Rakovina: Dávkování THC a CBD pacientům s rakovinou

Dávkování THC a CBD u pacientů s rakovinou

Konopí má mnoho léčebných účinků. Kanabinoidy, které obsahuje, především THC a CBD, mohou také pomoci pacientům trpícím různými typy rakoviny, což potvrzují vědecké studie. Samotná rostlina i přípravky z ní mohou zmírnit příznaky související s rakovinou, jako je bolest, nevolnost a zánět. Některé studie dokonce prokázaly, že vybrané sloučeniny konopí mohou zpomalovat růst rakoviny a zmenšovat nádory.

Marihuana má také pozitivní vliv na náladu pacientů. Pomáhá zklidnit a zvládnout negativní emoce spojené s nemocí nebo užíváním některých léků a také zmírnit vedlejší účinky chemoterapie a radioterapie.

CBD olej

Průlomový výzkum

Vůbec první studie, která prokázala, že konopí má protirakovinné účinky, měla ve skutečnosti prokázat nebezpečí této rostliny, zejména v souvislosti s poškozením imunitního systému. Studie financovaná z grantu Americké společnosti pro rakovinu (American Cancer Society) publikovaná v roce 1974 v časopise The Journal of the National Cancer Institute ukázala, že nádory, které byly chirurgicky implantovány myším a poté 20 dní po sobě léčeny THC, se zmenšily.

Výsledky této studie byly dlouho zapomenuty a místo toho, aby se v nich pokračovalo, se pozornost soustředila na válku proti konopí a snahy o jeho zákaz. Teprve o třicet let později začal Dr. Manuel Guzman, profesor biochemie na Madridské univerzitě, navazovat na původní pokusy z roku 1974 a získal podobné výsledky. V březnovém čísle časopisu Nature Medicine z roku 2000 Guzman uvedl, že kanabinoidy (například THC) nejenže zmenšují rakovinné nádory u myší, ale navíc nepoškozují okolní tkáně.

V roce 1975 studie publikovaná v časopise New England Journal of Medicine poprvé prokázala účinnost THC při léčbě nevolnosti a zvracení spojených s chemoterapií.

"Neuplyne den, abych neviděl pacienta s rakovinou, který má nevolnost, zvracení, nechutenství, bolesti, deprese a nespavost." - Dr. Donald Abrams, primář hematologického a onkologického oddělení Sanfranciské všeobecné nemocnice a profesor klinické medicíny na Kalifornské univerzitě v San Francisku, v rozhovoru pro Newsweek v roce 2013 uvedl: "Konopí je jediným lékem proti nevolnosti, který zvyšuje chuť k jídlu."

V posledních letech přišli vědci také se zajímavými poznatky. V roce 2017 byla v časopise International Journal of Oncology zveřejněna zpráva, která prokázala, že kanabinoidy přirozeně vznikající v rostlině konopí mají protirakovinné účinky, ať už se používají samostatně, nebo v kombinaci s chemoterapií.

Dávkování THC a CBD u pacientů s rakovinou

Odborníci se domnívají, že nejdůležitější je začít s velmi nízkými dávkami, které by se měly postupně zvyšovat podle potřeby. To je nejlepší způsob, jak určit správnou dávku pro danou osobu a zároveň ji nepřekročit.

Je také důležité si uvědomit, že různé metody podávání kanabinoidů vyvolávají různé účinky, jejich rychlost nástupu a délku trvání. Kouření nebo vaporizace přináší úlevu téměř okamžitě. Začněte s jedním nebo dvěma vdechy a sledujte, co se stane za několik minut. V případě potřeby opakujte. První účinek se může dostavit již za 90 minut, ale trvá až 8 hodin.

Příklady dávkování na základě lékařských publikací a vědeckých důkazů

Před více než deseti lety provedli španělští vědci experiment. Zúčastnilo se ho 9 pacientů s nádory mozku. Pomocí katétru bylo pacientům podáváno čisté THC přímo do mozku. Tetrahydrokanabinol inhiboval proliferaci nádorových buněk. Bohužel i přes slibné výsledky nebyla dosud provedena žádná podobná studie.

Na základě řady dalších preklinických studií vědci prokázali, že kombinace kanabinoidů a chemoterapie je v boji proti rakovině účinnější než každá z těchto terapií samostatně. Příkladem takové studie je studie zahrnující 21 pacientů s multiformním glioblastomem. Podpora konvenční léčby přípravkem Sativex prodloužila průměrné přežití pacientů ve srovnání se skupinou, která dostávala placebo.

Během svých četných prezentací a vystoupení Mara Gordonová opakovaně uvádí příběhy pacientů s rakovinou a kombinace kanabinoidů, které jim byly podávány.

Mara Gordonová se specializuje na vytváření léčebných protokolů s použitím výtažků z marihuany biofarmaceutické kvality pro vážně nemocné pacienty v Kalifornii.

Devítiměsíční dívce s gliomem zrakového nervu podstupující chemoterapii bylo podáváno 450 mg THC a 275 mg CBD denně. Dalšímu tříletému pacientovi s hvězdicovitým gliomem, který podstupoval radioterapii a následnou chemoterapii, byly současně podávány kanabinoidy. Cílová denní dávka byla 450 mg THC a 200 mg CBD. V případě tohoto pacienta byly kanabinoidy zpočátku podávány paliativně a později terapeuticky, když se ukázalo, že se nádor zmenšuje.

Čtyřletému chlapci s mozkovou šišinkou bylo podáváno 100 mg THC a 100 mg CBD denně. Kanabinoidy byly aplikovány sublingválně. Poté byly dávky zvýšeny na 300 mg THC a 200 mg CBD a v případě remise sníženy na 100 mg THC a 75 mg CBD.

V případě 43leté pacientky ve IV. stadiu rakoviny prsu bylo dvakrát denně sublingválně podáváno 150 mg THC a 75 mg CBD, později - při udržovací léčbě - to bylo 50 mg a 100 mg.

Na vysoké dávky koncentrovaného extraktu CBD a THC při léčbě pacientů se zaměřuje kalifornská pediatrička Bonnie Goldsteinová. Léčba začíná nízkými dávkami, které se postupně zvyšují až na 10 - 25 mg/kg denně. Dávky činily 500 mg THC a 500 mg CBD pro 16letého pacienta s osteosarkomem IV. stupně.

Další příklady dávkování THC a CBD u rakoviny podle Mary Gordon (věk, hmotnost pacienta, použité dávky)

MOZKOVÉ NÁDORY:

 • 3 l., 18 kg, 400 mg THC + 350 mg CBD
 • 23 l., 84 kg, 300 mg THC + 100 mg CBD
 • 28 let, 63 kg, 200 mg THC + 100 mg CBD
 • 50 l., 77 kg, 150 mg THC + 50 mg CBD
 • 54 l., 59 kg, 300 mg THC + 100 mg CBD
 • 58 l., 84 kg, 350 mg THC + 100 mg CBD
 • 88 l., 63 kg, 75 mg THC + 30 mg CBD

GLIOM:

 • muž 88 l., 63 kg, 75 mg THC + 30 mg CBD
 • muž 58 let, 84 kg, 350 mg THC + 100 mg CBD
 • muž 54 let, 59 kg, 300 mg THC + 100 mg CBD
 • muž 23 l., 84 kg, 300 mg THC + 100 mg CBD
 • žena 61 l., 55 kg, 100 mg THC + 200 mg CBD (pouze ke zmírnění vedlejších účinků chemoterapie)
 • žena 50 let, 77 kg, 150 mg THC + 50 mg CBD
 • žena 28 let, 63 kg, 200 mg THC + 100 mg CBD
 • dívka 3 l., 18 kg, 400 mg THC + 350 mg CBD

RAKOVINA PRSU:

 • 45 l., 63 kg, 250 mg THC + 250 mg CBD
 • 47 l., 59 kg, 100 mg THC + 100 mg CBD
 • 43 l., 61 kg, 150 mg THC + 150 mg CBD
 • 44 l., 71 kg, 150 mg THC + 75 mg CBD
 • 57 l., 57 kg, 30 mg THC + 100 mg CBD (udržovací dávka)
 • 35 l, 57 kg, 30 mg THC + 15 mg CBD (udržovací dávka, pacient velmi citlivý na kanabinoidy)

Doporučené produkty

Konopí může být velmi užitečné při zmírňování příznaků samotného nádorového onemocnění i komplikací léčby rakoviny.

 • Články z kategorie Aktuální témata, Konopí a rakovina, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/03/21
(Aktualizováno: 08/09/21)