Co jsou to semena F1, F2, S1?

Pro mnoho lidí jsou semena konopí prostě jen semena konopí. Většina domácích pěstitelů se obvykle příliš nezabývá pojmy, jako jsou semena konopí F1, hybridní semena konopí F1 atd. Pokud semena obsahují spolehlivě kvalitní genetiku, málokdo se příliš zabývá použitou terminologií. Pro mnoho šlechtitelů konopí je však životně důležité porozumět někdy nepatrným, ale zásadním rozdílům.

S trochou pomoci se pěstitelem může stát každý. Ale stát se šlechtitelem je něco úplně jiného. V tomto přehledu vysvětlíme, co se pod těmito termíny skrývá a co přesně vypovídají o konopných semenech, která popisují.

Základy genetiky konopí pro šlechtitele

Co znamená F1 hybrid? Semena konopí vznikají, když pyl ze samčí rostliny opyluje samičí rostlinu. Genetika samce se zkříží s genetikou samice a vzniknou semena konopí F1, což znamená, že se jedná o křížení první generace. Pokud by rodiče pocházeli ze dvou různých kmenů, výsledkem by byla hybridní semena konopí F1.

Všimněte si, že samčí pyl se snadno šíří a opyluje všechny blízké samičí rostliny. Proto mají profesionální šlechtitelé izolované, vyhrazené šlechtitelské místnosti, které zabraňují náhodnému šíření pylu. Pyl lze nanášet malými štětečky např. pomocí malířských štětců, což v případě potřeby umožňuje opylení konkrétních větví pylem od různých samců. Nebo mohou samčí a samičí rostliny sdílet stejnou místnost, pyl se šíří jednoduše pomocí ventilátorů s cirkulací vzduchu.
Řízené opylování štětečkem pomáhá eliminovat náhodné kžížení mezi druhy

Každý, kdo se zabývá šlechtěním, se obvykle osprchuje a převlékne, aby zabránil nechtěné křížové kontaminaci mezi různými oblastmi svého šlechtitelského zařízení. Jakmile je samičí rostlina opylena, soustředí většinu své energie na produkci semen (spíše než na produkci palic).

Co jsou hybridní semena konopí F1?

Křížením genetik samce a samice vznikají semena F1, atd.
Semena konopí F1
jednoduše znamenají, že se jedná o první generaci potomků rodičovských kmenů. Hybridní vitalita je termín, který se často používá při diskusi o konopných semenech, spolu s otázkou "Může F1 překonat hybridní vitalitu?". Hybridní vitalita konopí se projevuje, když se různé kmeny kříží v F1 křížení.

Pokud by rodičovské kmeny byly zcela odlišné kmeny indica a sativa, pak by se semena nazývala hybridní semena konopí F1, která mohou vykazovat bujný růst, který je rychlejší než obvykle. Tato mimořádná růstová vitalita se projevuje, když se kříží různé genetiky konopí a vzniká tak F1 kříženec konopí.

Různé typy semen konopí F1

Lze koupit F1 samonakvétací semena konopí nebo fotoperiodická F1 feminizovaná semena konopí

K dispozici jsou také F1 rychlé odrůdy konopí, například odrůdy Think Fast. Tyto kmeny mají recesivní genetiku autofloweru, která způsobuje, že rychlé kmeny konopí F1 rostou od semínka do sklizně o několik týdnů rychleji než tradiční kmeny. Pro některé venkovní pěstitele to může znamenat rozdíl mezi sklizní, která dozraje před příchodem nepříznivého počasí, a sklizní, která nedozraje.

Mnozí znalci dávají přednost nákupu pravých semen konopí F1, aby měli co největší šanci na konzistentní výsledky kvality, které se nejvíce podobají mateřským kmenům. Dobrým příkladem jsou semena konopí F1 White Widow od společnosti Dutch Passion. Velký počet opakovaných pěstitelů konopí White Widow ví, že největší šanci na produkci originálních květů White Widow třídy A má použití konopných semen F1 White Widow.

Feminizovaná odrůda - JACK 47 FAST VERSION
Jaký je rozdíl mezi konopnými semeny F1 a F2

Semena konopí F1 vznikají při křížení dvou rodičů. Když vidíte F1 konopná semena na prodej, obvykle očekáváte, že budou vykazovat vlastnosti nejbližší původním odrůdám. Když se semena konopí F1 pěstují a následně kříží, výsledná semena se označují jako semena konopí F2.

Téma genetiky konopí F1 a F2 může být komplikované a objevují se v něm otázky typu "je F1 lepší než F2 konopí?". To, zda dosáhnete lepších výsledků s konopnými semeny F1 a F2, závisí na jednotlivých pěstovaných fenotypech a také na vaší definici slova "lepší". Asi nejbezpečnější je říci, že u semen konopí F1 je pravděpodobnější, že budou vykazovat výsledky bližší původním rodičům ve srovnání se semeny F2.

Pěstováním a křížením semen konopí F2 by vznikla semena konopí F3.

Co jsou inbrední linie konopných semen (IBL)?

Semena konopí inbrední linie, často označovaná jednoduše jako semena IBL, jsou výsledkem příbuzenského křížení potomků semen konopí F1. Aby bylo možné konopná semena považovat za inbrední linii, je obvyklé, že se musí šlechtit po 5 nebo více generací (F5). V tomto okamžiku lze IBL často považovat za samostatný kmen.


Rodina semen konopí Skunk je příkladem in-breedingu, který umožnil úspěšné zachování charakteristického skunkového aroma a chuti.

Co jsou polyhybridní semena konopí?

Nejrenomovanější dodavatelé konopných semen usilovně pracují na identifikaci nejlepších genetických vlastností a jejich následné stabilizaci, což je proces, který někdy trvá i několik let. Stabilní konopná semena dávají pěstiteli nejlepší šanci na replikaci genetiky prémiové kvality ve vlastní pěstírně. Pokud však dojde ke křížení dvou (F1) hybridních kmenů, výsledkem jsou polyhybridní semena konopí.

Při pěstování takových semen můžete oprávněně očekávat, že se projeví kterákoli genetika z různorodých rodičů. Pro některé pěstitele je rozmanitost dobrá věc. Pro jiné pěstitele, kteří hledají stan plný konkrétních rostlin, jsou polyhybridní semena konopí nevítanými hosty.

Mnoho méně zkušených dodavatelů semen, kteří mají v úmyslu vydělat "rychlý prachy", jednoduše kříží samčí a samičí rostliny, aby vytvořili rychlou produkci semen, aniž by se vůbec zabývali stabilizací nebo optimalizací genetiky. Před nákupem konopných semen si určitě pečlivě udělejte průzkum a vyberte si semenné banky s dobrou historií zákaznického servisu a spoustou stálých zákazníků.

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Jak se samovýsevem získávají semena konopí S1?

Co znamená F1 a S1? Samičí rostliny konopí mohou produkovat semena konopí S1 prostřednictvím procesu známého jako "samosprašnost". Obvykle se jedná o odebrání řízku/klonu ze samičí mateřské rostliny a jeho přeměnu na samčí rostlinu procesem známým jako "reverze".

Toho lze dosáhnout postřikem samičí rostliny chemickou látkou, jako je thiosíran stříbrný. Vlivem stresu se ze samičí rostliny stane rostlina samčí. Z této rostliny se pak odebere pyl a použije se k opylení původní mateřské rostliny. Původní samičí rostlina tak může být účinně "samoopylena" nebo "samosprašná". Taková semena konopí se označují jako semena S1 a jejich další výhodou pro stabilitu je použití "stejné" genetiky samčí a samičí rostliny.

Co je to zpětného křížení genetiky konopí?

Při křížení dvou rodičovských kmenů vznikne konopné semeno F1. Pokud se toto semeno pěstuje a kříží s jedním z původních rodičů, jedná se o tzv. zpětné křížení. Zpětné křížení je způsob stabilizace konopného kmene, protože umožňuje zpětné křížení rodičovské genetiky s geneticky podobným potomstvem. Výsledkem je větší genetická stabilita výsledných semen konopí. Díky tomu vznikají stabilnější semena s předvídatelnějšími jednotnými výsledky ve vaší pěstírně.

Pěstování konopí se může zdát komplikované, protože existuje nepřeberné množství semen a metod pěstování. S několika dobrými radami však můžete výběr semen zúžit na omezený počet kmenů. Méně zkušeným doporučujeme, aby si pro začátek vše co nejvíce zjednodušili a vybrali si některá semena konopí, která se snadno pěstují v různých podmínkách. Nezapomeňte však, že ani ti nejlepší pěstitelé na světě nedokážou z nekvalitních semen vypěstovat kvalitní úrodu. Kupte si ta nejlepší konopná semínka od dodavatele, kterému můžete důvěřovat, a užijte si pěstování!

Časté dotazy

Odrůdy marihuany se od sebe liší stejně jako ostatní rostliny, rozdíly můžeme najít třeba v různé velikosti listů, výšce rostliny a podobně. Konopí můžeme rozdělovat dle chemotypů: rostliny, které obsahují vysoké množství THC a zároveň nízký obsah CBD, ty, které mají vysoký nebo střední obsah THC, ale i vysoké množství CBD, ty, které mají nízký obsah THC s vysokou hladinou CBD, ty, které mají vyšší obsah THC i CBD a rostliny, které mají méně než 0,3% THC. Odrůdy se také často rozdělují na sativu a indiku. Sativa má vyšší podíl psychotropních látek a indica naopak nižší.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

  • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/19/22
(Aktualizováno: 10/20/22)