Jak pH ovlivňuje růst konopí?

Na pěstování konopí a kvalitu finálního produktu mají vliv různé faktory, jako jsou například vzduch, voda, sluneční světlo a kvalita půdy. Třebaže se zprvu může zdát, že se jedná o složité téma, znalost hodnoty pH je pro vypěstování zdravých konopných rostlin naprosto zásadní. V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o významu pH při pěstování konopí, a také zjistíte, jak můžete hodnotu pH změnit.

Co vyjadřuje hodnota pH?

Hodnota pH slouží k měření kyselosti a zásaditosti kapalin nebo rozpuštěných pevných látek. Rozsah pH se pohybuje od 0 do 14, přičemž pH 7 je neutrální. Pokud je pH nižší než 7, je látka označována jako kyselá (ocet nebo citronová šťáva). Pokud je pH vyšší než 7, je látka označována jako zásaditá (mýdlo nebo bělidlo).

Konopné rostliny nejlépe prosperují v mírně kyselé půdě s pH mezi 6 a 7. Při hydroponickém pěstování konopí se ideální pH pohybuje mezi 5,5 a 6,5. 

Proč je pH při pěstování konopí tak důležité?

Hodnota pH půdy je důležitá pro správnou výživu rostlin, protože přímo ovlivňuje přísun živin k rostlinám. Každý pěstitel konopí ví, že růst konopí je závislý na živinách a minerálech. V půdě je třeba mít dostatek hlavních makroživin, kterými jsou dusík, fosfor a draslík. Pokud je pH nižší nebo vyšší, rostliny nebudou schopné absorbovat určité typy živin a po nějaké době se u nich mohou projevit známky nedostatku nebo nadbytku určitých živin, protože v pěstebním médiu se nahromadí některé druhy minerálů, které pro kořeny rostlin vytvoří toxické prostředí a zároveň zabrání absorpci dalších živin.

Jaké je ideální pH pro konopné rostliny?
Jaké je ideální pH pro konopné rostliny

Každý pěstitel musí pro své rostliny vytvořit ideální pH, protože jednotlivé rostliny se liší genetikou a pěstitelským prostředím

Pěstování v půdě

Při pěstování v půdě je pro konopí nejvhodnější pH mezi hodnotami 6,0 a 7,0, avšak neexistuje žádné konkrétní číslo, které by bylo v tomto rozmezí tím nejlepším. Naopak je vhodné v tomto rozmezí připouštět určité přirozené výkyvy, které podpoří optimální příjem živin.

Pěstujete-li zcela ekologicky, bez použití chemických živin, na hodnotě pH tolik nezáleží. Použitím přírodních hnojiv, jako je například kompost, dochází k vytvoření živné půdy pro výskyt prospěšných bakterií, které udržují optimální půdní podmínky, a proto obvykle není nutné sledovat pH půdy tak pečlivě jako v jiných případech.

Hydroponické pěstování 

Při hydroponickém pěstování se pH liší. Pokud pěstujete bez použití půdy, například v kokosovém ořechu, optimální hodnota pH by měla být o něco nižší než v půdě, a to mezi 5,5 a 6,5. To se týká i všech hydrotechnických metod. Podobně jako při pěstování v půdě je v pořádku, když hladina pH mírně kolísá, ale vždy dbejte na to, aby zůstala v bezpečném rozmezí.

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Jak zjistit hodnotu pH půdy konopí?
Jak zjistit hodnotu pH půdy konopí

Kontrola úrovně pH spočívá v testování vody nebo živného roztoku a jejich následné úpravě. Nejjednodušším způsobem měření pH je pomocí digitálního pH testeru, který stačí zabodnout do půdy a okamžitě získáte přesný údaj. Můžete také použít testovací pH proužky. Stačí do sklenice nasypat trochu zeminy a smíchat ji se stejným množstvím neutrální vody. Pak ji přelijte přes kávový filtr a pomocí testovacího pH proužku zkontrolujte pH vody.

Upravení hodnoty pH

Pokud se hodnota pH začíná příliš odchylovat od požadované hodnoty, upravte ji některým z následujících způsobů:

Použití pH Down

Je pravděpodobnější, že bude třeba pH snížit než zvýšit. To provedete tak, že do vody nebo živného roztoku přidáte malé množství přípravku na snížení pH, zamícháte a poté pH znovu otestujete. Tento proces můžete opakovat, dokud nedosáhnete požadované hodnoty pH.

Použití pH Up

Ve výjimečných případech, kdy potřebujete zvýšit hladinu pH, si můžete opatřit roztok pH up, který má opačný účinek než roztok pH down. Stačí přidávat malé množství roztoku pH up do vody, dokud se hladina pH nevyrovná.

Další způsoby snížení nebo zvýšení pH při pěstování konopí

Kromě přípravků na úpravu pH lze pH půdy snížit nebo zvýšit také pomocí různých přírodních produktů. Mezi účinné prostředky patří:

 • hnůj, 
 • kompost, 
 • citronová šťáva, 
 • ocet, 
 • vápno, 
 • jehličí,
 • piliny,
 • skořápky,
 • kávová sedlina.

Hlavní rozdíl mezi organickými a chemickými přípravky pro úpravu pH je ten, že chemické přípravky mají tendenci zničit veškerý přirozený život v půdě, a proto je nutné jej po každém použití obnovit. Organické produkty nemají takovou negativní vlastnost, ačkoliv k získání požadované hodnoty je třeba použít o něco více přípravku než u chemických produktů.

Jaké jsou známky vysokého pH u konopí?
Jaké jsou známky vysokého pH konopí

Příznaky vysokého pH u konopí se mohou značně lišit, mohou totiž zahrnovat celou řadu příznaků spojených s nedostatkem živin. Obvyklá jasná zelená barva bývá často nahrazena žlutými listy. Bujný růst rostlin se pozastaví a zdravotní stav rostlin se zhorší, dokud se znovu neobnoví správná hodnota pH.

Jaké jsou známky nízkého pH u konopí?

Pokud je hodnota pH příliš nízká, dochází k tomu, že se některé mikroživiny vstřebávají v nadměrném množství, než rostlina potřebuje, a to může vést k řadě toxických účinků. Při překročení optimálního pH se časem začne projevovat nedostatek minerálních látek. Je proto důležité pH kontrolovat a při prvních příznacích problém okamžitě řešit.

Správné pH při pěstování konopí

Kontrola a regulace pH půdy nebo vody je jedním z klíčových faktorů při pěstování zdravých konopných rostlin a dosažení vysokých výnosů. Správný příjem živin totiž vyžaduje pečlivou kontrolu kyselosti půdy a vody. 

Hodnota pH už vás nemůže zastrašit. Po přečtení tohohle článku víte, proč je důležitá a jak ji regulovat. Vyzkoušet si to můžete i v praxi, stačí si pořídit semena konopí s obsahem THC do 1 % a pustit se do pěstování!

Časté dotazy

Indoor pěstováním se rozumí pěstování rostlin konopí uvnitř v uzavřeném prostoru. Tento typ pěstování si žádá dávku znalostí, zkušeností i trpělivosti, a to od prvotního klíčení semínka, přes pečlivé svícení a péči o rostliny, až k samotnému zrání, sklizni a sušení květů. Celý proces je v rukou pěstitele.

Outdoor pěstování je tím nejpřirozenějším způsobem kultivace rostlin, a to nejen těch konopných. Velkou část procesu má v rukou sama matka příroda. Díky tomu není potřeba řešit správné typy osvětlení nebo dostatečnou ventilaci a přísun čerstvého vzduchu. Pěstitelé se tak často soustředí spíše na ochranu před škůdci konopí a dodávání živiny navíc v podobě hnojiv. Toto pěstování je vhodné také pro ty, kteří nemají tolik zkušeností či k pěstování technického konopí.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

Problémy během pěstování rostlin konopí může způsobit mnoho faktorů. Objevit se může například:

 • špatná klíčivost semen
 • napadení škůdci (hmyz, housenky i divoká zvěř při outdoor pěstování)
 • kořenová hniloba a další plísně
 • deficit živin
 • přehnojení a nadbytek živin
 • spálení živinami
 • světelný stres
 • tvorba hermafroditních rostlin
 • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 01/11/23
(Aktualizováno: 01/11/23)