Konopí a duchovnost: Využití ve světových náboženstvích

Povaha konopí měnící mysl, mění pohled na věci. Podporuje tvůrčí schopnosti, umožňuje vidět svět z jiné perspektivy a inspiruje k velkým existenciálním otázkám. Není tedy divu, že náboženství po staletí používala konopí, aby umožnila užší spojení s božstvím. Dnes se podíváme na náboženství, v nichž konopí sehrálo historicky velkou roli.

Konopí ve starověké čínské duchovnosti

Starověká Čína byla rodištěm historického užívání konopí. To lze vysledovat zpět k náboženským praktikám Yangshao kultury v údolí Žluté řeky. Zde najdete starověké hroby z období mezi 4 500 a 3 750 př. N.l. s hrobovými předměty, které naznačují víru v život po smrti.

Systémy víry starověké Číny měly rysy animismu - uctívání personifikace přírody. Nakonec tento archaický systém vyvinul větší strukturu a panteon složený z více než 200 bohů. Stejně tak lidé té doby měli silnou víru v nadpřirozeno, včetně důrazu na duchy, uctívání předků, dračí duchy a věštění.

Cvičení šamani existovali také ve starověké Číně. Tyto mystické postavy, známé jako „Wu“, jsou zobrazovány jako osoby, které ovládají počasí, komunikují s duchy a tráví většinu času shromažďováním kouzelných bylin k léčbě nemocí.

Konkrétní použití konopí v tomto světě duchů, bohů a magie zůstává nejasné. Existují však důkazy, že konopí a spiritualita byly nějakým způsobem propojeny. Archeologové objevili listy, výhonky a květy konopí z 2500 let starých jangajských hrobek na severozápadě Číny.

Čína se stala kolébkou konopí
Čína se stala kolébkou konopí.

Šintoismus: Raná konopná spiritualita v Japonsku

Japonsko má také dlouhou historii s konopnou rostlinou. Domorodí obyvatelé ostrova z nich vyráběli oblečení a koše a jedli semínka. Není překvapením, že si náboženství konopí ve starověkém šintoistickém Japonsku velmi vážilo.

Domorodé náboženství Japonska šintoismus nebo „cesta bohů“ je stejně staré jako samotný národ. Jako spíše decentralizovaný systém víry se šintoismus dramaticky liší od ostatních vír. Šintoističtí vyznavači věří ve svaté duchy zvané Kami, kteří mají podobu přírodních živlů, organismů a struktur, jako jsou hory, vítr a stromy.

Konopí má v šintoismu duchovní význam: stoupenci vidí v bylině očistnou rostlinu, která dokáže zahnat zlé duchy. Šintoističtí kněží mávají svazky konopí nad posedlými jednotlivci, aby je zbavili otravných zlých duchů.

Konopí má v šintoismu duchovní význam, mělo by dokázat zahnat zlé duchy
Konopí má v šintoismu duchovní význam, mělo by dokázat zahnat zlé duchy.

Buddhismus aneb Konopí v Indickém náboženství 

V Indii bylo konopí považováno za samotný dar z nebes, zaslaný bohy jako akt milosrdenství - mělo lidem pomoci oprostit se od strachu, dosáhnout rozkoše a zvýšit sexuální touhy. 

Další hinduistické pověry mluví o konopí jako o rostlině, která vyrostla z božského nektaru padlého z nebes. Velmi populární teorií spojené s hinduismem je také příběh, ve kterém konopí vzniklo jako výsledek snahy bohů a démonů o získání amrity - sanskrtu, pomocí kterého lze dosáhnout nesmrtelnosti.

Některé buddhistické kulty jsou užívání konopí otevřenější, zatímco jiné jsou striktně proti. Bez ohledu na tyto protichůdné názory hrála tato bylina na Buddhově cestě - Gautama Buddhy, významnou roli. Gautama Buddha jedl jedno konopné semeno denně po dobu šesti let na cestě k osvícení.

Tři hlavní větve buddhismu se na konopí dívají z různých perspektiv.

  • Theravada buddhismus

  • Mahayana buddhismus

  • Vadžrajánový buddhismus

V Indii bylo konopí považováno za samotný dar z nebes
V Indii bylo konopí považováno za samotný dar z nebes.

Starověký Egypt: Důkazy konopí a duchovna? 

Staroegyptská spiritualita se točila kolem pantheonu bohů, který ovládal přírodu i lidskou společnost. Její následovníci zbožňovali síly a formy života v okolním světě, včetně prvků a vlastností některých zvířat. 

Starověcí Egypťané používali konopí k průmyslovým a terapeutickým účelům; přesné obřadní a náboženské využití byliny však zůstává nejasné. Archeologové však při studiu mumifikovaných faraonů našli důkazy o užívání konopí. 

Vzhledem ke svému božskému postavení tyto výsledky naznačují použití byliny v náboženském kontextu. Vědci také při zkoumání mumie odhadované na přibližně 950 let před naším letopočtem zjistili významné hladiny THC spolu s kokainem a nikotinem. Pyl konopí byl také nalezen na mumii Ramsesa II, který zemřel v roce 1213 před naším letopočtem.

Hinduismus a staré orální konopí

V hinduismu jde konopí a spiritualita ruku v ruce. Hinduismus jako jedno z nejstarších náboženství na světě je staré více než 4000 let. Mezi nejdůležitější víry v hinduistickém systému patří reinkarnace, karma, víra v duši (Atman) a vykoupení, které končí cyklus znovuzrození (Moksha).

Hinduisté ctí konopí jako svátost, oběť a látku vyrobenou z krve Šivy - člena trojice jejich náboženství. Posvátné texty náboženství známého jako Védy dokonce hovoří o posvátnosti marihuany. Na těchto stránkách je popsáno pět posvátných rostlin, mezi které patří konopí. Někteří hinduisté věří, že listy obývá anděl strážný. Védy také popisují konopí jako „osvoboditele“ a „zdroj štěstí“.

Mohlo by vás zajímat

Judaismus a marihuana

Užívání konopí ve starověkém judaismu zůstává kontroverzní otázkou. V roce 2020 našli izraelští archeologové v Tel Aradu stopy byliny na artefaktech ve svatyni z 8. století před naším letopočtem. 

Podobně někteří učenci tvrdí, že termín „Kaneh Bosem“ z Knihy Exodus, který pojmenoval rostlinu používanou v oleji pro posvátné pomazání, označuje konopí. Jiní vědci však tento překlad vyvracejí a naznačují, že jsou zde míněny jiné druhy rostlin.

Bez ohledu na prastaré užívání konopí v judaismu, zaujali moderní rabíni na téma konopí smíšený postoj. V roce 1978 ortodoxní rabín Moshe Feinstein připomněl následovníkům, že konopí je podle židovských zákonů zakázáno. Jiní moderní rabíni mají opačný názor. Někteří z celého srdce souhlasí s léčivým konopím a dokonce tvrdí, že bylina má status košer.

Rabíni zaujali na téma konopí smíšený postoj
Rabíni zaujali na téma konopí smíšený postoj.

Křesťanství a konopí

Konzervativnější označení, včetně pravoslavných, katolických a některých protestantských církví, užívání konopí odsuzují. Jiné protestantské větve však podporují užívání lékařské marihuany, včetně Presbyterian Church, United Church of Christ a Episcopal Church ve Spojených státech.

Někteří učenci tvrdí, že konopí je nepřímo uvedeno v Bibli: „Podívejte, dal jsem vám všechny rostliny, které produkují semena na celé zemi, a všechny stromy s plody, které produkují semena pro vaše jídlo.“ 

Jiní se staví proti tomuto domnělému ospravedlnění užívání konopí v pasážích, jako je Petr 5: 8: „Buďte střízliví a bděte; váš protivník, ďábel, chodí kolem jako řvoucí lev a hledá někoho, koho by pohltil.“

Ani v křesťanství nebyl postoj vůči konopí jednoznačný
Ani v křesťanství nebyl postoj vůči konopí jednoznačný.

Scythianský kult mrtvých a slavnostní užívání konopí

Ach ti Scythové! Každý, kdo se zajímá pro historii, si užije poznávání této civilizace podobné Dothraki. Kočovná kultura árijských jezdců žila v pontské stepi, oblasti, která sahá od severního pobřeží Černého moře po západní Kazachstán.

Když skýtské kmeny nevynalezly nové zabijácké luky nebo nepodmanily soupeřící civilizace, nechali se unášet podmanivostí konopí. Jejich užívání konopí mělo ale trochu temný původ: Konopí používali při pohřebních obřadech. Po pohřbech se Skythové očistili sezením ve stanech naplněných konopným kouřem.

Starověký řecký spisovatel Herodotus o tomto rituálu informoval: „Scythové vzali semena z tohoto konopí a položili jej na žhnoucí kameny“. Hérodotos také hovořil o zjevných účincích těchto praktit: „Scythové, ovládnutí tímto kouřem, hlasitě křičí“.

Rastafariánství: konopí jako sacramentum

Nelze napsat článek o konopí a náboženství, aniž bychom se nezmínili o rastafariánství. Tento systém víry milující konopí, známý také jako rastafarianismus, má mnoho společného s judaismem i křesťanstvím. Praktikující víry považují Bibli za svou svatou knihu. Jsou to monoteisté, kteří uctívají „Jah“, zkratka pro Jehovu, jméno Boha v Bibli

Rastafariánská ideologie se však od křesťanství liší také tím, že věřící považují Haile Selassieho, etiopského císaře v letech 1930 až 1974, za druhý Kristův příchod.

Rastafariáni žijí několika klíčovými praktikami. 

Konopí je důležitým prvkem rastafariánských duchovních praktik. Rastafariáni rituálně kouří konopí. Bylinu často používají při tzv. „uzemnění“. Tato shromáždění rozvíjejí vztahy mezi podobně smýšlejícími následovníky. Obvykle zahrnují společné bubnování, kouření trávy a zpěv chvalozpěvů.

Stoupenci věří, že pasáže v Bibli, které si lze vyložit jako odkazy na konopí, ve skutečnosti odkazují na tuto bylinu. Na rostlinu pohlížejí jako na svátost, která podporuje pocity míru a lásky, introspekce a objevování vnitřního božství.

Pro rastafariánství je konopí zásadní
Pro rastafariánství je konopí zásadní.

Konopí v germánském náboženství

Germánské náboženství je souhrnný název pro pohanské náboženské obřady a kulty germánských kmenů a národů od doby železné až po středověk. 

Germánští lidé bohatí na mytologii a folklór uctívali obrovský panteon bohů, mezi něž patřili Odin, Thor, Balder, Loki a Freya. K ukonejšění těchto bohů byly často prováděny temné činnosti, včetně lidských obětí v různých formách.

V tomto systému víry není mnoho důkazů o vztahu užívání konopí k duchovním praktikám. Odborníci však mohli konopí spojovat s Freyjou, severskou bohyní lásky a plodnosti.Chcete se o konopí dozvědět více zajímavostí? Čtěte náš blog - je jich plný. 

Časté dotazy

Cannabis Indica neboli konopí indické je druh rostliny z čeledi konopovité s původem ve střední Asii. Semínka indiky vykvétají do nízké rostliny s širšími listy. V listech a květech jsou obsaženy kanabidoidy, které mají široké léčebné užití (CBD, THC, CBC). Při kvetení tvoří hustou korunu a roste poměrně rychle. Vytváří kompaktní a pevné palice. Díky krátké době květu a nižšímu vzrůstu jsou indica semínka vhodná pro indoor pěstování.

Cannabis sativa neboli konopí seté je druhem konopných semínek. Pochází z teplejších a tropických oblastí. Dorůstají vysokých rozměrů, do téměř až tří metrů, díky čemuž jsou sativa semena vhodná pro outdoor pěstování. Vytváří lehké, dlouhé a tenké palice s úzkými listy. Sativy mívají zemité aroma připomínající palivo.

Historie konopí sahá až do období 12 tisíc let nazpět, což z něj dělá jednu z nejstarších rostlin, které lidstvo používalo. Původ má v Číně, odkud se postupně rozšiřovala přes Indii, Střední Východ, Afriku a Evropu až do Ameriky. Původně konopí rostlo jako plevel kolem osad. Postupem času lidé přišli na všechny jeho využití - výživnost semen, výroba tkaniny a papíru a nebo léčebné a psychoaktivní účinky. Ve středověku se využívalo k náboženským rituálům, a díky tomu bylo konopí považováno za dar od bohů. V českých zemích se konopí užívalo až do 19. století k výrobě textilu. Ve 20. století OSN přidalo konopí na seznam celosvětově zakázaných drog. WHO o pár let později veřejně prohlásila CBD látku za neškodnou a CBD produkty dokonce za léčivé.

Skeptičnost vůči konopí se ve společnosti postupně usazuje a vzrůstá povědomí o jeho lékařském využití. Z toho důvodu se jednotlivé země postupně uchylují k jeho legalizaci, jako například Mexiko, které schválilo konopí k rekreačním účelům. Již v současné době je legální v Uruguayi, Kanadě, některých státech USA a Nizozemsku. V Lucembursku je povolena konzumace a pěstování semínek konopí pro vlastní účely a každá domácnost smí sklidit až 4 rostliny, čímž se stala první zemí v Evropě, která toto schvaluje. V Nizozemsku je 5 g konopí pro osobní potřebu legální, kouření na ulici však nikoli.

Účinky marihuany při jejím kouření jsou znát již pár sekund po vdechnutí. Kouření marihuany je nejbezpečnější způsob užívání THC. I přesto, že THC má prokazatelně tlumící účinky na rakovinu, dehet, který se kouřením dostává do plic je škodlivý pro naše tělo a rakovinotvorný. Účinky marihuany mohou být změny chování a vnímání, euforie, pocit uvolnění nebo útlumu, ale je možná i úzkost, neklid nebo paranoia. Jsou však velmi individuální a pokud má člověk nízkou toleranci na THC, je ideální možnost nahradit jej za CBD produkty, které nejsou psychoaktivní.

THC je psychoaktivní látka, která má ale i studiemi prokázané lékařské účinky. To však má i CBD, které má téměř shodné chemické složení, ale je nepsychoaktivní a nevzniká na něm závislost. Největší riziko užívání marihuany představuje její kouření, neboť se do těla nedostává pouze THC, ale i jiné škodlivé látky. Lidé, kteří konopí kouří mají častější příhody respiračních příznaků, zejména chronickou bronchitidu. Užívání THC je také spojováno se sníženou motorikou.

Vydáno: 07/30/21
(Aktualizováno: 03/10/22)