Co je to polyploidní konopí a jak jej lze vypěstovat?

Polyploidní konopí je typ konopí, které se geneticky liší od běžných rostlin konopí. Tento druh zmutovaného konopí otevírá bránu nových možností a příležitostí v konopném průmyslu. Semena polyploidního konopí jsou totiž podle některých studií dalším velkým pokrokem v oblasti pěstování konopí.

Konopí obecně patří mezi diploidní druhy rostlin. To znamená, že se jejich DNA skládá z 23 párů chromozomů, které se nacházejí v jádře buněk. Každý pár obsahuje jeden chromozom od matky a jeden od otce. Pokud je v jádru obsaženo tři nebo více chromozomů, vznikne triploidní nebo polyploidní organismus.

Polyploidní konopí proto představuje genetickou anomálii. Ve svých buňkách má totiž seskupeno více chromozomů než většina rostlin konopí.

Polyploidní konopí

Typické znaky polyploidního konopí

Zatímco u jiných plodin, jako je kukuřice a pšenice, je polyploidie velmi rozšířená, u konopí se jedná o vzácný jev.

Hlavními charakteristikami polyploidního konopí jsou:

  • větší listy,

  • hustší vlásečnice,

  • výrazný terpenový profil s vyšším počtem terpenů,

  • zvýšený obsah CBD,

  • stejné množství THC.

Výhody polyploidního konopí

Polyploidní konopí má v současné době jen pár známých benefitů. Výzkumy ukázaly, že rostliny polyploidního konopí jsou velmi produktivní, odolné a silné. Ve srovnání se svými předchůdci však tyto rostliny nevykazují výrazné zlepšení. Například obsah kanabinoidů, jako je THC a CBD, je velmi blízký obsahu nezmutovaných rostlin.

Nicméně mírné zlepšení růstu a produktivity rostlin konopí může být pro konopný průmysl zajímavé, zvlášť když se rostlina pěstuje ve velkém měřítku. Zvýšená produktivita rostlin pak může vést k velkým ekonomickým přínosům.

Nevýhody polyploidního konopí
Nepředvídatelný růst polyploidů


Jedna z nevýhod polyploidů je, že jejich růstové návyky mohou být velmi nepředvídatelné, někdy až dokonce nezvladatelné. Hustota pupenů může být tak nekontrolovatelná, že se může stát téměř nemožným zajistit dostatečné proudění vzduchu do jádra rostliny. To pak může vést k nevyhnutelné hnilobě pupenů a plísním

Vyskytuje se polyploidní konopí v přírodě?

Polyploidismus je evoluční proces, který je u rostlin častým a přirozeným jevem. Rostliny jako jsou pšenice nebo kukuřice, jsou skvělým příkladem přirozené polyploidie. U mnoha rostlin tedy k polyploidii dochází spontánně v přírodě. To však není případ konopí. Konopí nemá schopnost přirozeně zvětšovat svůj genom. Lidé proto uplatňují chemické metody k získání polyploidního konopí.

Polyploidní konopí

Jak vypěstovat polyploidní konopí?

Nejpoužívanější metody ke získání stabilní odrůdy polyploidního konopí jsou:

  • Použití kolchicinu: tento přípravek se u lidí používá k léčbě dny. V určitých dávkách může být velmi toxický, ale vykazuje skvělé antimitotické vlastnosti, to znamená, že je schopen potlačit nebo zastavit dělení buněk. V několika studiích se podařilo získat polyploidní konopí právě aplikací kolchicinu na výhonky rostoucích rostlin.

  • Použití oryzalinu: tento herbicid je alternativou kolchicinu a je schopen blokovat růst rostlinných buněk. V několika studiích se podařilo získat polyploidní konopí aplikací oryzalinu na části mateřské rostliny, které byly pěstovány v umělém prostředí. Ukázalo se, že oryzalin je pro dosažení polyploidie u rostlin konopí účinnějším a méně toxickým prostředkem než kolchicin.

Slibná budoucnost pro polyploidní konopí

Historie ukázala, že polyploidie může u mnoha rostlin přispět k vytvoření velmi výnosné úrody. U konopí je však tato skutečnost stále předmětem zkoumání. Pokud výzkum polyploidního konopí dopadne dobře, bude to mít pro konopný průmysl obrovské výhody. Soudě podle množství výzkumných studií, si můžeme být jisti, že polyploidní marihuana má před sebou slibnou budoucnost.

Už víte, co je to polyploidní konopí? Věříme, že ano. Navštivte náš blog, kde se dozvíte spoustu dalších informací a zajímavostí.

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Indoor pěstováním se rozumí pěstování rostlin konopí uvnitř v uzavřeném prostoru. Tento typ pěstování si žádá dávku znalostí, zkušeností i trpělivosti, a to od prvotního klíčení semínka, přes pečlivé svícení a péči o rostliny, až k samotnému zrání, sklizni a sušení květů. Celý proces je v rukou pěstitele.

Outdoor pěstování je tím nejpřirozenějším způsobem kultivace rostlin, a to nejen těch konopných. Velkou část procesu má v rukou sama matka příroda. Díky tomu není potřeba řešit správné typy osvětlení nebo dostatečnou ventilaci a přísun čerstvého vzduchu. Pěstitelé se tak často soustředí spíše na ochranu před škůdci konopí a dodávání živiny navíc v podobě hnojiv. Toto pěstování je vhodné také pro ty, kteří nemají tolik zkušeností či k pěstování technického konopí.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

  • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/29/22
(Aktualizováno: 10/06/22)