Semena konopí: Nová hybridní semena F1

Ve světě pěstování konopí existuje mnoho různých pojmů. V tomto článku se zaměříme na jeden z nich, a to F1 semena. Co to ale vlastně jsou hybridní semena konopí F1? Jak se liší od ostatních semen? Jaké jsou jejich výhody? Odpovědi na všechny tyto a další otázky naleznete v tomto článku.

Co jsou to hybridní semena konopí F1?
Co jsou to hybridní semena konopí F1

Semena konopí F1 představují první generaci potomků mateřských odrůd. Tento termín je v genetické terminologii zkratkou slova Filial 1, což znamená "první děti." Tyto odrůdy vznikají zkřížením dvou silných mateřských linií. Výsledné rostliny tak budou mít polovinu genů od každého z rodičů, a budou se tedy velmi podobat tomu, co chtěl daný šlechtitel získat. V konopném průmyslu jsou tyto odrůdy zatím novinkou, ale předpokládá se, že se v příštích letech stanou běžnou součástí pěstování. Následující tři pojmy vám usnadní pochopení pojmu F1.

Heterozygotnost

Rostliny konopí dědí po svých mateřských rostlinách geny, které určují jejich biologické vlastnosti. Heterozygotnost nastává, když dva různé geny kódují stejnou genovou vlastnost. Například když šlechtitel zkříží rostlinu konopí, která je fialová s rostlinou, která je zelená. Heterozygotní potomek zdědí dva různé geny, které určují barvu. Jeden určuje zelenou barvu a druhý fialovou barvu. Tyto rostliny proto budou nestabilní, protože některé z nich budou mít zvýšenou expresi zeleného genu, zatímco jiné budou mít zvýšenou expresi fialového genu. Uvedený příklad je sice příliš zjednodušený, protože barvu rostlin ovlivňují i environmentální faktory, nicméně názorně ukazuje, jak takové zkřížení funguje.

Homozygotnost

Homozygotnost naopak popisuje opačný jev. Místo toho, aby rostliny zdědily dvě různé geny, které kódují odlišné vlastnosti, zdědí dva geny, které kódují stejnou vlastnost. Pokud tedy šlechtitel chce, aby rostliny měli fialovou barvu, budou vyšlechtěny tak, aby zdědily dva geny, z nichž oba kódují vysokou koncentraci antokyanů. Výsledkem bude stabilnější potomstvo, protože bude mít vždy fialovou barvu. Díky produkci homozygotních rostlin mohou šlechtitelé dosáhnout jednotnější a stabilnější úrody, a tím i stabilnějších a žádoucích výnosů.

Životaschopnost hybridů

I když proces příbuzenského křížení produkuje vysoce konzistentní a stabilní genetiku, časem může vést k příbuzenské deprivaci. Jedná se o jev, který popisuje snížení životaschopnosti, výkonnosti a odolnosti rostlin. Křížením rostlin ze dvou samostatných příbuzenských linií se však genetika potomstva obnoví. Tato vlastnost, označovaná jako hybridní životaschopnost (heteróza), souvisí se zvýšenou produkcí, vyšší odolností vůči nemocem a produktivitou F1 hybridů.

POŘIĎTE SI SEMENA KONOPÍ S OBSAHEM THC DO 1 %

Výhody hybridních semen F1
Výhody hybridních semen F1

Níže uvádíme tři důvody, proč jsou hybridní semena F1 lepší než klasická semena:

Větší výnosy

Na konečný produkt konopí mají vliv i některé faktory, mezi které patří osvětlení, živiny a dokonce i velikost květináče. Nicméně každá odrůda konopí je geneticky předurčena k produkci výnosů v určitém rozsahu. Hybridní semena F1 mohou v různých pěstebních podmínkách a geografických oblastech produkovat vyšší výnosy.

Hybridy F1 dosahují vyšších výnosů ze dvou důvodů:

 • Prvním je, že některé F1 hybridy pocházejí ze dvou příbuzenských linií šlechtěných speciálně kvůli jejich vysoké výnosnosti.
 • Druhým důvodem je hybridní životaschopnost, která zvyšuje výnosy u F1 semen, a to i u odrůd, které nejsou speciálně šlechtěny pro vysokou výnosnost.

Odolnost vůči nemocem

Odolnost vůči nemocem se u jednotlivých odrůd značně liší. Zatímco některé odrůdy jsou geneticky vybaveny k lepšímu boji s určitými nemocemi, jiné jsou naopak náchylnější. Hybridy F1 jsou odolnější vůči nemocem. Hybridní životaschopnost poskytuje F1 semenám určitou výhodu a některé F1 hybridy, které vznikly z příbuzenských linií, mohou být speciálně navrženy s vysokou mírou odolnosti vůči nemocem.

Samonakvétací semena

Nová hybridní semena konopí F1 jsou samonakvétací, což znamená, že rostliny začnou kvést samy už po dvou až čtyřech týdnech. To je pro pěstitele velmi výhodné, protože díky tomu nemusí střídat světelné cykly k zahájení a následnému udržování fáze kvetení.

Hybridní konopná semínka F1

Na trhu už mají hybridní konopná semena F1 své zastoupení. Mezi hybridní semena konopí F1, která poskytují stabilní rostliny s vysokými výnosy patří například:

 • Cosmos F1: vyznačuje se vysokým obsahem CBD, statnou genetikou sativy a opravdovou životaschopností hybridu F1.
 • Epsilon F1: tato odrůda se vyznačuje jednotným růstem a velkým množstvím kanabinoidů.
 • Medusa F1: tato odrůda poskytuje jedinečné množství kanabinoidů, hlavně kanabinoidu CBG
 • Hyperion F1
 • Apollo F1
 • Titan F1
 • Milky Way F1
 • Orion F1

Vyberte si z nabídky F1 hybridů 
 Vyberte si z nabídky F1 hybridů

Ať už je pěstování konopí vaším koníčkem nebo obživou, semena F1 jsou zárukou rostlin s bezkonkurenční stabilitou, jednotností a životaschopností. S hybridy F1 tak budete moci pěstovat vysoce kvalitní konopí jak v interiéru, tak v exteriéru nebo klidně ve skleníku. 


Chcete pěstovat konopí, ale hybridy F1 pro Vás nejsou to pravé? Navštivte náš e-shop a pořiďte si semena konopí s obsahem THC do 1 %Časté dotazy

Odrůdy marihuany se od sebe liší stejně jako ostatní rostliny, rozdíly můžeme najít třeba v různé velikosti listů, výšce rostliny a podobně. Konopí můžeme rozdělovat dle chemotypů: rostliny, které obsahují vysoké množství THC a zároveň nízký obsah CBD, ty, které mají vysoký nebo střední obsah THC, ale i vysoké množství CBD, ty, které mají nízký obsah THC s vysokou hladinou CBD, ty, které mají vyšší obsah THC i CBD a rostliny, které mají méně než 0,3% THC. Odrůdy se také často rozdělují na sativu a indiku. Sativa má vyšší podíl psychotropních látek a indica naopak nižší.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

Semenné banky jsou takzvané knihovny semen, jsou určeny k zachování genetiky semen a jejich rozmanitosti. Jsou v nich uloženy informace o účincích v bojích proti různým onemocněním. Jsou určeny nejen ke studiím a rozvoji, ale i k zachování genetické informace a rostliny. Konopných seedbanek můžeme nalézt mnoho, k nejznámějším patří například Barney’s Farm, Royal Queen Seeds nebo Green House Seeds. Tyto a další banky šlechtí a produkují svá semínka ať už cannabis indica nebo sativa a také CBD odrůdy s nižším obsahem THC

 • Články z kategorie Semenné banky mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 03/14/23
(Aktualizováno: 03/14/23)