CBD a epilepsie koček

Zatímco spousta zvířecích neduhů probíhá bez viditelných symptomů, chronické neurologické onemocnění, které se projevuje ve formě záchvatů, rozhodně nenechává majitele koček v blažené nevědomosti. Pozorování a „spoluprožívání“ tohoto stavu je opravdu děsivé, často ovšem múže vyústit až do paranoidního sledování kočky a vytváření atmosféry, jež na ni může mít negativní vliv. Naším cílem by mělo být celkové zlepšení kvality života postihnutého zvířete, snížení množství záchvatů a zmírnění jejich projevů. Jednou z možností, jak tohoto cíle dosáhnout, by mohlo být i CBD. 

Příčiny epilepsie

Předpokládá se, že toto onemocnění postihuje 1 – 3 % populace koček. V lidské populaci se pro porovnání týká 3 – 5 % dospělých. V obou případech rozeznáváme primární, tedy vrozenou, a sekundární, tedy získanou epilepsii. Primární epilepsie je u koček vzácnější. Sekundární epilepsie doprovází jiná onemocnění a je komplikovanější. 

Příčinami epilepsie mohou být:

 • genetické predispozice

 • úraz

 • krvácení do mozku

 • nádor

 • infekce v nervové soustavě

Epileptické záchvaty

O markatních příznacích onemocnění jsme už mluvili. Jsou to parciální anebo generalizované epileptické záchvaty. Jaký je mezi nimi rozdíl? Parciální, jinými slovy i fokální nebo lokální, záchvaty se týkají pouze části mozku. Naopak, generalizované – oboustranné - záchvaty postihují celý mozek.

Parciální záchvaty

 • Jednoduché – nedoprovází je ztráta vědomí 

 • Komplexní – doprovází je ztráta vědomí

Generalizované příznaky

 • Primárně generalizované – postihují už od začátku celý mozek

 • Sekundárně generalizované – vyvíjejí se až z parciálních záchvatů

CBD a epilepsia mačiek

Zdroj: https://unsplash.com/

Jak zjistit, že se jedná o epileptický záchvat?

Rozeznat epileptický záchvat není až tak složité. Vnímavému majiteli ovšem neuniknou ani zvláštní a pro kočku netypické projevy chování, jež mu předcházejí. Na jedné straně to může být přehnaná přítulnost a na druhé vyhýbavost, nervozita, schovávání. Mluvíme o tzv. prodromálním stadiu, po němž nastupuje aura – stav, kdy se příznaky z předešlého stadia výrazně zintenzivňují (kočka se zkroucená do klubíčka celé hodiny schovává ve vašem náručí nebo na nedostupném místě, které pokládá za bezpečné). Nemluvíme o normální kočičí přítulnosti, ani o běžné nepřítomnosti související s tím, že někde venku stříhne na kořist, a proto se celý den neukáže doma. Mluvíme o extrémních projevech úzkosti a strachu, jež předznamenávají příchod samotného záchvatu. Ten je nejčastěji doprovázený tonickými křečemi, tedy jakýmsi ztuhnutím, klonickými křečemi –záškuby. Kočka většinou leží na boku, může se pomočit, pokálet, výrazně slintat... Tyto projevy mohou mít různou intenzitu - od sotva pozorovatelných záchvěvů až po výrazné křeče a ztrátu vědomí. Záchvat může trvat několik sekund až minut, po kterých se kočka postaví, jakoby se nic nestalo. Dostává se do postiktálního (pozáchvatového) stadia, v němž se může navenek projevovat zcela běžným způsobem, současně ale může být i dezorientovaná nebo agresivní.

Co dělat a nedělat při záchvatu

Asistovat kočičce při záchvatu nemá smysl. Nedotýkáme se jí, neuklidňujeme ji, ale hlavně nepanikaříme. Jediným smysluplným krokem je zabezpečit prostředí tak, aby si nemohla ublížit – odstranit z jejího dosahu předměty, o které by se mohla zranit atd. Když nás tato situace zaskočí nepřipravené, v horizontu několika sekund prakticky neexistuje příležitost zasáhnout. Kočička v této chvíli potřebuje především klid. Jestli se k vám chce přitulit, umožněte jí to. Jestli se vám vyhýbá, neberte ji násilím do náručí.

POZOR! Pokud trvá záchvat více než pět minut, je nutné kontaktovat veterináře. 

Epilepsia mačiek a CBD

Zdroj: https://unsplash.com/

Role CBD při potlačování epileptických záchvatů

I přes progres v terapii epilepsie se u nezanedbatelného množství lidských pacientů nedaří frekvenci záchvatů redukovat. Alternativní variantou medikamentózní léčby, která už patří do kategorie invazivních zákroků, je chirurgická léčba.

Právě neúčinnost antiepileptik a radikálnost chirurgického zásahu byly zřejmě důvodem, proč se na scéně objevilo CBD. A to i s přesahem na zvířata, která jsou stejně jako my majiteli endokanabinoidního systému.

článku, který přináší přehled studií a prací na téma epilepsie zvířat i lidí se píše o:

 • protiepileptickém potenciálu CBD

 • účinku proti křečím

 • efektu na lokální a generalizované záchvaty

CBD reaguje s endokanabinoidním systémem pomocí receptorů CB1 a CB2. První z nich převládají v mozku a centrálním nervovém systému koček, odkud ovlivňují motoriku, paměť, spánek, apetit, náladu nebo pocit bolesti. Druhý typ receptorů převládá v periferním nervovém systému a imunitních buňkách - po aktivaci kanabinoidů spouštějí reakci, jež si dokáže poradit se zánětem a snížit poškození tkaniv

Protiepileptický potenciál nemá jen CBD, ale taky další nepsychotropní kanabinoid, kterým je CBDV (kanabidivarin). Ten byl objeven už v r. 1969 a je vyhledáván především pro své protikřečové účinky.

Podávání CBD oleje

Podávání CBD oleje se nedá nastavit univerzálně, vychází z hmotnosti, věku, kondice kočičky, ale taky ze značky a složení oleje. Pravidlem je postupovat vzestupně, tedy od nižších dávek vyšším. Doporučuje se zaznamenávat si reakce kočky na změnu dávkování, zejména v souvislosti s frekvencí a intenzitou záchvatů.

Startu léčby by měla předcházet konzultáce s veterinářem a vyloučení interakce s léky, v případě, že kočka nějaké užívá. Zároveň je oboustranně přínosné předložit veterináři zaznamenané materiály o reakcích kočičky na CBD olej a případné změny v dávkování. 

Jaké jsou další podpůrné prostředky? 

 • Ketogenní dieta

 • Mučenka jedlá

 • Scutellaria galericulata (šišák vroubkovaný)

 • Zázvor

Při epilepsii se všeobecně doporučuje přechod na ketogenní dietu, která je bohatá na maso a tuky a chudá na sacharidy. Kočky jako primární masožravci s tímto nastavením samozřejmě problém nemají. Ten může vzniknout až jako následek dlouhodobého přijímání nutričně sporných komerčních výrobků, kdy jim už přirozená strava nepřipadá dostatečně přitažlivá. Ale i v případě koček představuje výjimku stav vylučující příjem těžké bílkovinové stravy, jakým může být například chronické selhávání ledvin.

Nezanedbatelnou podpornou roli při léčbě epilepsie mají taky další rostliny. Patří k nim i mučenka jedlá. Její uklidňující účinky na nervový systém mohou brzdit vznik záchvatů. Bylinka šišák vroubkovaný a kořen zázvoru jsou účinné proti křečím. Při kočkách se ovšem pořád pohybujeme na vědou nepřezkoumaném území, proto bychom se o použití těchto přírodních produktů měli poradit s veterinářem. O tom, že najít odborníka, který je otevřený podobným výzvám, není jednoduché, jsme už nakonec psali.

Doporučené výrobky pro zvířata

Pokud nepatříte k příznivcům konvenční léčby, anebo na ni vaše kočička nereaguje tak, jak by měla, po zvážení všech pro a proti můžete vyzkoušet některý z našich CBD olejů určených pro zvířata. Najdete mezi nimi i plnospektrální extrakty, které vedle CBD obsahují i CBG a CBDA, ale taky zmíněný kanabinoid CBDV, který sa osvedčil právě při léčbě epilepsie.

 • Články z kategorie Konopi a zvířata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/19/21
(Aktualizováno: 09/17/21)