Jak klonovat rostliny konopí?

Klonování konopí představuje užitečný způsob, jak zachovat cenné genetické vlastnosti a zajistit stálý přísun nejlepších odrůd. Jako pěstitelé konopí můžete mít zájem o klonování svých rostlin, abyste vytvořili identické kopie, které budou mít téměř zaručeně stejně kvalitní vlastnosti jako originál. Tento článek vysvětluje praktický postup klonování rostlin konopí.
Pěstování odrůd konopí s obsahem THC nad 1% je v současné době v České republice zakázáno, proto se v následujícím článku budeme zabývat pouze klonováním genetik konopí do 1%.

Shrnutí článku:

Jak klonovat rostliny konopí

Co potřebuji ke klonování konopí?

Základní kroky klonování konopí

Jak klonovat konopí v rockwoolu

Jak klonovat konopí v půdě

Jak klonovat konopí ve vodě

Osvědčené postupy pro klonování na základě nejnovějších výzkumů

 Klonování konopí

Klonování konopí představuje užitečný způsob, jak zachovat cenné genetické vlastnosti a zajistit stálý přísun nejlepších odrůd. Jako pěstitelé konopí můžete mít zájem o klonování svých rostlin, abyste vytvořili identické kopie, které budou mít téměř zaručeně stejně kvalitní vlastnosti jako originál.

Chcete-li naklonovat rostlinu konopí, musíte odebrat řízek ze zdravé mateřské rostliny a poté jej zakořenit ve vodě nebo v půdě. Jakmile řízek zakoření a začne růst, můžete jej přesadit do vlastního květináče a zacházet s ním jako s jakoukoli jinou rostlinou konopí.

Tento článek vysvětluje praktický postup klonování rostlin konopí. Výhody a nevýhody klonování konopí proti pěstování konopí ze semen jsou popsány v tomto článku:

Související:


Klony vs. semena: Co je lepší pro pěstování konopí?


Jak klonovat rostliny konopí

Odborně se klonování nazývá vegetativní rozmnožování. Ačkoli klonování někomu může přijít jako složitý proces, jednotlivé kroky jsou poměrně jednoduché. Hlavně se ujistěte, že o své klony řádně pečujete, aby z nich vyrostly dobře živené rostliny bez nemocí. Pěstitel v podstatě odřízne kus rostliny, a zatímco původní rostlina pokračuje v růstu, odříznutý kus je nucen vytvořit kořeny. Řez, který má kořeny a výhonky, je pak plně životaschopnou rostlinou.

Konopné řezy v propagátoru

Co potřebuji ke klonování konopí?

  • Mateřskou rostlinu
  • Čistý nůž, skalpel nebo ostré nůžky
  • Pěstební substrát (rockwoolové kostky, jiffy, sadbovače)
  • Kořenový stimulátor (Clonex, Stimulax..)
  • Růstové osvětlení pro klony (zářivkové trubice na růst ideální)
  • Dezinfekci na nástroje
  • Propagátor vhodný pro vytvoření vlhkého mikroklimatu pro řízky

Klíčem k získání a pěstování zdravých klonů je čistota. Proto si před manipulací s rostlinami umyjte ruce a sterilizujte nůž, skalpel nebo nůžky i pracovní plochu alkoholem nebo jiným desinfekčním prostředkem.

Při odběru řízků z rostliny jsou mateřská rostlina i řízky vystaveny vyššímu riziku vzniku infekce způsobené mikroorganismy otevřenými ranami. Mytí rukou a sterilizace vybavení minimalizuje riziko, že tyto bakterie způsobí řízkům (nebo ještě hůře matce) nějaké problémy.

Řízky můžete odebírat jak z vegetačních, tak z kvetoucích rostlin konopí. Řízky odebrané z kvetoucí rostliny však mohou déle zakořeňovat a vykazovat pomalejší růst. Je však možné je vrátit zpět do fáze vegetace asi za 2-3 týdny.

Konopné klony se nejlépe odebírají ze vrcholků zdravé silné větve. Pamatujte, že čím zdravější je řízek, tím rychleji zakoření a poroste. Ujistěte se, že vaše řízky mají alespoň dvě patra.

Doporučená semena konopí

Zde jsou uvedeny základní kroky klonování konopí:

Krok 1: Určení ideální mateřské rostliny

Vzhledem k tomu, že budete vytvářet geneticky identickou rostlinu, musíte nejprve vybrat ideální rostlinu, ze které odeberete řízek. Při výběru mateřské rostliny je třeba zvážit několik faktorů v závislosti na důvodu vašeho klonování. Pro většinu pěstitelů je například důležitá odrůda a také výnos. Nejdůležitějším faktorem, který je třeba zvážit, je však zdravotní stav mateřské rostliny. Životaschopnost klonu je dána zdravím mateřské rostliny, ze které je klon odříznut.

Krok 2: Odeberte řízek z mateřské rostliny

Dále je třeba určit, kde mateřskou rostlinu odříznout. Vždy chcete řezat těsně nad uzlem (patrem), abyste umožnili budoucí růst. Po odebrání řízku seřízněte základnu stonku pod úhlem 45 stupňů, tím se zvětší plocha povrchu k zakořenění, což pomůže klonu vytvořit více kořenů a rychleji začít růst. Zbavte spodní dvě třetiny stonku listů. Zkraťte všechny listy pod terminálním výhonem a pak ustřihněte 30 % okrajů hlavních listů u terminálního výhonu.

Krok 3: Připravte klon na zakořenění

Aby měla rostlina co největší šanci na zdravý růst kořenů, doporučujeme použít kořenový stimulátor, např. Clonex, nebo Stimulax, je jich na trhu hodně, kterým se pokryje základna stonku (v místě řezu). Ten se následně umístí do zakořeňovacího substrátu, který by měl být předem namočen v roztoku vody a živin aby se poté stimulátor nevyplavil. Mezi běžná zakořeňovací média patří rockwool, jiffy tablety (kokos) nebo výsadbový substrát (lightmix).

Krok 4: Umístěte řízek do vlhkého substrátu.

Po zasazení je třeba řízky udržovat v ideálních podmínkách, aby se podpořil růst nových kořenů. Umístěte klony do boxu zakrytého průhledným víkem. Poté umístěte klony pod světlo zářivek T5 nebo ekvivalentní světlo pro růst. Intenzivní světlo není potřeba, ale světlo může zůstat zapnuté po dobu 18-24 hodin. Relativní vlhkost vzduchu (RH) by měla být hodně vysoká 75-85 % protože klony ještě nemají kořeny a potřebnou vlhkost musí přijat ze vzduchu a teplota mezi 23-25 °C.

Krok 5: Sledování a péče o klony

Od této chvíle budete muset své klony denně kontrolovat, abyste sledovali jejich zdravotní stav a zajistili jim dostatek vláhy pro jejich růst. 

Postupně můžete klonům více větrat, aby se k nim dostal čerstvý vzduch a také aby jste zkontrolovali vlhkost média. Pokud vlhkost v propagátoru klesne, lehce postříkejte listy klonů nechlorovanou vodou. Pokud některé klony uhynou (což je běžné), okamžitě je odstraňte, aby nezačaly hnít a nešířily se plísně na ostatní klony.

Po několika počátečních dnech můžete na víku propagátoru otevřít větrací otvory nebo víko vyklopit, aby dostaly klony čerstvý vzduch. Víko se nakonec zcela odstraní, když se objeví kořeny. Za ideálních podmínek byste mohli začít pozorovat kořeny někdy za 6-10 dní. Vývoj kořenů klonů může trvat 10-14 dní, ale některým to může trvat déle. Jakmile klon vytvoří 3-5 cm dlouhé kořeny, je připraven k přesazení.

Zatímco se řízky rostliny vzpamatovávají z počátečního odloučení od mateřské rostliny, jsou v homeostáze, snaží se v tomto stresovém období pouze přežít a růst je velmi malý. Jakmile však klon vytvoří kořenový systém (který mu umožní přivádět vláhu a živiny), řízek se skutečně rozroste a stane se samostatnou rostlinou. Jakmile začnou mít kořeny, shledáte na rostlinách růst do výšky. Začíná zde růst nový vegetativní materiál.

Související:


Kořeny konopí - vliv na zdravou rostlinu a léčebné využití
Průvodce vegetativním stadiem růstu rostliny konopí


Kořeny konopí v rockwooluJak klonovat konopí v rockwoolu

Kostky rockwool namočte na 2-3 hodiny do vody s upraveným pH na 5,5.

Uprostřed kostek udělejte malé otvory pomocí sterilního nástroje, pokud tam nejsou.

Odřízněte klon z mateřské rostliny podle výše uvedených pokynů.

Namočte klon do zakořeňovacího prostředku a zajistěte jej v otvoru namočené rockwoolové kostky.

Umístěte svůj klon do propagátoru a lehce jej oroste vodou.

Jak klonovat konopí v půdě

Připravte si substrát a květináče. Jako substrát doporučujeme použít lightmix s perlitem a plastové kelímky. Nepoužívejte hnojené půdy, protože by řízky mohly spálit živinama.

Zeminu lehce namočte a nechte ji odkapat.

Vezměte řízek, namočte ho do klonovacího přípravku a zapíchněte přímo do půdy.

Půdu kolem stonku klonu lehce poklepejte, aby držel na místě.

Přesuňte řízek do propagátoru a postříkejte ho vodou, abyste zvýšili vlhkost.

Při klonování v půdě můžete rostliny ponechat v květináčích, dokud je neprorostou (to může trvat 3-4 týdny i déle, v závislosti na velikosti startovacích květináčů a rychlosti růstu řízků). Pokud jako květináče používáte plastové kelímky, přesaďte své klony, jakmile jejich kořeny začnou dosahovat ke stěnám kelímku.

Řízek konopí v hlíně

Jak klonovat konopí ve vodě

Pokud nemáte přístup k půdě nebo ke směsi Rockwool, můžete zkusit konopí naklonovat přímo ve vodě.

Naplňte nádobu (dobře poslouží vysoká úzká sklenice nebo plastová láhev) nechlorovanou vodou (s pH přibližně 5,8-6).

Vezměte řízek, namočte jej do zakořeňovacího gelu a vložte do nádoby s vodou.

Každý den vodu vyměňte, aby se kolem klonů netvořily bakterie nebo řasy.

Řezy konopí v aeroponické řízkovnici

Osvědčené postupy pro klonování na základě nejnovějších výzkumů

Klonování rostlin konopí není žádnou novinkou, ale s touhou zvýšit výnosy zdravých a žádoucích plodin se studie zaměřily na osvědčené postupy pro klonování konopí. Byla publikována zajímavá studie zaměřená na klonování konopí. Ta zkoumala vliv několika proměnných faktorů, včetně počtu listů, polohy řezu, zakořeňovacího hormonu a odstranění špiček listů.

Tato studie obsahuje některá klíčová zjištění: řízky se třemi a více listy měly lepší kvalitu kořenů; použití klonovacího gelu přineslo 2,1krát vyšší úspěšnost zakořenění a 1,6krát vyšší kvalitu kořenů ve srovnání s nepoužitím klonovacího přípravku; a odstranění špiček listů ve skutečnosti snížilo úspěšnost ze 71 % na 53 %. Bylo také zjištěno, že na rozdíl od všeobecného přesvědčení na poloze řezu nezáleží a klony z apikálních i bazálních míst mají stejnou úspěšnost na zakořenění.

Důležitá je zejména ta část studie týkající se seříznutí špiček listů - mezi pěstiteli je běžné seřezávat špičky listů, aby se snížila plocha povrchu (což omezuje ztráty vody) a zajistil se pro každou rostlinu stejný přísun světla. Na základě výsledků studie však může být seříznutí špiček listů pro rostlinu stresující; pěstitelé by se měli této praxi vyhnout a místo toho rostliny rozmístit tak, aby měly dostatek světla a proudění vzduchu.

 

  • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/18/22
(Aktualizováno: 10/18/22)