Opilost vs. zhulenost: Jak se pocity liší?

Dáváte v letním večeru přednost chladnému pivu? Nebo co takhle pořádný joint? Nebo chcete vyzkoušet obojí najednou? Mezi lidmi i na mezinárodní úrovni probíhá debata o alkoholu a trávě.

Konopí a alkohol mají několik společných rysů: oba mění vědomí a v minulém století čelili zákazu. Tím však podobnost končí. Tyto látky působí v těle velmi odlišně, vyvolávají téměř opačné stavy mysli a mají velmi rozdílné krátkodobé i dlouhodobé účinky.

Jaký je tedy rozdíl mezi opilostí a sjetím? A je dobrý nápad míchat konopí a alkohol? Zde je náš názor na tuto záležitost.

Věčná debata: Alkohol vs. Marihuana

Lidé užívají látky měnící vědomí již tisíce let, včetně alkoholu a konopí. Díky rozšířenému odporu našeho druhu ke střízlivosti nás tyto látky těšily po tisíciletí. Odhaduje se, že dnes si skleničku alkoholu dopřává 2,3 miliardy z nás, zatímco 200 milionů si občas rádo dá jointa.

Mnoho lidí samozřejmě spadá do obou skupin, někteří dokonce užívají obě látky současně. Na druhou stranu existuje také hluboká propast mezi těmi, kdo užívají alkohol nebo trávu.

K tomuto rozdělení přispívají osobní preference, ale mnohé názory pramení z neznalosti.

Mnoho milovníků alkoholu například rádo pije vodku, zatímco konopí odmítá jako nebezpečnou, nelegální drogu. Naproti tomu mnozí konopní puristé neschvalují alkohol kvůli jeho přirozené nebezpečnosti a tendenci vyvolávat násilné chování a "chlastací nápady".

V následujícím textu se blíže podíváme na rozdíly mezi pojmy "sjetý" a "opilý". Prozkoumáme fyzické a psychické účinky, podíváme se na to, jak se na obě látky dívá společnost, a prozkoumáme, zda je dobré tyto dvě látky míchat.Opilost vs. zhulenost

Užívání si studeného piva nebo tahání z bongu vytváří dva velmi odlišné stavy mysli. A když vypijete další tři piva nebo si dáte ještě víc šluků, jsou tyto rozdíly ještě patrnější.

Rozdíly v psychoaktivitě a chování však nejsou jediným důvodem, proč lidé zastávají opačné názory na trávu a alkohol. Desítky let propagandy také vedly k tomu, že společnost přijala jedno a vyhýbala se druhému.

Zhulený vs. opilý: kulturní přijetí

Kulturní akceptace alkoholu a konopí se v jednotlivých zemích značně liší. Vezměte si například islámský svět a zjistíte, že alkohol je tam přísně odmítán. Naopak v anglické hospodě uvidíte lidi, kteří pijí alkohol, jako by ho potřebovali k dýchání. V Coloradu najdete obchody, kde se prodává tráva pro potěšení, zatímco v mnoha zemích Asie, Evropy i jinde je to přísně zakázáno.

Ve většině západních zemí je oblíbenou drogou alkohol. I přes krátké období prohibice hrál vysokoprocentní alkohol v mnoha regionech zásadní historickou roli. A nemluvíme jen o tom, že si chcete zařádit. Ve středověku, kdy byly zásoby vody přinejlepším pochybné, se alkoholu říkalo "aqua vitae", což znamená "voda života", a poskytoval tekutinu bez bakterií a kalorie do břicha.

V dnešní době už alkohol není otázkou přežití, ale stále hraje důležitou kulturní roli. Mnozí z nás procházejí obřadním zasvěcením, když dosáhnou věku, kdy mohou pít (i když se to často děje mnohem dříve!). Od této chvíle zůstává alkohol středem mnoha společenských interakcí. Slouží jako společenský lubrikant v hospodách a barech a je důležitou součástí vytříbených kulinářských zážitků.

Není žádným tajemstvím, že alkohol je také příčinou neukázněného chování. Rozdmýchává plameny násilí, promiskuity, vandalismu, špatného zdravotního stavu a zvyšuje počet úmrtí. Navzdory těmto hrozným "výsledkům" si mnozí z nás alkoholu stále velmi váží a tyto nepříjemnosti rychle přehlížejí.

Ale co konopí? Tato rostlina má bohatou historii využití v tradičních holistických systémech, zemědělství a průmyslu. Bylina hrála důležitou roli ve vývoji západního světa a až do roku 1942 dokonce zaujímala respektované místo v lékopise Spojených států.

Ještě předtím však bylo vnímání konopí veřejností vážně poškozeno. Snahy o prohibici ve 20. letech 20. století a éra "Reefer Madness" ve 30. letech 20. století drasticky změnily vnímání konopí jako drogy a zařadily ho do kategorie nebezpečných, mysl narušujících drog. "Válka proti drogám", kterou zahájil prezident Nixon na počátku 70. let, tento mýtus udržuje dodnes.

Konopí však mělo v historii mnohokrát kontroverzní postavení. Arabské úřady ji zakázaly již v roce 1387 a mnoho zemí ji následovalo v 19. století.

Navzdory pohnuté minulosti se od té doby podařilo rozsáhlou legislativou normalizovat vztah ke konopí. Několik zemí dalo trávě zelenou pro rekreační a léčebné účely, čímž částečně napravilo její pošramocenou pověst. Miliony lidí na celém světě užívají konopí často, společensky přijatelně a zodpovědně, a to i v oblastech světa, kde je stále zakázáno.

Marihuana vs. alkohol: fyzické účinky

Alkohol a konopí působí v těle velmi odlišným způsobem a vedou k opačným fyzickým a psychickým stavům. Stejně jako alkohol se tato droga váže přímo na receptory kyseliny gama-aminomáselné (GABA). GABA a glutamát jsou dva důležité neurotransmitery v mozku. GABA tlumí aktivitu centrálního nervového systému, zatímco glutamát ji zvyšuje.

Alkohol svou schopností vázat se na receptory GABA napodobuje účinky této chemické látky v mozku. Po vypití několika piv nebo panáků vede tato chemická mimikry k fyzickým účinkům alkoholu, které zahrnují následující:

 • Nezřetelná výslovnost
 • Ospalost
 • Zkreslené vidění a sluch
 • Zhoršené vnímání a koordinace
 • Velké množství způsobuje zvracení, útlum dýchání a bezvědomí

Konopí působí v mozku jiným způsobem. Jeho hlavní psychotropní látka THC se váže na receptory CB1. Ty jsou součástí endokanabinoidního systému (ECS), sítě, která řídí téměř celou naši fyziologii. Podobně jako alkohol působí THC napodobováním našich vnitřních chemických látek, což v jeho případě zahrnuje anandamid, endokanabinoidní neurotransmiter.

Místo toho, aby THC napodoboval GABA, způsobuje, že naše mozkové buňky uvolňují méně této depresivní neurochemické látky. Tím se přeruší signály GABA, které určitým mozkovým buňkám říkají, aby omezily produkci dopaminu. V důsledku toho naše mozkové buňky uvolňují větší množství dopaminu, což vede k příjemnému opojení.
THC však ovlivňuje i receptory mimo mozek. Tyto činnosti vedou dohromady k následujícím fyzickým účinkům:

 • Zvýšený pocit hladu
 • Červené oči
 • Sucho v ústech
 • Zvýšený puls
 • Uvolnění svalů
 • Žaludeční potíže

Opilost vs. zhulenost: psychologické účinky

Alkohol i konopí mohou ovlivňovat chemii našeho mozku a měnit tak naši náladu, vnímání a chování.

Mezi psychické účinky opilosti patří:

 • Narušení racionálního myšlení
 • Násilné chování
 • Zhoršená paměť
 • Krátkodobé snížení sociální úzkosti
 • Zmatenost
 • Zhoršení pozornosti

Psychické účinky konopného opojení jsou naopak následující:

 • Zlepšená nálada
 • Euforie
 • Hlubší myšlenky
 • Nepohoda / točení mysli
 • Zhoršená krátkodobá paměť
 • Panika
 • Paranoia
 • Změněný smysl pro čas

Účinky na zdraví

Mezi konopím a alkoholem jsou také významné rozdíly, pokud jde o zdravotní rizika. Obě látky mohou při dlouhodobém zneužívání způsobit fyzické i psychické problémy. Při umírněném užívání však může konopí přinášet určité zdravotní výhody, zatímco alkohol je považován za látku bez jakéhokoli léčebného potenciálu.

V zemích, kde je konopí legální, mohou lékaři tuto bylinu předepisovat jako léčebnou metodu při určitých uznaných onemocněních. Ačkoli studie týkající se zdravotních účinků konopí nejsou dosud jednoznačné, probíhající studie endokanabinoidního systému naznačují jeho rozsáhlý vliv na organismus.

Samozřejmě, že žádný lékař nikdy nepředepisuje alkohol. I když má pití alkoholu zcela jistě negativní vliv na zdraví, některé formy alkoholu přesto obsahují látky, které lidskému tělu prospívají. Víno například obsahuje resveratrol, antioxidant, který je zkoumán pro svůj potenciál chránit tělo před oxidačním stresem a záněty. Whisky například obsahuje polyfenoly, které mohou přispět ke zdravé hladině cholesterolu. Negativní dlouhodobé účinky alkoholu však rozhodně převažují nad jeho potenciálními přínosy.

Alkohol a konopí mohou mít vliv na naše zdraví po krátkodobém i dlouhodobém užívání. Podívejme se nyní na možné zdravotní důsledky.

Krátkodobé důsledky

Konopí a alkohol mohou uživatele krátkodobě vystavit psychickým a fyzickým zdravotním problémům.

Alkohol

 • bolesti hlavy
 • průjem a zvracení
 • problémy s dýcháním

Konopí

 • Úzkost a nervozita
 • Paranoia
 • Ztráta osobního pocitu identity
 • Zvýšené riziko srdečního infarktu u citlivých uživatelů

Dlouhodobé důsledky

Při častém a dlouhodobém zneužívání mohou obě látky způsobit závažné zdravotní problémy.

Alkohol

 • Závislost
 • Ztráta paměti
 • Fibróza jater
 • Alkoholová hepatitida
 • Ztráta pozornosti
 • Degradace šedé a bílé hmoty mozkové
 • Mrtvice
 • Rakovina
 • Srdeční arytmie
 • Vysoký krevní tlak

Konopí

 • Závislost
 • Narušený vývoj mozku v případě zneužívání v dospívání
 • Možné snížení IQ při zneužívání v dospívání
 • Zvýšená náchylnost k duševním chorobám.
 • Kardiovaskulární problémy spojené s kouřením
 • Syndrom kanabinoidní hypereméze

Měli byste míchat alkohol a trávu?

To záleží na tom! Někteří lidé mají velmi zdravý vztah k alkoholu a konopí a při jejich společné konzumaci mohou dosáhnout uspokojivého bodu dokonalé rovnováhy. Při správném postupu to může vést k zábavnému duševnímu stavu. Nebezpečí, že to přeženete, je však velmi velké. Pokud máte sklon k nadměrnému pití a kouření, měli byste se vyhnout míchání alkoholu a trávy.

Překrývající se účinky obou látek, známé také jako "crossfading", mohou výrazně zvýšit pravděpodobnost zeleného výpadku. Výzkum ukázal, že smíchání obou látek vede k mnohem vyšší koncentraci THC v krvi - to znamená, že alkohol může zesílit účinky trávy.

Z toho vyplývá, že pro některé lidi může být sjetí a opilost zároveň neuspokojivým zážitkem, zatímco pro jiné je to uspokojující. Postupujte však opatrně a poslouchejte své tělo.

Doporučené produkty

Sjetý vs. opilý. Co je lepší?

Kromě fyziologických aspektů se tato debata zužuje na otázku osobních preferencí. Každý si po náročném dni rád odpočine a každý by si měl vyhradit právo rozhodnout, jakou látku k relaxaci použije. Konopí pomáhá zvyšovat naši kreativitu, umožňuje nám zkoumat hluboké myšlenkové procesy a probouzet se bez kocoviny. Alkohol působí jako společenský lubrikant, který nám pomáhá navázat kontakt s ostatními, ale ráno po něm se často cítíme dost hrozně.

 • Články z kategorie Aktuální témata, Alkoholismus mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/25/21
(Aktualizováno: 09/16/21)