CBD a mozková obrna

V posledních letech se CBD produkty těší čím dál větší oblibě. A není divu. Vzhledem k tomu, že CBD nemá omamné účinky, jsou produkty obsahující tento kanabinoid volně dostupné.

Léčebný potenciál CBD je skutečně široký a napomáhá při léčbě mnoha nemocí i zmírňování nespočtu obtíží. Právě tyto dílčí dovednosti dovedli odborníky k otázce, zda dokáže CBD obdobně pomáhat i při léčbě mozkové obrny.

Co je mozková obrna?

Podle webu předního amerického institutu Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention) můžeme mozkovou obrnu definovat jako skupinu poruch, které ovlivňují schopnost člověka se pohybovat a držet správně rovnováhu. Může za to abnormální vývoj mozku nebo porucha jeho vývoje.

To, jak moc jsou lidé omezeni v pohybu, přímo souvisí s typem mozkové obrny, který je sužuje.

Projevy nemoci se u jednotlivých jedinců liší. Obtíže se různí, obecně lze ale říci, že všichni mají větší či menší problém s pohybem a držením těla a přidruženými problémy jsou mentální postižení, záchvaty, bolesti kloubů, problémy se sluchem nebo řečí, změny na páteři, problémy se spánkem, úzkost, artritida.

Dětská mozková obrna má různé podoby

Dětská mozková obrna má různé podoby

CBD při léčbě mozkové obrny

Když se podíváme na výčet přidružených obtíží mozkové obrny, vidíme, že se jedná o obtíže, u kterých odborníci již prokázali terapeutické schopnosti CBD. I tohle zřejmě vedlo a stále vede odborníky k hledání souvislosti mezi CBD a možným zmírněním projevů této nemoci. Dosavadní výsledky jsou takové:

 1. Bylo zjištěno, že starší pacienti trpící mozkovou obrnou mají větší sklony k úzkostem a depresím. Jak je ale známo, právě CBD se ukazuje být skvělým pomocníkem v boji s těmito nesnázemi. Víme totiž, že kanabinoid CBD prokazatelně pomáhá lidem, které sužuje deprese, úzkost nebo nespavost.
 2. Časopis Journal of Child Neurology uvedl studii, která říká, že léčba CBD pomáhá pacientům od bolestí, nespavosti a spasticity.
 3. Další výhodou léčby pomocí CBD je možnost eliminace nadužívání léků. Spasticita a nemožnost uvolnění svalových křečí vede nevyhnutelně k užívání léčiv, které tyto křeče u pacientů uvolňují. Výzkumy ukazují, že CBD dokáže uvolňovat svalovinu a pacientům od křečí ulevovat.
 4. U jedinců trpících mozkovou obrnou dochází často k záchvatům. Studie naznačují, že i zde má CBD svůj velký význam. Dokáže totiž pomáhat při epileptických záchvatech. Jeho antiepileptické účinky mají vliv na četnost i průběh záchvatů.
 5. Pomocí CBD můžeme snižovat bolesti. Navíc uvolňování serotoninu obecně u pacientů vede k celkové psychické pochodě.
 6. CBD je svalový relaxant a také pomáhá snižovat záněty v těle. Jeho užíváním dochází k tomu, že svaly nejsou tolik ztuhlé a rozsah pohybu je vyšší.
 7. Kanabinoid CBD dokáže bojovat s hypertenzí, ke které v případě pacientů s mozkovou obrnou dochází.

Mozková obrna a špatný vývoj mozku

Za mozkovou obrnu může špatný vývoj mozku 

Mozková obrna, spánek a úzkost

Jak již víme, jednou z předností kanabinoidu CBD je schopnost snižovat úzkost a zlepšovat kvalitu spánku. Pacienti trpící mozkovou obrnou mají s těmito věcmi dost často problém. Neustálé bolesti a omezená pohyblivost totiž vedou často k tomu, že nemohou najít úlevovou polohu, a tudíž nemohou spát.

Poté se roztáčí nebezpečný kruh, kdy pacientova nespavost vede k úzkosti a úzkost k neschopnosti usnout. Nedávné studie ale přichází s poznatkem, že CBD pomáhá lidem trpícím úzkostí a vede ke zlepšení kvality spánku.

Mozková obrna a svalová spasticita

Konopí se používalo k léčbě epilepsie už ve středověku. A jak souvisí epilepsie s mozkovou obrnou? Právě svými motorickými projevy. Nadace pro epilepsii uvádí, že již existují rozsáhlé důkazy o tom, že CBD skutečně pomáhá při záchvatech a snižování svalového napětí.

Mozková obrna, bolest a artritida

Jak již z výše uvedeného vyplývá, mozkovou obrnu doprovází též bolesti a u mnoha pacientů dochází k postupování artritidy a z ní plynoucí bolesti. Studie dokázaly, že CBD ulevuje nejen od chronické bolesti, ale také od bolesti, která vzniká právě v důsledku artritidy. Dalším důvodem je i fakt, že kanabinoid CBD dokáže potlačovat záněty v těle).   

Léčba CBD olejem

CBD olej je alternativní variantou léčby mozkové obrny

Výhody léčby MO pomocí CBD

 • CBD dokáže potlačit spasticitu, dystonii a zlepšit spánek a mírnit bolest
 • snižuje se intenzita a četnost křečí
 • je odbourána úzkost, snižuje se zánětlivost
 • CBD je bezpečný v otázce užívání, netvoří se závislost, není dokázán negativní dopad na zdraví našeho těla

Nevýhody léčby MO pomocí CBD

 • může mít vedlejší účinky jako ospalost, ztráta chuti k jídlu, sucho v ústech, nevolnost
 • není schválenou léčebnou metodou v případě mozkové obrny a je třeba provádět další studie a výzkumy
 • klinické studie prováděné na potkanech ukázaly, že dlouhodobé užívání vedlo k poškození jater (třeba dodat, že nelze zcela srovnávat lidský a zvířecí organismus a projevy mohou být v obou případech odlišné)

Dávkování

Při výběru CBD oleje pro léčbu jakéhokoliv onemocnění / obtíží, je vhodné volit full-spectrum CBD.

Pro začátek je vždy vhodné začít malou dávkou CBD a postupně množství zvyšovat. Stejně jako jinde i zde platí, že méně je někdy více. Pravidelné užívání menších dávek je prospěšnější než nárazové užívání velkých dávek.

Studie uvádí, že dávkování je skutečně pružné a doporučená dávka je 1 – 50 mg/kg denně.

Způsob, který pro užívání zvolíte, závisí pouze na vás. Mezi možnosti se řadí zmíněné oleje, kapsle, květy nebo e-liquidy vhodné pro vapování. Právě inhalace CBD je nejrychlejším způsobem, jak se dostane do krevního oběhu. Plíce totiž poskytují nejrychlejší a nejpohodlnější cestu vstřebávání.

Příběh malé Charlotte

Stránka Cerebral Palsy Guidance uvedla příběh jedné rodiny, které CBD naprosto změnilo život s nemocí. Tento příběh o dívce trpící mozkovou obrnou, která trpěla až 50 křečovými záchvaty denně, odvysílala také CNN.

Rodiče byli ze zdravotní situace své dcery Charlotte skutečně zoufalí, a tak se na základě dostupných informací rozhodli pro léčbu pomocí CBD oleje.

cbd nahradilo léky proti záchvatům

V případě léčby malé Charlotte CBD olej nahradil léky proti záchvatům

Po pár týdnech užívání se četnost záchvatů snížila z 50 na 2-3 denně. Léčba olejem CBD byla natolik úspěšná, že se Charlottě nakonec podařilo vysadit ostatní léky proti záchvatům a začala dělat běžné aktivity, které pro ni byli problematické, jako chůze nebo mluvení, dokonce i jízda na kole!

Otec celou situaci komentoval tím, že to byl první skutečný lék, který dokázal dceři pomoci, a přitom mu o tomto přírodním léku žádný z odborníků neřekl.

Matka Page byla celou situací obdobně překvapená a reagovala, že vidět dítě 6 měsíců jen plakat, bylo neuvěřitelně náročné. Léčba prostřednictvím CBD oleje ale nepotlačila jen projevy nemoci, ale pomohla malé Charlotte i po psychické stránce.

Od té doby stále více společností po celém světě nabízí CBD olej jako léčbu pro děti s dětskou mozkovou obrnou, které trpí nejen záchvaty, ale také svalovými křečemi a chronickou bolestí.

Doporučené produkty

Bez ohledu na užívané léky musí lidé trpící mozkovou obrnou pravidelně absolvovat i nejrůznější aktivity vedoucí ke zlepšení mobility. Účast na fyzioterapii, rehabilitaci a trénování mluvení může pozitivně ovlivnit kvalitu jejich života.

Mozková obrna je celoživotní onemocnění a CBD nemoc sice nevyléčí, ale dokáže ulevit od mnoha obtíží, které tuto nemoc provází.

Co se týče přesného dávkování CBD, nelze jej stanovit, a to z důvodu, že každá pacient trpí jinou formou tohoto onemocnění a jednotlivé projevy nemoci se projevují různou intenzitou.

Pokud se rozhodnete zvolit CBD olej, podívejte se na naši nabídku a vyberte si olej pro vás nejvhodnější intenzity. V otázce léčby se pak o přesném dávkování poraďte se svým lékařem

 • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/26/21
(Aktualizováno: 07/27/21)