Léčba konopím na předpis: Komu a kdy se předepisuje

Už celá tisíciletí před naším letopočtem si lidé uvědomovali a znali léčebný potenciál konopí. Ve staré Číně se konopí používalo pro léčbu široké škály nemocí, jako malárie nebo nejrůznějších bolestí. Středověk nebyl v tomto ohledu pozadu a pro konopí také našel široké léčebné využití. A tak můžeme jít dál až do nedávné minulosti.

Ale jak je to s léčebným konopím dnes? Jen máloco budí větší kontroverzi a zuřivé debaty, než užití konopí pro léčbu nejrůznějších onemocnění. Jedni tvrdí, že nejsou důkazy o bezpečnosti užívání, druzí volají po dekriminalizaci a svobodném užívání. Je dostatek důkazů o efektivitě léčby? Může se pacient stát závislý? Tyhle a další otázky stojí za rozhodnutím, že léčebné konopí není stále v globální perspektivě legální.

Marihuana na předpis

Například USA je konopí legální ve 29 státech a Washingtonu, DC. Legalizaci podporuje 85 % Američanů a několik miliónu ji bezmála užívá. Ale dost minulosti a situace ve světě.

Dnes se podíváme do České republiky a detailněji zmapujeme léčebné konopí u nás. Podíváme se, na co se předepisuje, v jakém množství, kde se kupuje apod.

Lékařské konopí samozřejmě nemůže užívat každý a nepředepisuje se na jakoukoliv nemoc. Předepisování léčebné marihuany podléhá jasným pravidlům.  

Předepisované konopí

Pokud se ptáte, jaké konopí se pacientům předepisuje, máme pro vás odpověď. Jedná se o sušené samičí květy rostlin Cannabis sativa L. nebo Cannabis indica L. Obě rostliny obsahují mnoho účinných látek, kterými jsou THC nebo CBD.

Co se kvality týče, podléhá léčebné konopí jasně daným požadavkům, které jsou stanoveny vyhláškou č. 236/2015 Sb. V přílohách této vyhlášky též najdete jednotlivé druhy konopí a zákonem povolený obsah THC či CBD.

Druhy léčebného konopí

Kromě těchto dvou účinných látek obsahuje rostlina další účinné složky, kterými jsou nejrůznější silice, terpeny, flavonoidy či alkaloidy.

Lékaři oprávnění k předepisování

Lékař, který se rozhodne léčebnou marihuanu předepisovat, zažádá SÚKL. Pokud je kvalifikace žadatele v pořádku, žádosti je vyhověno, ovšem předepisování konopí podléhá jasně stanoveným pravidlům a požadavkům.

Na co se lékařská marihuana předpisuje

Nyní se podíváme na specializaci lékaře, který může konopí předepsat a také na obtíže, při kterých se konopí předepisuje.

Tabulka obtíží

zdroj dat: http://www.sakl.cz/lekari/informace-pro-lekare, ze dne dne 4. 12. 2020

Z výše uvedené tabulky je patrné, kdy může být léčebná marihuana předepsána. Často opakující se je bolest, a to všech možných druhů a intenzity. Dále se zde objevuje spasticita, neurologická onemocnění, omezená mobilita či kožní problémy. Obtíže tohoto rázu jsou konopím skutečně efektivně potlačovány či léčeny.

O způsobu užívání a dávkování rozhoduje vždy lékař a musí pacienta řádně poučit. Na začátku je předepisováno menší množství léčebného přípravku a dávky jsou dle potřeb zvyšovány.

Pokud se lékař potřebné odbornosti rozhodne pro předepsání konopí, recept bude obsahovat hned několik následujících informací:

  • druh konopí – Cannabis sativa L. nebo Cannabis indica
  • obsah delta-9-tetrahydrocannabinolu (THC) – obsah této léčebné složky se vyjadřuje v procentech od 0,3 % do 21 %
  • obsah cannabidiolu (CBD) – obsah tohoto kanabinoidu se musí pohybovat mezi 0,1 % - 19 %.

Kromě toho musí být recept na individuálně připravované léčebné prostředky (IPLP) výhradně elektronický a měl by obsahovat i další podstatné informace, kterými jsou způsob podávání a dávkování a celkově předepsané množství.

Na jeden recept může lékař předepsat nejvýše množství určené na celý měsíc, což je 180 g / měsíc.

Vždy je důležité uvést veškeré informace a hodnoty v souladu s předpisy. Pokud by lékárník obdržel recept, ve kterém by nebylo uvedeno množství THC nebo CBD nebo by jeho množství překračovalo stanovenou hranici, lékárník takový léčebný prostředek nepřipraví.

Maximální měsíční dávka je 180 g

Úhrada léčebního konopí

Od 1. 1. 2020 mají pacienti užívající IPLP nárok na náhradu ve výši 90 %. Ale pozor! Tato forma náhrad se vztahuje pouze na 30 g léčebného konopí. V případě, že by si pacient chtěl nechat uhradit vyšší množství konopí na daný měsíc, musí zažádat revizního lékaře, který danou situaci prověří a pokud to zdravotní stav pojištěnce skutečně vyžaduje, může být pacientovi uhrazenou větší množství tohoto léčebného přípravku.

Nicméně nejvyšší možné měsíční množství je 180 g, což je maximální měsíční dávka. Cena jednoho gramu lékařské marihuany činí 180 Kč bez DPH.

Způsob užívání lékařské marihuany

Formy užívání i velikost dávek nám vždy stanovuje lékař. Může nám být doporučena buď inhalace pomocí vaporizéru nebo perorální užití.

V případě inhalace je konopí nahříváno na 170 - 200˚C. V takovém případě dochází pouze k nahřátí, nikoliv spalování, tudíž je tato forma užití zdravější a nástup účinků je rychlý.

Perorální užívání má naopak delší prodlevu, mezi konzumací konopí a nástupem účinků. Z toho důvodu někdy pacienti nabydou pocitu, že marihuana neúčinkuje a přistoupí k další dávce. Následky pak ale mohou být nepříjemné. Proto vždy vyčkejte a dbejte doporučení svého lékaře.

Vapování konopí

Komplikace při užívání lékařského konopí

  • léčba konopím se nedoporučuje v případě těhotenství nebo po dobu kojení
  • kouření konopí se nedoporučuje, vhodnější forma je jeho vapování
  • při cestování do cizích zemí se vždy ujistěte, že si můžete léčebné konopí vzít s sebou, a že je to v dané zemi legální
  • na konopí může vzniknout závislost
  • konopí (ač lékařské) se stále řadí mezi návykové látky a může způsobovat závratě, ospalost nebo zhoršovat úsudek, proto je potřeba omezit vykonávání určitých aktivit, jako je třeba řízení vozidla

Možné kontraindikace

Užívání konopí může vést k nejrůznějším vedlejším účinkům, o kterých je potřeba neprodleně informovat svého lékaře. Pokud užíváte konopí poprvé, vždy je lepší být pod dohledem další osoby.

Vedlejší účinky, které můžete zaznamenat, jsou nepříjemné pocity, nevolnost nebo zvracení. Může dojít také ke zhoršení zdravotního stavu. Všechny tyto obtíže jsou typické především pro prvouživatele a časem zmizí.

Léčba konopí se nedá aplikovat v případě každého pacienta. Někdy se užívání konopí a stav pacienta přímo vylučují.

Jaterní poruchy

Játra se podílí na zpracování a vstřebání kanabinoidů při orálním užití. Pokud jsou játra poškozená nebo je postižena jejich funkce, mohou se účinky velmi lišit.

Srdeční poruchy

Pokud je pacient kardiak, měl by o této skutečnosti vždy informovat svého ošetřujícího lékaře. Konopí totiž může mít přechodný vliv na srdeční tep a krevní tlak.

Rozvoj psychóz

Pokud máte v rodinné anamnéze schizofrenii nebo bipolární poruchu, je třeba o tom informovat lékaře a mít se na pozoru. Pokud je psychóza ve vaší rodině genetickou predispozicí, může být konopí spouštěčem.

Těhotenství a kojení

THC může mít negativní vliv na vývoj plodu. Současně se dostává do mateřského mléka. Proto se nedoporučuje marihuanu užívat v těhotenství ani během kojení.

Formování závislosti

Pokud jste pacientem, který má negativní zkušenost s vytvářením závislostí a současně budete užívat vysoké dávky konopí po dlouhou dobu, je důležité o této skutečnosti informovat svého lékaře. Konopí se řadí mezi návykové látky a závislost je možná.

Jak uchovávat konopí

Konopí by mělo být vždy skladováno při teplotách 2 – 25˚C, vlhkosti do 60 % a mimo dosah dětí. Nepoužité léčivo musí být neprodleně vráceno do lékárny. Jiný postup je považován za nelegální.

Skladování konopí

Kteří lékaři konopí předepisují a kde ho lze vyzvednout

Další častou otázkou v případě lékařského konopí je, kdo vám ho může předepsat a které lékárny jej vydávají. Pokud trpíte nějakými obtížemi, které se slučují s užíváním léčebné marihuany, kontaktujte odborníka, se kterým tuto alternativu proberete.

Stránky SAKL.cz nabízí přehled všech lékařů, kteří konopí předepisují. Filtrovat můžete i podle kraje a okresu. Lékařů předepisujících marihuanu je aktuálně 169.

Lékáren, ve kterých lze léčebnou marihuanu získat je velké množství. Jejich přehled najdete také na stránkách sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv). Jsou uvedeny v tabulce, pod kterou najdete soubor, jež uvádí i široký výčet poboček lékáren Dr. Max.

Mohu u sebe lékařské konopí nosit?

Ať už konopí převážíte z lékárny nebo někam cestujete, může dojít ke kontrole ze strany Policie ČR. V takovém případě je důležité prokázat svou totožnost, uvést, že se léčíte lékařským konopím a policie si už tuto skutečnost dohledá v Registru pro léčivé přípravky s omezením.

Počet pacientů roste

Počet lidí, kteří užívají léčebnou marihuanu, stále roste. Jak moc je léčba jednotlivých pacientů efektivní je těžko posuzovat. Žádné oficiální statistiky hovořící o procentuální úspěšnosti léčby bohužel neexistují.

Existují ale statistiky vydaných receptů i kolik gramů konopí bylo vydáno pro léčbu konkrétní nemoci. Zájem o konopí narůstá nejen meziročně, ale také mezi jednotlivými měsíci:

Statistika užívání konopí na předpis

zdroj: http://www.sakl.cz/assets/user/N%C3%A1vody/rok%202021%20word%20kv%C4%9Bten%202021.pdf

Příliš mnoho THC

Ačkoliv se užívání lékařského konopí jeví jako bezproblémové, vždy se mějte na pozoru. Americká studie odhalila, že předepisované konopí obsahuje mnohem více THC než je doporučováno pro léčbu konkrétních obtíží. Skepse odborníků souvisící se skutečností, že silnější konopí může vést k snadnější tvorbě závislosti a toleranci k této účinné látce a k potřebě častěji zvyšovat dávku.

Pokud léčebné konopí užíváte, vždy dbejte pokynů svého lékaře.

CBD konopí bez předpisu

Užívání lékařského konopí je v naší zemi legální, ovšem podléhá přísným pravidlům. V prvé řadě musí být předepsáno kvalifikovaným, registrovaným lékařem a zakoupeno v lékárně, nikoliv vypěstováno doma.

Předepisuje se pouze na určité zdravotní obtíže a každému pacientovi je zvolena jiná síla i jiné množství konopí.

Pojišťovna pacientům hradí 90 % ceny v případě předepsaného množství, které nepřekročí 30 g. Maximální měsíční dávka, která může být pacientovi předepsána, je 180 g.

Pokud chcete vyzkoušet léčebné schopnosti konopí, doporučujeme se seznámit s kanabinoidem CBD. Užívání této složky není v rozporu se zákonem, a to z důvodu, že má léčební schopnosti, ale současně neovlivňuje stav naší mysli.

Vyzkoušet můžete produkty z naší nabídky CBD květů nebo CBD olejů.

Časté dotazy

CBD vykazuje pozitivní účinky při léčbě bolesti jak samotné, tak i s obsahem THC. Je vynikající pro zánětlivou bolest jako je artritida nebo zranění. Nejen, že pomáhá při bolesti, ale i snižuje a redukuje záněty. Reaguje na receptory endokanabinoidního systému, což značně přispívá k úlevě od bolesti. THC pomáhá zmírnit centrální a neuropatickou bolest a působí taktéž protizánětlivě. Ideálním bojovníkem proti nemoci je tudíž například CBD olej s poměrem CBD:THC.

Účinky marihuany při jejím kouření jsou znát již pár sekund po vdechnutí. Kouření marihuany je nejbezpečnější způsob užívání THC. I přesto, že THC má prokazatelně tlumící účinky na rakovinu, dehet, který se kouřením dostává do plic je škodlivý pro naše tělo a rakovinotvorný. Účinky marihuany mohou být změny chování a vnímání, euforie, pocit uvolnění nebo útlumu, ale je možná i úzkost, neklid nebo paranoia. Jsou však velmi individuální a pokud má člověk nízkou toleranci na THC, je ideální možnost nahradit jej za CBD produkty, které nejsou psychoaktivní.

Vzhledem k tomu, že hlavním problémem při roztroušené skleróze je zánět, je konopí ideálním pomocníkem k její léčbě, neboť CBD je protizánětlivý. Kanabinoidy chrání buňky a výrazně zpomaluje jejich stárnutí. Pomocí endokanabinoidního systému tlumí bolest, snižuje křeče a ztuhlost, pomáhá při nespavosti a při poruchách nálady a deprese. Konopné semínko se podílí na správné funkci metabolismu díky vhodnému poměru esenciálních mastných kyselin. Díky omega 3 a omega 6 nenasyceným mastným kyselinám pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou například proti depresím.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

Mezi příznaky závislosti na marihuanu se řadí především bažení, zhoršené sebeovládání, růst tolerance, zanedbávání jiných zájmů a pokračování v užívání navzdory nepříznivým následkům. Závislost má i své fyzické následky, může například dojít k poruše přirozené tvorby serotinu. THC se ukládá v tukové tkáni, odkud se při abstinenci vyplavuje. Při odvykání může člověk pociťovat úzkost, podrážděnost, deprese, kolísání nálad, bolest svalů nebo noční děsy.

Vydáno: 07/19/21
(Aktualizováno: 07/21/21)