Vliv marihuany na hladinu testosteronu: Co říká věda?

Marihuana a její vliv na hladinu testosteronu již dlouho fascinuje vědce. Celá řada studií se snaží rozluštit, zda má užívání této látky vliv na mužský hormonální systém. Některá tvrzení naznačují, že marihuana může snižovat hladinu testosteronu, což může mít negativní vliv na mužské zdraví. Přesto však existuje i názor, že vliv marihuany na testosteron je nepatrný. Jak můžou kanabinoidy ovlivňovat hladinu testosteronu? A jak dopadl výzkum provedený na mužích užívajících marihuanu? Měli nižší nebo vyšší hladinu testosteronu? Tohle všechno a ještě mnohem víc se dozvíte v tomhle článku, tak se pusťte do čtení!

Co je to testosteron?
Co je to testosteron

Testosteron je steroidní hormon patřící do skupiny androgenů. Je to klíčový hormon zodpovědný za rozvoj a udržování mužských reprodukčních vlastností, jako je hlubší hlas, růst ochlupení, svalová hmota a sexuální touha. Testosteron hraje také důležitou roli ve zdraví mužů, ovlivňuje kostní hustotu, metabolismus, náladu a energii. Jeho hladina je regulována složitým systémem zpětné vazby mezi hypotalamem, hypofýzou a gonádami. Nízká nebo vysoká hladina testosteronu může ovlivnit celkové zdraví a reprodukční funkce.

Látky obsažené v marihuaně a jejich vliv na lidský organismus
Látky obsažené v marihuaně a jejich vliv na lidský organismus

Marihuana je rostlina známá svými psychoaktivními účinky, které jsou způsobeny obsahem účinných látek. Mezi tyto hlavní látky patří:

 1. Tetrahydrokanabinol (THC): jedná se o hlavní psychoaktivní složku marihuany. THC se váže na receptory v mozku, což vede ke změnám nálady, vnímání a paměti.
 1. Kanabidiol (CBD): tato látka nemá psychoaktivní účinky a je známá svými potenciálními léčebnými účinky, jako je zmírnění bolesti a úzkosti.
 1. Kanabinol (CBN): tato látka vzniká oxidací THC a má mírné psychoaktivní účinky.
 1. Kanabigerol (CBG): je předchůdcem THC a CBD, ale jeho psychoaktivní účinky jsou minimální.
 1. Kanabinoidní kyseliny: tyto látky jsou předchůdci THC, CBD a dalších kanabinoidů. Při zahřátí se mění na své aktivní formy.

Výzkumy zabývající se vztahem mezi marihuanou a testosteronem

Studie zkoumající vztah mezi marihuanou a hladinou testosteronu u lidí probíhají již několik desetiletí, ale výsledky jsou zatím sporné a vyžadují další zkoumání. Některé studie naznačují, že pravidelné užívání marihuany může snižovat hladinu testosteronu, zatímco jiné neuvádějí žádné významné změny.

Shrnutí dosavadních vědeckých výzkumů poukazuje na několik klíčových aspektů:

 1. Snížená hladina testosteronu: některé studie uvádějí, že pravidelní uživatelé marihuany mají nižší hladinu testosteronu než ti, kteří marihuanu neužívají.
 1. Frekvence a délka užívání: výsledky se liší v závislosti na frekvenci a délce užívání. Pravidelné a dlouhodobé užívání má zřejmě větší vliv na hladinu testosteronu.
 1. Individuální odlišnosti: každý jedinec může na marihuanu reagovat jinak. Genetické faktory a faktory životního stylu mohou ovlivnit, jak marihuana působí na hladinu testosteronu.
 1. Příčinné souvislosti: zatím není jasně stanoveno, zda je pokles hladiny testosteronu způsoben přímo marihuanou nebo zda se na něm podílejí i jiné faktory.

VYZKOUŠEJTE CBD PRODUKTY!

Marihuana a testosteron: Příklad a výsledek studie

Jednou z klíčových studií, která se zaměřila na vztah mezi marihuanou, testosteronem a hladinou THC, byla studie z roku 2013 publikovaná v časopise Andrology. Studie zkoumala 24 mužů s rakovinou varlat, kteří pravidelně užívali marihuanu, a porovnávala je s kontrolní skupinou 22 mužů bez rakoviny

Výsledky této studie ukázaly, že muži s rakovinou varlat, kteří užívali marihuanu, měli nižší hladinu testosteronu než muži v kontrolní skupině, kteří marihuanu neužívali. Bylo také zjištěno, že tito muži měli vyšší hladiny endokanabinoidů - látek, které v těle vzájemně reagují s kanabinoidními receptory, což naznačuje, že endokanabinoidní systém může hrát roli při ovlivňování hladiny testosteronu.

Tato studie upozorňuje na možný vliv marihuany a jejích složek, zejména THC, na hladinu testosteronu u některých mužů. Je však třeba zdůraznit, že tato studie měla omezený vzorek a zaměřila se pouze na muže s rakovinou varlat. K potvrzení těchto výsledků jsou zapotřebí další rozsáhlé, dobře kontrolované studie na větších skupinách mužů s různým zdravotním stavem a životním stylem.

Jak může marihuana ovlivňovat hladinu testosteronu?
Jak může marihuana ovlivňovat hladinu testosteronu

Mezi možné způsoby, jak může marihuana ovlivňovat hladinu testosteronu, patří její interakce s endokrinním systémem a její vliv na hormonální regulaci. Níže jsou uvedeny některé z těchto způsobů:

 1. Kanabinoidní receptory: v těle se nacházejí kanabinoidní receptory, které reagují na účinné látky obsažené v marihuaně. THC a další kanabinoidy mohou tyto receptory ovlivňovat, což může mít vliv na uvolňování hormonů v endokrinním systému, včetně testosteronu.
 1. Hypotalamus a hypofýza: marihuana může ovlivnit funkci hypotalamu a hypofýzy, které jsou klíčové pro regulaci hormonů. To může narušit signální cesty a snížit produkci testosteronu.
 1. Inhibice gonadotropinů: některé studie naznačují, že užívání marihuany může snižovat uvolňování gonadotropinů, což jsou hormony, které stimulují produkci testosteronu v pohlavních žlázách.
 1. Oxidační stres: některé účinné složky marihuany mohou v těle způsobit oxidační stres, který může ovlivnit endokrinní systém a narušit produkci hormonů, včetně testosteronu.

Je důležité zdůraznit, že tyto mechanismy nejsou zcela prozkoumány a stále existuje mnoho nejasností ohledně toho, jak přesně marihuana ovlivňuje hladinu testosteronu. K lepšímu pochopení těchto procesů a jejich možného dopadu na zdraví mužů je zapotřebí dalších výzkumů. Muži by měli být při užívání marihuany obezřetní a poradit se o možných účincích s lékařem, zejména pokud mají nějaké zdravotní problémy nebo užívají léky.

Pár slov na závěr

Výsledky vědeckých studií o vlivu marihuany na hladinu testosteronu jsou stále sporné. Některé studie naznačují, že pravidelné užívání marihuany může u mužů snižovat hladinu testosteronu, jiné naopak žádnou významnou souvislost neprokázaly. Rozdílné výsledky mohou být způsobeny různými metodikami, vzorky a individuálními odlišnostmi. I když existuje možnost určitého vlivu na hormonální rovnováhu, není zcela jasné, zda je tento vztah způsoben užíváním marihuany nebo jinými faktory. Co se týče vlivu marihuany na testosteron, k získání uceleného porozumění této problematiky je nutný další pečlivý výzkum. Uživatelé marihuany by se měli o možných rizicích informovat a konzultovat svůj zdravotní stav s odborníky.


Pokud chcete užívat konopné produkty, existují bezpečné možnosti, které neobsahují psychoaktivní látku THC a nemají negativní vliv na hladinu testosteronu. Navštivte náš e-shop a prozkoumejte
naši nabídku kvalitních CBD produktů, které vám mohou poskytnout spoustu blahodárných účinků, aniž byste se museli obávat jejich vlivu na hladinu testosteronu.

Časté dotazy

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

THC je psychoaktivní látka, která má ale i studiemi prokázané lékařské účinky. To však má i CBD, které má téměř shodné chemické složení, ale je nepsychoaktivní a nevzniká na něm závislost. Největší riziko užívání marihuany představuje její kouření, neboť se do těla nedostává pouze THC, ale i jiné škodlivé látky. Lidé, kteří konopí kouří mají častější příhody respiračních příznaků, zejména chronickou bronchitidu. Užívání THC je také spojováno se sníženou motorikou.

 • Články z kategorie Aktuální témata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/25/23
(Aktualizováno: 09/25/23)