Bez ventilace to nepůjde

Při pěstování konopí indoor se nesmí zapomínat na ventilaci. Bez ní by to opravdu nešlo. Především se nám jedná o kyslík a oxid uhličitý. Při nedostatku těchto dvou prvků dojde k tomu, že se růst rostlin zpomalí či úplně zarazí, listy začnou žloutnout a květenství bude chudé. Proto je nesmírně důležité pravidelné větrání a to nejen pro přísun kyslíku, ale i k dosažení požadované teploty a vlhkosti v pěstírně. 

 

Navíc díky ventilaci pomůžeme rostlinám v boji proti plísním a škůdcům. Pamatujme ale na rozmístění. Přívod vzduchu se umisťuje v dolní polovině pěstírny, zatímco odvod vzduchu v horní polovině. K tomu aby se dosáhlo správné teploty a dostatečného přísunu čerstvého vzduchu se hodí spínače a regulátory otáček. Ovšem toto je různé. Někde postačí ventilátor, který se nechává spuštěný nonstop, jinde je třeba ventilaci řídit z důvodu, aby nedocházelo k velkému ochlazení a nebo naopak k přehřívání. 

 

Na trhu se můžeme setkat se dvěmi základními typy ventilátorů. Prvním z nich jsou potrubní ventilátory, které slouží k přivádění a odvádění vzduchu z pěstírny. Druhým typem jsou cirkulační ventilátory, které promíchávají vzduch v pěstírně.  

 

Ventilátory v pěstírně

Typy ventilátorů:

 

Potrubní ventilátory

Při zapojování tohoto typu ventilátoru je třeba brát v potaz to, že čím víc uděláme ohybů potrubí, tím víc snížíme využitelný výkon. Při rozhodování jaký ventilátor koupit je dobré se zaměřit na hlučnost a kapacitu. 

 

Ulita ventilátor

 

Ventilátory ve tvaru ulity své uplatnění nachází nejvíce ve velkopěstírnách a tam kde je dlouhé vedení vzduchu. Fungují na principu vysávání vzduchu z bubnu, který rychle ženou do vyústění. Jednou z nevýhod je, že u samotné ulity není možné napojení na rozvodné roury. 

 

Vícerychlostní ventilátory

 

Na těchto ventilátorech se jistě ocení možnost nastavení výkonu dle aktuální potřeby a tak ušetřit spotřebu energie. U malých rostlinek není taková potřeba větrání jako u vzrostlých rostlin. Ventilátory jsou opatřeny vestavěnými regulátory otáček, ale je tu možnost připojit přídavný regulátor otáček. Díky tomu dosáhneme naprosto plynulého ovládání rychlosti a to od nuly do sta procent. 

 

Odhlučněné ventilátory

 

Častým problémem ventilátorů je jejich hlučnost ať už způsobená motorem nebo hnaným vzduchem. A jelikož je to nežádoucí faktor je třeba ho omezit. Provede se to tak, že ventilátor se zabuduje do třívrstvé krabice. První vrstva která má za úkol zakrýt ventilátor může být vyrobena ze dřeva nebo plechu. Materiál na druhou vrstvu je vhodný z polystyrenu nebo rockwolové izolační vaty a měl by splňovat podmínku izolace hluku. Třetí vrstva je obdobná jako první, tedy ze dřeva nebo plechu a zajišťuje stabilitu vrstvy druhé. Na tomto příkladě jsme si ukázali jak si můžeme odhlučněný ventilátor vyrobit sami. Kdo nechce, může si koupit ventilátor již odhlučněný. 

 

Ventilátory UFO

 

Vyšší výkon při nižších otáčkách je zajištěn velkými lopatkami na vrtuli. Díky tomu je i méně hlučnější než ventilátory s menšími lopatkami. Výborně se uplatňují v menších a středně velkých pěstírnách. Pro využití celkového potenciálu není dobré dlouhé vedení vzduchu.

 

 

TD (TT) ventilátory 

 

Vyznačují se menším průměrem vrtule než u ventilátorů UFO. Vrtule je celkově širší a kratší. Využití pro přívod vzduchu je možné všude a pro odtah se uplatní v pěstírnách o velikosti až 15m2.

 

 

Cirkulační ventilátory

 

Stejně důležité jako přívod a odvod vzduchu je i neustálé promíchávání vzduchu v pěstírně. Z logického hlediska víme, že horký vzduch se tlačí nahoru a studený zůstává při zemi. 

 Cirkulační ventilátor

K odstranění teplotního rozdílu se využívá právě těchto cirkulačních ventilátorů. Spuštěn může být nonstop. 

 

 

 

 Klimatizace

 

Jako další pomocník který se hodí pro udržení teploty v pěstírně se jeví klimatizace. Mezi její výhody patří: ochlazování (oteplování) dle aktuální potřeby, při výkonné klimatizaci odpadá potřeba větrání pěstírny a navíc některá klimatizace je zároveň i odvlhčovačem vzduchu. Jako větší mínus se jeví pořizovací cena, vyšší spotřeba energie a někdy i její velikost. 

 

 

Tlumiče hluku

 

Jelikož vzduch který proudí hadicemi vydává hluk je třeba tento negativní faktor eliminovat. K tomu slouží odhlučněné hadice a tlumiče hluku. U tlumičů hluku je izolační vrstva silnější a o něco efektivnější než u odhlučněných hadic. Práce s nimi není nijak obtížná. Pouze se nasadí na ventilátor. 

 

 

A jako poslední k ventilaci není na škodu zmínit uhlíkové pachové filtry. Vzduch se díky uhlí zbaví většiny pachů, tudíž při odchodu z pěstírny je bez zápachu. Na trhu se setkáme buď s koncovým nebo průtokovým filtrem. Koncový se umisťuje do místa odsávání vzduchu a průtokový před a nebo za ventilátor. Účinnost uhlí časem klesá, proto je zapotřebí jeho výměna v pachovém filtru. 

 

 

Časté dotazy

Indoor pěstováním se rozumí pěstování rostlin konopí uvnitř v uzavřeném prostoru. Tento typ pěstování si žádá dávku znalostí, zkušeností i trpělivosti, a to od prvotního klíčení semínka, přes pečlivé svícení a péči o rostliny, až k samotnému zrání, sklizni a sušení květů. Celý proces je v rukou pěstitele.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

  • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/01/13