Konopí a duchovnost: Využití ve světových náboženstvích

Povaha konopí měnící mysl, mění pohled na věci. Podporuje naše tvůrčí schopnosti, umožňuje nám vidět svět z jiné perspektivy a inspiruje k velkým existenciálním otázkám. Není tedy divu, že náboženství po staletí používala konopí, aby umožnila užší spojení s božstvím.

Když se na chvíli zastavíte a zamyslíte se, skutečná podstata reality otřese myslí. Na otázku, proč existujeme, neexistují žádné jednoznačné odpovědi. Projíždíme nekonečným vesmírem na balvanu. Navzdory všem nadějím naše kosmické vozidlo vyvinulo tenký kousek atmosféry, který umožnil životu vyvíjet se a rozdělovat se na miliony druhů hub, rostlin a zvířat.

Pak jsme se objevili my lidé. Jsme opravdu zvláštní stvoření. Nějak jsme vypadali jako dvounohé opičí zvíře se sebevědomím. Tato kvalita nám nejen pomohla rozvíjet jazyk a schopnost sebereflexe, ale také vedla k abstraktním myšlenkám o jiných říších, vyšších bytostech a inteligentním designu.

religion-cannabis

Vývoj náboženství

Před tisíci lety byli naši předkové více naladěni na mystickou povahu reality. Bez moderního rozptýlení byla většina jejich života určena přírodními jevy, vůlí bohů a duchovní pověrou. Lidé na celém světě vyvinuli náboženství jako rámec pro pochopení tajemného světa kolem sebe.

Někteří akademici tvrdí, že náboženství pochází z evolučních procesů. Na druhé straně scholastici naznačují kontroverznější původ. Například Terence McKenna vyvinul svoji „teorii sjetých opic“ - myšlenku, že požití hub psilocybinu vyvolalo abstraktní myšlenky o bozích a duchovních říších.

Jiní vědci, včetně evolučního psychologa Robina Dunbara, interpretují počátky náboženství jako sociologickou adaptaci. Dunbar tvrdí, že náboženství se ukázalo jako „přizpůsobení se na úrovni skupiny“, která fungovala jako „nějaký druh lepidla, které drží společnost pohromadě“.

Bez ohledu na to, jak náboženství skutečně vzniklo, konopí hrálo v mnoha starověkých systémech víry zjevně důležitou roli. Duchovní využití konopí však můžeme najít i dnes. Objevte, jak různá náboženství v celé historii používala konopí ve svých rituálech, obřadech či obětních darech.

Konopí ve starověké čínské duchovnosti

Starověká Čína byla rodištěm historického užívání konopí. Před vznikem strukturovanějších náboženství měli lidé v tomto regionu šamanistické a animistické pohledy na svět. To lze vysledovat zpět k náboženským praktikám Yangshao kultury v údolí Žluté řeky. Zde najdete starověké hroby z období mezi 4 500 a 3 750 př. N.l. s hrobovými předměty, které naznačují víru v život po smrti.

Systémy víry starověké Číny měly rysy animismu - uctívání personifikace přírody. Nakonec tento archaický systém vyvinul větší strukturu a panteon složený z více než 200 bohů. Stejně tak lidé té doby měli silnou víru v nadpřirozeno, včetně důrazu na duchy, uctívání předků, dračí duchy a věštění.

Cvičení šamani existovali také ve starověké Číně. Tyto mystické postavy, známé jako „Wu“, jsou zobrazovány jako osoby, které ovládají počasí, komunikují s duchy a tráví většinu času shromažďováním kouzelných bylin k léčbě nemocí.

Konkrétní použití konopí v tomto světě duchů, bohů a magie zůstává nejasné. Existují však důkazy, že konopí a spiritualita byly nějakým způsobem propojeny. Archeologové objevili listy, výhonky a květy konopí z 2500 let starých jangajských hrobek na severozápadě Číny. Je překvapivé, že buněčná struktura a trichomy těchto vzorků zůstaly po tisíciletí nedotčené.

Přítomnost konopí v hrobech naznačuje duchovní využití rostliny, což zvyšuje pravděpodobnost, že bylina hrála roli v šamanských a animistických systémech starověké Číny. Nezachované exempláře však zahynuly nebo by zahynuly před tisíci lety, což znemožnilo přesně určit, jak a kde tato starověká populace konopí duchovně konzumovala.

chinacannabis

Taoismus a konopí

Hlavní zásadou taoismu je „jít s proudem“. Taoistický světonázor chápe vesmír jako velkou propletenou vědomou sílu. Samotné „Tao“ je zdrojem, látkou a základní energií, která proudí a oživuje všechny věci. Už z tohoto úhlu pohledu to vypadá, že muselo být vykouřeno hodně marihuany, aby došli k takovému závěru.

Vznik taoismu v Číně sahá přinejmenším do 4. století před naším letopočtem. Historici připisují založení tohoto náboženství starověkému čínskému filozofovi a spisovateli Lao Tzu (jehož skutečná existence je sporná). Ti, kteří se orientují na cestě Tao, se snaží žít s přirozeností, jednoduchostí a spontánností. „Tři poklady“ jsou také pro následovníky posvátné: soucit, skromnost a pokora.

Taoisté také praktikují alchymii, aby dosáhli nesmrtelnosti. Účastní se rituálů, cvičení a extatických duchovních cest, jimž připisují schopnost vybavit je kosmickými silami a prodloužit jejich biologický život.

Jelikož je starodávná Čína považována za rodiště historického užívání konopí a taoistické praktiky se zdají být tak abstraktní a výletní, zdá se téměř logické, že konopí v tomto náboženství muselo hrát určitou roli. Ve skutečnosti se ukázalo, že taoisté se této bylině zrovna nevyhýbali.

Některé sekty dokonce viděly konopí jako ztělesnění božstva. Během dynastie Tang kult Magu („ženského konopí“) kombinoval taoistický Xian („nesmrtelnost“) s elixírem života. Podle taoistické legendy Magu obsadil posvátnou horu Tai, kde oddaní shromažďovali konopí sedmý den sedmého měsíce, zatímco se pořádaly taoistické hostiny.

Taoistické texty také dokazují význam konopí v tomto světonázoru. Taoistická encyklopedie Wushang Biyao (překládána jako „Supreme Secret Essentials“), napsaná v roce 570 nl, dokumentuje užívání konopí ve vonných tyčinkách během rituálů a taoistickou tendenci experimentovat s kouřením, které mění mysl.

Šintoismus: Raná konopná spiritualita v Japonsku

Japonsko má také dlouhou historii s konopnou rostlinou. Domorodí obyvatelé ostrova z nich vyráběli oblečení a koše a jedli semínka. Není překvapením, že si náboženství konopí ve starověkém šintoistickém Japonsku velmi vážilo.

Domorodé náboženství Japonska šintoismus nebo „cesta bohů“ je stejně staré jako samotný národ. Jako spíše decentralizovaný systém víry se šintoismus dramaticky liší od ostatních vír. Toto náboženství nebylo založeno jedinou osobou a bohoslužby nebo kázání jsou neobvyklá. Místo toho se šintoismus vyvíjel organicky mimo kulturu a obyvatele Japonska. Šintoističtí vyznavači věří ve svaté duchy zvané Kami, kteří mají podobu přírodních živlů, organismů a struktur, jako jsou hory, vítr a stromy.

Šintoismu chybí přísně objektivní morálka; bez přísného učení o tom, co je správné nebo co špatné, náboženství připouští, že dokonalý člověk neexistuje. Skrývá v sobě pověrčivý a duchovní pohled na svět. Zatímco lidé jsou obecně vnímáni jako dobří, mohou se stát obětí skutků zlých duchů.

Ale co může smrtelník proti takovému protivníkovi udělat? Samozřejmě sáhnou po trochu trávě! Konopí má v šintoismu duchovní význam: stoupenci vidí v bylině očistnou rostlinu, která dokáže zahnat zlé duchy. Šintoističtí kněží mávají svazky konopí nad posedlými jednotlivci, aby je zbavili otravných zlých duchů.

shintoism

Budhismus a marihuana

Pokud jde o konopí, mají buddhisté různé názory. Některé kulty jsou užívání konopí otevřenější, zatímco jiné jsou striktně proti. Bez ohledu na tyto protichůdné názory hrála tato bylina na Buddhově cestě - Gautama Buddhy, významnou roli. Gautama Buddha jedl jedno konopné semeno denně po dobu šesti let na cestě k osvícení.

Buddhistické náboženství vzniklo ve starověké Indii mezi 6. a 4. stoletím před naším letopočtem. Učení Gautama Buddhy se postupem času vyvinulo do velkého souboru tradic a duchovních praktik. Nejdůležitější víry buddhismu učí o karmě, znovuzrození, osvobození z cyklu znovuzrození a vstupu do nirvány (transcendence utrpení).

Buddhisté také sledují řadu vír známých jako Five Silas. Pátá sila výslovně zakazuje intoxikaci alkoholem a drogami. Zdá se, že toto pravidlo zcela vylučuje užívání konopí. Stránky Mahakala Tantra (osmidílné písmo) hovoří o konopí a dalších látkách měnících mysl, které jsou předepisovány pro léčebné účely.

Tři hlavní větve buddhismu se na konopí dívají z různých perspektiv.

  • Theravada buddhismus
    Theravada („Škola starších“) jako nejstarší existující buddhistická škola bere konzervativní pohled na konopí a bere Pátého Silase mnohem vážněji, což vede k silnějšímu protidrogovému postoji než u jiných hnutích
  • Mahayana buddhismus
    Směr Mahayana („Velké vozidlo“) přijímá nejdůležitější buddhistická písma a raná učení, ale do své větve přidal vlastní učení a texty. Mahayana klade větší důraz na cestu bódhisattvy (cesta k buddhovství) a kultivuje poněkud uvolněnější přístup ke konopí. Jejich etický kodex učí, že je třeba přijmout cokoli užitečného pro člověka - což alespoň naznačuje toleranci k lékařské marihuaně.
  • Vadžrajánový buddhismus
    Škola Vajrayana („Cesta diamantu“) tvrdí, že nabízí rychlejší cestu k osvícení a velmi respektuje koncept karmy. Tato škola je na konopí a jiná tabu nejméně přísná. Povzbuzuje své následovníky, aby viděli podstatu čistoty ve všech věcech, včetně sexu a drog, jako je marihuana.

Starověký Egypt: Důkazy konopí a duchovna? 

Staroegyptská spiritualita se točila kolem panteonu bohů, který ovládal přírodu i lidskou společnost. Její následovníci zbožňovali síly a formy života v okolním světě, včetně prvků a vlastností některých zvířat. Mnoho duchovních praktik bylo zaměřeno na získání přízně bohů pro lidský prospěch, zatímco jiné se soustředily na faraony, o nichž se věřilo, že mají božské síly.

Starověcí Egypťané používali konopí k průmyslovým a terapeutickým účelům; přesné obřadní a náboženské využití byliny však zůstává nejasné. Archeologové však při studiu mumifikovaných faraonů našli důkazy o užívání konopí. Vzhledem ke svému božskému postavení tyto výsledky naznačují použití byliny v náboženském kontextu. Vědci také při zkoumání mumie odhadované na přibližně 950 let před naším letopočtem zjistili významné hladiny THC spolu s kokainem a nikotinem. Pyl konopí byl také nalezen na mumii Ramsesa II, který zemřel v roce 1213 před naším letopočtem.

agypten-cannabis

Hinduismus a staré orální konopí

V hinduismu jde konopí a spiritualita ruku v ruce. Hinduismus jako jedno z nejstarších náboženství na světě je staré více než 4000 let. Mezi nejdůležitější víry v hinduistickém systému patří reinkarnace, karma, víra v duši (Atman) a vykoupení, které končí cyklus znovuzrození (Moksha).

Hinduisté ctí konopí jako svátost, oběť a látku vyrobenou z krve Šivy - člena trojice jejich náboženství. Posvátné texty náboženství známého jako Védy dokonce hovoří o posvátnosti marihuany. Na těchto stránkách je popsáno pět posvátných rostlin, mezi které patří konopí. Někteří hinduisté věří, že listy obývá anděl strážný. Védy také popisují konopí jako „osvoboditele“ a „zdroj štěstí“.

Bhang také hraje důležitou roli na hinduistických festivalech. Tento psychoaktivní nápoj vyrobený z konopí, mléka a aromatických bylin mění stav vědomí během Shivratri (Šivova noc) a Holi (festival barev).

Judaismus a marihuana

Monoteistické náboženství judaismu má s křesťanstvím mnoho společného. Ačkoli Židé neuznávají Ježíše jako Mesiáše (důležitou součást víry, která je odlišuje od křesťanů), i oni zdůrazňují důležitost odpuštění, modlitby, půstu a dodržování božských zákonů.

Užívání konopí ve starověkém judaismu zůstává kontroverzní otázkou. V roce 2020 našli izraelští archeologové v Tel Aradu stopy byliny na artefaktech ve svatyni z 8. století před naším letopočtem. Podobně někteří učenci tvrdí, že termín „Kaneh Bosem“ z Knihy Exodus, který pojmenovává rostlinu používanou v oleji pro posvátné pomazání, označuje konopí. Jiní vědci však tento překlad vyvracejí a naznačují, že jsou zde míněny jiné druhy rostlin.

Bez ohledu na prastaré užívání konopí v judaismu zaujali moderní rabíni na téma konopí smíšený postoj. V roce 1978 ortodoxní rabín Moshe Feinstein připomněl následovníkům, že konopí je podle židovských zákonů zakázáno, a poukázal na to, jak bylina brání věřícím v modlitbě a studiu Tóry. Jiní moderní rabíni mají opačný názor. Někteří z celého srdce souhlasí s léčivým konopím a dokonce tvrdí, že bylina má status košer.

jewish

Křesťanství a konopí

Stejně jako judaismus mají i křesťané na konopí rozličné názory. Konzervativnější označení, včetně pravoslavných, katolických a některých protestantských církví, užívání konopí odsuzují. Jiné protestantské větve však podporují užívání lékařské marihuany, včetně Presbyterian Church, United Church of Christ a Episcopal Church ve Spojených státech.

Někteří učenci tvrdí, že konopí je nepřímo uvedeno v Bibli: „Podívejte, dal jsem vám všechny rostliny, které produkují semena na celé zemi, a všechny stromy s plody, které produkují semena pro vaše jídlo.“ Jiní se staví proti tomuto domnělému ospravedlnění užívání konopí v pasážích, jako je Petr 5: 8: „Buďte střízliví a bděte; váš protivník, ďábel, chodí kolem jako řvoucí lev a hledá někoho, koho by pohltil.“

Někteří učenci Písma posunuli diskusi o konopí o krok dále. Na základě výše zmíněného tvrzení Kaneh Bosem tvrdí, že Ježíš a jeho učedníci používali konopí jako přísadu do léčivé masti.

Duchovnost konopí v islámu

Ačkoli islám obhajuje praktiky, které jsou vnímány jako konzervativní, konopí se nachází v tzv. šedé zóně. Korán, ústřední text náboženství, používá termín „haram“ k zákazu určitého chování, včetně konzumace alkoholu. Ačkoli prorok Mohamed uznal, že alkohol může mít určité léčebné použití, tvrdil, že jeho potenciál hříchu daleko převažuje nad jeho výhodami.

Proč ale Mohamed nezakázal užívání marihuany? Ukazuje se, že o jeho existenci pravděpodobně nic nevěděl. Ačkoli lidé žijící v Indii a Íránu již užívali konopí jako opojnou látku před rokem 1 000 př. N.l., lidé na Středním východě objevili hašiš až o 1800 let později, dvě století po Mohamedově smrti.

Mohammed však v jednom ze svých hadísů (hlásání) uvedl: „Pokud je něco velmi opojné, pak i jen trochu z toho je haram“. Mohlo by se velmi dobře stát, že kdyby býval věděl o konopí, nazval by ho stejně jako alkohol „haram“.

V mystické větvi islámu však hrálo konopí duchovní roli. Stoupenci této praxe, známý jako sufismus, žijí asketickým životním stylem. Vzdávají se světských věcí a snaží se očistit duši půstem a modlitbou.

Perský svatý súfijský Qutb ad-Dín Hayder si vytvořil oblibu v konopí, což způsobilo, že jeho popularita explodovala v islámském světě. Příběh vypráví, že Haydar při procházce krajinou narazil na konopí a objevil božskou a radostnou povahu rostliny. Po tom, co znělo jako velký zážitek, se Haydar vrátil ke svým učedníkům a řekl jim: „Všemohoucí Bůh vám dal díky mimořádné laskavosti ctnost v podobě této rostliny, která rozptýlí stíny, které zatemňují vaše duše, a osvítí vaši mysl.“

Vědci věří, že Haydar chtěl uchovat božské účinky konopí jako esoterické tajemství. Brzy se však o tom rozkřiklo a tak se duchovní užívání marihuany rozšířilo do Sýrie, Egypta a Iráku, kde se stala známou jako „Haydarova dáma“.

islamweed

Scythianský kult mrtvých a slavnostní užívání konopí

Ach ti Scythové! Každý, kdo se zajímá pro historii, si užije poznávání této civilizace podobné Dothraki. Kočovná kultura árijských jezdců žila v pontské stepi, oblasti, která sahá od severního pobřeží Černého moře po západní Kazachstán.

Když skýtské kmeny nevynalezly nové zabijácké luky nebo nepodmanily soupeřící civilizace, nechali se unášet podmanivostí konopí. Jejich užívání konopí mělo ale trochu temný původ: Konopí používali při pohřebních obřadech. Po pohřbech se Skythové očistili sezením ve stanech naplněných konopným kouřem.

Starověký řecký spisovatel Herodotus o tomto rituálu informoval: „... Scythové vzali semena z tohoto konopí a položili jej na žhnoucí kameny“. Hérodotos také hovořil o zjevných účincích těchto praktit: „Scythové, ovládnutí tímto kouřem, hlasitě křičí“.

Konopí v germánském náboženství

Germánské náboženství je souhrnný název pro pohanské náboženské obřady a kulty germánských kmenů a národů od doby železné až po středověk. Germánští lidé bohatí na mytologii a folklór uctívali obrovský panteon bohů, mezi něž patřili Odin, Thor, Balder, Loki a Freya. K ukonejšění těchto bohů byly často prováděny temné činnosti, včetně lidských obětí v různých formách.

V tomto systému víry není mnoho důkazů o vztahu užívání konopí k duchovním praktikám. Odborníci však mohli konopí spojovat s Freyjou, severskou bohyní lásky a plodnosti.

Rastafariánství: konopí jako sakramentum

Nelze napsat článek o konopí a náboženství, aniž bychom se zmínili o rastafariánství. Tento systém víry milující konopí, známý také jako rastafarianismus, má mnoho společného s judaismem i křesťanstvím. Praktikující víry považují Bibli za svou svatou knihu. Jsou to monoteisté, kteří uctívají „Jah“, zkratka pro Jehovu, jméno Boha v Bibli. Rastafariánská ideologie se však od křesťanství liší také tím, že věřící považují Haile Selassieho, etiopského císaře v letech 1930 až 1974, za druhý Kristův příchod.

Rastafariáni žijí několika klíčovými praktikami. Mnoho oddaných stoupenců dodržuje takzvanou „italskou“ stravu, která se zaměřuje na místní a ekologicky pěstovaná jídla. Většina stoupenců se řídí dietními pravidly stanovenými v Knize Leviticus a vyhýbá se vepřovým a korýšům, zatímco jiní se rozhodli pro vegetariánskou nebo veganskou stravu.

Konopí je také důležitým prvkem rastafariánských duchovních praktik. Rastafariáni rituálně kouří konopí. Bylinu často používají při tzv. „uzemnění“. Tato shromáždění rozvíjejí vztahy mezi podobně smýšlejícími následovníky. Obvykle zahrnují společné bubnování, kouření trávy a zpěv chvalozpěvů.

Stoupenci věří, že pasáže v Bibli, které si lze vyložit jako odkazy na konopí, ve skutečnosti odkazují na tuto bylinu. Na rostlinu pohlížejí jako na svátost, která podporuje pocity míru a lásky, introspekce a objevování vnitřního božství. 

rastafari

Doporučené produkty

Zatímco konopí v náboženstvích minulosti hrálo jen malou roli, moderní duchovní systémy udělaly z konopné rostliny teologické jádro. Vznikající náboženství kantismu používá bylinu jako svátost k pěstování přátelství a propojenosti.

Kanteismus byl založen v roce 1996 aktivistou konopí Chrisem Conradem a nepředstavuje dogmata, jen volné rituály a kódy a spojuje marihuanu a spiritualitu. Kantheistická služba vypadá takto: účastníci se setkávají v neděli odpoledne, každý přináší marihuanu ke sdílení a na oltáři je živá konopná rostlina a konopná šňůra.

Na zahájení obřadu sedí účastníci v kruhu a hovoří o vyznání víry. Vedoucí obřadu prohlašuje: „Oceňuji konopí jako svátost, kterou používám pro spojení se svou komunitou a se sebou samým,“ na což účastníci reagují: „Sdílíme ji tedy s vděčností a hlubokým respektem k jejím pryskyřičným silám“ .

  • Články z kategorie Aktuální témata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/30/21
(Aktualizováno: 09/13/21)