CBD a kognitivní funkce koček

Kočky jsou sebevědomá zvířata, která se dokážou velmi snadno prosadit a získat například místo v křesle, kam jste si chtěli sami sednout, jsou schopné přesvědčit vás o tom, že je musíte uprostřed noci nakrmit nebo vypustit ven, abyste je o několik minut později pustili dovnitř. S privilegii a zlozvyky, jež získaly spolužitím s člověkem, souvisí taky „dedičství“ civilizačních onemocnění, ke kterým patří stres (ten se nakonec týká i volně žijících zvířat), obezita, cukrovka, rakovina, revma nebo zmíněné kognitivní funkce, jež ve spoustě projevů připomínají Alzheimerovu chorobu. A právě kognitivním funkcím koček se budeme v článku věnovat podrobněji. 

Zatímco spousta zvířecích neduhů probíhá bez viditelných symptomů, chronické neurologické onemocnění, kteráé se projevuje ve formě záchvatů, rozhodně nenechává majitele koček v blažené nevědomosti. Pozorování a „spoluprožívání“ tohoto stavu je opravdu děsivé, často ovšem múže vyústit až do paranoidního sledování kočky a vytváření atmosféry, jež na ni může mít negativní vliv. Naším cílem by mělo být celkové zlepšení kvality života postihnutého zvířete, snížení množství záchvatů a zmírnění jejich projevů. Jednou z možností, jak tohoto cíle dosáhnout, by mohlo být i CBD. 

cbd pro kočky

Civilizační choroby

Zastavme se ještě při civilizačních onemocněních. Jakým způsobem se spolupodílíme na jejich propuknutí u koček? Největším nepřítelem zvířecích členů domácnosti bývá paradoxně láskyplný vztah, jež může být kontraproduktivní v tom, jak jim vycházíme vstříc, dělíme se s nimi o své jídlo, kupujeme jim oblíbená superzpracovaná krmiva, abychom je vedle „prázdných“ kalorií zásobili i nevhodnými aditivami. Současně jim servírujeme taky slušnou dávku stresu - to když je např. izolujeme doma nebo podrobujeme estetickým procedurám, které jim nejsou příjemné, a obíráme je o přirozenost. 

Když rozdělíme na misku vah rizika a přínosy svého poměru ke zvířatům a položíme si otázku, kdy jim pomáháme, a kdy jim už naše ochranná ruka ubližuje, možná si uvědomíme, že „výbuchu“ některým nemocem koček můžeme zabránit. A ta další aspoň eliminovat.

3 Golden Rules Every New Cat Parent Must Never Break - WavePets

Zdroj:https://wavepets.com/

Kognitivní funkce

Kognitivní funkce umožňují kočkám (podobně jako lidem) zpracovávat podněty, komunikovat, používat paměť, orientovat se v prostoru atd. Kvalitu kognitivních funkcí koček ovlivňuje hlavně stereotyp, hlavní příčinou jejich degradace je ovšem proces stárnutí. Podle ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals/Americká společnost zaměřená na prevenci týrání zvířat) se průměrná kočka, která žije v bytě, dožívá 13 – 17 let. Raritou nakonec nejsou ani kočky, které žijí více než dvacet let, čím výrazně přesahují možnosti volně žijících zvířat, která jsou vystavena zlým povětrnostním podmínkám, rizikám úrazu, infekčním onemocněním, hladu a dehydrataci. Umělé nadstavení věku v domácím prostředí logicky přináší nechtěné aspekty stárnutí, kterých se volně žijící kočka většinou nedožije. 

Vedle stárnutí může na zhoršených kognitivních funkcích participovat taky nedostatek podnětů. Na prvním místě by tedy měla být prevence. Kočka, která má dostatek pohybu a dostává množství smyslových podnětů, má menší pravděpodobnost nedostatečného rozvoje nebo rozkladu kognitivních schopností, než kočka, která nic z toho nemá. Často se ale tomuto problému nevyhneme ani při té nejlepší péči. 

Určitou naději přináší i použití  kanabidiolu (CBD), který má potenciál léčit více patologií doprovázejících zhoršení kognitivních funkcí, jak se píše v této analýze.

Cats Need to Play and Prey - Veterinary Medicine at Illinois

Zdroj: https://vetmed.illinois.edu/

Kognitivní dysfunkce koček

Jak bylo uvedeno už na začátku, degradace kognitivních funkcí koček ve spoustě ohledů připomíná Alzheimerovu chorobu. Každý, kdo si nedokáže představit, jakou bezmocnost toto onemocnění u pacienta a jeho okolí vyvolává, by se měl podívat na film Still Alice s Juliane Moore v roli úspěšné lingvistky, které z jednoho dne na druhý radikálně a nezvratně změní život.

Zaregistrovat podobný problém u koček je trochu složitější, jelikož ho nedokážou verbalizovat. Pozornému majiteli ovšem jistě neuniknou změny v chování, jako je například dezorientace zvířete, změna rituálů nebo odtažitost, jež mohou být nápomocné při stanovení diagnózy.

Použití CBD při kognitivní dysfunkci koček

Jeden ze závěrů analýzy, jež je postavena na paralele mezi kognitivní dysfunkcí koček a Alzheimerovou chorobou lidí, jsme už v článku parafrázovali. Jejím cílem bylo poukázat na bezpečnost a smysluplnost použití CBD pro obě kategorie, ale taky na potenciální využití koček při klinickém výzkumu ve prospěch člověka - kvůli příbuzné povaze společných životních podmínek. 

My se zaměříme na kočky, u nichž se kognitivní dysfunkce může projevit:

 • změnou sociálních interakcí – ať už s člověkem, nebo s jinými zvířaty

 • dezorientací

 • močením mimo kočičí WC

 • změněným spánkovým režimem

 • hlasitým mňoukáním (hlavne během noci)

Některé z uvedených příznaků můžeme pozorovat u koček, kterým je více než 11 let, ale s většinou z nich se setkáváme u koček nad 16 let. Diagnóza se určuje pouze na základě vyloučení jiných onemocnění typických pro starší kočky. Protože spousta symptomů kognitivních dysfunkcí koček odpovídá také jiným onemocněním, její stanovení není jednoduché. Navíc, na léčbu tohoto onemocnění zatím neexistují žádné registrované léky. 

Příčiny epilepsie

Předpokládá se, že toto onemocnění postihuje 1 – 3 % populace koček. V lidské populaci se pro porovnání týká 3 – 5 % dospělých. V obou případech rozeznáváme primární, tedy vrozenou, a sekundární, tedy získanou epilepsii. Primární epilepsie je u koček vzácnější. Sekundární epilepsie doprovází jiná onemocnění a je komplikovanější. 

Příčinami epilepsie mohou být:

 • genetické predispozice

 • úraz

 • krvácení do mozku

 • nádor

 • infekce v nervové soustavě

Epileptické záchvaty

O markantních příznacích onemocnění jsme už mluvili. Jsou to parciální nebo generalizované epileptické záchvaty. Jaký je mezi nimi rozdíl? Parciální, jinými slovy i fokální nebo lokální, záchvaty se týkají pouze části mozku. Naopak, generalizované – oboustranné - záchvaty postihují celý mozek.

Parciální záchvaty

 • Jednoduché – nedoprovází je ztráta vědomí 

 • Komplexní – doprovází je ztráta vědomí

Generalizované příznaky

 • Primárně generalizované – postihují už od začátku celý mozek

 • Sekundárně generalizované – vyvíjejí se až z parciálních záchvatů

CBD a epilepsia mačiek

Zdroj: https://unsplash.com/

Jak zjistit, že se jedná o epileptický záchvat?

Rozeznat epileptický záchvat není až tak složité. Vnímavému majiteli ovšem neuniknou ani zvláštní a pro kočku netypické projevy chování, jež mu předcházejí. Na jedné straně to může být přehnaná přítulnost a na druhé vyhýbavost, nervozita, schovávání. Mluvíme o tzv. prodromálním stádiu, po němž nastupuje aura – stav, kdy se příznaky z předešlého stádia výrazně zintenzivňují (kočka se zkroucená do klubíčka celé hodiny schovává ve vašem náručí nebo na nedostupném místě, které pokládá za bezpečné). Nemluvíme o normální kočičí přítulnosti, ani o běžné nepřítomnosti související s tím, že někde venku stříhne na kořist, a proto se celý den neukáže doma. Mluvíme o extrémních projevech úzkosti a strachu, jež předznamenávají příchod samotného záchvatu. Ten je nejčastěji doprovázený tonickými křečemi, tedy jakýmsi ztuhnutím, klonickými křečemi –záškuby. Kočka většinou leží na boku, může se pomočit, pokálet, výrazně slintat... Tyto projevy mohou mít různou intenzitu - od sotva pozorovatelných záchvěvů až po výrazné křeče a ztrátu vědomí. Záchvat může trvat několik sekund až minut, po kterých se kočka postaví, jakoby se nic nestalo. Dostává se do postiktálního (pozáchvatového) stádia, v němž se může navenek projevovat zcela běžným způsobem, současně ale může být i dezorientovaná nebo agresivní.

Co dělat a nedělat při záchvatu

Asistovat kočičce při záchvatu nemá smysl. Nedotýkáme se jí, neuklidňujeme ji, ale hlavně nepanikaříme. Jediným smysluplným krokem je zabezpečit prostředí tak, aby si nemohla ublížit – odstranit z jejího dosahu předměty, o které by se mohla zranit atd. Když nás tato situace zaskočí nepřipravené, v horizontu několika sekund prakticky neexistuje příležitost zasáhnout. Kočička v této chvíli potřebuje především klid. Jestli se k vám chce přitulit, umožněte jí to. Jestli se vám vyhýbá, neberte ji násilím do náručí.

POZOR! Pokud trvá záchvat více než pět minut, je nutné kontaktovat veterináře

Epilepsia mačiek a CBD

Zdroj: https://unsplash.com/

Role CBD při potlačování epileptických záchvatů

I přes progres v terapii epilepsie se u nezanedbatelného množství lidských pacientů nedaří frekvenci záchvatů redukovat. Alternativní variantou medikamentózní léčby, která už patří do kategorie invazivních zákroků, je chirurgická léčba.

Právě neúčinnost antiepileptik a radikálnost chirurgického zásahu byly zřejmě důvodem, proč se na scéně objevilo CBD. A to i s přesahem na zvířata, která jsou stejně jako my majiteli endokanabinoidního systému.

V článku, který přináší přehled studií a prací na téma epilepsie zvířat i lidí se píše o:

 • protiepileptickém potenciálu CBD

 • účinku proti křečím

 • efektu na lokální a generalizované záchvaty

CBD reaguje s endokanabinoidním systémem pomocí receptorů CB1 a CB2. První z nich převládají v mozku a centrálním nervovém systému koček, odkud ovlivňují motoriku, paměť, spánek, apetit, náladu nebo pocit bolesti. Druhý typ receptorů převládá v periferním nervovém systému a imunitních buňkách - po aktivaci kanabinoidů spouštějí reakci, jež si dokáže poradit se zánětem a snížit poškození tkaniny. 

Protiepileptický potenciál nemá jen CBD, ale také další nepsychotropní kanabinoid, kterým je CBDV (kanabidivarin). Ten byl objeven už v r. 1969 a je vyhledáván především pro své protikřečové účinky.

Co ukázala aplikace CBD?

I v tomto případě se potvrzuje pravidlo nedostatečného výzkumu použití CBD u zvířat. Klinické zkoušky s nízkým počtem sledovaných zvířat podle analýzy u několika postihnutých koček prokázaly schopnost kanabidiolu léčit, nebo dokonce až zvrátit proces degradace kognitivních funkcí. Další výzkum, ve kterém se zaměřili na testování farmakokinetiky u jedné dávky CBD a trval 84 dní, prokázal bezpečnost a dobrou absorpci CBD při perorálním podání, nemáme ovšem k dispozici dvojitě zaslepenou studii, jež by monitorovala větší počet koček a uvedené výsledky potvrdila.

Jak podávat kočkám CBD olej 

Pokud jste se rozhodli, že své kočce budete podávat CBD olej, je důležité důvěrně znát její rituály a zaznamenávat i drobné odchylky v chování, abyste byli schopni vyhodnotit rozdíl před a po podání CBD oleje. Pokud jste v kontaktu s veterinářem nakloněným přírodní léčbě, je oboustranně přínosné změny v chování a kondici zvířete v průběhu léčby kanabidiolem konzultovat. V případě, že kočka užívá léky, nezapomeňte se informovat o jejich případné interakci s CBD olejem.

Podávání:

 • je potřebné začít s malými dávkami a až na základě kondice zvířete postupně zvýšit – v naší nabídce najdete u jednotlivých výrobků orientační postup dávkování podle hmotnosti kočky 

 • olej je možné aplikovat na jazyk, do jídla nebo jednoduše na tlapku, ze které kočka olej olízne, ale u speciálně citlivých koček se musíte připravit taky na to, že v dalším kole vycítí kapku oleje i v plné misce jídla a odmítnou ho. Anebo utečou, když se k nim budete přibližovat s kapátkem v ruce - v takovém případě by ještě mohla obelhat kočičí smysly bylinka s výraznou aromou, která přítomnost CBD oleje překryje.

Podávání CBD oleje se nedá nastavit univerzálně, vychází z hmotnosti, věku, kondice kočičky, ale taky ze značky a složení oleje. Pravidlem je postupovat vzestupně, tedy od nižších dávek vyšším. Doporučuje se zaznamenávat si reakce kočky na změnu dávkování, zejména v souvislosti s frekvencí a intenzitou epileptických záchvatů.

The Best CBD Oil for Cats

Zdroj: https://catlifetoday.com/

Jaké jsou další podpůrné prostředky při léčbě epilepsie? 

 • Ketogenní dieta

 • Mučenka jedlá

 • Scutellaria galericulata (šišák vroubkovaný)

 • Zázvor

Při epilepsii se všeobecně doporučuje přechod na ketogenní dietu, která je bohatá na maso a tuky a chudá na sacharidy. Kočky jako primární masožravci s tímto nastavením samozřejmě problém nemají. Ten může vzniknout až jako následek dlouhodobého přijímání nutričně sporných komerčních výrobků, kdy jim už přirozená strava nepřipadá dostatečně přitažlivá. Ale i v případě koček představuje výjimku stav vylučující příjem těžké bílkovinové stravy, jakým může být například chronické selhávání ledvin.

Nezanedbatelnou podpůrnou roli při léčbě epilepsie mají také další rostliny. Patří k nim i mučenka jedlá. Její uklidňující účinky na nervový systém mohou brzdit vznik záchvatů. Bylinka šišák vroubkovaný a kořen zázvoru jsou účinné proti křečím. Při kočkách se ovšem pořád pohybujeme na vědou nepřezkoumaném území, proto bychom se o použití těchto přírodních produktů měli poradit s veterinářem. O tom, že najít odborníka, který je otevřený podobným výzvám, není jednoduché, jsme už nakonec psali.

CBD oleje vhodné pro kočky

Co je příčinou reakce koček na kanabidiol

Kočky nemají s lidmi společné jen to, že patří k živočichům z třídy savců, spájí je i endokanabinoidní systém, který reguluje spoustu tělesných procesů a díky kterému se mohla rozběhnout i diskuse o použití kanabidiolu u koček. Dobrá absorpce CBD pozitivní efekt na kvalitu kognitivních funkcí by mohly být impulzem k podrobnějšímu výzkumu i nad rámec tohoto postihnutí koček.

Ani u CBD oleje pro kočky nesmíme zapomínat na kvalitu a složení produktu. Důležité je všímat si obsah kanabidiolu, zastoupení dalších kanabinoidů a skladbu přídavných látek. Jestliže na etiketě výrobku zmíněné informace chybí, nedá sa pokládat za důvěryhodný. U nás najdete plnospektrální extrakty s obsahem CBDV, CBC a CBDA a zanedbatelným podílem THC.

Časté dotazy

Alzheimer je nemoc, která postihuje kognitivní funkce - myšlení, paměť, úsudek a bývá nejčastěji příčinou demence. Pacientovi se zhoršuje krátkodobá paměť, vyjadřování, rozhodování, nedokončuje myšlenky a je zmatený. CBD zabraňuje vzniku kognitivních deficitů. Dle studie z roku 2017 CBD a případná kombinace s THC může ve výsledku znamenat přínos při léčbě alzheimera. CBD má neuroprotektivní vlastnosti, které jsou účinné při prevenci a léčbě Alzheimerovy choroby a demence.

Alzheimerovu chorobu zcela léčit nelze, avšak můžeme přispět k jejímu lepšímu průběhu prokrvením mozku a stimulovat nervy pomocí CBD olejů. CBD oleje obsahují kanabidiol, který má blahodárné účinky na lidský organismus. Pomáhá při boji s nespavostí a stresem, ale také dokáže zmírnit následky alzheimerovi nemoci díky jeho pozitivním vlastnostem účinkující při problémech s demencí. V neposlední řadě stojí za zmínku jeho antioxidační a protizánětlivé schopnosti, díky kterým dokáže stimulovat nervy a tím alzheimerovu nemoc zpomalit.

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Endokanabinoidní systém, neboli ECS je komplexní systém buněčné signalizace. Reguluje hladiny hormonů, spánek, náladu a spoustu dalšího. THC a CBD fungují interakcí s ECS, ten je aktivní i přesto, že jste nikdy neužili jakýkoliv konopný výrobek. CBD se váže na ECS aniž by aktivoval jeho receptory. Naopak THC stimuluje ECS receptory v mozku a podílí se na regulaci serotinu. CBD je aktivní složkou v konopí, které není psychoaktivní a díky například CBD oleji přispívá k léčbě mnoha fyzických i psychických problémů.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Stres je pro naše tělo naprosto přirozený stav, který nám pomáhá zvládat náročné situace. Krátkodobý stres nám pomáhá zvyšovat výkon. Fyzické příznaky se projevují změnou srdečního tepu, rozšířením zornic a zrychlením dechu. CBD olej přispívá ke zmírnění stresu a zklidnění nervové soustavy. Kanabinoidy ovlivňují produkci a přenos hormonu štěstí, serotinu. CBD je nepsychoaktivní a nevzniká na něm závislost, je vhodný pro kojící i těhotné ženy.

 • Články z kategorie Studie CBD, Konopí a zvířata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/03/21
(Aktualizováno: 03/13/22)