Pesticidy a konopí: Skrytá hrozba, nebo bezpečný prostředek?

Zájem o konopí neustále roste, ale spolu s ním přicházejí i otázky týkající se bezpečnosti a přítomnosti pesticidů. V tomto článku se podíváme na to, jestli jsou pesticidy v konopí nebezpečné, prozkoumáme rizika spojená s pesticidy a zjistíme, jestli existují alternativy šetrnější k životnímu prostředí

Co jsou to pesticidy a proč se používají?
Co jsou to pesticidy a proč se používají

Pesticidy jsou chemické látky určené k ochraně rostlin před škůdci a nemocemi. Používají se v zemědělství ke snížení ztrát na úrodě a k zabezpečení kvality plodin. Tyto látky dokáží hubit škůdce a patogeny, čímž zvyšují výnosy. Pesticidy mohou být aplikovány ve formě postřiků, prášků nebo granulátů. Důležité je jejich správné používání a regulace, aby se minimalizoval negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví.

Pesticidy na konopí: Původ a možná rizika
Pesticidy na konopí Původ a možná rizika

Pesticidy na konopí mohou mít různý původ a zdroje. Níže uvádíme seznam některých možných zdrojů pesticidů na konopí:

Chemické pesticidy

Jedná se o syntetické látky vytvořené speciálně k hubení škůdců a chorob. Patří mezi ně insekticidy, fungicidy a herbicidy.

Přírodní pesticidy

Jedná se o pesticidy získané z přírodních zdrojů, jako jsou rostliny, minerály nebo mikroorganismy. Příkladem je pyrethrin z květů řimbaby, které působí jako insekticid.

Pesticidy z okolního prostředí

Některé pesticidy se mohou na konopí dostat z okolního prostředí, například z polí, kde byly použity jiné pesticidy.

Nelegální použití pesticidů

V některých případech mohou být na konopí nalezeny pesticidy, které dosud nebyly povoleny a používají se nelegálně.

Je důležité pozorně sledovat původ a kvalitu pesticidů používaných na konopí a dbát na dodržování bezpečnostních norem, aby se minimalizovala rizika ohrožující lidské zdraví a životní prostředí.

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Potenciální rizika pesticidů na konopí
Potenciální rizika pesticidů na konopí

Zdravotní rizika pro konzumenty

Pesticidy mohou na konopí zanechávat zbytkové stopy, které se pak přenesou do jedlých produktů. To může představovat riziko pro lidské zdraví, a to hlavně v případě, že jsou pesticidy toxické nebo překročí bezpečný limit.

Dlouhodobé zdravotní následky

Pravidelné vystavení pesticidům může mít negativní účinky na lidské zdraví. Studie prokázaly souvislost mezi dlouhodobým působením pesticidů a různými zdravotními problémy, včetně poruch imunitního systému, neurologických onemocnění a dokonce i rakoviny.

Dopady na životní prostředí

Pesticidy používané na konopí se mohou dostat do půdy a vodních zdrojů, což může ohrozit přírodní ekosystémy a biologickou rozmanitost. Tyto chemikálie mohou nepříznivě působit na půdní organismy, včetně mikroorganismů a živočichů, a také znečišťovat povrchové a podzemní vody.

Přírodní metody ochrany konopí před škůdci
Přírodní metody ochrany konopí před škůdci

Existuje několik ekologických alternativ pro ochranu konopí před škůdci, které minimalizují používání pesticidů. Patří mezi ně:

Biologická ochrana

Použití přirozených nepřátel škůdců, jako jsou draví brouci, roztoči nebo berušky, kteří se živí škůdci a pomáhají udržet jejich výskyt pod kontrolou.

Fyzické metody

Použití fyzických bariér, jako jsou sítě nebo plachty, k zabránění přístupu škůdců k rostlinám.

Použití přírodních přípravků

Použití přírodních přípravků, jako jsou rostlinné oleje, mýdla nebo bylinné výtažky, které škůdce odpuzují.

Organická hnojiva

Používání přírodních organických hnojiv, jako je kompost nebo zvířecí hnůj, na podporu zdravého růstu rostlin a zvýšení odolnosti proti škůdcům.

Použití pesticidů na konopí: Ano nebo ne?

Pesticidy používané na konopí jsou kontroverzním tématem, které vyvolává otázku, jestli představují skrytou hrozbu nebo bezpečný prostředek. Je jasné, že správné a odpovědné používání pesticidů je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a kvality konopí. Při výběru pesticidů je důležité dbát na to, aby byly registrované a aby se dodržovalo předepsané dávkování a způsob aplikace. Zároveň by měly být uplatňovány ekologické alternativy, aby se minimalizovala spotřeba pesticidů. Klíčem k ochraně konzumentů je také přísná regulace, kontrola a monitorování zbytkových látek pesticidů na úrodě. Bezpečné používání pesticidů na konopí je základním předpokladem udržitelného a zdravého zemědělství.

Pěstujte konopí bezpečně a bez pesticidů! Navštivte náš e-shop, objednejte si semena s obsahem THC do 1 % a pusťte se do toho! 

Časté dotazy

Při hnojení konopí je potřeba rozlišovatt 2 typy hnojiv, a sice na růst a květ. Naprostým základem jsou však tzv. NPK hnojiva kombinující základní živiny, bez kterých se rostlina neobejde - dusík (N), fosfor (P) a draslík (K). Rostliny vyžadují v různých fázích různý přísun živin. Ve fázi vegetativního růstu potřebují dostatek dusíku. Naopak během kvetení je nezbytné hnojivo bohaté zejména na fosfor.

Outdoor pěstování je tím nejpřirozenějším způsobem kultivace rostlin, a to nejen těch konopných. Velkou část procesu má v rukou sama matka příroda. Díky tomu není potřeba řešit správné typy osvětlení nebo dostatečnou ventilaci a přísun čerstvého vzduchu. Pěstitelé se tak často soustředí spíše na ochranu před škůdci konopí a dodávání živiny navíc v podobě hnojiv. Toto pěstování je vhodné také pro ty, kteří nemají tolik zkušeností či k pěstování technického konopí.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

Problémy během pěstování rostlin konopí může způsobit mnoho faktorů. Objevit se může například:

  • špatná klíčivost semen
  • napadení škůdci (hmyz, housenky i divoká zvěř při outdoor pěstování)
  • kořenová hniloba a další plísně
  • deficit živin
  • přehnojení a nadbytek živin
  • spálení živinami
  • světelný stres
  • tvorba hermafroditních rostlin
  • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/03/23
(Aktualizováno: 11/23/23)