Včely a konopí: Nečekané spojenectví s překvapivými výsledky!

Při pěstování konopí většina pěstitelů považuje hmyz za nepřátelskou hrozbu a dělá vše pro to, aby tyto případné vetřelce zlikvidovala. Ale co kdybychom vám řekli, že mezi konopím a jedním z těch nejúžasnějších přírodních tvorů - včelami - existuje naprosto nečekané spojenectví? Pokračujte ve čtení a zjistěte, jak včely mohou zvýšit výnosy konopí a také zvyšovat odolnost vůči škůdcům a nemocem konopných rostlin.

Důležitost opylování pro kvalitu a výnos konopí
Důležitost opylování pro kvalitu a výnos konopí

Opylování konopí včelami je klíčovým faktorem ekologického pěstování této rostliny. Jedná se o nezbytný proces pro dosažení optimálního výnosu a kvality konopných plodin. Díky opylování:

 1. Je zaručena náležitá produkce semen, což má vliv na celkový výnos konopných rostlin
 2. Posiluje se genetická variabilita konopí, což může vést k větší odolnosti vůči stresovým podmínkám, nemocem a škůdcům.
 3. Je podpořeno vzájemné křížení rostlin, které může vést ke vzniku nových a lepších odrůd s vyšší výnosností a kvalitou.
 4. Zlepšuje se průběh kvetení a dozrávání palic, což přispívá k efektivnější sklizni.

Jak včely opylují konopí a co to znamená pro jeho růst?
Jak včely opylují konopí a co to znamená pro jeho růst

Opylování konopí včelami je nezbytným procesem, který slouží k přenosu pylu z tyčinky (samčího květního orgánu) na tyčinku (samičího květního orgánu) a je spouštěčem celé řady klíčových procesů spojených s růstem a reprodukcí konopí.

Jak to funguje:

 1. Návštěva květu: včely při hledání nektaru a pylu jakožto zdroje potravy navštěvují květy konopí.
 1. Přenos pylu: jakmile včela nasbírá nektar, dotýká se svým tělem tyčinek, na kterých sesbírá pyl. Pyl pak zůstává na těle včely, zejména na jejích chloupcích.
 1. Opylení květu: když se včela přemístí na další květ, přenese se také pyl na pylové tyčinky dalšího květu. Tím dochází k opylení, které je zásadním momentem pro tvorbu semen.

Vliv na růst a reprodukci

Opylování včelami má zásadní vliv na růst a reprodukci konopných rostlin:

 1. Tvorba semen: opylení umožňuje tvorbu semen, která jsou rozhodující pro další rozmnožování rostliny. Bez opylení by květy nevytvořily semena a rostlina by se nemohla dál reprodukovat.
 1. Vyšší výnosy: účinné opylování včelami zvyšuje produkci semen a květů z jedné rostliny, což vede k vyšším výnosům konopí.
 1. Genetická variabilita: opylení umožňuje vzájemné křížení genetického materiálu rostlin, což přispívá ke zvýšení genetické rozmanitosti konopí a k vývoji nových odrůd s lepšími vlastnostmi.

Vliv včel na genetickou rozmanitost konopí
Vliv včel na genetickou rozmanitost konopí

Včely hrají klíčovou roli při vytváření genetické rozmanitosti konopných rostlin. Opylování včelami přispívá ke křížení mezi různými rostlinami a k přenosu genetického materiálu, což má několik důležitých vlivů na genetickou rozmanitost:

 1. Větší genetická variabilita: opylení včelami umožňuje spojení genetického materiálu z rozdílných rostlin konopí, čímž se zvyšuje genetická variabilita nově vzniklých semen.
 1. Tvorba nových genetických kombinací: opylení pomáhá kombinovat různé geny z různých rostlin, což vede k novým genetickým mutacím a může vést ke vzniku rostlin se zcela novými vlastnostmi a adaptabilitou.
 1. Odolnost vůči škůdcům a nemocem: vyšší genetická rozmanitost umožňuje rostlinám konopí vykazovat různé stupně odolnosti vůči škůdcům a nemocem. Pokud jsou některé rostliny náchylné k nemocem, jiné rostliny s různými genetickými kombinacemi mohou být naopak více odolné.
 1. Přizpůsobivost změnám prostředí: genetická rozmanitost zajišťuje vyšší pravděpodobnost, že konopí přežije a úspěšně se přizpůsobí různým podmínkám okolního prostředí, například změnám klimatu.

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Překvapivé výsledky spojenectví mezi včelami a konopím
Překvapivé výsledky spojenectví mezi včelami a konopím

Spojenectví mezi včelami a konopím přináší několik překvapivých výsledků, které mohou být podnětem pro další výzkumy. Některé z těchto překvapivých výsledků zahrnují:

 1.  Zvýšení výnosu konopných rostlin: bylo prokázáno, že opylování včelami výrazně zvyšuje výnos konopných rostlin, což má pozitivní dopad na zemědělskou produkci.
 1. Rozmanitost včelích návštěv: je překvapivé, že včely jsou značně přitahovány květy konopí, ačkoli konopí nevylučuje žádné obvyklé lákadla pro opylovače.
 1. Vliv kanabinoidů na chování včel: kanabinoidy obsažené v konopí mohou ovlivňovat chování včel, což se projevuje například v jejich orientaci, paměti a interakcích ve včelstvu.
 1. Význam pro ekosystémy: tato vzájemná spolupráce může mít překvapivě významný dopad na ekosystémy, zejména na opylování rostlin a zachování biologické rozmanitosti.
 1. Snížení používání chemických hnojiv a pesticidů: včely jsou citlivé na chemické látky v okolním prostředí, takže pěstování konopí pomocí včel může přispět ke snížení používání chemických hnojiv a pesticidů. To má pozitivní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.
 1. Udržitelné využívání přírodních zdrojů: včely jsou účinnými opylovači a pěstování konopí s jejich pomocí může vést k udržitelnějšímu využívání zemědělských zdrojů. Snížení počtu dalších opylovačů nebo chemikálií snižuje zátěž pro životní prostředí.
 1. Léčebné účinky: konopí obsahuje léčivé látky, jako jsou kanabinoidy a terpeny, které mohou mít léčebné využití. Včely, které konopí opylují, mohou podporovat produkci léčivých látek v konopných rostlinách, což je důležité pro lékařské účely konopí.

Jak můžeme vzájemnou spolupráci mezi včelami a konopím chránit?
Překvapivé výsledky spojenectví mezi včelami a konopím

Pro ochranu a podporu symbiózy mezi včelami a konopím je třeba přijmout několik opatření, která povedou k udržitelné a prosperující interakci mezi těmito dvěma přírodními články. Níže uvedené kroky mohou být velmi prospěšné:

 1. Podpora biologické rozmanitosti: klíčem k udržení symbiózy je vytvoření a udržování prostředí s rozmanitými květinami, které přitahují včely a další opylovače. Podpora biodiverzity v přírodě prostřednictvím různých druhů rostlin, včetně konopí, přispěje k větší úrodnosti a zdravějšímu ekosystému.
 1. Udržitelné zemědělství: podpora udržitelného zemědělství, které minimalizuje používání pesticidů a umožňuje včelám volný přístup ke konopným květům, je důležitá pro zdraví včel a zvýšení výnosů konopných rostlin.
 1. Ochrana přírody: ochrana a obnova přírodního prostředí, jako jsou louky, pastviny a další nenarušené oblasti, kde roste konopí a další květiny, je klíčem k ochraně včelstev a opylovačů.
 1. Výzkum a inovace: podpora výzkumu týkajícího se vztahu mezi včelami a konopím, vlivu pesticidů a dalších látek na včely a také potenciál ekologického pěstování konopí je klíčem k dalšímu porozumění a zlepšení této vzájemné symbiózy.

Pár slov na závěr

Vzájemné spojenectví včel a konopí je fascinujícím příkladem symbiotických vztahů v přírodě. Opylování konopí včelami má překvapivé výsledky: zvyšuje výnosy, podporuje biologickou rozmanitost a přispívá k udržitelnosti zemědělství. Nicméně tato symbióza musí čelit řadě problémů, jako je zhoršení životního prostředí, používání pesticidů a výskyt parazitů. K ochraně tohoto důležitého vztahu je nutné podporovat biologickou rozmanitost, udržitelné zemědělství a vzdělávat veřejnost o významu včel a opylovačů. Tento vzájemný vztah nám je ukázkou toho, jak je důležité chránit a respektovat všechny součásti přírody, které společně utvářejí rovnováhu na naší planetě.

Zajímáte se o překvapivé spojenectví mezi včelami a konopím? Chtěli byste si vyzkoušet pěstování konopí s obsahem THC do 1 % na vaší zahradě? Navštivte náš e-shop a objednejte si kvalitní semena konopí s obsahem THC do 1 % a pozorujte, jak nečekané spojenectví konopí a včel zvýší výnosy vašich konopných rostlin.

Časté dotazy

Doba kvetení je ovlivněná zejména genetikou konopí. Jedná-li se o klasické hybridy nebo Indicu, je doba kvetení obvykle od 7 do 10 týdnů, než jsou květy zcela zralé a připravené ke sklizni. U Fast version odrůd se doba kvetení kracuje někdy i na pouhých 5-7 týdnů. Kvetení však může ovlivnit také nedostatek světla, ať už umělého při indoor pěstování nebo přirozeného slunečního svitu při outdoor pěstování. Nepomáhá ani chladné počasí nebo obecně špatné pěstební podmínky.

Outdoor pěstování je tím nejpřirozenějším způsobem kultivace rostlin, a to nejen těch konopných. Velkou část procesu má v rukou sama matka příroda. Díky tomu není potřeba řešit správné typy osvětlení nebo dostatečnou ventilaci a přísun čerstvého vzduchu. Pěstitelé se tak často soustředí spíše na ochranu před škůdci konopí a dodávání živiny navíc v podobě hnojiv. Toto pěstování je vhodné také pro ty, kteří nemají tolik zkušeností či k pěstování technického konopí.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

 • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/01/23
(Aktualizováno: 08/01/23)