10 nejčastějších mýtů o konopí a jejich vysvětlení

Kolem konopí se neustále pohybuje mnoho informací, které jsou založeny pouze na domněnkách a nesprávném základě. My jsme zde dnes proto, abychom mnohé z nich dali na pravou míru a vysvětlili, proč vlastně vznikají. Pojďme na to! 

Proč vznikají mýty o konopí?

Tak jako každá věc, zda situace i konopí bývá středem nepravých informací. Je to docela běžné, protože užívání konopí a její účinky ovlivňují každého jednotlivce odlišně. Z toho pak plyne mnoho rozdílných závěrů. Na druhé straně lidé, kteří nepodporují konopí nebo nevěří, že by mohla mít i kladné léčebné účinky, budou vždy o ní šířit pouze mýty a klamavé informace.

10 nejčastějších mýtů o konopí

1.) Konopí je droga, kterou to všechno začíná

Určitě si každý z nás pamatuje různé bezpečnostní přednášky, které jsme museli absolvovat ve škole. Jejich pointa se točila kolem téže věci, a to té, že konopí je vstupní droga, a opravdu stačí jednou, aby člověk později podlehl i tvrdým drogám. I když byl podnět těchto přednášek chápán v dobrém smyslu, tato věta prostě není pravdivá. To, zda se člověk stane závislý záleží na mnoha faktorech, a na světě jsou miliony lidí, kteří užívají konopí pravidelně, aniž by propadli tvrdým drogám.

2.) Konopí je nebezpečná a vysoce návyková droga

Toto úzce souvisí is bodem předtím. Zároveň je v tomto tvrzení hned několik odlišností. První je, že konopí nemá stejný mechanismus jako jiné tvrdé drogy (heroin nebo kokain). Druhou, že konopí sama o sobě nezpůsobuje těžkou závislost.

3.) Užívání konopí způsobuje vysokou úroveň kriminality

Ve výzkumech a studiích nebyl dosud prokázán významná korelace mezi lidmi, kteří užívají konopí a silnější touhou spáchat nějaký trestný čin. Konopí prostě neovládá myšlení člověka tímto směrem. Naopak bylo prokázáno, že legalizace konopí v různých zemích nevedla ke zvýšené kriminalitě. Jakmile se konopí stalo legální, přestalo být lákavé pro vyvrhele. V neposlední řadě je třeba podotknout, že kriminalitu konopí neřídí užívání konopí, ale její nezákonný status, který má bohužel ještě v mnoha částech světa.

Rostlina konopí

 Užívání konopí ve skutečnosti nevede ke zvýšené míře kriminality

4.) Konopou se může člověk předávkovat

Dennodenně se dostává do styku se zprávami, kolik lidí zemřelo následkem požití návykových látek. Nejčastěji to mají na svědomí opravdu tvrdé drogy, a hned poté alkohol. Konopou se ale člověk nemůže předávkovat tak, aby jej to připravilo o život. Proč? Protože kanabinoidy v konopí jsou aktivní složky, a nejsou v přímém kontaktu s částí mozku, která odpovídá za dýchání. Všechny ostatní drogy mají totiž souvislost s dýchacími receptory, které když jsou neprůchodné, dochází k jejich zkolabování. Také, i když někdo zemřel, a měl v krvi prokázané zůstatky marihuany, vždy byl přidružen i zůstatek jiné drogy.

5.) Konopí není vůbec návyková

Samozřejmě, každá mince má dvě stránky. A tak to platí is konopí. Pokud ji člověk neumí správně využít, a pomoci si s jejím potenciálem, dochází ke škodě. Vědci tvrdí, že je možné, aby se konopí stalo návykovou pro náš organismus. Říká se tehdy o poruše užívání. Návyková vlastnost však není přirozená pro konopí, a často se ukazuje jako důsledek psychické i fyzické slabosti.

6.) Z konopí nemůžete dostat kocovinu

Všimli jste si, že z každé drogy se můžete „opít“? Opice charakterizuje stav člověka, kdy dochází ke zkreslenému obrazu, malátnosti nebo naopak zvýšení energie, a v každém případě k přetížení organismu. Funguje to tak i při předávkování kofeinem či rafinovaným cukrem. Tento stav je patrný iu konopí. Projevuje se „mozkovou mlhou“, bolestí hlavy, červeným a oteklýma očima či letargií. Doporučuje se tehdy pít více tekutin a konzumovat lehčí jídla, popřípadě odpočívat. Více jsme o ní psali v tomto článku.

Konopná kocovina

 Z předávkování konopí můžete dostat konopnou kocovinu

7.) U konopí se neobjevují abstinenční příznaky

Když už připustíme fakt, že v některých okrajových případech může konopí způsobit závislost, musí platit i tvrzení, že jejím nedostatkem se projeví abstinenční příznaky. Na rozdíl od jiných drog, abstinenční příznaky konopí jsou mírnější a vyznačují se podrážděností, bolestmi hlavy, narušeným spánkem, malátností a pocity smutku, které mohou přerůst v úzkosti. Při prvním náznaku abstinence se doporučuje zaměstnat svůj mozek jinou aktivitou, nejlépe pohybovou.

8.) Lidé, kteří užívají konopí, jsou líní

Mezi mnoha „obviněními“ lidí, kteří aktivně užívají konopí panuje i to, že takoví lidé se berou za líné, protože si raději zakouří, než by měli aktivně sportovat. Je to nesmysl, protože na světě existuje několik úspěšných sportovců, kteří se sami přiznali k tomu, že užívají konopí zejména pro dosažení lepšího sportovního výkonu. Mezi takovými sportovci je například i Michael Phelps, o kterém jsme psali v našem minulém článku.

9.) Jednotnost účinků konopí

Každý, kdo se až tak hloubkově nezajímá o konopí, přišel alespoň jednou do styku s názorem, že cannabis indica má utlumující účinky, zatímco cannabis sativa dokáže lidskému organismu dodat energii. Na tomto podkladě staví i mnoho lékárníků, a proto jsou některé produkty z konopí seté více žádanější, než produkty z konopí indické. Zmiňovaný mýtus vyvrátil doktor Russo, který je odborník na konopí, a vyjádřil se, že nelze takto přesně kategorizovat a stanovit jaký kmen má jaké účinky. Závisí to i na tom, z jakého prostředí rostlina pochází.

10.) Držení výparu z konopí zesiluje její účinky

Tento mýtus je zažitý zejména mezi mladými uživateli konopí. Na konečném účinku však nehraje roli to, jak dlouho držíte výpar v ústech, ale spíše to, kolik konopí vykouříte. Nemusí jít přitom pouze o konopí s obsahem THC, ale klidně io legální druh CBD konopí. Takže i toto tvrzení můžeme označit za nesprávné.

Vapování konopí

 Delší zadržení konopného kouře v ústech nezesilňuje konopné účinky

CBD produkty, které musíte vyzkoušet

Zmínili jsme nejčastěji mýty, které se dotýkají konopí. Zůstaňte však ve střehu, příště si můžeme probrat další nové nejasnosti.

  • Články z kategorie Aktuální témata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 02/28/23
(Aktualizováno: 02/28/23)