Začátek konopné léčby – pokles užívání alkoholu?

Víme, že užívání konopí s vysokým obsahem složky THC vyvolává psychotické stavy. Se spojením s jinými drogami a alkoholem to může mít opravdu fatální následky. Co ale když konopí budeme léčit problém závislosti na alkoholu? Bude tato léčba účinná? Do jaké míry?

Konopí jako náhrada za jiné drogy

Otázka alkoholu rezonuje v naší společnosti stále častěji, a znamená i větší riziko. Kromě zabývání se škodlivosti alkoholu je také důležité zjistit, jaké jsou důvody jeho pití a jak často dochází k jeho konzumaci. V dřívější studii bylo zjištěno, že z celkového počtu dotázaných až 53 % respondentů pije alkohol pravidelně. Průměrně to vyšlo 2 dny do týdne. Čtvrtina vzorku z respondentů uvedlo, že kouří tabák nebo v průměru 9 cigaret za den. Ostatních 11% lidí se přiznalo, že za poslední měsíc přišli do kontaktu s kokainem nebo jinou drogou.

Důvody pití alkoholu sestávaly z 20 % vyrůstání v alkoholické rodině, z 16 % rané zkušenosti s alkoholem a zbývající procenta nebyla blíže specifikována. Výsledky této studie jsou opravdu zajímavé, protože až 40 % lidí z celkového počtu dotázaných uvedlo, že konopí si nahrazuje alkohol. 26 % lidí si konopí nahrazovalo nelegální drogy, ke kterým neměli přístup. A až 65 % lidí užívalo konopí místo předepsaných léků.

Nejčastější důvody nahrazování drog konopí

Mezi nejčastěji uvádějící se patří:

 • Konopí má méně nežádoucích vedlejších účinků
 • Konopí má menší abstinenční potenciál
 • Konopí je více dostupná
 • Konopí je více akceptovatelná než jiné drogy
 • Konopí zajišťuje lepší zvládání symptomů
Konopí a alkohol
 Mnoho závislých lidí nahrazuje alkohol konopím

Doporučené CBD produkty

Léčení alkoholismu s léčebnou konopou

Zjištění, že lidé nahrazují jiné drogy konopí, otevírají dveře odborníkům na výzkum, zda by nebyla léčba konopí úspěšná v boji proti alkoholismu. Taková terapie přináší hned 2 výhody:
 • Pacient má právo si vybrat, že konopí je pro něj účinnější
 • Léčebná konopí nabízí alternativu pro ty, kteří se nechtějí vzdát psychoaktivních látek

K tomu, aby se léčebným konopím mohl léčit daný problém zvýšeného pití alkoholu, potřebuje konopí obstát v pravidlech takové léčby. Chick a Nutt (2012) zveřejnily kritéria, která by měla splňovat substituční léčba:

1. Mělo by to omezit pití alkoholu a související škody.

2. V ideálním případě by nemělo být škodlivé nebo alespoň méně škodlivé než alkohol.

3. Zneužívání by mělo být menší než u alkoholu.

4. Mělo by se prokázat, že může nahradit alkohol a nesmí se používat spolu s alkoholem.

5. Při předávkování by měl být bezpečnější než alkohol.

6. V ideálním případě by neměl zesilovat účinky alkoholu, zejména pokud je některý z léků užíván v nadměrné dávce.

7. Měla by nabídnout významné zdravotní ekonomické výhody.

Odborníci diskutovali io tom, že taková náhrada konopnou léčbou by mohla minimalizovat celkové škody na přežívání jednotlivce ale i společnosti.

Léčebné konopí a léčení závislosti

Terapie léčebným konopím snižuje užívání alkoholu 

Dokáže konopná léčba minimalizovat užívání alkoholu?

Závěry budeme čerpat z odborného zahraničního článku, ve kterém jsou sdružena potvrzení o tom, že konopí splňuje všech 7. kritérií k tomu, aby se stala substituční léčbou alkoholismu:
 • Snižuje konzumaci alkoholu: toto tvrzení podporují odborníci jako Peters, Hughers nebo Moore. Samozřejmě je jich mnohem víc z minulého i současného století.
 • Konopí je méně škodlivá než alkohol: Potvrzení a výzkum můžeme nalézt v publikaci od Nutt et al. (2007)
 • Poruchy při užívání konopí jsou menší než při alkoholismu
 • Konopná léčba může v plném rozsahu nahradit alkohol: momentálně jsou ve výzkumném stádiu otázky, zda dokáže nahrazení alkoholu konopí zlepšit kvalitu života
 • Konopí je bezpečnější při předávkování než alkohol
 • Konopí nemá tendenci zesilovat účinky alkoholu
 • Konopná léčba je ekonomicky přijatelnější
Podle bodů výše je vysoce pravděpodobné, že začátek konopné léčby opravdu vede k poklesu a zlepšení užívání alkoholu. Ve státech, ve kterých je léčebná konopí povolena, je subtituční konopná léčba prováděna v praxi velmi často. Na to, abychom ale poskytli jednoznačnou odpověď do jaké míry lze konopnou léčbou odstranit problém alkoholismu nemáme dostatek výzkumných materiálů. Zatím jen můžeme potvrdit, že konopí je šetrnější a účinnější k našemu organismu než alkohol.

Časté dotazy

Konzumace alkoholu a marihuany zvyšuje hladinu THC a dochází tak k umocnění efektu konopné látky. Kromě euforie může dojít i ke zvýšení nežádoucích účinků marihuany, kterými jsou například závratě, nevolnost, ospalost, obtížné soustředění, ale i úzkost nebo deprese. Nebezpečí také hrozí, neboť marihuana potlačuje dávicí reflex, což může vést k zadušení. Člověk se při této kombinaci vystavuje většímu riziku otravy alkoholem a vzniku závislosti.

Mezi příznaky závislosti na marihuanu se řadí především bažení, zhoršené sebeovládání, růst tolerance, zanedbávání jiných zájmů a pokračování v užívání navzdory nepříznivým následkům. Závislost má i své fyzické následky, může například dojít k poruše přirozené tvorby serotinu. THC se ukládá v tukové tkáni, odkud se při abstinenci vyplavuje. Při odvykání může člověk pociťovat úzkost, podrážděnost, deprese, kolísání nálad, bolest svalů nebo noční děsy.

Vydáno: 10/04/22
(Aktualizováno: 10/04/22)