Problémové užívání konopí

I když se v poslední době hovoří hlavně o potencionálně pozitivních účincích kanabinoidních výrobků, je dobré nezapomenout, že stále může být konopí v některých případech problémové. Její dlouhodobé užívání může způsobit závislost, ale také psychické či fyzické zdravotní dopady. Pojďme se na to podívat blíže.

Zneužívání konopného potenciálu

Konopí je rostlina, v jejímž obsahu najdeme soubor s velkým počtem kanabinoidů. Většina z nich jsou psychoaktivní, přičemž nejznámější je THC kanabinoid. Zájem o marihuanu byl vždy na vyšší úrovni, stejně jako o produkty z konopí. Studie z Univerzity Karlovy v Praze, která byla realizována 5 let, potvrdila, že z celkem dotázaných 3 484 studentů, mělo osobní zkušeností s marihuanou přesně 49,6 % studentů, což je téměř polovina.

V roce 2015 byla v zemích EU přesila zájmu o konopí v lidské populaci ve věkovém rozpětí 15-34, přesných 15,5%. Můžeme předpokládat, že o 7 let později tato prevalence určitě zrostla. Při nadměrném a dlouhodobém užívání konopí vzniká intoxikace, způsobená kanabinoidy, a souvisle i závislost. Ta se podepíše na behaviorálních ale i kognitivních funkcích. Přestože požití marihuany nevyžaduje takový lékařský zásah jako u jiných návykových látkách, může se podílet i na ohrožení života.

Problémové užívaní konopí
 Dlouhodobé užívání konopí vede ke zdravotním problémům

Psychické komplikace při dlouhodobém užívání marihuany

Poruchy v kognici: Pravidelně užívání konopí s vysokým obsahem THC se podepíše na lidské paměti a neschopnosti učení se nových souvislostí. Narušena může být i vizuospaciální orientace, která vám nedovolí například řídit automobil. Vysoké dávky THC způsobují, že se v organismu zvýší kortizol. Naštěrbená je tak celková pozornost člověka, psychomotorická rychlost i vizuomotorická integrace.

Psychotické příznaky: Již po prvním užití THC látky se umí dostavit příznaky v podobě halucinaci nebo paranoidity. Zahrnujeme sem i poruchy v myšlení, úzkosti, nabyté bludy či sluchové halucinace. Nejhorší predikce je, že tyto stavy se zvyknou objevit i po odstavení užívání konopí.

Rozvoj schizofrenie: Vývoj schizofrenie pod vlivem užívání konopí může vzniknout na základě přebytku dopaminu. Častěji jsou schizofrenií postiženi jedinci, u kterých již dříve vznikly psychotické příznaky.

Psychické problémy, způsobené závislostí na konopí
 Závislost na marihuaně se projeví zejména psychickými problémy

Legální CBD semena

Somatické komplikace při dlouhodobém užívání marihuany

Problémy s dýcháním: Jelikož kanabinoidy se nejčastěji dostávají do těla kouřením, už to samo o sobě znamená určité riziko. Takové pravidelné kouření může rozvinout bronchitidu nebo dráždivý kašel. U silných kuřáků marihuany dochází ke změně plicních tkaní, která může být důsledkem vzniku rakoviny dýchacího systému.

Kardiovaskulární onemocnění: Asi nejčastější komplikace, které vznikají po užití drogy, jsou ty kardiovaskulární. Srdeční tep se někdy zvýší io 50%. Opět jsou náchylnější k tomuto onemocnění lidé, kteří před použitím marihuany vědí, že trpí hypertenzí. Některé studie se dokonce přiklánějí k názoru, že dlouhodobé užívání marihuany může zapříčinit i infarkt myokardu.

Problémy s oplodněním: Jedná se sice o méně zastoupené somatické komplikace, ale přece se vyskytují. Dlouhodobým užíváním konopí se snižuje sekrece testosteronu a tím pádem i vznik spermií. U ženského pohlaví se zase může narušit cyklus ovulace.

Zmínili jsme jen pár komplikací, které se často vyskytují při nadměrném užívání konopí. V odborné literatuře je jich popsáno však mnohem více a mnohdy se spojují i s problémy v daném věkovém rozpětí. Pokud se například nadměrné užívání konopí vyskytuje například u adolescentů, je dost pravděpodobné, že to naštrbí i jejich sociální působení, začlenění a vztahy. Platí to samozřejmě iu dospělých jednotlivců. Drogy nejsou vhodné v žádném věku, a to bude aktuálně vždy.

Časté dotazy

Psychické poruchy jsou skupina onemocnění a poruch ovlivňující myšlení, prožívání a vztahy s okolím. Dělí se na úzkostné a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, psychotické a afektivní poruchy. Příznaky duševního onemocnění jsou nejčastěji nervozita, nesouvislá mluva, strach, úzkost, napjatost a stres. Mezi nejčastější psychické poruchy patří úzkost a deprese. CBD prokazatelně pomáhá při jejich léčbě, neboť kanabinoidy působí jako přírodní antidepresivum. Při užívání CBD oleje pacient téměř okamžitě pocítí úlevu. Nejlepších výsledků dosáhne dlouhodobým a pravidelným užíváním.

Mezi příznaky závislosti na marihuanu se řadí především bažení, zhoršené sebeovládání, růst tolerance, zanedbávání jiných zájmů a pokračování v užívání navzdory nepříznivým následkům. Závislost má i své fyzické následky, může například dojít k poruše přirozené tvorby serotinu. THC se ukládá v tukové tkáni, odkud se při abstinenci vyplavuje. Při odvykání může člověk pociťovat úzkost, podrážděnost, deprese, kolísání nálad, bolest svalů nebo noční děsy.

  • Články z kategorie Rizika konopí mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/05/22
(Aktualizováno: 10/05/22)