Pravda o CBD: Je návykové, nebo ne?

CBD si získává stále větší oblibu díky svým potenciálním léčebným účinkům. Mezi lidmi však stále kolují otázky ohledně bezpečnosti a návykovosti této látky. V tomto článku se podíváme na vědecké poznatky a studie týkající se návykovosti CBD. Zjistíme, co o návykovosti CBD tvrdí nejnovější studie a proč se někteří lidé mohou cítit na CBD závislí. Pokračujte ve čtení nejnovějších výzkumů a objevte, jestli je CBD skutečně nenávykové a jaký je jeho potenciální přínos pro zdraví.

Co je to CBD?
Co je to CBD

CBD, což je zkratka pro kanabidiol, je jednou z mnoha účinných látek obsažených v konopí. Jde o fytochemickou sloučeninu, která má jedinečné vlastnosti a širokou škálu potenciálních léčebných účinků.

Rozdíly mezi CBD a THC

 1. Psychoaktivita: CBD není psychoaktivní, což znamená, že nezpůsobuje omámení ani "návykový" pocit. Naopak THC má psychoaktivní účinky a je hlavní příčinou omamných účinků marihuany.
 1. Návykovost: CBD není návykové, a proto jeho užívání nevyvolává fyzickou závislost. Naopak na THC může u některých uživatelů vznikat závislost.
 1. Legálnost: CBD je obecně považováno za legální látku, pokud obsahuje méně než je stanovený limit THC (obvykle 0,3 %). THC je v některých zemích stále nelegální.
 1. Vliv na psychický stav: CBD má spíše uklidňující a relaxační účinky, které mohou pomoci zmírnit úzkost a stres. THC může vyvolat euforii a změny vnímání.

CBD a závislost
CBD a návykovost

Závislost je stav, při kterém užívání látky způsobuje fyzický nebo psychický návyk a touhu po pravidelném opakovaném užívání. Pokud jde o CBD, vědecké studie prokazují, že tato látka není návyková a nemá tendenci způsobovat závislost. Je to dáno tím, že CBD neovlivňuje centrální nervový systém stejným způsobem jako psychoaktivní THC. Existuje několik studií, které se zabývaly návykovostí na CBD, a většina z nich došla k závěru, že CBD nemá návykové vlastnosti.

Přehled existujících studií a výzkumů o návykovosti CBD:

 1. Studie z roku 2017 publikovaná v časopise Journal of Drug and Alcohol Dependence zjistila, že CBD nezpůsobuje fyzickou závislost ani abstinenční příznaky.
 1. Výzkum z roku 2018 publikovaný v časopise Frontiers in Pharmacology ukázal, že CBD může dokonce pomáhat snižovat závislost na opioidech a zmírňovat abstinenční příznaky.
 1. Průzkum v časopise Epilepsy Research z roku 2017 potvrdil, že užívání CBD u pacientů s epilepsií nevyvolává závislost a má pozitivní účinky na snížení počtu záchvatů.

Pokud jde o vedlejší účinky, výzkumy ukázaly, že CBD má obecně nízké riziko výskytu vedlejších účinků. U některých uživatelů se však mohou projevit mírné negativní projevy, jako je ospalost, sucho v ústech nebo změny chuti k jídlu. Tyto nežádoucí účinky jsou však obvykle dobře snášeny a nejsou závažné.

Tyto výzkumy a studie potvrzují tvrzení, že CBD není návykové a nemá návykové vlastnosti. I když jsou výsledky slibné, i tak je zapotřebí dalšího výzkumu týkajícího se vlivu CBD na lidský organismus a jeho interakcí s dalšími látkami. Pro zajištění bezpečnosti je vždy vhodné konzultovat užívání CBD s odborníkem, a to hlavně v případě, že trpíte nějakými zdravotními problémy nebo užíváte jiné léky.

POŘIĎTE SI CBD PRODUKTY!

Proč se někteří lidé mohou cítit na CBD závislí?

 1. Individuální reakce: každý člověk může na různé látky, včetně CBD, reagovat jinak. Někteří lidé mohou mít pocit závislosti na psychoaktivních účincích THC, i když CBD samo o sobě žádné psychoaktivní účinky nemá.
 1. Zneužívání látek: existuje možnost, že někteří lidé mohou CBD nebo konopí zneužívat jako náhradu za jiné nelegální látky. I když CBD nemá návykový potenciál, může dojít k jeho nevhodnému nebo neuváženému užívání.

Možná rizika při užívání CBD
Možná rizika při užívání CBD

 1. Interakce s léky: CBD může ovlivňovat jaterní metabolismus léků a některé léky mohou mít při současném užívání s CBD zvýšené nebo snížené účinky. Před užíváním CBD je proto důležité se poradit s lékařem.
 1. Kvalita produktů: jelikož není trh s CBD dostatečně regulován, existuje riziko, že některé produkty mohou obsahovat nečistoty nebo nedostatečné množství CBD. Je proto důležité vybírat produkty od důvěryhodných výrobců a dávat si pozor na nekvalitní výrobky.
 1. Tolerance a dávkování: někteří uživatelé si mohou na účinky CBD vybudovat toleranci a k dosažení stejných výsledků potřebují vyšší dávky. Pro snížení možných rizik je důležité uvážlivé dávkování a sledování následných účinků.

Pár slov na závěr

Závěrem lze říci, že vědecké důkazy naznačují, že CBD není návykové. Řada studií a výzkumů potvrzuje, že CBD nemá psychoaktivní účinky, které jsou charakteristické pro THC, což je hlavní psychoaktivní látka konopí. CBD působí na organismus zcela odlišným způsobem, a to interakcí s endokanabinoidním systémem, který poskytuje potenciální léčebné účinky, aniž by vyvolával závislost. I když jsou výsledky slibné, u některých jedinců se mohou vyskytnout individuální reakce. Klíčem k bezpečnému užívání CBD je proto konzultace s lékařem, správné dávkování a výběr kvalitních produktů. Obecně lze říci, že CBD je relativně bezpečnou alternativou k léčbě různých onemocnění, je však třeba dbát zvýšené opatrnosti a uvědomit si, že každý člověk může na různé látky reagovat jinak.


Poznejte, jaké blahodárné účinky má CBD, aniž byste se museli bát vzniku závislosti! Prohlédněte si
naši nabídku CBD produktů, které vám pomohou k dosažení lepšího zdraví a spokojenosti.

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

Mezi příznaky závislosti na marihuanu se řadí především bažení, zhoršené sebeovládání, růst tolerance, zanedbávání jiných zájmů a pokračování v užívání navzdory nepříznivým následkům. Závislost má i své fyzické následky, může například dojít k poruše přirozené tvorby serotinu. THC se ukládá v tukové tkáni, odkud se při abstinenci vyplavuje. Při odvykání může člověk pociťovat úzkost, podrážděnost, deprese, kolísání nálad, bolest svalů nebo noční děsy.

 • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/19/23
(Aktualizováno: 11/23/23)