Pěstování konopí za chladného počasí: Osvědčené tipy pro co nejvyšší výnosy

Pěstování konopí v chladném počasí představuje pro zahradníky a pěstitele velkou výzvu. Při nepředvídatelných teplotách a omezeném slunečním světle je úspěšná sklizeň obtížná, ale rozhodně ne nemožná. V tomto článku najdete osvědčené tipy a postupy, které vám pomohou dosáhnout optimálních výnosů i v nepříznivých podmínkách. Proč může chladné počasí zpomalit růst konopí? Jak vybrat odrůdu, která bude dostatečně odolná? A proč je lepší za nepříznivých podmínek raději pěstovat konopí v interiéru? Odpovědi na všechny tyto otázky a mnohé další najdete v tomto článku, tak pokračujte ve čtení a pěstujte konopí úspěšně i za chladného počasí.

Pěstování konopí za chladného počasí: Je to vůbec možné?
Pěstování konopí za chladného počasí Je to vůbec možné

Konopí je rostlina, která dává přednost teplejšímu a slunečnému podnebí, ale s určitými postupy a přizpůsobeními ho lze pěstovat i v chladnějších podmínkách. Pěstování konopí v chladném počasí je pro zahradníky a pěstitele, kteří se nebojí výzev, mimořádným dobrodružstvím. Jedná se totiž o svět, kde se konopí bude snažit prospívat v méně příznivých podmínkách, než je pro něj přirozené. Přínosy a výsledky tohoto úsilí však mohou být neuvěřitelně uspokojivé.

Výhody:

 • Jedinečná sklizeň: úspěšná sklizeň v chladném počasí může poskytnout neobvyklé odrůdy, kterých nelze jinak dosáhnout.
 • Ochrana proti škůdcům: chladné počasí může omezit výskyt škůdců a hmyzu, což snižuje potřebu pesticidů.
 • Větší kontrola: pěstování pod střechou nebo ve skleníku umožňuje větší kontrolu prostředí, což může vést k lepším výsledkům.
 • Jiné terpeny a kanabinoidy: chladné prostředí může ovlivnit chemické složení konopí, což může vést k tvorbě jedinečných terpenů a kanabinoidů.

Nevýhody:

 • Nepředvídatelné teploty: výkyvy teplot mohou nepříznivě ovlivnit růst a kvetení konopí a vyžadují pečlivé hlídání a následnou reakci.
 • Omezené sluneční záření: krátký slunečný den může znamenat méně světla pro rostliny, což vyžaduje použití umělého osvětlení.
 • Zvýšená zranitelnost: chladnější podmínky mohou oslabit rostliny a zvýšit riziko infekce a onemocnění.
 • Omezený růstový cyklus: kratší vegetativní období může vést k pomalejšímu růstu a nižším výnosům.

Jak chladné počasí ovlivňuje konopné rostliny?
Jak chladné počasí ovlivňuje rostliny konopí

Chladné počasí může výrazně ovlivnit rostliny konopí a mít dopad na jejich růst, vývoj a celkový stav. Níže uvádíme několik způsobů, kterými chladné počasí ovlivňuje rostliny konopí:

 • Zpomalený růst: nízké teploty mohou zpomalit metabolické procesy v rostlinách. To může vést ke zpomalení růstu, nižší produkci chlorofylu a obecně horšímu vývoji rostlin.
 • Omezená fotosyntéza: chladnější teploty mohou omezit schopnost rostlin fotosyntetizovat. To má za následek sníženou produkci energie a živin potřebných pro růst a vývoj.
 • Problémy se vstřebáváním vody a živin: chladné počasí může ovlivnit vstřebávání vody a živin do kořenů rostlin. Kořeny mohou obtížně přijímat živiny z půdy, což může vést k nedostatečné výživě rostlin.
 • Stres způsobený nízkými teplotami: nízké teploty mohou rostlinám způsobit stres. To může zvýšit náchylnost k nemocem, škůdcům a dalším stresovým faktorům.
 • Problémy s kvetením a plodností: chladné počasí může ovlivnit kvetení a plodnost rostlin. To může zpomalit nebo dokonce zastavit proces kvetení, což má za následek nižší produkci květů.
 • Vyšší riziko výskytu nemocí: chladné a vlhké podmínky mohou vytvářet ideální prostředí pro vznik plísní a dalších nemocí. Rostliny mohou být v takovém prostředí náchylnější k infekci a šíření nemocí.
 • Nižší koncentrace terpenů a kanabinoidů: chladné počasí může ovlivnit produkci terpenů a kanabinoidů

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Jak pěstovat konopí za chladného počasí?
Jak pěstovat konopí za chladného počasí

Výběr vhodných odrůd konopí pro pěstování v chladném počasí

Při pěstování konopí v nepříznivých klimatických podmínkách, jako je například chladné počasí, je důležité zvolit odrůdy, které jsou vůči těmto podmínkám odolnější a lépe prospívají. Níže uvádíme několik důležitých faktorů, které je třeba při výběru odrůd zohlednit:

 1. Doba květu:
 • Odrůdy s krátkou dobou květu mají tendenci dokončit cyklus kvetení rychleji. To může být výhodné v lokalitách s výkyvy počasí a krátkými vegetačními obdobími. Kratší doba kvetení znamená menší riziko poškození květů mrazem nebo plísněmi.
 1. Odolnost vůči plísním a chladu:
 • Při výběru odrůd je důležité zohlednit jejich odolnost vůči plísním, infekcím a chladu. Existují odrůdy, které mají vyšší odolnost vůči těmto činitelům a lépe odolávají nepříznivým podmínkám.
 1. Specifické vlastnosti odrůd:
 • Některé odrůdy mohou mít přirozeně odolnější strukturu listů, hustší palice nebo vyšší obsah pryskyřice, což může znamenat, že lépe odolávají povětrnostním vlivům.
 1. Klimatická odolnost:
 • Některé odrůdy byly speciálně vyšlechtěny pro pěstování v chladnějším podnebí. Tyto odrůdy mohou být geneticky lépe přizpůsobeny nízkým teplotám a jejich růst v těchto podmínkách může být rychlejší.

Příprava půdy a prostředí pro pěstování konopí v chladném počasí
Příprava půdy a prostředí pro pěstování konopí v chladném počasí

Při pěstování konopí v nepříznivých klimatických podmínkách hraje klíčovou roli správná příprava půdy a pěstebního prostředí. Níže uvádíme několik důležitých kroků, které můžete podniknout pro optimalizaci půdních podmínek a podporu růstu a odolnosti rostlin v chladných podmínkách:

 1. Zlepšení odvodnění a struktury půdy:
 • Dobrá drenáž má zásadní význam, protože zabraňuje tvorbě stojaté vody, která může vést k podmáčení kořenů a vzniku plísní. Pro zlepšení drenáže můžete do půdy přidat materiály, jako například perlit nebo vermikulit.
 • Můžete také přidat organický materiál, jako je rašelina nebo kompost, který zlepší strukturu půdy a schopnost zadržovat vlhkost.
 1. Zajištění dostatečného přísunu živin:
 • V chladných podmínkách může být rozklad organické hmoty a uvolňování živin v půdě pomalejší. Doporučuje se přidávat do půdy kvalitní organická hnojiva, která pomohou zajistit rostlinám živiny na delší dobu.
 • Fosfor a draslík jsou živiny důležité zejména pro vývoj kořenů, kvetení a tvorbu pryskyřice. Vybírejte hnojiva s vyšším obsahem těchto živin.
 1. Měření pH půdy:
 • Optimální pH půdy umožňuje rostlinám lépe přijímat živiny. Pro konopí je ideální pH mezi 6 a 7. Pokud je pH půdy mimo toto rozmezí, může být vstřebávání živin narušeno.

Teplota a osvětlení pro úspěšný růst konopí

Správná teplota vzduchu a půdy je klíčem ke zdravému růstu a vývoji konopných rostlin. Důležitost těchto faktorů se projevuje zejména při pěstování v nepříznivých klimatických podmínkách. Níže uvádíme bližší informace o důležitosti těchto aspektů a o tom, jak je možné je ovlivňovat:

 1. Důležitost teploty vzduchu a půdy:
 • Teplota má přímý vliv na enzymatické procesy, fotosyntézu a další biologické procesy v rostlinách. Správné teplotní podmínky jsou nezbytné pro optimální růst a vývoj.
 • Teplotní rozdíly mezi dnem a nocí mohou ovlivnit metabolické procesy, což může způsobit stres u rostlin.
 • Optimální teplota, při které rostliny nejlépe rostou, je různá. U konopí se obvykle pohybuje v rozmezí 18-26 °C přes den a 10-18 °C v noci.
 1. Vytápění pěstebního prostoru a ochrana proti mrazu:
 • Při pěstování v chladném počasí může být nutné dodatečné vytápění pěstebního prostoru, zejména v noci, kdy teploty klesají.
 • Vytápění lze provádět pomocí elektrických ohřívačů, infračervených lamp nebo jiných topných zařízení. Je důležité udržovat stálou teplotu, aby rostliny nebyly vystaveny teplotním šokům.
 • K ochraně rostlin před mrazem lze použít tepelnou izolaci kolem pěstebního prostoru, izolační přikrývky nebo skleníky.
 1. Použití umělého osvětlení
 • V krátkých dnech a v oblastech s kratší dobou světla může být pro podporu růstu konopí nutné použít umělé osvětlení.
 • Délka světelného cyklu má zásadní význam pro regulaci vegetativní fáze a fáze kvetení rostlin. Umělé osvětlení umožňuje prodloužit denní světlo a ovlivnit růstové fáze.

Zalévání při pěstování konopí v chladném počasí
Zalévání při pěstování konopí v chladném počasí

Správné zalévání je pro zdravý růst a vývoj rostlin konopí zásadní, zejména při pěstování v chladných podmínkách. Níže uvádíme několik důležitých faktorů týkajících se zalévání a péče o kořeny:

 1. Správné zalévání v závislosti na teplotě a vlhkosti půdy:
 • Teplota a vlhkost vzduchu a půdy ovlivňují rychlost odpařování vody z půdy. V chladných podmínkách je odpařování obvykle pomalejší, což může znamenat, že půda zůstane déle mokrá.
 • Zalévejte rostliny opatrně a sledujte vlhkost půdy. 
 • Snažte se nezalévat příliš často, aby nedošlo k přemokření kořenů.
 1. Ochrana před přemokřením:
 • Zamokřená půda může způsobit hnilobu kořenů a další problémy. Zajistěte, aby půda měla dostatečnou drenáž, která zabrání vzniku stojaté vody.
 1. Osvědčené postupy zalévání:
 • Zalévejte méně často, ale důkladně. Tím podpoříte hlubší prorůstání kořenů, což zvyšuje odolnost rostliny vůči stresovým podmínkám.
 • Zalévejte ráno nebo odpoledne, abyste minimalizovali ztráty vody odpařováním.

Pěstování konopí v interiéru vs. venku
Pěstování konopí v interiéru vs. venku

Pěstování konopí za chladného počasí je možné buď venku nebo uvnitř. Oba způsoby mají své výhody a nevýhody, které je třeba zvážit s ohledem na vaše cíle a pěstební podmínky. Níže uvádíme jejich srovnání:

Pěstování venku:

Výhody:

 • Přirozené sluneční světlo: pěstování venku využívá přirozeného slunečního světla, což může vést k vyšší kvalitě rostlin s jedinečnými terpeny a kanabinoidy.
 • Více prostoru: venkovní pěstování obvykle poskytuje rostlinám více prostoru pro růst.
 • Nižší náklady: nemusíte investovat do umělého osvětlení nebo ventilace, což může snížit náklady.

Nevýhody:

 • Menší možnost kontroly: nemáte takovou kontrolu nad mikroklimatem a okolními podmínkami, což může vést k menšímu úspěchu.

Pěstování v interiéru:

Výhody:

 • Kontrolované prostředí: pěstování v interiéru umožňuje plnou kontrolu nad teplotou, vlhkostí a osvětlením, což je výhodné pro pěstování v chladném počasí.
 • Doba pěstování: pěstování pod střechou umožňuje celoroční pěstování bez ohledu na venkovní podmínky.
 • Menší riziko onemocnění: v interiéru je menší riziko výskytu infekcí nebo napadení škůdci.

Nevýhody:

 • Vyšší náklady: je třeba investovat do umělého osvětlení, ventilace a dalšího vybavení, což může znamenat vyšší náklady.
 • Omezený prostor: v interiéru může být omezenější prostor, což může limitovat množství pěstovaných rostlin.

Pár slov na závěr

Pěstování konopí v chladném počasí může být náročné, ale se správnými postupy lze dosáhnout působivých výsledků. Klíčem je vybrat vhodné odrůdy, které jsou odolné vůči nízkým teplotám, dobře připravit půdu a udržovat teplotu a vlhkost v optimálním rozmezí. Kontrolujte růstové fáze, přizpůsobte péči a výživu. Důležitá je také ochrana rostlin před chladem, nemocemi a škůdci. S dostatečnou péčí a znalostmi může pěstování konopí v chladném počasí poskytnout vynikající výnosy.


Pokud jste připraveni vyzkoušet pěstování konopí v chladném počasí a dosáhnout maximálních výnosů, je nejvyšší čas pořídit si
kvalitní semena konopí s obsahem THC do 1 %. Tak na nic nečekejte a objednejte si semena ještě dnes!

Časté dotazy

Outdoor pěstování je tím nejpřirozenějším způsobem kultivace rostlin, a to nejen těch konopných. Velkou část procesu má v rukou sama matka příroda. Díky tomu není potřeba řešit správné typy osvětlení nebo dostatečnou ventilaci a přísun čerstvého vzduchu. Pěstitelé se tak často soustředí spíše na ochranu před škůdci konopí a dodávání živiny navíc v podobě hnojiv. Toto pěstování je vhodné také pro ty, kteří nemají tolik zkušeností či k pěstování technického konopí.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

Problémy během pěstování rostlin konopí může způsobit mnoho faktorů. Objevit se může například:

 • špatná klíčivost semen
 • napadení škůdci (hmyz, housenky i divoká zvěř při outdoor pěstování)
 • kořenová hniloba a další plísně
 • deficit živin
 • přehnojení a nadbytek živin
 • spálení živinami
 • světelný stres
 • tvorba hermafroditních rostlin
 • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/02/23
(Aktualizováno: 10/02/23)