Ženy a konopí v populární kultuře

Ženy byly v konopném průmyslu vždy na druhém místě. Role žen se však mění spolu s novými postoji spotřebitelů, úspěšnými obchodními modely a změnami v legislativě. Je důležitější než kdy jindy, aby se ženám dostalo uznání, které si zaslouží za modernizaci a "feminizaci" konopného průmyslu.

Typický uživatel konopí, kterému se hovorově říká "hulič", byl po léta v populární kultuře vykreslován jako líný a nečinný chlapík, který se poflakuje s kamarády. Uživatelky jsou zároveň marginalizovány, zesměšňovány a v podstatě zapomenuty. Velká část konopného průmyslu si toto sexistické zaměření osvojila a zaměřuje své úsilí na mužské uživatele.

S celosvětovým vzestupem legalizačních hnutí ženy konečně vystupují ze stínu. Obraz žen užívajících konopí se v populární kultuře změnil.

Stále častěji se objevují titulky o ženách v konopném průmyslu; konopná scéna se stává více ženskou. Ženy se osvědčují v roli aktivistek i spotřebitelek. Je jich mnoho a průmysl si konečně začíná uvědomovat jejich význam.

Změna konopných stereotypů

Populární kultura je zodpovědná za to, že konopí bylo dlouho spojováno téměř výhradně s mužskými skupinami.

Existují nejrůznější karikatury zhulených mužů: od Cheeche a Chonga v 60. letech až po Setha Rogena v poslední době. Ženy užívající konopí byly naopak marginalizovány a zesměšňovány, pokud se o nich vůbec mluvilo. Výjimkou jsou filmy Annie Hallové o příležitostně kouřících ženách z 20. století.

Velká část konopného průmyslu si zachovává sexistické zaměření (které je ve všech odvětvích normou) s cílem přilákat mužské spotřebitele. Na veletrzích se pohybují spoře oděné hostesky, které rozdávají propagační materiály k vystavovaným výrobkům.

V odborných časopisech se často objevují sugestivní fotografie dívek v bikinách obklopených strategicky rozmístěnými rostlinami marihuany a listy kouřícími z falicky vypadajících vodních dýmek. Jedno je jisté: sexismus je na konopné scéně i v průmyslu velmi rozšířený a sahá od označování produktů až po propagační aktivity.

sexism

Ženy jsou dobré pro obchod

Při pohledu na roli žen v konopném průmyslu je zarážející, že se jejich přístup k tomuto odvětví také liší od přístupu mužů. Až donedávna ženy kouřily a pěstovaly konopí diskrétně. Zdá se však, že se situace konečně mění, protože stále více žen se stává aktivistkami a zaujímá vysoké pozice v tomto odvětví.

Zdá se, že pohled veřejnosti na uživatelky konopí se zostřuje. Stále více žen se ukazuje jako seriózní spotřebitelky a marihuanový průmysl začíná chápat, že bitvu o legalizaci lze vyhrát pouze společně s ženami.

Stejně tak je ale důležité, že ženy jsou dobré pro obchod. Mnoho společností, zejména ve Spojených státech, se stále více zaměřuje na spotřebitelky a přizpůsobuje tomu své reklamní a obchodní strategie.

V roce 2018 byla v Hash Marijuana & Hemp Museum v Amsterdamu otevřena výstava "We Are Mary Jane: Women of Cannabis". Výstava oslavovala ženy v čele konopné kultury - od Ma Gu, starověké čínské bohyně konopí, až po Milu Jansenovou, průkopnici nizozemské produkce hašiše. Podobné výstavy pomohly změnit vnímání role žen v konopné kultuře. Dávají ženám prostor k prezentaci vlastních zkušeností.

maryjane

Významné ženské osobnosti

Michka Seeliger-Chatelain působí na scéně jako konopná aktivistka od počátku 70. let. Je dobrým příkladem historického významu žen v oblasti konopí. Jako odborník na konopí a marihuanu Michka pravidelně píše články a knihy o konopí, které byly přeloženy do několika jazyků. Je zakladatelkou nakladatelství Mama Éditions.

V nepříliš vzdálené budoucnosti budou hlavními spotřebiteli produktů z konopí ženy. Léky na předpis, jako jsou léky na uklidnění, antidepresiva a prášky na spaní, které často užívají ženy, by mohly být stále častěji nahrazovány konopím.

Stejně tak je třeba podporovat trh s wellness produkty. Uživatelé konopí jsou často vykreslováni jako "lenoši". Úkolem průmyslu je tuto představu vyvrátit. Jen tak lze získat nové zákaznice, které nemají s konopnými produkty žádné zkušenosti.

Vyvracení stereotypů

Užívání drog obecně a konopí zvláště neznamená pro muže a ženy totéž a není na ně nahlíženo stejně. Muži považují užívání konopí za přirozenou, nenáročnou a kulturně přijatelnou zábavu. Pro ženy se konzumace rovná nerespektování převládajících kulturních norem.

Historicky se ženy starají o závislé osoby a děti a kritika užívání drog je součástí rodičovského úkolu. Dokonce i pro bezdětné ženy je užívání drog stále stigmatizováno.

Španělská organizace "REMA" (Síť žen bojujících proti prohibici v oblasti drog) ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví "Generalitat de Catalunya" provedla studii na téma mateřství a konopí. Cílem studie je zahrnout hlasy žen různého věku, různého původu a různých životních drah, a představit tak široké spektrum zkušeností s mateřstvím a konopím.

Dokud bude marihuana nelegální, bude většina žen a zejména matek, které kouří konopí, zachovávat diskrétnost a opatrnost. Hrozba je reálná; ostatně v západních zemích může mít porušení protidrogových zákonů negativní dopad na právo na opatrovnictví.

Matky, které jsou odhaleny jako uživatelky konopí, jsou často obtěžovány a stigmatizovány přáteli rodinných příslušníků. Ve většině případů stačí k vyvolání nepřátelství samotné použití.

growing

Vystoupení ze stínu užívání konopí

Bez ohledu na to, zda kulturní představy o kuřácích konopí ovlivnily volbu žen, nebo zda pouze odrážejí každodenní život, faktem zůstává, že konopí užívá mnohem více mužů než žen. Podle Národního průzkumu užívání drog a zdraví z roku 2012 užívá v USA marihuanu pravidelně téměř dvakrát více mužů než žen (9,6 % oproti 5 %).

Alespoň jednou vyzkoušelo konopí 48 % mužů, zatímco u žen je to jen 34 %. Ukazuje to průzkum agentury Gallup z roku 2016.

Podle Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) je konopí nejčastěji užívanou nelegální drogou v EU ve všech věkových skupinách. Údaje naznačují, že mezi uživateli konopí je více mužů než žen. Zdá se však, že tento rozdíl se zmenšuje. Prevalence užívání konopí se velmi liší v závislosti na věkové skupině a pohlaví.

Ve Spojených státech je v současné době konopí pro rekreační účely legální v 15 státech a v District of Columbia. Konopí bylo dekriminalizováno v 16 dalších státech a na Amerických Panenských ostrovech. Zdá se, že kulturní rozdíly jsou na ústupu stejně jako prohibice.

Ženy a konopí v populární kultuře

Ve stále více televizních seriálech a filmech se otevřeně hovoří o konopí. V seriálech "Weeds" nebo "Sex ve městě" jsou ženy zobrazovány, jak užívají konopí v každodenním životě. Tato zobrazení se vzdalují typickému stereotypu huliče.

Nejde už o konopí samotné, ale o důvody, proč se lidé rozhodli ho užívat. Poukazuje se například na to, že mezi skupinami lidí, kteří je používají poprvé, příležitostně nebo dokonce denně, jsou lidé ze všech společenských vrstev.

Veleúspěšný seriál "High Maintenance" ukazuje, že kouření trávy neznamená, že je postava cool, hloupá nebo nezodpovědná. Je to prostě něco, co lidé dělají - bez ohledu na pohlaví nebo osobnost.

S tím, jak hnutí za legalizaci konopí nabírá na obrátkách, ženy konečně vystupují ze stínu užívání konopí. Legalizaci podporuje řada známých osobností. Hojně citovaná jsou prohlášení Rihanny, Lady Gaga a Miley Cyrus. Během předávání cen Emmy 2014 se komediální herečka Sara Silvermanová pochlubila přenosným vaporizérem, který měla při procházce po červeném koberci v elegantní kabelce.

Seriál společnosti Netflix "Grace & Frankie" zobrazuje příležitostné užívání marihuany dvěma staršími ženami a jejich komické výstupy. Toto nuancované zobrazení uživatelů ukazuje rozmanitou a přátelskou konopnou komunitu, která zahrnuje postavy ze všech společenských vrstev.

Iniciativy žen

Existují iniciativy jako "Marihuana Moms of Beverley Hills", kterou založila skupina žen v Los Angeles, aby vyvrátila stereotyp, že užívání konopí z vás automaticky dělá špatného rodiče.

S tím se dá srovnat síť Women Grow spoluzakladatelky Jane Westové, která podle oficiálních webových stránek "propojuje, vzdělává a posiluje novou generaci hráčů v konopném odvětví vytvářením programů, komunitních projektů a akcí pro začínající i současné lídry". Vnímání konopí veřejností na celém světě se rychle mění.

Společnost "Dosmociones" založila v roce 2014 Carola Pérez. Jedná se o neziskovou organizaci se sídlem v Madridu, která doprovází uživatele léčebného konopí a podporuje je při hledání nejlepší léčby jejich stavu. Projekt se snaží zaplnit mezeru a je určen všem lidem, kteří se chtějí dozvědět o léčivých vlastnostech a využití konopí - bez mediálních dezinformací.

Skupina pořádá kulturní akce, konference, informační dny, kurzy, workshopy, semináře, předváděcí akce, veletrhy a další aktivity, které poskytují zdravotní osvětu široké veřejnosti.

Další španělskou online iniciativu "Las Chicas Tambien Cultivan" (Ženy také pěstují) založily Maria Barragans, Gemma Burgos a Davinia Hidalgo Mateo. Nápad založit skupinu přišel po návštěvě veletrhu konopí, kde byli oceněni pouze muži. Skupina chce zviditelnit dvojí stigmatizaci žen v konopném odvětví, poskytuje rady a ukazuje, že neexistuje typický uživatel konopí.

"entOURage Network" je platforma a síť pro ženy, která se zaměřuje na evropský trh s konopím. Založena ženami pro ženy s cílem vytvořit bezpečný prostor a posílit postavení žen. Lidé si mohou vyměňovat názory a bojovat proti stigmatu, které je stále spojeno s ženami v tomto odvětví.

Ženy konopí konzumují a vždy konzumovaly. Právě díky populární kultuře a dalším normalizačním faktorům se dnes ženy cítí pohodlněji, když mluví o svém užívání. Na obrazovce i v běžném životě vidíme ženy, které dosáhly svých osobních i profesních cílů a konopí si užívají jako sklenku vína. Jejich poselství: konopí z nás nedělá neúspěšné nebo špatné rodiče.

Ženy pro legalizaci

Ženy, které se otevřeně účastní debat o konopí, mají ve Spojených státech velký vliv na hnutí za legalizaci konopí. Podle studie "Selling Cannabis regulation" v mnoha státech, kde bylo konopí legalizováno, rozhodly o výsledku voleb hlasy žen.

Údaje shromážděné Globální observatoří drogové politiky o legalizaci konopí v Coloradu (2012) ukazují následující: V posledním měsíci hlasování se podpora žen zvýšila o 7 %, zatímco podpora mužů ve stejném období klesla. V posledních dnech před volbami se v hlasování o konopí ve státě Washington zvýšila podpora žen ze 48 % na 53 %.

Zdá se, že celá společnost se spoléhá na podporu žen. Užívání konopí obecně se stává přijatelnějším díky silným ženám, které podporují hnutí za legalizaci.

girlweed

Prosperující podnik vedený ženami a pro ženy

Není pochyb o tom, že konopný sektor mobilizuje miliony lidí po celém světě. Dalším krokem bude legalizace. Společnosti vyvinuly nové tržní strategie, aby posílily svou image a oslovily širší a rozmanitější okruh zákazníků. Signál je jasný: jsme svědky odklonu od negativních konotací "stoner scény".

Olivia Mannix a Jennifer DeFalco založily marketingovou agenturu Cannabrand, která propaguje konopný průmysl široké veřejnosti. Patří k nové generaci marketingových společností, především z USA.

Chtějí propojit užívání konopí s lidmi ze všech vrstev společnosti: úspěšnými profesionály, rodiči na plný úvazek, seniory, zdravými a slušnými lidmi. Ženy, které stojí za značkou Cannabrand, ukazují, na čem musí průmysl zapracovat, pokud jde o korekci image.

V Nizozemsku se kavárna "Boerejongens" (Farmářští chlapci), kterou vedou ženy, snaží změnit pohled veřejnosti na nizozemské kavárny. Zakladatelka Mariska je hnací silou nizozemské konopné scény a klade důraz na kvalitu, která je v komerčním konopném průmyslu, jemuž dominují muži, někdy přehlížena. Provozuje tři úspěšné kavárny a banku konopných semínek.

Výzkum léčebného konopí u žen

Molekulární bioložka Dr. Cristina Sanchezová je hnací silou v odvětví léčebného konopí. Pracuje na Univerzitě Complutense v Madridu a zaměřuje se na kanabinoidy jako potenciální protinádorové látky u rakoviny prsu a dalších typů nádorů. Její práce měla zásadní vliv na přehodnocení zastaralých předpokladů o konopném odvětví. Připravila půdu pro převratné pokroky v medicíně v oblasti užívání konopí.

Spotřebitelky

V tomto novém prostředí ženy konzumují konopné produkty se stejnou pravděpodobností jako muži a objektivizace žen v reklamě již není považována za přijatelnou.

Konopí bylo tradičně baleno pro muže. Prohibice se hroutí a chytré společnosti začínají své výrobky přepracovávat. Chtějí oslovit ženy. Některé kliniky v Denveru již zavedly zásady odmítající prodej výrobků se sexistickými doplňky, aby si neodradily své zákaznice.

Kulturní posun lze pozorovat i v reklamě na konopí, která opouští tradiční "huličský styl" a místo toho oslavuje zdravý životní styl, který má tendenci přitahovat spotřebitelky. Rozdíl mezi tímto typem reklamy a reklamou, která byla běžná ještě před několika lety, je obrovský.

Příkladem je reklama severoamerické společnosti Dama se sídlem v Seattlu na její olej, která zobrazuje zdravý pár na dlouhé společné procházce. Lze také uvažovat o společnosti specializující se na outdoorové aktivity.

"Dama" je jen jednou z mnoha společností, které prodávají konopné produkty pro ženy, které žijí zdravým životním stylem. Mnoho žen užívá konopí jinak než muži. Konzumují ji nejen proto, aby se sjeli, ale také pro její léčebné účinky: pro relaxaci, úlevu od bolesti nebo jako doplněk wellness.

Donedávna bylo jediným způsobem konzumace konopí jeho vdechování kouřením, nyní však existuje celá řada bezpečnějších způsobů konzumace. Metody podávání konopí sahají od kapek pod jazyk, nealkoholických nápojů, kožních krémů, vdechování výparů pomocí vaporizéru až po méně obvyklé náplasti na kůži a čípky. Mnoho různých možností pro mnoho různých žen.

joint

Věci se hýbou kupředu

Studie z roku 2019 zjistila, že 38,5 % zaměstnanců konopných podniků v USA se hlásí k ženám. Bohužel pouze 17,6 % těchto žen zastávalo vedoucí pozici. Tradičně jsou v oboru převážně zastoupeni muži, ale počet žen ve vedoucích pozicích se zvyšuje. Přibývá iniciativ zaměřených na ženy.

Přítomnost a účast žen v různých oblastech konopného průmyslu roste. Tohle je nový odvážný svět konopí, kde se konzumace může jevit jako zdravá, zábavná, elegantní a bezpečná. Prosperující podniky vedené ženami a pro ženy.

Vzhledem k rychlému nárůstu legalizace a normalizace by se rozsah změn v souvislosti s konopím neměl posuzovat pouze z ekonomického nebo politického hlediska. Došlo také k hlubokým kulturním a společenským změnám. Role, kterou konopí v našem životě hraje, se přehodnocuje a mění, v čele s ženami. Jedna éra skončila, nová začala.

Doporučené produkty

V konopném průmyslu je stále více žen a není pochyb o tom, že zastaralé stereotypy minulosti brzy zmizí z kolektivního povědomí. S rostoucí rovností žen a mužů se bude zvyšovat i zastoupení žen ve všech odvětvích, včetně konopí.

Ženy mají mnoho tváří: jsou to aktivistky, matky, právničky, socioložky, vědkyně, političky, vydavatelky, novinářky, podnikatelky, podnikatelky. Jsou to ženy s různými životními styly, přesvědčeními, myšlenkami a obavami, které mají stejný cíl, a tím je veřejná podpora a normalizace užívání konopí a jeho odpovědná regulace.

Jste žena v konopném průmyslu, nebo vás nějaká inspirovala? Myslíte si, že jsme blízko rovnosti v konopné kultuře, nebo je před námi ještě dlouhá cesta? Podělte se s námi o své názory v komentářích.

Časté dotazy

Historie konopí sahá až do období 12 tisíc let nazpět, což z něj dělá jednu z nejstarších rostlin, které lidstvo používalo. Původ má v Číně, odkud se postupně rozšiřovala přes Indii, Střední Východ, Afriku a Evropu až do Ameriky. Původně konopí rostlo jako plevel kolem osad. Postupem času lidé přišli na všechny jeho využití - výživnost semen, výroba tkaniny a papíru a nebo léčebné a psychoaktivní účinky. Ve středověku se využívalo k náboženským rituálům, a díky tomu bylo konopí považováno za dar od bohů. V českých zemích se konopí užívalo až do 19. století k výrobě textilu. Ve 20. století OSN přidalo konopí na seznam celosvětově zakázaných drog. WHO o pár let později veřejně prohlásila CBD látku za neškodnou a CBD produkty dokonce za léčivé.

Účinky marihuany při jejím kouření jsou znát již pár sekund po vdechnutí. Kouření marihuany je nejbezpečnější způsob užívání THC. I přesto, že THC má prokazatelně tlumící účinky na rakovinu, dehet, který se kouřením dostává do plic je škodlivý pro naše tělo a rakovinotvorný. Účinky marihuany mohou být změny chování a vnímání, euforie, pocit uvolnění nebo útlumu, ale je možná i úzkost, neklid nebo paranoia. Jsou však velmi individuální a pokud má člověk nízkou toleranci na THC, je ideální možnost nahradit jej za CBD produkty, které nejsou psychoaktivní.

  • Články z kategorie Aktuální témata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/24/21
(Aktualizováno: 11/01/21)