Význam tmy při pěstování konopí: Klíčový faktor pro správný růst a vysoké výnosy

Jedním z nejčastěji zmiňovaných témat týkajících se pěstování konopí je význam tmy. Mnoho lidí se soustředí především na osvětlení a sluneční svit, ale pravdou je, že tma je naprosto zásadní. Cyklus temna je klíčem ke správnému růstu a vysokým výnosům. Tento čas odpočinku je pro rostlinu konopí zásadní, protože během něj dochází ke klíčovým metabolickým procesům. Ve které fázi růstu potřebuje konopí nejvíce tmy? A ve které naopak nejméně? Může správně upravený světelný cyklus vést k vyšším výnosům? V tomto článku se budeme podrobněji věnovat tomu, jak tma ovlivňuje pěstování konopí a jak ji správně využívat pro dosažení co nejlepších výsledků.

Jak důležitá je tma pro konopí?
Jak důležitá je tma pro konopí

Tma má na růst a vývoj konopí významný vliv a je důležitým faktorem při jeho pěstování. Níže uvádíme hlavní hlediska, která zdůrazňují význam tmy pro konopí:

 • Temný cyklus a fotosyntéza: tma hraje klíčovou roli v procesu fotosyntézy. I když fotosyntéza probíhá převážně na světle, tma umožňuje rostlinám dokončit druhou fázi procesu, známou jako "temnostní fáze" nebo Calvinův cyklus. Během této fáze vznikají organické sloučeniny, které jsou nezbytné pro růst a vývoj rostliny.
 • Metabolické procesy: tma umožňuje rostlině provádět různé metabolické procesy, včetně produkce sacharidů, syntézy bílkovin a regenerace poškozených buněk. Toto období odpočinku je nezbytné pro správný růst a vývoj konopí.
 • Regulace růstu a kvetení: tma hraje také klíčovou roli při regulaci růstu a kvetení konopí. Délka tmy a světla může ovlivnit, kdy rostlina přejde z fáze růstu do fáze kvetení. Správná regulace tohoto cyklu je nezbytná pro optimální výnosy a kvalitu palic.

Ochrana před stresem: tma poskytuje rostlině také období odpočinku a regenerace, což ji chrání před stresem, jako je nadměrné sluneční záření, přehřátí nebo napadení škůdci. Cyklus tmy může být klíčovým prvkem pro udržení zdraví a vitality rostliny konopí.

Cyklus temna u konopí
Cyklus temna u konopí

Temný cyklus, často označovaný jako "temnostní fáze" fotosyntézy, je klíčovým prvkem životního cyklu konopí. Jedná se o fázi fotosyntézy, která probíhá bez přítomnosti světla. Zatímco první fáze fotosyntézy vyžaduje světelnou energii k aktivaci chlorofylu a produkci energie, temný cyklus využívá tyto látky k produkci glukózy a dalších organických sloučenin.

Temný cyklus probíhá v chloroplastech, zvláštních orgánech v buňkách rostlin, a zahrnuje několik důležitých enzymatických reakcí. Během tohoto procesu dochází k oxidaci a redukci uhlíku, což umožňuje přeměnu oxidu uhličitého (CO2) na organické sloučeniny, zejména glukózu. Tento proces je nezbytný pro tvorbu energetických zásob a stavebních prvků pro růst a vývoj rostlin.

Temný cyklus má v životním cyklu konopí několik klíčových funkcí:

 • Tvorba glukózy: hlavní funkcí temného cyklu je syntéza glukózy. Glukóza slouží rostlině jako zásobárna energie a je klíčovým prvkem pro tvorbu různých organických sloučenin, jako jsou sacharidy, bílkoviny a lipidy.
 • Ukládání energie: během temného cyklu se vytváří ATP a NADH. Tyto energetické zásobníky jsou důležité pro mnoho buněčných procesů a slouží rostlině jako zásobárna energie.
 • Stavební prvky: organické sloučeniny vznikající v temném cyklu jsou stavebními prvky pro růst a vývoj rostlin. Tvoří se z nich buněčné stěny, enzymy a další důležité molekuly.
 • Regulace růstu a kvetení: temný cyklus hraje roli také při regulaci růstu a kvetení konopí, protože ovlivňuje produkci fytohormonů, které řídí růst a dobu kvetení.

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Kolik tmy potřebuje konopí?
Kolik tmy potřebuje konopí

Množství tmy, které rostliny konopí potřebují v různých fázích svého životního cyklu, závisí na několika faktorech, včetně odrůdy, pěstování (pod střechou nebo venku), preferencích pěstitele a požadovaných výsledcích. Níže uvádíme obecný přehled toho, jak může být tma v různých fázích důležitá:

 • Růstová a vegetativní fáze: v této fázi rostliny obvykle vyžadují světlo a tmu po dobu 18-24 hodin denně. Dlouhé světelné cykly podporují růst listů, stonků a kořenů. Pro stabilizaci fytohormonů a podporu zdravého vývoje je možné zavést kratší období tmy.
 • Před začátkem fáze kvetení: před začátkem fáze kvetení je vhodné postupně zkracovat délku světelného cyklu a zvyšovat délku tmy, aby se podpořilo kvetení. To může zahrnovat zkrácení světelného cyklu na 12 hodin denního světla a 12 hodin tmy.
 • Fáze kvetení: během kvetení se rostliny konopí často udržují v cyklu 12/12, což znamená 12 hodin světla a 12 hodin tmy denně. Tato konstantní tmavá fáze je klíčová pro stimulaci kvetení a tvorby palic.
 • Pozdní fáze kvetení a dozrávání: ve fázi zrání lze světelný cyklus upravit podle potřeby. Někteří pěstitelé mohou prodloužit délku tmy na 16 hodin denně, což může podpořit tvorbu výraznějších a kvalitnějších palic.

Řízení tmy při pěstování konopí
Řízení tmy při pěstování konopí

Temný cyklus při pěstování pod střechou i venku

Pěstování indoor: uvnitř máte plnou kontrolu nad světelným cyklem. Pro optimální řízení tmavosti můžete pomocí digitálních časovačů nastavit světelný cyklus podle požadavků fáze růstu rostliny. Díky tomu můžete napodobit přírodní podmínky a dosáhnout tak maximálních výnosů.

Pěstování venku: při pěstování venku je řízení tmy obtížnější. Můžete si však vybrat odrůdy, které jsou přizpůsobeny klimatu a fotoperiodě ve vaší lokalitě. Mnoho odrůd konopí je vyšlechtěno pro konkrétní zeměpisné oblasti, což usnadňuje jejich pěstování.

Výběr vhodných odrůd konopí s ohledem na tmu

Je důležité vybrat si vhodné odrůdy konopí, které odpovídají světelným podmínkám ve vaší lokalitě. Existují dva hlavní typy odrůd konopí, které se týkají fotoperiody:

 • Samonakvétací odrůdy: tyto odrůdy jsou méně citlivé na světelný cyklus a začínají kvést podle stáří rostliny, nikoli podle délky tmy. Jsou vhodné pro pěstování v různých podmínkách a jsou méně náročné na kontrolu světelného cyklu.
 • Fotoperiodické odrůdy: tyto odrůdy vyžadují specifický světelný cyklus pro přechod do fáze kvetení. Nezapomeňte, že pokud pěstujete fotoperiodickou odrůdu venku, budete možná muset zohlednit změny délky dne a tmy v průběhu roku.

Jak tma ovlivňuje výsledky sklizně konopí?
Jak tma ovlivňuje výsledky sklizně konopí

Klíčem k dosažení vysokých výnosů při pěstování konopí je správná regulace tmy. Níže se dozvíte, jak tma ovlivňuje výslednou sklizeň:

 • Optimální růst a kvetení: správně regulovaný světelný cyklus, který zahrnuje přiměřenou délku tmy během fáze kvetení, umožňuje rostlinám konopí dosáhnout optimálního růstu a tvorby palic. To vede ke zvýšení počtu a velikosti palic, což vede k vyšším výnosům.
 • Kratší doba růstu: kratší světelný cyklus během fáze kvetení může vést k rychlejšímu dokončení růstového cyklu, a tím i k dřívější sklizni. To je důležité zejména pro pěstitele, kteří chtějí sklízet vícekrát ročně.
 • Kvalita palic: správná kontrola tmy může také zvýšit kvalitu palic. Delší fáze tmy během kvetení může zvýšit koncentraci účinných látek, jako je CBD, což vede k vyššímu léčivému potenciálu palic.
 • Zabránění vzniku hermafroditismu: regulace tmy může pomoci zabránit vzniku hermafroditických rostlin, které mohou snižovat výnosy produkcí nežádoucích samčích květů. 

Pár slov na závěr

Tma je nepostradatelným prvkem při pěstování konopí a hraje klíčovou roli v celém jeho životním cyklu. Správná kontrola tmy umožňuje optimální využití růstových hormonů, podporuje vývoj kořenů a stonků a produkci palic. Pečlivé plánování světelného cyklu při pěstování v interiéru i exteriérupřímý vliv na výsledky sklizně. Zkušení pěstitelé používají tmu jako nástroj ke zvýšení výnosů a kvality. Správné řízení tmy je klíčem k úspěšnému pěstování konopí.


Pokud jste se dozvěděli dostatek informací o klíčovém významu tmy při pěstování konopí,, tak na nic nečekejte a pořiďte si
semena konopí s THC do 1 %! Vaše pěstitelské dobrodružství může začít ještě dnes!

Časté dotazy

Doba kvetení je ovlivněná zejména genetikou konopí. Jedná-li se o klasické hybridy nebo Indicu, je doba kvetení obvykle od 7 do 10 týdnů, než jsou květy zcela zralé a připravené ke sklizni. U Fast version odrůd se doba kvetení kracuje někdy i na pouhých 5-7 týdnů. Kvetení však může ovlivnit také nedostatek světla, ať už umělého při indoor pěstování nebo přirozeného slunečního svitu při outdoor pěstování. Nepomáhá ani chladné počasí nebo obecně špatné pěstební podmínky.

Vše se odvíjí od genetiky. Rychlost a obecně růst se může u odrůd se základem v kmeni Indica a Sativa více či méně lišit. Obecně však platí, že rostliny by se měly nechat růst cca 3-4 týdny a až poté přepnout na květ, aby nabraly dostatek síly a byly schopné v další fázi nejen květy produkovat, ale také je na svých stoncích a větvích udržet.

Outdoor pěstování je tím nejpřirozenějším způsobem kultivace rostlin, a to nejen těch konopných. Velkou část procesu má v rukou sama matka příroda. Díky tomu není potřeba řešit správné typy osvětlení nebo dostatečnou ventilaci a přísun čerstvého vzduchu. Pěstitelé se tak často soustředí spíše na ochranu před škůdci konopí a dodávání živiny navíc v podobě hnojiv. Toto pěstování je vhodné také pro ty, kteří nemají tolik zkušeností či k pěstování technického konopí.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

Čas ke sklizni nastává po fázi kvetení a zejména zrání květů konopí, což obvykle trvá 7-10 týdnů od zahájení kvetení. Obecně nejlepší způsobem, jak určit zda jsou rostliny připravené ke sklizni je barva pestíků na květech konopí. V průběhu kvetení pestíky mění barvu od světlých odstínů v rané fázi až po tmavě oranžové až hnědé odstíny, které značí zralost. Pakliže je alespoň 70 % pestíků na květech tmavé barvy, rostlina je připravená ke sklizni.

 • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/09/23
(Aktualizováno: 10/09/23)