7 duševních onemocnění, která se dají léčit pomocí CBD

Psychické zdraví hraje klíčovou roli v našem životě. Pro mnoho lidí je však boj s duševním onemocněním každodenní realitou. V poslední době si stále více pozornosti získává přírodní léčivá látka CBD, která se osvědčuje jako slibná alternativa k tradičním léčebným metodám. CBD, jedna z mnoha látek obsažených v konopí, má potenciál zmírňovat příznaky některých duševních onemocnění. Může CBD působit jako antidepresivum? Může pomoci snížit úzkost a stres? A byly některé z jeho účinků potvrzeny výzkumem? V tomto článku se podíváme na 7 častých psychických nemocí a prozkoumáme, jak může CBD zlepšit tak život těm, kteří se s těmito nemocemi potýkají.

Co je to CBD a jak působí na lidský organismus?
Co je to CBD a jak působí na lidský organismus

CBD je jedním z mnoha kanabinoidů obsažených v konopí. Je oblíbený především díky svým potenciálním léčebným účinkům a navíc není psychoaktivní, což znamená, že nepůsobí omamně jako THC.

Působení CBD na organismus souvisí s endokanabinoidním systémem (ECS), což je komplexní síť receptorů v mozku a těle. ECS hraje klíčovou roli při udržování rovnováhy tělesných funkcí, jako například nálady, bolesti a spánku. CBD působí na ECS dvěma způsoby. Za prvé pomáhá zvyšovat hladinu endokanabinoidů v těle, jako například anandamidu, což je přírodní látka produkovaná lidským organismem, která ovlivňuje náladu a pocit spokojenosti. A za druhé CBD ovlivňuje receptory ECS, jakými jsou receptory CB1 a CB2, které jsou klíčové pro řízení různých fyziologických funkcí.

7 duševních onemocnění, která se dají léčit pomocí CBD
7 častých duševních onemocnění, která lze léčit pomocí CBD

1. Deprese

Deprese je duševní onemocnění, které se projevuje dlouhodobými pocity smutku, ztráty zájmu, únavy a beznaděje. Pacienti trpí špatnou náladou a mohou mít potíže se spánkem a soustředěním. CBD se ukázalo jako možný prostředek k podpoře duševního zdraví u lidí trpících depresí. Studie naznačují, že CBD může působit jako antidepresivum tak, že zvyšuje hladinu neurotransmiteru serotoninu, který ovlivňuje náladu a vyvolává pocity štěstí.

2. Úzkostné poruchy

Mezi úzkostné poruchy patří generalizovaná úzkostná porucha, sociální úzkostná porucha a panická porucha. Lidé trpící úzkostnými poruchami mívají nekontrolovatelné obavy a úzkosti, které omezují jejich schopnost normálně fungovat ve společnosti. CBD bylo zkoumáno jako potenciální lék na úzkostné poruchy a některé studie naznačují, že pomáhá snižovat úzkost a stres.

3. Bipolární porucha

Bipolární porucha se vyznačuje střídáním depresivních a manických epizod. Během manické fáze mohou jedinci pociťovat nadměrný optimismus a neschopnost. CBD bylo zkoumáno jako potenciální stabilizátor nálady, který by pomohl vyrovnat extrémní výkyvy nálady a zmírnit příznaky mánie.

POŘIĎTE SI CBD PRODUKTY!

4. Schizofrenie

Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které ovlivňuje myšlení, vnímání a chování. Mezi projevy schizofrenie mohou patřit halucinace, bludy a poruchy myšlení. Některé studie naznačují, že CBD může mít antipsychotické účinky a pomáhat zmírňovat některé příznaky schizofrenie.

5. Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD)

OCD se vyznačuje neustálými obsedantními myšlenkami a nutkavým chováním. U pacientů se mohou vyskytovat opakující se rituály a strachy. CBD je předmětem výzkumu jako potenciální lék na OCD, i když výzkum je zatím v začátcích. Některé studie však naznačují, že CBD může pomoci snížit intenzitu obsedantních myšlenek a nutkavého chování.

6. Posttraumatická stresová porucha (PTSD)

Posttraumatická stresová porucha je duševní onemocnění způsobené traumatem, které se projevuje opakujícími se nočními můrami, vyhýbavostí a silnými návaly úzkosti. CBD bylo zkoumáno pro své potenciální antidepresivní a anxiolytické účinky, které mohou pacientům s PTSD pomoci lépe zvládat jejich příznaky.

7. Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy, jako například anorexie a bulimie, se vyznačují nezdravým vztahem k jídlu a vnímání vlastního těla. CBD bylo zkoumáno jako potenciální prostředek k podpoře chuti k jídlu, snížení úzkosti spojené s jídlem a podpoře celkového duševního zdraví u pacientů trpících poruchami příjmu potravy.

Výzkumy o účinnosti CBD při psychických onemocněních
Výzkumy a studie o účinnosti CBD při psychických onemocněních

Výzkumy a studie účinnosti CBD na duševní onemocnění stále probíhají, ale dosavadní výsledky nasvědčují slibným potenciálním účinkům této látky na některé duševní poruchy. Níže uvádíme přehled některých klíčových výzkumů účinků CBD na jednotlivá onemocnění:

 1. Deprese:
 • Výzkum naznačuje, že CBD může působit antidepresivně. Studie z roku 2018 publikovaná v časopise Journal of Psychopharmacology odhalila, že CBD může zmírnit depresivní projevy u myší a snížit hladinu stresových hormonů.
 • Další výzkum publikovaný v časopise Neuropsychopharmacology v roce 2019 ukázal, že CBD může rychle a dlouhodobě snížit úzkost a depresi u pacientů s depresí.
 1. Úzkostné poruchy:
 • Studie publikovaná v roce 2015 v časopise Neurotherapeutics zkoumala účinky CBD na úzkost a ukázala, že CBD má anxiolytické (protiúzkostné) účinky u pacientů s úzkostnými poruchami.
 • Výzkum publikovaný v časopise CNS & Neurological Disorders - Drug Targets v roce 2019 naznačil, že CBD může snižovat úzkost a tlumit stresové reakce.
 1. Bipolární porucha:
 • Studie publikovaná v časopise Journal of Affective Disorders v roce 2019 zkoumala účinek CBD na pacienty s bipolární poruchou a zjistila, že CBD může pomoci stabilizovat náladu a snížit četnost manických epizod.
 1. Schizofrenie:
 • Výzkum publikovaný v časopise JAMA Psychiatry v roce 2018 zkoumal účinky CBD na příznaky schizofrenie a zjistil, že CBD může pomoci snížit psychotické příznaky u pacientů s touto poruchou.
 • Další studie publikovaná v časopise Schizophrenia Research v roce 2020 ukázala, že CBD může mít antipsychotické účinky a pomáhat pacientům s chronickou schizofrenií.

Výsledky těchto studií poukazují na potenciální účinnost CBD jako přírodního léku na některá duševní onemocnění. Je však třeba vzít v úvahu, že každý člověk může na CBD reagovat jinak a výzkum je stále v počátečních fázích. Přesto výsledky podporují další zkoumání CBD jako možné alternativy k tradiční léčbě duševních onemocnění. Pacienti trpící duševními poruchami by měli užívání CBD vždy konzultovat s lékařem a řídit se lékařskými doporučeními.

Pár slov na závěr

Závěrem lze říci, že se CBD jeví jako slibný přírodní léčebný prostředek na léčbu některých duševních onemocnění. Dosavadní výzkumy naznačují, že CBD může pozitivně působit na pacienty trpící depresemi, úzkostnými poruchami, bipolární poruchou, schizofrenií, OCD, PTSD a poruchami příjmu potravy. I když je výzkum teprve v počáteční fázi, výsledky naznačují, že CBD by mohlo být pro některé pacienty užitečným doplňkem tradiční léčby. Pro bezpečné a účinné užívání CBD jako alternativní léčby je nezbytná předchozí pečlivá konzultace s lékařem a dodržování lékařských doporučení.


Pokud trpíte některým z těchto duševních onemocnění a hledáte přírodní a šetrnou alternativu léčby, CBD pro vás může být tou správnou volbou. Navštivte náš e-shop a vyberte si ze
spousty CBD produktů ten nejvhodnější pro vaše potřeby. Investujte do svého duševního zdraví a objevte potenciál, který CBD nabízí.

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Depresi můžeme řadit do tří stupňů - lehkou, střední a těžkou. Příznaky jsou především skleslost, poruchy koncentrace, snížené sebevědomí, pokles energie, pocity bezcennosti, pesimismus, poruchy spánku, úzkost apod. Fyzickými potížemi může být pocit sevření na hrudi, neklidných nohou a bušení srdce. Pacienti, kteří na deprese užívali produkty s obsahem CBD, konkrétně CBD olej potvrzují okamžitou úlevu. Nejlepšího výsledku dosáhneme při dlouhodobém a pravidelném užívání. CBD ovlivňuje produkci serotinu, známý jako hormon štěstí, jehož nedostatek může být příčinou deprese. Kanabinoidy harmonizují nervovou soustavu a působí na endokanabinoidní systém.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

Psychické poruchy jsou skupina onemocnění a poruch ovlivňující myšlení, prožívání a vztahy s okolím. Dělí se na úzkostné a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, psychotické a afektivní poruchy. Příznaky duševního onemocnění jsou nejčastěji nervozita, nesouvislá mluva, strach, úzkost, napjatost a stres. Mezi nejčastější psychické poruchy patří úzkost a deprese. CBD prokazatelně pomáhá při jejich léčbě, neboť kanabinoidy působí jako přírodní antidepresivum. Při užívání CBD oleje pacient téměř okamžitě pocítí úlevu. Nejlepších výsledků dosáhne dlouhodobým a pravidelným užíváním.

Zkratka PTSD znamená posttraumatickou stresovou poruchu, vzniká jako reakce na traumatickou událost. Postižený neustále dokola prožívá danou situaci a snaží se vyhýbat místu, kde k ní došlo. Pociťuje ztrátu radosti, nereaguje na okolí a straní se lidí. Studie potvrdily, že THC může zmírňovat příznaky spojené s PTSD jako je nespavost, deprese a noční můry.

 • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/05/23
(Aktualizováno: 10/05/23)