Léčba konopím na předpis: Komu a kdy se předepisuje

Už celá tisíciletí před naším letopočtem si lidé uvědomovali a znali léčebný potenciál konopí. Ale jak je to s léčebným konopím dnes? Jen máloco budí větší kontroverzi a zuřivé debaty, než užití konopí pro léčbu nejrůznějších onemocnění. Je dostatek důkazů o efektivitě léčby lékařskou marihuanou? To bude naším dnešním tématem…

Co se z článku dozvíte?

 • Užívání a efektivita léčebného konopí 

 • Na co se konopí předepisuje, v jakém množství a dávkování apod.

 • Pro koho léčebné konopí není vhodné a možné kontraindikace

 • Pravidla předepisování léčebné marihuany a výdejní lékárny

 • CBD konopí bez předpisu jako možná alternativa

Užívání a efektivita léčebného konopí 

Efektivitu léčebného konopí prokázalo již mnoho klinických i laboratorních studií napříč nejrůznějšímu obory medicíny. Množství studií najdete také na našem blogu. Konopí má široké spektrum využití. Od léčby bolestí chronických i akutních, přes pozitivní účinek při léčbě neurodegenerativních onemocnění jako Alzheimer, Parkinson či roztroušená skleróza, až k léčbě psychických potíží, úzkostí, stresu, deprese, PTSD a mnoho dalšího.

Účinnost léčebného konopí při léčbě bolesti

Studie z roku 2017 v časopise Journal of Pain Research vznikla pod taktovkou tří naturopatických lékařů, kterými byli James M. Corroon Jr., Laurie K. Mischley a Michelle Sexton.

Předpokladem pro vznik studie byla teorie, že konopí již nějakou dobu neoficiálně nahrazuje léky na bolest, depresi a úzkost.

Studie odhalila, že v těch státech USA, kde je léčebné konopí legální, může klesat užívání a zneužívání léků na předpis. Výzkum rovněž ukázal, že spousta lidí hledá pomoc v látkách přírodního původu. Aniž by tvůrci studie museli nějak akcentovat pozitivní přínos konopí, respondenti této studie ho již zjevně dávno znali.

Léčebné konopí napomáhá ulevit od bolesti a urychlit regeneraci například po zranění
Léčebné konopí napomáhá ulevit od bolesti a urychlit regeneraci například po zranění.

Může konopí nahradit léky na předpis?

Téměř 1300 účastníků výše uvedené studie přiznalo, že marihuanu skutečně užívá jako náhradu za lékařem předepsaná farmaka. Nejčastěji bylo konopí náhradou za:

 • opioidní analgetika (35,8 %)- léky na bolest

 • anxiolytika, benzodiazepiny (13,6 %)- léky na léčbu úzkosti

 • antidepresiva (12,7 %)

Nahlášeno bylo celkem 2473 substitucí, což znamená, že každý z respondentů užíval lékařskou marihuanu jako náhradu za zhruba dva předepisované léky. Konopí užívali účastníci studie zejména jako náhradu za léčiva určená proti bolesti.

Nadužívání a zneužívání léků na předpis je stále velmi aktuální problém. Podle organizace CDC bylo v roce 2012 poskytovateli zdravotní péče vystaveno 259 milionů receptů na analgetika. Vznik více či méně závažných problémů způsobených užíváním návykových látek, mezi které patřily i předepisované léky na bolest (například opioidy) představuje i nadále velký problém.

Předepisování léčebného konopí - indikace, množství, dávkování

Nyní se podrobně podíváme, na které obtíže může lékař konopí předepsat. Jedná se především o tyto zdravotní problémy a onemocnění:

Tabulka obtíží

Zdravotní problémy a onemocnění, při jejichž léčbě může být konopí efektivní a předepisováno.

Z výše uvedené tabulky je patrné, kdy může být léčebná marihuana předepsána. Často opakující se je bolest, a to všech možných druhů a intenzity. Dále se zde objevuje spasticita, neurologická onemocnění, omezená mobilita či kožní problémy. Obtíže tohoto rázu jsou konopím skutečně efektivně potlačovány.

Typ předepisovaného léčebného konopí

Jedná se o sušené samičí květy rostlin Cannabis sativa L. nebo Cannabis indica L. Obě rostliny obsahují mnoho účinných látek, kterými jsou THC nebo CBD. Co se kvality týče, podléhá léčebné konopí jasně daným požadavkům, které jsou stanoveny vyhláškou č. 236/2015 Sb. V přílohách této vyhlášky též najdete jednotlivé druhy konopí a zákonem povolený obsah THC či CBD.

Lékaři oprávnění k předepisování

Lékař, který se rozhodne léčebnou marihuanu předepisovat, zažádá SÚKL. Pokud je kvalifikace žadatele v pořádku, žádosti je vyhověno, ovšem předepisování konopí podléhá jasně stanoveným pravidlům a požadavkům.

Pokud se lékař potřebné odbornosti rozhodne pro předepsání konopí, recept bude obsahovat hned několik následujících informací:

 • Druh konopí – Cannabis sativa L. nebo Cannabis indica

 • Obsah delta-9-tetrahydrocannabinolu (THC) – obsah této léčebné složky se vyjadřuje v procentech od 0,3 % do 21 %

 • Obsah cannabidiolu (CBD) – obsah tohoto kanabinoidu se musí pohybovat mezi 0,1 % - 19 %.

Kromě toho musí být recept na individuálně připravované léčebné prostředky (IPLP) výhradně elektronický a měl by obsahovat i další podstatné informace, kterými jsou způsob podávání a dávkování a celkově předepsané množství.

Předepisované množství lékařské marihuany

Na jeden recept může lékař předepsat nejvýše množství určené na celý měsíc, což je 180 g/měsíc. Vždy je důležité uvést veškeré informace a hodnoty v souladu s předpisy. Pokud by lékárník obdržel recept, ve kterém by nebylo uvedeno množství THC nebo CBD nebo by jeho množství překračovalo stanovenou hranici, lékárník takový léčebný prostředek nepřipraví.

Způsob užívání lékařské marihuany a dávkování

Formy užívání i velikost dávek nám vždy stanovuje lékař. Může nám být doporučena buď inhalace pomocí vaporizéru nebo perorální užití:

 • Inhalace - konopí je nahříváno na 170 - 200˚C. Dochází pouze k nahřátí, nikoliv spalování, tudíž je tato forma užití zdravější a nástup účinků je rychlý.

 • Perorální - má delší prodlevu, mezi konzumací a nástupem účinků.

Maximální měsíční dávka je 180 g

CBD konopí bez předpisu

Pro koho léčebné konopí není vhodné a možné kontraindikace

 • Léčba konopím se nedoporučuje v případě těhotenství nebo po dobu kojení!

 • Kouření konopí se nedoporučuje, vhodnější forma je jeho vapování.

 • Při cestování do cizích zemí se vždy ujistěte, že je to v dané zemi legální.

 • Nepřekračujte doporučené denní dávkování určené lékařem.

 • Konopí, ač lékařské, se stále řadí mezi návykové látky a může způsobovat závratě, ospalost nebo zhoršovat úsudek, proto omezte vykonávání určitých aktivit, jako je třeba řízení vozidla nebo obsluha jiných těžkých strojů.

Během těhotenství je vhodné konopí zcela omezit
Během těhotenství je vhodné konopí zcela omezit.

Kontraindikace při užívání lékařské marihuany

Užívání konopí může vést k nejrůznějším vedlejším účinkům, o kterých je třeba neprodleně informovat svého lékaře. Pokud užíváte konopí poprvé, vždy je lepší být pod dohledem další osoby.

Vedlejší účinky, které můžete zaznamenat, jsou nepříjemné pocity, nevolnost nebo zvracení. Všechny tyto obtíže jsou typické především pro prvouživatele a časem zmizí.

Léčba konopí se nedá aplikovat v případě každého pacienta. Někdy se užívání konopí a stav pacienta přímo vylučují. Jasnými kontraindikacemi k užívání konopí jsou:

1. Jaterní poruchy

Játra se podílí na zpracování a vstřebání kanabinoidů při orálním užití. Pokud jsou játra poškozená nebo je postižena jejich funkce, mohou se účinky velmi lišit.

2. Srdeční poruchy

Pokud je pacient kardiak, měl by o této skutečnosti vždy informovat svého ošetřujícího lékaře. Konopí totiž může mít přechodný vliv na srdeční tep a krevní tlak.

3. Rozvoj psychóz

Pokud máte v rodinné anamnéze schizofrenii nebo bipolární poruchu, je třeba o tom informovat lékaře a mít se na pozoru. Pokud je psychóza ve vaší rodině genetickou predispozicí, může být konopí spouštěčem.

4. Těhotenství a kojení

THC může mít negativní vliv na vývoj plodu. Současně se dostává do mateřského mléka. Proto se nedoporučuje marihuanu užívat v těhotenství ani během kojení.

5. Formování závislosti

Pokud jste pacientem, který má negativní zkušenost s vytvářením závislostí a současně budete užívat vysoké dávky konopí po dlouhou dobu, je důležité o této skutečnosti informovat svého lékaře. Konopí se řadí mezi návykové látky a závislost je možná.

Osoby s kardiovaskulárními problémy by se měly o užívání léčebného konopí poradit s odbornými lékaři
Osoby s kardiovaskulárními problémy by se měly o užívání léčebného konopí poradit s odbornými lékaři.

Pravidla předepisování léčebné marihuany a výdejní lékárny

Pokud trpíte nějakými obtížemi, které se slučují s užíváním léčebné marihuany, kontaktujte odborníka, se kterým tuto alternativu proberete. Stránky SAKL.cz nabízí přehled všech lékařů, kteří konopí předepisují. Filtrovat můžete i podle kraje a okresu. Lékařů předepisujících marihuanu je aktuálně 169.

Lékáren, ve kterých lze léčebnou marihuanu získat je velké množství. Jejich přehled najdete také na stránkách sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv). Jsou uvedeny v tabulce, pod kterou najdete soubor, jež uvádí i široký výčet konkrétních poboček lékáren.

Úhrada léčebného konopí

Od 1. 1. 2020 mají pacienti užívající IPLP nárok na náhradu ve výši 90 %. Ale pozor! Tato forma náhrad se vztahuje pouze na 30 g léčebného konopí. 

V případě, že by si pacient chtěl nechat uhradit vyšší množství konopí na daný měsíc, musí žádat revizního lékaře, který danou situaci prověří a pokud to zdravotní stav pojištěnce skutečně vyžaduje, může být pacientovi uhrazenou větší množství tohoto léčebného přípravku.

Nicméně nejvyšší možné měsíční množství je 180 g, což je maximální měsíční dávka. Cena jednoho gramu lékařské marihuany činí 180 Kč bez DPH.

Recept s předepisovaným konopí musí obsahovat konkrétní informace a pokyny. V opačném případě lékarník léčebné konopí nevydá

Recept s předepisovaným konopí musí obsahovat konkrétní informace a pokyny. V opačném případě lékarník léčebné konopí nevydá.

CBD konopí bez předpisu jako možná alternativa

Užívání lékařského konopí s vysokým obsahem THC je v naší zemi legální, ovšem podléhá přísným pravidlům, o nimiž jsme se v dnešním článku seznámili.

Pokud chcete vyzkoušet léčebné schopnosti konopí, doporučujeme se seznámit s kanabinoidem CBD. Užívání této složky není v rozporu se zákonem, a to z důvodu, že má léčebné schopnosti, ale současně neovlivňuje stav naší mysli. CBD konopí a jeho květy jsou tak zcela legální a je možné získat je bez lékařského předpisu.

Vyzkoušet můžete také produkty z naší nabídky CBD květů nebo CBD olejů.

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

CBD vykazuje pozitivní účinky při léčbě bolesti jak samotné, tak i s obsahem THC. Je vynikající pro zánětlivou bolest jako je artritida nebo zranění. Nejen, že pomáhá při bolesti, ale i snižuje a redukuje záněty. Reaguje na receptory endokanabinoidního systému, což značně přispívá k úlevě od bolesti. THC pomáhá zmírnit centrální a neuropatickou bolest a působí taktéž protizánětlivě. Ideálním bojovníkem proti nemoci je tudíž například CBD olej s poměrem CBD:THC.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

Těhotné ženy užívají marihuanu, za velmi výjimečných okolností, především z lékařských důvodů a to proti ranním nevolnostem, bolesti, úzkosti a nespavosti. Stejně jako každá látka, může THC mít dopad na matku i dítě. Studie zjistily, že užívání marihuany zvyšuje riziko potratu. Mohou se dostavit běžné nežádoucí účinky THC, kterými jsou nevolnost, zvýšená srdeční frekvence, pokles srdečního tlaku, zhoršená paměť a koordinace.

Neurodegenerativní onemocnění jsou následkem narušení funkcí centrální nervové soustavy. K těmto onemocněním patří například Parkinsonova choroba, u které je již veřejně známo, že konopí přispívá k její léčbě. Pacienti trpící touto chorobou zaznamenali po inhalaci konopí výrazné zlepšení motorických funkcí. Při Parkinsonově ale i Alzheimerově chorobě je ideálním řešením užívat konopí například v podobě konopných tyčinek.

Psychické poruchy jsou skupina onemocnění a poruch ovlivňující myšlení, prožívání a vztahy s okolím. Dělí se na úzkostné a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, psychotické a afektivní poruchy. Příznaky duševního onemocnění jsou nejčastěji nervozita, nesouvislá mluva, strach, úzkost, napjatost a stres. Mezi nejčastější psychické poruchy patří úzkost a deprese. CBD prokazatelně pomáhá při jejich léčbě, neboť kanabinoidy působí jako přírodní antidepresivum. Při užívání CBD oleje pacient téměř okamžitě pocítí úlevu. Nejlepších výsledků dosáhne dlouhodobým a pravidelným užíváním.

THC je psychoaktivní látka, která má ale i studiemi prokázané lékařské účinky. To však má i CBD, které má téměř shodné chemické složení, ale je nepsychoaktivní a nevzniká na něm závislost. Největší riziko užívání marihuany představuje její kouření, neboť se do těla nedostává pouze THC, ale i jiné škodlivé látky. Lidé, kteří konopí kouří mají častější příhody respiračních příznaků, zejména chronickou bronchitidu. Užívání THC je také spojováno se sníženou motorikou.

Vydáno: 07/19/21
(Aktualizováno: 03/01/22)