Vizuální průvodce nedostatky konopí

Mnoho pěstitelů hledá různá "tajemství" a triky, jak vypěstovat co nejlepší rostlinu konopí. Ve skutečnosti však žádné tajemství neexistuje, místo toho existuje několik základních zásad a pravidel. Vaše rostliny je potřeba udržovat ve správném rozmezí teplot a vlhkosti, spolu s vhodným světlem, klimatem a vyváženou výživou s potřebnými minerály a živinami při správné hodnotě pH.

Pokud vaše rostlina tyto základní podmínky nedostává, je tak vystavena zbytečnému stresu. To pak rostlinu předurčuje k různým chorobám, plísním, broukům a škůdcům a případně dalším problémům. Výsledkem je snížená kvalita růstu rostliny, která se projevuje v podobě snížené produkce kanabinoidů a terpenů a také celkově nižšími výnosy.

Porozumění těmto nedostatkům ve výživě a jejich odstranění je dovednost, která pěstitelům umožňuje zlepšit zdravotní stav rostlin. V tomto článku se dozvíte více o nejzákladnějších nedostatcích výživy konopí a o tom, co můžete udělat pro jejich odstranění. A co je ještě důležitější, dozvíte se také několik užitečných rad, jak těmto nedostatkům v konopí vůbec předejít.

Shrnutí základních nedostatků u rostliny konopí:

Nedostatek dusíku

Nedostatek fosforu

Nedostatek draslíku

Nedostatek hořčíku

Nedostatek vápníku

Nedostatek bóru

Nedostatek mědi

Nedostatek železa

Nedostatek manganu

Nedostatek molybdenu

Nedostatek křemíku

Nedostatek síry

Nedostatek zinku

 

Co jsou to nedostatky u pěstování konopí?

Nedostatek při pěstování konopí se projevuje, tím že rostlina konopí nemá přístup ke klíčovým živinám nebo minerálům nezbytným pro její zdravý růst. I když mají vaše rostliny relativně dostatečně kvalitní živiny/hnojivo, může dojít k nedostatku u jedné ze základních živin a ten může mít zásadní dopady (na výnos a/nebo kvalitu). V nejhorších případech může nedostatek konopí ohrozit celkové přežití vaší rostliny.

Naštěstí pro všechny pěstitele konopí je rostlina schopna nám mnoho z těchto běžných nedostatků a problémů sdělit. Tedy za předpokladu, že víme, na co se zaměřit a jak tyto příznaky interpretovatVizuální indicie z listů a celkového vzhledu rostliny mohou zkušenému pěstiteli sdělit mnoho užitečných informací. Přečtěte si proto další relevantní informace.

Přísun živin v závislosti na hodnotě pH u rostliny konopí

Překvapivé a frustrující zároveň je při pěstování konopí to, že vaše rostliny mohou mít nedostatek živin, i přesto, že jste jim poskytli vyváženou výživu. To, že jste zajistili rostlině veškerou potřebnou výživu, ještě neznamená, že ji může vstřebat na úrovni kořenů dostatečně. Aby k této absorpci živin na úrovni kořenů mohlo dojít, musí být hodnota pH pouze v určitém rozmezí. Pokud je pěstební médium příliš kyselé nebo příliš zásadité, živiny se jednoduše nemohou vstřebat.

PH pěstování konopí

Související:


Kořenový systém konopí


Než se pokusíte zjistit jakýkoliv další nedostatek při pěstování konopí, je důležité zkontrolovat, zda je pH ve správné oblasti (viz tabulka výše)!!! Ti, kdo pěstují v půdě (nebo obdobném médiu), by se měli zaměřit na pH mezi 5,8-6,8. Za ideální se považuje střed této hodnoty, tedy přibližně hodnota pH kolem 6,3. Všimněte si, že mnoho půdních (a příbuzných) pěstebních médií by se mělo samo upravovat a mít přirozeně správné pH právě kolem této hodnoty. Tomuto jevu se říká pufrovací schopnost půdy, což je vlastnost půdy vyrovnávat do určité míry změny v hodnotě pH. Vždy se to však vyplatí kontrolovat. Hydroponičtí pěstitelé se často řídí doporučeními od výrobců živin, kde se uplatňuje hodnota pH 5,5 - 6,3.

Vždy je dobré znát přirozené pH používané vody. Pamatujte, že pH vaší vody se může lišit, nepředpokládejte, že je vždy stále stejná. V různých ročních obdobích, s různými srážkami a úrovní ošetření může pH mírně kolísat nahoru i dolů. Porozumění hodnotám pH vašeho vlastního zdroje vody a ekosystému je tak dobrým výchozím bodem a něčím, co se opravdu vyplatí sledovat.

Nedostatky konopí a zálivka

Konopí a zálivka

Některé lokální zdroje vody pro zavlažovaní mohou mít přirozeně vysoký obsah některých minerálních látek, ale nebo naopak nízký obsah jiných. To může zkomplikovat použití některých vyživových přísad, navíc pokud úrovně těchto živin kolísají v průběhu pěstování.

Proto se profesionální pěstitelé snaží vyřadit tyto proměnlivé faktory v rámci přirozeného zdroje vody a používají plně deionizovanou vodu. Jedná se o vodu, která byla speciálně filtrována reverzní osmózou, aby se odstranily veškeré přítomné minerální ionty. Výsledkem je čistá voda bez obsahu minerálů. Tento přístup však používá spíše jen malá menšina seriózních pěstitelů. Většina domácích pěstitelů konopí má tendenci používat vodu z vodovodu a zjišťuje, že obecně funguje dostatečně dobře. Přesto však pro úplnou kontrolu procesu pěstování je filtrace vody a její kontrola po celou dobu pěstování výhodná.

Související:


30 tipů k zalévání


Makroživiny a mikroživiny a jejich význam při pěstování konopí

Mobilní a imobilní živiny

Makroživiny/Makronutrienty jsou ty, které rostliny konopí potřebují ve vysokém množství. Hlavními makronutrienty pro konopí jsou tak dusík, fosfor a draslík (NPK). Ty se využívají v mnoha primárních biochemických procesech a během vegetativního růstu a kvetení.

Mikroživiny/Mikronutrienty jsou pak minerální látky, které jsou potřebné ve stopovém množství pro zajištění dobrého fungování buněčné biologie rostlin. Mezi mikroživiny patří měď, křemík, zinek, síra atd.

Mobilní živiny versus imobilní živiny konopí

Pochopení jemných rozdílů mezi mobilními a imobilními živinami může pěstiteli také pomoci lépe porozumět možným nedostatkům u své rostliny konopí. Pohyblivé živiny, jako je fosfor, se mohou přenášet z jedné části rostliny do druhé. Pokud byl tento fosfor uložen ve starém vějířovitém listu, než byl přenesen do jiné části rostliny, nedostatek nejprve zjistíte ve starším porostu.

Jiné minerální látky, například zinek, jsou nepohyblivé minerální látky. Jakmile jsou jednou uloženy v rostlině, je obtížný jejich další přesun v rostlině. To znamená, že nedostatek nepohyblivých minerálů můžete zpočátku zaznamenat v novém porostu.

Změny se projevují nejprve na starých listech:

celkové žloutnutí listů – N, P

žluté skvrny – K, Mg, Mo

žloutnutí až hnědnutí od okrajů – Zn, Mo

Změny se projevují nejprve na mladých listech:

sklovatění listů - Fe

žluté skvrny – Fe, Mn

deformované listy – Ca, B, Mo

listy žluté – Ca, S, Cu

hnědé nebo žluté okraje – Ca

Odumírání růstového vrcholu – Ca, B

Tabulka nedostatků a přebytků u rostlin konopí

Jako vždy i při pěstování konopí platí, že prevence problémů je mnohem jednodušší a výhodnější než jejich léčba. Jedním z klasických problémů s nedostatkem minerálů je jejich nesprávná interpretace a následná nevhodná léčba, která pak problém jen zhoršuje. Některé nedostatky konopí mohou totiž vypadat dost podobně a ke správné identifikaci může být zapotřebí oka zkušeného pěstitele.

Jedním ze základních způsobů, jak se pěstitelé mohou pokusit nedostatkům živin předejít, je přiklonit se k větším nádobám s kvalitní, profesionálně předpřipravenou půdou. S větším množstvím půdy, za předpokladu, že je půda správně připravena, mají kořeny konopí k dispozici i větší objem živin, ze kterého mohou čerpat a sami se k nim přiblížit. Tím se snižuje možnost pozdějšího nedostatku.

Aby se situace ještě více zkomplikovala, mohou rostliny někdy trpět kombinovaným nedostatkem, zejména pak pokud rostou v nekvalitním pěstebním médiu. Pokud je hodnota pH mimo rozsah, může samozřejmě dojít k "zablokování živin". V takovém případě jsou živiny dostupné, ale nemohou být absorbovány.

Související:


Nejčastější chyby pěstování konopí


 

Doporučená semena marihuany

Jak rozpoznat a léčit nedostatek živin?

Pokud máte tu smůlu, že máte nemocnou rostlinu, která trpí nějakým nedostatkem, je vhodné situaci co nejrychleji řešit. Pokud rostlina trpí nemocí nebo nedostatky, obvykle to znamená vážně ohroženou úrodu. V nejhorším případě pak může vaše rostlina nepřežít. Pokud je rostlina v dobrém zdravotním stavu, je mnohem odolnější i vůči dalším škůdcům a chorobám než rostlina, která je ohrožena svým špatným zdravotním stavem a špatnou výživou.

Nedostatek dusíku u rostliny konopí

Bledé nebo žluté listy v důsledku nedostatku dusíku

Dusík (chemická značka N, latinsky Nitrogenium) je považován za mobilní makroživinu. Dusík je nejen nezbytnou součástí rostlinných bílkovin, ale je také nezbytný pro zdravé fungování fotosyntézy, zejména při vegetativním růstu.

Související:


Průvodce vegetativním stadiem růstu rostliny konopí


Příznaky nedostatku dusíku

Nedostatek dusíku může způsobit, že listy vypadají bledě až nakonec zežloutnou, zkroutí se a opadají. Jako první se projevuje na listech odspodu rostliny. Žloutnutí pak může postupovat vzhůru po rostlině. Může dojít také ke změně barvy a hnědnutí listů. Kvetení se pak může zdát rychlejší, ale s nižšími výnosy a menším počtem palic.

Toxicita dusíku

Při příliš vysokých hladinách dusíku mohou mít listy nepřirozeně tmavý odstín. To lze napravit snížením množství živin nebo rychlým propláchnutím nádoby s rostlinami, aby se odstranil přebytek živin.

Jak léčit případný nedostatek dusíku u rostliny konopí?

Mnoho standardních živin obsahuje vysoké množství dusíku a obvykle se tak jejim přidáním jedná o rychlou a účinnou nápravu. Zkontrolujte také, zda je hodnota pH v živném médiu v pořádku. Můžete také zvážit lehký listový postřik živinami bohatými na dusík, například listovým postřikem na bázi mořských řas nebo ryb. Listy konopí totiž mohou přijímat malá množství živin přímo přes povrch listů. Díky tomu je listová (foliární) výživa skvělou a rychlou volbou.

Nedostatek fosforu u rostliny konopí

Suché, hnědé listy v důsledku nedostatku fosforu

Fosfor (chemická značka P, latinsky Phosphorus; navrhovaný český název kostík se neujal :-D) je mobilní makroživina, která je nezbytná pro zdraví a růst rostlin. Je nutný při tvorbě rostlinných bílkovin, DNA rostliny a je také nezbytný pro správnou fotosyntézu. Fosfor je nejdůležitější ve fázi květu.

Příznaky nedostatku fosforu

Pokud jste někdy viděli suché listy s hnědě zbarvenými plochami, pak jste se možná setkali s nedostatkem fosforu u rostliny. Může také způsobit až červené/fialové zbarveni (nebo mrtvé skvrny) v řapících (stoncích listů). Listy mohou následně získat tmavě modrozelený odstín.

Pokud se nedostatek fosforu neřeší, výrazně zpomaluje jak vertikální tak i horizontální růst. Na listech se mohou objevit tmavé, načernalé skvrny. Listy se mohou kroutit a opadávat, případně vykazovat náznaky kovově fialové nebo tmavě bronzové barvy.

Jak nedostatek fosforu léčit

Udržování hodnoty pH na mírně kyselé straně (blíže k pH 6) může pomoci zvýšit jeho přirozenou biologickou dostupnost. Doporučuje se přidávat živiny a hnojiva bohaté na fosfor. Rybí moučka nebo worm humus jsou dobrou organickou alternativou. Překontrolujte také, zda jsou všechny teploty jsou v normě, nízké teploty snižují účinný příjem fosforu. Ujistěte se taktéž, zda nepřeháníte zálivku.

Jak předcházet nedostatku fosforu

Snažte se používat pěstební médium bohaté na fosfor. Abyste usnadnili pěstování a využívání půdy rostlinou, zkuste použít dobře provzdušněnou pěstební nádobu, například airpot, který umožňuje lepší a snadnější okysličení půdy. Možná vám pomůže i trochu hnoje nebo dobře shnilého kompostu. Použití prospěšných mykorhizních hub pomůže celkovému zdraví půdy. Mikroorganismy mohou také pomoci přeměnit méně rozpustné fosfáty na jejich rozpustné zpracovatelné formy, které rostlina konopí snáze absorbuje a může využít.

Související:


Konopí a květináče: Jaký je ten nejlepší?

Trichoderma: Co to je a proč je důležitá pro konopí?


Nedostatek draslíku u rostliny konopí
Zkroucené listy s hnědými a žlutými okraji v důsledku nedostatku draslíku

Draslík (chemická značka K, latinsky Kalium) je vedle fosforu a dusíku třetím hlavním mobilním makroživinovým prvkem, který rostlina konopí využívá ke svému růstu. Draslík je nezbytný pro syntézu a transport cukrů a dalších jednoduchých sacharidů. Draslík je nutný pro transpiraci/příjem vody a pro růst kořenů a dělení buněk. Draslík je rovněž nezbytný pro tvorbu adenosintrifosfátu (ATP). Molekula ATP pak zajišťuje skladování a přenos chemické volné energie v buňce.

Příznaky nedostatku draslíku

Můžete pozorovat kroucení listů, hnědé a žluté zbarvení špiček a okrajů listů. Při nedostatku draslíku se vaše rostliny mohou protáhnout více než obvykle.

Jak léčit příznaky nedostatku Draslíku

Někdy je vhodné propláchnout pěstební médium, aby se pěstitel ujistil, že se nejedná o jiný problém, jako je například přebytek živin, který může mít podobné příznaky jako nedostatek draslíku. Pomoci mohou slepičince jako vrchní zálivka do pěstebního média, stejně jako hnojiva bohaté na draslík nebo listové hnojivo bohaté na draslík. Při nedostatku draslíku je vhodné jako listové hnojivo použít organické mořské řasy.

Nedostatek hořčíku u rostliny konopí
Listy se žlutými skvrnami kvůli nedostatku hořčíku

Hořčík (chemická značka Mg, latinsky Magnesium) je mobilní mikroživina. Je nezbytná pro fotosyntézu a je rostlinou využívána k tvorbě důležitého barviva chlorofylu, nezbytného pro fotosyntézu. Bez hořčíku chlorofyl a fotosyntéza jednoduše nemohou probíhat.

Příznaky nedostatku hořčíku

Projevuje se spíše jako nemobilní živina, jeho nedostatek se projevuje spíše v novém porostu listů. Na listech se začnou objevovat žluté skvrny, které nakonec zhnědnou a způsobí odumření listů. Oblasti mezi žilkami starších listů žloutnou - mezižilková (intervenální) chloróza a mohou se na nich objevit i rezavé skvrny. Pokud se nedostatek hořčíku neléčí, může vážně snížit schopnost rostlin poskytnout jakoukoli úrodu.

Jak léčit nedostatek hořčíku

Pokud je hodnota pH mimo požadovaný rozsah, propláchněte pěstební médium vodou (nejlépe o pH 6 nebo i nižším). K odstranění problému se často používá epsomská sůl - Síran hořečnatý. Zkuste přidat čajovou lžičku epsomské soli do litru vody a zjistěte, jak na to vaše rostliny reagují. Někdy prospívá voda s přirozeně vysokým obsahem hořčíku. Zkuste si na Googlu vyhledat analýzu vody ve vaší pěstební lokalitě. V mnoha zemích musí být rozbor vody legálně dostupný, což vám ukáže přesné hodnoty stopových minerálů, jejichž přítomnost můžete obvykle očekávat. Toto však v Česku není povinné a informace se tak dohledávají složitěji. Je možné si nechat tento průzkum vytvořit. Což však dává smysl, až při větších pěstebních systémech. Nezapomeňte však, že složení vody a hodnoty pH se může také v různých ročních obdobích lišit.

Jak předcházet nedostatku hořčíku

Stejně jako u všech nedostatků živin při pěstování konopí opět platí, že prevence je lepší než léčba následků. Než se u vás projeví příznaky nedostatku hořčíku, může už vaše rostlina pociťovat jeho účinky i déle než měsíc. Používejte proto kvalitní kompost. Velké pěstební nádoby budou vždy obsahovat více živin než malé pěstební nádoby. Do pěstebního substrátu můžete přimíchat práškové magnesium například v podobě dolomitického vápence. Ten je bohatý na hořčík, pomalu se rozkládá a uvolňuje hořčík pro kořeny. V obchodech pro pěstitele lze zakoupit také speciální hnojiva bohaté na vápník a hořčík tzv. calmag.

Nedostatek vápníku u rostliny konopí
Neobvykle tvarované listy v důsledku nedostatku vápníku

Vápník (chemická značka Ca, latinsky Calcium) je nepohyblivá mikroživina, která však hraje zásadní roli ve struktuře rostliny. Vápník pomáhá zpevňovat buněčné stěny. Nedostatek vápníku proto může mít za následek zkřivení struktury nebo její nedostatek pro nový růst. Vápník také napomáhá toku dusíku a cukrů v rostlině.

Příznaky nedostatku vápníku

Listy, zejména spodní, se mohou kroutit a nabývat neobvyklých tvarů. Můžeme také pozorovat žluté až žlutohnědé skvrny. Ty mohou mít hnědé okraje a s přibývajícím časem trvání problému se zvětšují. Nedostatek vápníku poškozuje také zdraví kořenového systému, špičky kořenů tak pomalu odumírají. Výsledkem je tak zakrnělá rostlina, která se v těch nejhorších případech jen těžko a pomalu zotavuje.

Jak léčit nedostatek vápníku

Rychlým a přímým řešením je doplnění živin vápníku a hořčíku. Ujistěte se, že hodnota pH živného roztoku není příliš zásaditá a je v normě. Pokud nemáte k dispozici doplněk Calmag, můžete zkusit přidat čajovou lžičku hydratovaného vápna do přibližně 4 litrů vody a použít ji jako doplňující hnojivo. Dobrým způsobem, jak zabránit nedostatku vápníku (prevence je vždy lepší než léčba), je přidat do pěstebního média trochu práškového dolomitického vápence.

Související:


Septórie listů vs. nedostatek vápníku, jak se liší?


Nedostatek bóru u rostliny konopí
Listy se žlutým zbarvením v důsledku nedostatku bóru

Bór (též bor; chemická značka B, latinsky Borum) rostlina využívá společně s vápníkem k zajištění růstu zdravých buněčných stěn a efektivnímu dělení buněk. Bór je nepohyblivá makroživina. Je potřebný v malém množství, takže patří mezi méně časté nedostatky živin v konopí. Většina kvalitních půd/kompostů obsahuje dostatek bóru.

Příznaky nedostatku boru

Nedostatek bóru způsobí, že rostlina vypadá, jako by vadla, odborný termín je nedostatek turgoru (Turgor (latinsky opuchlost, nadutost) je termín používaný v biologických vědách k popisu vnitřního tlaku pletiv a tkání). Vegetativní růst pak bude slabý, a nové přírůstky mohou vypadat pokroucené. Listy mohou vykazovat žlutohnědé zbarvení.

Jak ošetřit nedostatek bóru

Propláchněte pěstební médium a přidejte trochu bóru navíc. To se provádí přidáním čajové lžičky kyseliny borité do 3-4 litrů vody a podáním rostlině.

Nedostatek mědi u rostliny konopí
Nedostatek mědi u rostliny konopí

Měď (chemická značka Cu, latinsky Cuprum) je polomobilní makroživina. Pomáhá rostlině využívat dusík a pomáhá také při metabolismu sacharidů. Je neobvyklé setkat se se skutečnými případy nedostatku mědi, většina pěstebních substrátů a hnojiv má dostatek mědi pro potřeby konopné rostliny.

Příznaky nedostatku mědi.

Zaznamenáte pomalé vadnutí. Může se zdát, že se nové výrůstky se při růstu kroutí a otáčí.

Jak léčit nedostatek mědi.

Léčba nedostatku mobilních makroživin, jako je dusík, fosfor a draslík, je jednodušší než léčba složitějších nedostatků zahrnujících mikroživiny těžkých kovů, jako je molybden, železo, měď atd. Získat správné potřebné dávkování a správnou formu minerálu není úplně snadné. Kdo by opravdu chtěl dávkovat svým rostlinám konopí těžké kovy, když má v plánu o několik týdnů později byliny užívat? Jedinou skutečnou cestou je tak prevence těchto nedostatků.

Nedostatek železa v rostlině konopí
Žloutnutí mezi žilkami listů v důsledku nedostatku železa

Železo (chemická značka "Fe" latinsky Ferrum) je polomobilní makroživina. Je nezbytné při využívání dusičnanů (obsahujících dusík) a síranů (obsahujících síru) rostlinou. Železo je rovněž nezbytné pro tvorbu chlorofylu. K nedostatku železa může dojít, pokud jsou hodnoty pH mimo rozsah. Může být také způsoben nadbytkem zinku, manganu nebo mědi. Všechny tyto látky mohou narušovat příjem železa. Železo je důležitým minerálem pro procesy, které se podílejí na obecných metabolických procesech a procesech tvorby energie.

Příznaky nedostatku železa

Příznaky nedostatku železa se mohou zpočátku objevit u nových přírůstků. Na bázi nových listů se může objevit mezižilní chloróza. Poté se mohou stejné příznaky projevit i na průřezu listů a následně i starším porostu. Celkové žloutnutí mezi žilkami listů je dobrým indikátorem nedostatku železa.

Nedostatek manganu u rostliny konopí
Bledé zbarvení v důsledku nedostatku manganu

Mangan (chemická značka Mn, latinsky Manganum) je nepohyblivý mikroživinový prvek. Pomáhá při několika důležitých buněčných funkcích včetně využití dusíku, dýchání a fotosyntézy. Mangan napomáhá růstu kořenových buněk a také chrání kořeny před méně užitečnými nebo špatnými mikroby. Je neobvyklé vidět skutečné případy nedostatku manganu. Často souvisí s nadbytkem železa nebo vysokou úrovní pH.

Příznaky nedostatku Manganu

Stejně jako nedostatek jiných nepohyblivých živin se i nedostatek manganu obvykle projevuje mezižilkovou chlorózou u nových částí rostlin. Nakonec se může rozšířit na špičky listů a na starších listech se začnou objevovat hnědé (nekrotické) skvrny. Okraje listů a žilky se mohou jevit zelené, zatímco mezi žilkami mohou začít žloutnout.

Nedostatek molybdenu u rostliny konopí
Mezibuněčná chloróza způsobená nedostatkem molybdenu

Molybden (chemická značka Mo, latinsky Molybdaenum) je mobilní mikroživina. Je nezbytný pro správnou funkci dvou důležitých enzymových systémů, které přeměňují dusičnany na amonné sloučeniny (pro tvorbu aminokyselin a následnou produkci rostlinných bílkovin). Reálný nedostatek je opět vzácný a obtížně odstranitelný.

Příznaky nedostatku Molybdenu

Skutečné nedostatky jsou vzácné, mohou se však prohloubit chladným počasím. Můžete pozorovat žloutnutí starších listů, které mohou rovněž vykazovat intervenální chlorózu. Listy se mohou kalichově zdeformovat a stočit vzhůru, než se zkroutí a odumřou.

Nedostatek křemíku u konopí

Křemík (chemická značka Si, latinsky Silicium) je nepohyblivá mikroživina, která v posledních letech přitahuje velkou pozornost. Reálné případy nedostatku křemíku jsou vzácné. Je to minerál, který posiluje buněčné stěny, což umožňuje robustní růst a silné rostliny. K dispozici jsou specializované tekuté křemíkové suplementy, i když většina pěstitelů je používá spíše v naději na silnější rostliny než pro snahu odstranit jeho nedostatek.

Nedostatek síry u rostliny konopí
Vápenatě zelené a žluté listy v důsledku nedostatku síry

Síra (chemická značka S, latinsky Sulphur,) je kriticky důležitá nepohyblivá mikroživina. Využívá se pro životně důležité enzymy a bílkoviny. Síra je nezbytná pro dýchání rostlin i pro syntézu a rozklad mastných kyselin. Hraje také důležitou roli při syntéze olejů a terpenů. Nedostatek síry může být způsoben ztrátou fosforu (v důsledku vysoké hladiny pH) v kořenové zóně.

Příznaky nedostatku síry

Nedostatek síry se projevuje jen zřídka, ale pokud jím rostlina trpí, můžete pozorovat, jak se mladé listy zbarvují do limetkově zelené barvy, a postupně zežloutnou. Můžete pozorovat zakrnělý růst následovaný postupným žloutnutím žilek listů. Listy mohou být také suché a křehké. Přetrvávající nedostatek má za následek sníženou účinnost fotosyntézy a nižší výnosy.

Nedostatek zinku u rostliny konopí
Pokřivené, žluté čepele listů v důsledku nedostatku zinku

Zinek (chemická značka Zn, latinsky Zincum) je kovová nepohyblivá mikroživina. Je důležitý pro tvorbu cukru a bílkovin. Zinek se také používá k tvorbě chlorofylu a také pro zdravý růst stonků. Nedostatek se projevuje zejména tam, kde jsou zásadité půdy a suché klima. Nedostatek může být také důsledkem kyselého pH. Zinek je potřebný pouze v malém množství, ale je nezbytný pro tvorbu buněčných membrán, bílkovin a růstových hormonů rostlin.

Příznaky nedostatku Zinku

Nové listy a nové přírůstky rostlin mají tendenci vykazovat mezižilkovou chlorózu. Čepele listů konopí mohou vypadat vrásčité, žluté a deformované. Špičky listů se zbarví (zežloutnou) a mohou vykazovat hnědé spáleniny na špičkách. Čepele listů se mohou otáčet o 90º do stran.

Diagnostika běžných problémů s rostlinami konopí

Problém s nově se objevujícími zdravotními problémy rostlin spočívá v tom, že je lze snadno zaměnit a nesprávně identifikovat. Mnoho nedostatků například zahrnuje žloutnutí listů tím či oním způsobem. Chybná diagnóza problému může vést k tomu, že problém zůstane neodstraněn - rostlina se tak bude nadále potýkat s problémy a v důsledku nesprávně provedené léčby se u ní mohou dokonce objevit nové problémy.

Žloutnutí nebo hnědnutí listů může způsobit totiž i pouhé přemokření rostliny nebo ponechání rostliny v chladné místnosti. To může být chybně identifikováno jako nedostatek živin nebo minerálů. Každý zkušený pěstitel má tendenci se nedostatkům s konopím vyhnout tím, že se na pěstování připraví správnými podmínkami, konzistentním pěstebním médiem a spolehlivými živinami.

Pěstitel, který se pravidelně setkává s nedostatkem živin při pěstování v pětilitrových nádobách s půdou, může zjistit, že mu pomůže přechod na větší nádobu o objemu přibližně kolem 20 litrů. Kořeny konopí mají tak k dispozici větší zásobu živin, což jim umožňuje vytvořit větší a silnější kořenovou síť a vybudovat větší rostlinu s menším rizikem nedostatku živin. Pěstitelé používající hydroponické systémy mohou zjistit, že častější doplňování a obměny zásobníku živin snižuje riziko nedostatku důležité živiny v nádrži.

Související:


Konopí a žluté listy: jaké chyby je způsobují?


Jak udržet rostliny konopí zdravé po celý jejich životní cyklus

Správa a management živin je jednou z klíčových dovedností každého úspěšného pěstitele konopí. Nalezení pěstební metody a pěstebního systému, který vám bude trvale dobře fungovat, je jedním ze základů pěstování konopí. Stejně tak je zásadní najít dodavatele hnojiv a doplňků, kterému můžete důvěřovat. Naštěstí naprostá většina pěstitelů zjišťuje, že pěstování konopí je relativně snadné a lze jej úspěšně pěstovat v široké škále pěstebních médií a systémů.

Konopí můžete pěstovat v interiéru, ve skleníku nebo venku. Pokud používáte hnojiva, pěstební média a doplňky od některého z větších, zavedených dodavatelů, měli byste dosáhnout dobrých výsledků. Mnoho společností vyrábějících hnojiva prodává osvědčené živiny již mnoho let se solidními a konzistentními výsledky. Nebojte se obrátit o pomoc na blízký obchod s pěstitelskými potřebami, kde byste měli najít dostatek kvalifikované pomoci.

Časté dotazy

Při hnojení konopí je potřeba rozlišovatt 2 typy hnojiv, a sice na růst a květ. Naprostým základem jsou však tzv. NPK hnojiva kombinující základní živiny, bez kterých se rostlina neobejde - dusík (N), fosfor (P) a draslík (K). Rostliny vyžadují v různých fázích různý přísun živin. Ve fázi vegetativního růstu potřebují dostatek dusíku. Naopak během kvetení je nezbytné hnojivo bohaté zejména na fosfor.

Indoor pěstováním se rozumí pěstování rostlin konopí uvnitř v uzavřeném prostoru. Tento typ pěstování si žádá dávku znalostí, zkušeností i trpělivosti, a to od prvotního klíčení semínka, přes pečlivé svícení a péči o rostliny, až k samotnému zrání, sklizni a sušení květů. Celý proces je v rukou pěstitele.

Outdoor pěstování je tím nejpřirozenějším způsobem kultivace rostlin, a to nejen těch konopných. Velkou část procesu má v rukou sama matka příroda. Díky tomu není potřeba řešit správné typy osvětlení nebo dostatečnou ventilaci a přísun čerstvého vzduchu. Pěstitelé se tak často soustředí spíše na ochranu před škůdci konopí a dodávání živiny navíc v podobě hnojiv. Toto pěstování je vhodné také pro ty, kteří nemají tolik zkušeností či k pěstování technického konopí.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

Problémy během pěstování rostlin konopí může způsobit mnoho faktorů. Objevit se může například:

  • špatná klíčivost semen
  • napadení škůdci (hmyz, housenky i divoká zvěř při outdoor pěstování)
  • kořenová hniloba a další plísně
  • deficit živin
  • přehnojení a nadbytek živin
  • spálení živinami
  • světelný stres
  • tvorba hermafroditních rostlin
  • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 12/07/22
(Aktualizováno: 12/20/22)