Zahradničení podle Měsíce: Klíč k vyšším výnosům konopí díky vlivu Měsíce

Zahradničení podle Měsíce umožňuje nové způsoby pěstování. Měsíc se stal hlavním pomocníkem pěstitelů užitkových rostlin už od starověku, protože pochopili, jaký pozitivní vliv může mít na růst rostlin. Díky správnému sledování fází Měsíce lze dosáhnout optimálního růstu a kvality rostlin. Proč je pro výsev konopí ideální úplněk? Ve které fázi přesazovat konopí a ve které raději ne? Ať už jste začátečník nebo zkušený pěstitel, naučte se využívat vlivu Měsíce k dosažení vysokých výnosů na vaší konopné zahradě.

Co je to zahradničení podle Měsíce a jak funguje?
Co je to zahradničení podle Měsíce a jak funguje

Zahradničení podle Měsíce je způsob pěstování rostlin, který se zaměřuje na sladění pěstování s cykly Měsíce. Tato metoda využívá vlivu měsíčních fází, gravitace a působení světla na rostliny, a umožňuje plánovat zahradnické práce, jako je setí, přesazování, hnojení a sklizeň, tak, aby co nejlépe odpovídaly přirozeným cyklům Měsíce.

Zahradničení podle Měsíce se váže k historii a mýtům mnoha kultur po celém světě. Mnoho zahradníků věří, že tato metoda vede k pozitivním výsledkům, zatímco skeptici tvrdí, že účinnost tohoto zahradničení je spíše subjektivní než vědecky podložená.

Jaké jsou výhody pěstování konopí podle Měsíce? 
Jaké jsou výhody zahradničení podle Měsíce

Pěstování podle Měsíce, známé také jako Měsíční zahradničení, má své zastánce, kteří tvrdí, že tato metoda může mít několik výhod. Je důležité poznamenat, že některé z těchto výhod mohou být spíše subjektivní než vědecky prokázané. Mezi hlavní výhody patří například:

 • Synchronizace s přírodními cykly: lunární pěstování se zaměřuje na soulad s přírodními cykly Měsíce, aby bylo dosaženo souladu mezi rostlinami a okolním prostředím. To může vést ke zdravějšímu růstu a vývoji rostlin.
 • Zvýšení výnosů: někteří zahrádkáři tvrdí, že pěstování podle fází Měsíce může zvýšit výnosy konopí. Rostliny jsou podpořeny k růstu v jednotlivých fázích cyklu, což může zajistit bohatší výnosy.
 • Zlepšení kvality: předpokládá se, že Měsíční cyklus může ovlivnit kvalitu a obsah živin v plodinách. Konopí pěstované podle této metody by tak mohlo být kvalitnější.
 • Snížení používání chemických látek: sledování fází Měsíce a práce s rostlinami v souladu s nimi může snížit používání chemických hnojiv a pesticidů na minimum. To může mít pozitivní dopad na životní prostředí.
 • Lepší plánování: zahradničení podle Měsíce umožňuje dlouhodobější a přesnější plánování zahradnických prací. To může vést k efektivnějšímu využití času a zdrojů.

Fáze Měsíce a jejich vliv na konopné rostliny
Fáze Měsíce a jejich vliv na rostliny

Fáze Měsíce jsou nejen krásným astronomickým úkazem, ale také klíčovým prvkem pro úspěšné zahradničení. Na konopí mají zásadní vliv čtyři hlavní fáze Měsíce: nov, první čtvrť, úplněk a poslední čtvrť.

 • Nov: tato fáze je začátkem nového cyklu. Je vhodná pro práce s půdou, jako je sázení a přesazování konopí. Rostliny v této fázi vyžadují intenzivní péči, protože energie se soustřeďuje pod zemský povrch.
 • První čtvrť: v této fázi začínají rostliny růst směrem vzhůru. Rostliny v tomto období lépe prosperují díky zesilujícímu se měsíčnímu světlu.
 • Úplněk: úplněk je období největšího svitu Měsíce. Tato fáze přispívá k kvetení a tvorbě plodů, a je tak vhodnou dobou pro sklizeň a sběr semen.
 • Poslední čtvrť: v této fázi se rostliny chystají k odpočinku. Je to vhodná doba pro přípravu rostlin na prořezávání. Měsíční světlo se snižuje, což podporuje růst částí pod zemí.

Měsíc ovlivňuje konopí prostřednictvím gravitace a světelného spektra. Například během novu a první čtvrti Měsíce je gravitace menší, což podporuje růst směrem vzhůru, zatímco během úplňku může zvýšená gravitace podporovat tvorbu silnějších kořenů. Měsíční světlo může také stimulovat určité fyziologické procesy v rostlinách.

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Hlavní kroky při zahradničení podle Měsíce
Hlavní kroky při zahradničení podle Měsíce

Příprava půdy a výsev konopí podle fází Měsíce 

Synchronizace pěstitelských prací s aktuální fází Měsíce může mít zásadní vliv na úspěch pěstování konopí. Níže uvádíme klíčové kroky pro přípravu půdy a výsev:

 • Nov: v této fázi se Měsíc teprve formuje a symbolizuje nový začátek. Je vhodná pro práce s půdou. Připravte proto půdu pro nové sazenice konopí, vyplejte plevel a zkypřete půdu.
 • První čtvrť: když Měsíc dorůstá, můžete se zaměřit na rostliny, které potřebují sílu pro svůj nadzemní růst. Přesaďte sazenice konopí do půdy bohaté na živiny.
 • Úplněk: úplněk značí největší intenzitu světla. Tato fáze je ideální pro výsev plodin, které se vyznačují kvetením a plodností, jako je například konopí.
 • Poslední čtvrť: s ubývajícím Měsícem věnujte pozornost podzemním částem rostlin. Připravte půdu na zazimování nebo na sklizeň. Je to také vhodná doba pro přesazování, protože energie se nyní nachází uprostřed rostlin.

Péče a hnojení konopí podle fází Měsíce 

Péče o rostliny konopí a jejich hnojení podle fází Měsíce může výrazně zlepšit jejich zdravotní stav a výslednou úrodu. Níže uvádíme klíčové kroky pro optimální péči:

 • Nov: zaměřte se na posílení kořenového systému. Použijte organické hnojivo bohaté na fosfor, abyste podpořili rozvoj kořenů.
 • První čtvrť: během růstové fáze se zaměřte na hnojení podporující růst listů. Aplikujte dusíkaté hnojivo pro růst konopí.
 • Úplněk: tato fáze představuje energetický vrchol. Hnojte a klaďte důraz na úrodnost. Organická hnojiva s vyšším obsahem draslíku přispějí ke kvetení a tvorbě plodů.
 • Poslední čtvrť: v této fázi se energie odebírá z nadzemní části do podzemní. Použijte hnojiva k posílení kořenů a přípravě na zimu.

Tipy a triky pro úspěšného pěstování konopí podle fází Měsíce
Tipy a triky pro úspěšného pěstování konopí podle fází Měsíce

Správné hlídání fází Měsíce a plánování pěstování konopí:

 • Kalendář fází Měsíce: použijte kalendář fází Měsíce, který je k dispozici online nebo v knihách o zahradničení. Díky němu můžete sledovat aktuální fáze a přesně plánovat výsadbu.
 • Mobilní aplikace: existuje mnoho mobilních aplikací a online nástrojů, které vám umožní sledovat aktuální fáze Měsíce a informovat se o nejvhodnějším období pro pěstování.
 • Kontrola výsledků: experimentujte a sledujte, jak vaše konopí reaguje na různé fáze Měsíce. Průběžné zaznamenávání vašich poznatků vám pomůže najít optimální postupy pro aktuální podmínky.

Zahradničení podle Měsíce může být pro začínající pěstitele poněkud náročné, ale s časem a zkušenostmi může přinést značné výhody. Nenechte se proto odradit a experimentujte s touto metodou, abyste našli ten nejlepší možný způsob pěstování vašich konopných rostlin.

Nevýhody pěstování konopí podle Měsíce
Nevýhody pěstování podle Měsíce

I když může být pěstování konopí podle Měsíce účinným nástrojem, je důležité myslet na některá omezení:

 • Regionální rozdíly: Měsíční cykly se mohou v různých regionech lišit. To, co funguje v jednom podnebí, nemusí být účinné v jiném. Zohledněte proto svou geografickou lokalitu.
 • Odrůdy konopí: různé odrůdy konopí mohou na lunární cyklus reagovat odlišně. Některé mohou být citlivější na změny světla a gravitace než jiné.
 • Experimentace: ne všechny vaše pokusy se zahradničením podle Měsíce budou úspěšné. Pečlivě sledujte, jak vaše konopí reaguje, a postupně se naučte, jak dosáhnout nejlepších výsledků.

Pár slov na závěr

Zahradničení podle Měsíce se pro pěstitele konopí stalo fascinujícím způsobem pěstování. I když jsou vědecké podklady omezené, mnozí zahradníci pozorují pozitivní změny ve výnosu a kvalitě. Sledování fází Měsíce a odpovídající přizpůsobení péče může přispět ke zlepšení růstu a vitality rostlin. Je však také důležité zůstat realista a brát v úvahu místní podmínky. Zahradničení podle Měsíce může být pro některé zahradníky inspirativním experimentem, který zlepší výnos a kvalitu konopí.


Zahradničení podle Měsíce může být zajímavým způsobem, jak zdokonalit pěstování konopí. Pokud hledáte semena konopí s obsahem THC do 1 %, abyste mohli tuto metodu vyzkoušet, prozkoumejte naši širokou nabídku. Objednejte si je ještě dnes a začněte pěstovat za svitu měsíce!

Časté dotazy

Při hnojení konopí je potřeba rozlišovatt 2 typy hnojiv, a sice na růst a květ. Naprostým základem jsou však tzv. NPK hnojiva kombinující základní živiny, bez kterých se rostlina neobejde - dusík (N), fosfor (P) a draslík (K). Rostliny vyžadují v různých fázích různý přísun živin. Ve fázi vegetativního růstu potřebují dostatek dusíku. Naopak během kvetení je nezbytné hnojivo bohaté zejména na fosfor.

Outdoor pěstování je tím nejpřirozenějším způsobem kultivace rostlin, a to nejen těch konopných. Velkou část procesu má v rukou sama matka příroda. Díky tomu není potřeba řešit správné typy osvětlení nebo dostatečnou ventilaci a přísun čerstvého vzduchu. Pěstitelé se tak často soustředí spíše na ochranu před škůdci konopí a dodávání živiny navíc v podobě hnojiv. Toto pěstování je vhodné také pro ty, kteří nemají tolik zkušeností či k pěstování technického konopí.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

 • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/08/23
(Aktualizováno: 09/08/23)