Průvodce vegetativním stadiem růstu rostliny konopí

Vegetativní fáze rostliny konopí následuje po klíčení a předchází fázi květu rostliny konopí. Pokusíme se Vám vysvětlit nejdůležitější technické detaily, které zaručí snadný a úspěšný růst ve vegetační fázi.

Vyklíčené semínko konopí
Průvodce vegetativním růstovým stadiem rostliny konopí

Vegetativní fáze konopí (někdy nazývaná také jako fáze růstová) probíhá po vyklíčení semena a před vypučením květových palic. Po vyklíčení vytvoří sazenice konopí první pár zakulacených listů ("děložní listy"). V následujících týdnech po tomto okamžiku, začnou rostliny dozrávat a vytvářet tradičně tvarované listy ("vějířovité listy"), tato fáze se nazývá vegetativní stadium konopí. Listy mají za úkol shromažďovat světelnou energii a umožnit tak fotosyntézu, která rostlině umožňuje růst a vývoj.

Uvedené informace o pěstování se týkají pouze konopí splňujícího aktuální platné právní limity - tj. technického konopí a jsou pouze informativního charakteru. Pěstování konopí s obsahem THC nad 1 % je současnou platnou legislativou České republiky zakázáno. Vždy se informujte o aktuální platné legislativě své země.

Souhrn článku:

Co všechno probíhá v růstové vegetativní fázi konopí?

Základní tipy pro vegetativní pěstování konopí

Kolik vody potřebuje konopí ve vegetaci?

Jaké živiny jsou pro vegetativní růstovou fázi konopí nejlepší?

Jak často dávkovat živiny ve vegetativním růstovém stavu?

Jaká je ideální teplota a vlhkost pro vegetační růstovou fázi?

Kolik světla by měly mít rostliny konopí ve vegetativním růstu?

Lze konopí pěstovat pod zářivkami?

Jaké je nejlepší osvětlení pro růstovou vegetační fázi konopí?

Barva světelného spektra ve fázi vegetativního růstu?

Kdy prořezávat nebo zastřihávat během růstové fáze u rostliny konopí?

Jak zastřihávat rostliny konopí během vegetace? 

Jak dlouho by měla být rostlina konopí ve vegetační fázi? 

Jak zjistit, zda je vaše rostlina připravena na fázi květu?

Jaké jsou nejčastější problémy během vegetativní růstové fáze?

Doporučená CBD semena

Co všechno probíhá v růstové vegetativní fázi konopí?

Během vegetativního růstu vytváří konopí listy, větve a kořeny, ale žádné pupeny - palice, květy. Někteří lidé tuto fázi označují jako růstové stádium konopí. Při pěstování feminizovaných fotoperiodických semen konopí v interiéru můžete délku vegetační fáze konopí určovat jednoduše tím, že budete udržovat více než 18 hodin denního světla. Pokud pěstujete feminizovaná semena s fotoperiodou venku, délka dne určuje, kdy rostlina začne kvést. Při pěstování samonakvétacích semen (v interiéru nebo venku) je naopak délka pěstování dobou, která určuje, kdy konopí začne automaticky kvést bez ohledu na délku během dne přijímaného světla.

Doba růstu konopí je období, kdy se rostlina připravuje na následnou květovou fázi. Pokud rostlinu udržujete zdravou a poskytujete jí nejlepší kvalitní živiny pro růst konopí, můžete vypěstovat velkou rostlinu, která je předpokladem pro silnou úrodu v květu. Naopak krátká vegetační doba má tendenci produkovat malé rostliny, které často vydají méně než větší rostliny. Delší vegetační doba je spojena s větší konečnou velikostí rostliny a tak i vyššími výnosy.

Fáze růstu konopí

Základní tipy pro vegetativní pěstování konopí

Během vegetativní fáze konopí se rostlině nejlépe daří s pěstebním médiem bohatým na dusík nebo živnou směsí. Nejlepší pěstitelé konopí jsou schopni udržet své rostliny v živné půdě po celou dobu vegetativní fáze růstu tak, že rostliny nejsou ani přehnojené, ani podživené, - obě tyto fáze totiž mohou zpomalit nebo dokonce natrvale zbrzdit růst.

Rostliny by měly být průběžně během pěstování kontrolovány, aby se zajistilo, že jsou bez škůdců a chorob. Dále je třeba sledovat hladinu osvětlení a pomalu ji zvyšovat v případě osvětlení umělého, jak rostliny rostou a blíží se ke květu. Teploty a celkové podmínky prostředí by měly být co nejstabilnější. Pokud jsou všechny tyto parametry udržovány na optimální úrovni, dá se předpokládat, že se vaše rostliny budou zdravě vyvíjet během celé vegetační fáze růstu rostliny konopí.

Zápach konopí během vegetace bývá mírnější. V této rané fázi růstu je produkce terpenů minimální a silné aroma spojené s konopím má tendenci narůstat s blížící se sklizní.

Kolik vody potřebuje konopí ve vegetaci? Důležitost závlahy v růstové fázi.

Rostliny ve vegetační - růstové fázi konopí obvykle zpočátku potřebují jen málo vody. 

Mladá rostlina konopí na začátku vegetace, kdy má rostlina jen malý počet lístků, má nízkou transpiraci (nízký úbytek vody povrchem rostliny) a nízké požadavky na vláhu u kořenů. Jednou z nejčastějších chyb, tak zejména u méně zkušených pěstitelů konopí, je nadměrné zalévání (nebo hnojení) rostlin.

To má za následek to, že často kořeny konopí bojují o život v podmáčené a málo okysličené půdě. Tento boj hned zpočátku zpomaluje růst. Pokročilejší a vášnivý pěstitelé používají měřiče vlhkosti, které jim poskytnou přesné údaje o vlhkosti půdy a odstraní tak nebezpečí subjektivního odhadu. Kořeny konopí se mohou v podmáčené a málo okysličené půdě vyvíjet jen obtížně.

Jaké živiny jsou pro vegetativní růstovou fázi konopí nejlepší?

Nejlepší živiny pro růstovou fázi konopí jsou hnojiva bohaté na dusík. Ten umožňuje výživu růstu stonků, větví a listů. Je důležité dodat, že jednou z nejčastějších chyb během vegetační fáze konopí je přehnojování rostlin. Mladá, křehká biochemie rostlin se s vysokým množstvím živin jednoduše nedokáže vyrovnat a rostlinám hrozí spálení živinami.

Nadbytek živin v růstové fázi rostlině nejen že zdaleka nepomáhá, může naopak způsobit dočasné nebo dokonce trvalé poškození budoucího růstu a výnosů.

Spálení živinami

Jak často dávkovat živiny ve vegetativním růstovém stavu?

Odpověď samozřejmě závisí na stylu a zvolené metodě pěstování. Pokud pěstujete ekologicky v půdě s pomalu se uvolňujícími organickými živinami, dobře zvolený substrát umožňuje, že nemusíte ve vegetační fázi přidávat žádné další živiny. Pokud však pěstujete v hydroponických substrátech, jsou rostliny od počátku zcela závislé na dodávání dávek vegetačních živin.

Jaká je ideální teplota a vlhkost pro vegetační růstovou fázi?

Mnoho pěstitelů se při vegetačním růstu během zapnutých světel snaží o stálou teplotu v pěstební místnosti kolem 23-25 °C. Během zhaslých světel je možné o pár stupňů chladnější. Vlhkost vzduchu může být během růstu vysoká, což může rostlině dokonce pomoci absorbovat a udržet vlhkost, když kořenový systém ještě není plně vyvinutý. Relativní vlhkost kolem 60-70 % nebo více ve vegetační fázi nepůsobí žádné problémy. Během následného kvetení je však nutné procentuální vlhkost vzduchu snížit, aby se zabránilo plísním nebo případné hnilobě palic květů, zejména pak v pozdějších fázích kvetení.

Kolik světla by měly mít rostliny konopí ve vegetativním růstu?

Mnoho lidí měří intenzitu světla v PPFD - Photosynthetic photon flux density (hustota fotonového toku při fotosyntéze). Tento složitě znějící termín se měří v jednotkách mikromolů na metr čtvereční za sekundu (μmol/m2/s). Pokud vám to zní složitě, nebojte se. Většina výrobců pěstebních světel by měla mít doporučené výšky zavěšení pro vaše rostliny v různých fázích jejich životního cyklu a bude schopna uvést hodnoty PPFD pro svá světla.

Pro sazenice konopí jsou vhodné hodnoty PPFD 200-400. Jak rostlina roste, je schopna zvládnout postupně silnější světlo. Ve vegetační fázi konopí se často používají úrovně PPFD 400-600. Nejsilnější úroveň osvětlení se využívá v období kvetení, kdy se často používají úrovně PPFD 600-900.

Dobrý světelný cyklus pro vegetaci konopí v místnosti pro feminizovaná semena CBD používá 18 hodin denního světla. Nejlepší vegetační světlo pro konopí by mělo poskytovat spíše mírné (400-600 PPFD) než intenzivní světlo s vyšším podílem modré části světelného spektra.

Lze konopí pěstovat pod zářivkami?

Ano, a můžete očekávat relativně dobré výsledky, zejména pokud používáte kompaktní zářivková světla s vysokým příkonem a dostatečnou intenzitou světla PPFD na úrovni koruny rostliny. Mnoho pěstitelů používá zářivkové světlo také pro sazenice. Mějte však na paměti, že rostliny, zejména v pozdějším vegetačním růstu budou potřebovat intenzivnější světlo. V té chvíli se mnoho pěstitelů, kteří dosud používali zářivková světla, může rozhodnout pro něco výkonnějšího, například LED světla.

Konopné řízky pod zářivkami

Jaké je nejlepší osvětlení pro růstovou vegetační fázi konopí?

Dobře funguje několik možností. Někteří pěstitelé používají zářivková světla, například kompaktní zářivky. Jiní používají LED pěstební světla. Nejlevnější jsou často světla HPS/MH. Obecně jsou LED světla považována za ty nejúčinnější a s nejdelší životností. LED světla používá mnoho profesionálních pěstitelů, kteří je upřednostňují kvůli vyššímu množství produkovaných kanabinoidů oproti HPS/MH.

Stojí za to vysvětlit více o rozdílech mezi světly MH (halogenidová světla) a HPS (vysokotlaká sodíková světla). Obě technologie fungují na podobných principech, konkrétně tak vytvářejí elektrický oblouk přes plynnou směs, která pak vyzařuje světlo. Světla MH jsou levná a výkonná a mají vysoký obsah modrého světla. Díky tomu zůstávají patra blízko u sebe a neroztahují se tolik jako u světla HPS. Z tohoto důvodu se při vegetativním růstu často dává přednost světlům MH před světly HPS - sodíkovým.

Další možností jsou světla metalhalidová světla s keramickou baňkou (CMH). Jsou účinná a mohou být vybavena výbojkami s dominantním modrým světlem (pro vegetativní růst) nebo s červeným dominantním světlem (pro kvetení).

Jakou barvu světelného spektra mají rostliny konopí rády ve fázi vegetativního růstu?

Ve všech případech bývá nejlepší pro růstovou fázi konopí světelné spektrum bohaté na modré vlnové délky. Ty umožňují dobrý vegetační růst. V pozdější fázi kvetení bude vaší rostlině prospívat osvětlení s dominantní červenou vlnovou délkou spolu s oranžovou, žlutou a zelenou barvou. Červené světlo je také užitečné pro vegetační růst, ale může vyvolat jeho přílišné protahování. Modré světlo také zvyšuje strukturu listů a větví a celkově podporuje kompaktnější a bujnější růst rostliny.

Mnoho moderních pěstitelů používá bílé spektrum LED světel. Ta přinášejí skvělé výsledky pro růst zeleniny a mají také příjemné a pohodlné přirozené spektrum, které je pro vaše oči bezpečné.

Kdy prořezávat nebo zastřihávat během růstové fáze u rostliny konopí?

Prořezávání nebo zastřihávání rostlin konopí během vegetace je možné, i když ne všichni pěstitelé to dělají. Odstraňování listů se obecně nedoporučuje u mladších rostlin. Je to proto, že listy fungují jako solární panely, které shromažďují světlo a pomáhají energeticky napájet budoucí růst. Jak se však rostlina zvětšuje, mnozí pěstitelé rádi odstraňují listy, které případně blokují světlo pro nižší patra rostliny. Logika je taková, že to v konečném důsledku prospěje celkovému výnosu.

Listy jsou potřebné k fotosyntéze

Jak zastřihávat rostliny konopí během vegetace? 

Někteří pěstitelé odstraňují spodní větve a listy a budují tak rostlinu ve struktuře připomínající lízátka, což rostlině umožňuje soustředit energii a vývoj na hlavní horní palic a květů

Jednou z dalších možností je tzv. zastřižení rostliny konopí, při kterém se odstraní rostoucí špička rostliny, jakmile se objeví 4 nebo 5 uzlů-pater (listů). Tím se podpoří její boční růst, čímž vznikne bujnější a menší rostlina. Mnozí pěstitelé mají pocit, že se tímto zastřižením zvyšuje výnos.

Zastřihávání rostlin konopí

Jak dlouho by měla být rostlina konopí ve vegetační fázi? 

Záleží na typu semen konopí, které pěstujete, a také na způsobu jejího pěstování. Pokud pěstujete samonakvétací semena, trvá vegetativní fáze konopí obvykle prvních přibližně 5 týdnů. Poté samonakvétací genetika zahájí automaticky fázi kvetení konopí. U samonakvétacích semen můžete vegetativní fázi konopí ovlivnit jen málo. Rostlina sama určuje, kdy začne kvetení.

Při pěstování feminizovaných semen s fotoperiodou venku způsobí změny denního světla, že rostliny začnou kvést. Děje se tak, protože vaše venkovní rostliny vycítí zkrácení denního světla, což vyvolá hormonální změny, které zahájí proces kvetení.

Pokud však pěstujete fotoperiodická feminizovaná semena v interiéru, máte nad vegetativní fází konopí plnou kontrolu. Udržováním "dlouhých" hodin denního světla, tedy více než 18 hodin denně, zůstanou vaše rostliny ve vegetační fázi růstu. Pokud pěstujete metodou SOG (sea of green), můžete použít krátkou vegetační fázi.

Pokud pěstujete konopí metodou SCROG (screen of green), musíte udržovat dlouhou vegetační fázi konopí, aby rostlina mohla vyplnit screen. Jak dlouho se vegetace konopí v interiéru provádí metodou SCROG? Někteří pěstitelé používající SCROG používají vegetační období 10-15 týdnů.

SCROG kultivační technika konopí

Jak zjistit, zda je vaše rostlina připravena na fázi květu?

Mnozí pěstitelé nechávají svá semena konopí vyklíčit a při pěstování feminizovaných semen s fotoperiodou indoor používají vegetační fázi konopí trvající přibližně 2-6 týdnů.

Hodně však záleží na vašem osobním stylu pěstování a metodě pěstování. Pěstitelé SOG používají třeba jen 1-2 týdny vegetačního růstu. Někteří dokonce nechají svá konopná semena vyklíčit a ihned je zavedou do světelného režimu 12/12. Pěstitelé SCROG mohou dávat přednost vegetační fázi blížící se 10 týdnům.

Delší vegetační období se často rovná větší konečné rostlině. Pokud máte malou pěstební místnost, bude pro vás výhodnější používat kratší vegetační období.

Jaké jsou nejčastější problémy během vegetativní růstové fáze?

Při správném plánování předem a optimalizovaných podmínkách v pěstební místnosti se snad během vegetační fáze konopí většinou nesetkáme s mnoha problémy. Zde jsou uvedeny jen některé z nejčastějších problémů, se kterými se můžete setkat.

Rostlina konopí vykazující vaječník/pohlaví ve vegetačním období

Proč moje rostlina konopí ve vegetační fázi vykazuje pohlaví? V uzlech rostliny konopí (v místech, kde se stonek a větve setkávají) můžete vidět předkvěty i ve vegetační fázi před začátkem kvetení. Není neobvyklé, že si předkvětů všimnete zejména poté, co má vaše rostlina za sebou 4 (nebo více) týdnů ve vegetační fázi. Není to vlastně problém, ale důkaz o pohlavní zralosti rostlin.

Předkvěty vypadají podobně jako miniaturní verze dospělých květů. Samičí předkvěty mohou vytvářet několik bílých chloupků (pestíků). Samčí předkvěty vypadají jako malá kulička na tyčince. Pokud samičí kalich zůstane neopylený, vyroste z něj pryskyřičný pupen. Pokud je však kalich opylován, stává se ve skutečnosti vaječníkem a uvnitř vyrůstá konopné semeno.

Samičí předkvěty

Rostlina konopí začínající kvést ve fázi vegetace

Občas se může stát, že vaše pokojová rostlina začne vykazovat znaky kvetení, i když je ve vegetačním světelném cyklu. Samokvěty samozřejmě vždy "automaticky" začnou kvést, kdykoli o tom rozhodne genetika. Ale i feminizované kmeny s fotoperiodou mohou vykazovat tuto vlastnost.

Běžnější to může být u rostlin, které byly vystaveny delšímu období mnohatýdenního vegetačního růstu. Pokud vaše rostlina dosáhne bodu, kdy chce začít kvést, lze s tím udělat jen málo a může být jednodušší přijmout květový světelný cyklus 12/12. Ten vaší rostlině umožní dělat přesně to, na co se tak jako tak připravuje.

Některé genetiky "rychlého" konopí, jako jsou Fast Version semena, jsou fotoperiodické genetiky, která mají ve své DNA také recesivní samonakvétací geny. Ačkoli by tyto kmeny neměly být samonakvétací, příležitostná rostlina by mohla vykazovat časné pohlaví a začít kvést dříve.

Opadávající listy konopí ve vegetační fázi

Opadávající listy mohou být známkou nadměrného zalévání. Jedná se o častou chybu méně zkušených pěstitelů. Dobrým způsobem, jak se vyhnout přemokření, může být použití vlhkoměru (měřiče vlhkosti). Vadnoucí listy mohou být známkou nedostatečného zavlažování. To vypadá jinak než příliš zalité opadávající listy, ale opět je užitečný vlhkoměr. Zejména pro začínající pěstitele.

Světle zelená barva rostliny konopí

Listy, které ztrácejí část svého obvyklého zeleného vzhledu, mohou být známkou problému s hnojivem pro vegetativní růst konopí. Světle zelené nebo žluté listy na rostlinách konopí během vegetace mohou znamenat nedostatek dusíku. Jaké množství dusíku je vhodné pro vegetační fázi konopí? Dusík je nezbytný pro zdravý růst během vegetační fáze. Mnoho vegetačních živin obsahuje vyšší poměr dusíku v poměru N:P:K než v době květu. V době květu je obsah dusíku snížen a je zajištěno větší množství fosforu ("P") a draslíku ("K"). Konkrétní poměry NPK používané ve vegetačních a kvetoucích živinách se u jednotlivých dodavatelů liší. Jednou z dalších příčin světle zelené barvy listů je jejich přetížení světlem.

Projev nedostatku dusíku

Pomalejší růst rostlin než obvykle ve vegetační fázi.

Některé genetické druhy konopí mohou ve vegetační fázi růst pomaleji než jiné. Některé kmeny Cannabis indica, zůstanou krátké a kompaktní i po dlouhé vegetační fázi. Pomalý růst nemusí nutně znamenat problém. Pomalý růst však může být také známkou nízkých teplot, podmáčených kořenů nebo jiných neoptimálních podmínek prostředí.

Co dělat, když ztratíte přehled o světelném cyklu?

Občas se stává, že mají indoor pěstitelé problém s časovačem, který řídí dobu zapnutí a vypnutí světel. Nedělejte si s tím příliš velké starosti. Stačí znovu nastavit podmínky pomocí nového časovače a rostliny se během několika dní přizpůsobí.

Mechanické spínací hodiny

Užijte si sledování vývoje vašich rostlin ve fázi vegetace konopí!

Sledování přechodu vašich rostlin ze semenáčků do fáze vegetace konopí je pro každého pěstitele uspokojující. Je to také obohacující období, protože vaše rostliny se zvětšují a vzrušení z případného přechodu do fáze květu roste. Ať už pěstujete samonakvétací nebo feminizovaná semena, můžete očekávat příjemnou fázi růstu vašich rostlin, užijte si ji!

 
Fáze růstu konopí

 
Uvedené informace o pěstování se týkají pouze konopí splňujícího aktuální platné právní limity a jsou pouze informativního charakteru. Pěstování konopí s obsahem THC nad 1 % je současnou platnou legislativou České republiky zakázáno. Vždy se informujte o aktuální platné legislativě své země.

Časté dotazy

Cannabis Indica neboli konopí indické je druh rostliny z čeledi konopovité s původem ve střední Asii. Semínka indiky vykvétají do nízké rostliny s širšími listy. V listech a květech jsou obsaženy kanabidoidy, které mají široké léčebné užití (CBD, THC, CBC). Při kvetení tvoří hustou korunu a roste poměrně rychle. Vytváří kompaktní a pevné palice. Díky krátké době květu a nižšímu vzrůstu jsou indica semínka vhodná pro indoor pěstování.

Cannabis sativa neboli konopí seté je druhem konopných semínek. Pochází z teplejších a tropických oblastí. Dorůstají vysokých rozměrů, do téměř až tří metrů, díky čemuž jsou sativa semena vhodná pro outdoor pěstování. Vytváří lehké, dlouhé a tenké palice s úzkými listy. Sativy mívají zemité aroma připomínající palivo.

Při hnojení konopí je potřeba rozlišovatt 2 typy hnojiv, a sice na růst a květ. Naprostým základem jsou však tzv. NPK hnojiva kombinující základní živiny, bez kterých se rostlina neobejde - dusík (N), fosfor (P) a draslík (K). Rostliny vyžadují v různých fázích různý přísun živin. Ve fázi vegetativního růstu potřebují dostatek dusíku. Naopak během kvetení je nezbytné hnojivo bohaté zejména na fosfor.

Indoor pěstováním se rozumí pěstování rostlin konopí uvnitř v uzavřeném prostoru. Tento typ pěstování si žádá dávku znalostí, zkušeností i trpělivosti, a to od prvotního klíčení semínka, přes pečlivé svícení a péči o rostliny, až k samotnému zrání, sklizni a sušení květů. Celý proces je v rukou pěstitele.

Outdoor pěstování je tím nejpřirozenějším způsobem kultivace rostlin, a to nejen těch konopných. Velkou část procesu má v rukou sama matka příroda. Díky tomu není potřeba řešit správné typy osvětlení nebo dostatečnou ventilaci a přísun čerstvého vzduchu. Pěstitelé se tak často soustředí spíše na ochranu před škůdci konopí a dodávání živiny navíc v podobě hnojiv. Toto pěstování je vhodné také pro ty, kteří nemají tolik zkušeností či k pěstování technického konopí.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

Typy osvětlení při indoor pěstování se liší podle fáze vývoje, v níž se konopí zrovna nachází. Vegetativní růst vyžaduje více modrého světla, která zajišťuje růst, podporuje fotosyntézu a produkci chlorofylu. Během kvetení je zapotřebí intenzivnější světlo se širším barevným spektrem. Používají se světla typu LED, CFL nebo HID. Světla by nemělo být málo, ani příliš moc. Špatné světelné podmínky vedou ke světelnému stresu a vývoji hermafroditů či nízkým výnosům květů.

  • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/30/22
(Aktualizováno: 09/30/22)