrální CBD olej s obsahem CBD i THC.

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Endokanabinoidní systém, neboli ECS je komplexní systém buněčné signalizace. Reguluje hladiny hormonů, spánek, náladu a spoustu dalšího. THC a CBD fungují interakcí s ECS, ten je aktivní i přesto, že jste nikdy neužili jakýkoliv konopný výrobek. CBD se váže na ECS aniž by aktivoval jeho receptory. Naopak THC stimuluje ECS receptory v mozku a podílí se na regulaci serotinu. CBD je aktivní složkou v konopí, které není psychoaktivní a díky například CBD oleji přispívá k léčbě mnoha fyzických i psychických problémů.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

Vydáno: 07/21/21
(Aktualizováno: 07/21/21)