Klíčový faktor růstu: Důležitost čerstvého vzduchu pro konopí

Jedna z nejdůležitějších částí úspěšného pěstování konopí je čerstvý vzduch. Pro konopné rostliny je dostatek kyslíku a zbavování se CO2 naprosto zásadní z hlediska jejich zdraví, růstu a vývoje. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak čerstvý vzduch ovlivňuje fotosyntézu, tvorbu živin a celkovou odolnost rostlin. Proč je čerstvý vzduch důležitý pro dosažení vysokých výnosů? Může nedostatek čerstvého vzduchu vést k plísním a hnilobám? Naznačuje žloutnutí listů nedostatek čerstvého vzduchu? Tak se pusťte do čtení a seznamte se s klíčovým faktorem, který vám zaručí úspěch při pěstování konopných rostlin.

Proč je pro konopí důležitý čerstvý vzduch?
Proč je pro konopí důležitý čerstvý vzduch

Čerstvý vzduch je pro rostliny konopí zásadní hned z několika důvodů:

 1. Fotosyntéza: dostatek kyslíku pocházejícího z čerstvého vzduchu je nezbytný pro fotosyntézu, což je proces, při kterém rostliny přeměňují sluneční světlo a CO2 na energii a organické látky.

 

 1. Tvorba živin: fotosyntéza umožňuje rostlinám produkovat cukry a živiny potřebné pro jejich růst, vývoj a produkci.

 

 1. Odvod CO2: pravidelné větrání slouží k odvodu CO2, který vzniká během respirace rostlin. Zabraňuje se tak nadměrnému hromadění CO2, které by mohlo negativně ovlivnit fotosyntézu.

 

 1. Zdravý kořenový systém: čerstvý vzduch je nezbytný pro zdravý růst kořenů a umožňuje rostlinám lépe přijímat vodu a živiny z půdy.

 

 1. Posílení imunitního systému: pravidelný přísun čerstvého vzduchu posiluje imunitní systém rostlin a zvyšuje jejich odolnost vůči nemocem a škůdcům.

 

 1. Celková odolnost: optimální ovzduší zvyšuje celkovou odolnost rostlin konopí, což vede k lepším pěstitelským výsledkům a kvalitnější produkci.

Vhodné podmínky pro pěstování konopí

 1. Optimální vlhkost: udržujte vlhkost v rozmezí 40-60 %, což sníží riziko vzniku plísní a hniloby.

 

 1. Správná teplota: ideální teplota pro pěstování konopí se obvykle pohybuje mezi 20-30 °C přes den a 15-20 °C v noci.

 

 1. Správné větrání: dbejte na pravidelnou cirkulaci vzduchu v pěstebním prostoru, aby se minimalizovalo hromadění tepla a vlhkosti.

 

 1. Použití ventilátorů: ventilátory umístěte tak, aby pomáhaly rozptylovat vzduch po celém pěstebním prostoru a zlepšovaly tak distribuci CO2 a kyslíku.

 

 1. Dodatečné provzdušňování kořenů: pro zlepšení přístupu kyslíku ke kořenům rostlin pravidelně provzdušňujte půdu nebo používejte hydroponické systémy.

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Problémy související s nedostatečným větráním
Problémy související s nedostatečným větráním

 1.  Omezená fotosyntéza: nedostatek kyslíku omezuje fotosyntézu, což snižuje schopnost rostlin produkovat cukry a živiny, a tím se zpomaluje jejich růst.

 

 1. Vznik půdní krusty: v nedostatečně provzdušněné půdě mohou kořeny konopí vytvářet krustu, která jim znemožňuje přísun kyslíku a vody.

 

 1. Zhoršení imunitního systému: nedostatek čerstvého vzduchu může oslabit imunitní systém rostlin, takže jsou náchylnější k infekcím a nemocem.

 

 1. Hromadění vlhkosti: v prostoru s nedostatečným větráním se může hromadit vlhkost, která vytváří ideální podmínky pro vznik plísní a hniloby.

 

 1. Problémy s kořenovým systémem: nedostatek kyslíku může vést k zakrnění kořenů, což omezuje jejich schopnost přijímat vodu a živiny.

 

 1. Zpomalení růstu: nedostatek čerstvého vzduchu zpomaluje celkový růst rostlin, což může mít za následek nižší výnosy a horší kvalitu produkce.

 

 1. Negativní vliv na metabolismus: nedostatek kyslíku může negativně ovlivnit metabolismus rostlin, což vede ke snížení jejich odolnosti a síly.

Jak poznat problém s nedostatkem čerstvého vzduchu u konopí?

 1. Žloutnutí nebo vadnutí listů: nedostatek kyslíku může vést k nezdravému zbarvení a vadnutí listů.

 

 1. Pomalý růst: pokud rostliny nerostou podle očekávání nebo jsou zakrslé, může to být způsobeno nedostatečným přísunem kyslíku.

 

 1. Omezená produkce: slabé kvetení a nižší výnosy mohou být způsobeny nedostatkem vzduchu a nedostatečnou fotosyntézou.

 

 1. Zvýšená náchylnost k nemocem a napadení škůdci: slabé a ochablé rostliny jsou méně odolné vůči nemocem a škůdcům.

 

 1. Vlhkost a plísně: nadměrná vlhkost nebo plíseň mohou značit nedostatečné větrání.

Jak tento problém řešit?
Jak poznat problém s nedostatkem čerstvého vzduchu a jak ho řešit

 1.  Zkontrolujte ventilaci: ujistěte se, že je místnost pro pěstování dostatečně odvětrávaná, a pokud ne, zvažte instalaci dalších ventilátorů.

 

 1. Kontrola vlhkosti: pokud je vlhkost vysoká, zvažte použití odvlhčovače, abyste minimalizovali riziko vzniku plísní.

 

 1. Použití vhodné zeminy nebo hydroponie: použijte vhodnou zeminu pro pěstování s dobrou propustností vzduchu nebo hydroponické systémy s dobře provzdušněným substrátem.

 

 1. Pravidelná údržba: pravidelně čistěte ventilační otvory a vzduchové filtry, abyste zabránili možnému znečištění vzduchu.

 

 1. Hlídejte teplotu: udržujte v pěstebním prostoru optimální teplotu, aby se minimalizovalo hromadění tepla.

Pár slov na závěr

Je tedy zřejmé, že čerstvý vzduch je pro úspěšný růst a vývoj rostlin konopí klíčovým faktorem. Dostatečný přísun kyslíku je nezbytný pro fotosyntézu a produkci živin, což má přímý vliv na odolnost rostlin a jejich výnosy. Pravidelné větrání a provzdušňování zabraňuje hromadění CO2 a odvádí škodlivé látky, čímž se posiluje imunitní systém rostliny. Díky posílení kořenového systému a zlepšení metabolismu rostlin je možné docílit toho, že rostliny budou silnější a odolnější, což povede k vyšší kvalitě a bohatší produkci. Udržování optimálních vzdušných podmínek je proto zásadní pro úspěch a vynikající výsledky při pěstování rostlin konopí.


Pokud máte zájem o pěstování rostlin konopí s obsahem THC do 1 %, tak neváhejte, na našem e-shopu nabízíme široký výběr semen s obsahem THC do 1 %. Vyberte si z naší kvalitní nabídky a pusťte se do pěstování ještě dnes. 

Časté dotazy

Indoor pěstováním se rozumí pěstování rostlin konopí uvnitř v uzavřeném prostoru. Tento typ pěstování si žádá dávku znalostí, zkušeností i trpělivosti, a to od prvotního klíčení semínka, přes pečlivé svícení a péči o rostliny, až k samotnému zrání, sklizni a sušení květů. Celý proces je v rukou pěstitele.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

Problémy během pěstování rostlin konopí může způsobit mnoho faktorů. Objevit se může například:

 • špatná klíčivost semen
 • napadení škůdci (hmyz, housenky i divoká zvěř při outdoor pěstování)
 • kořenová hniloba a další plísně
 • deficit živin
 • přehnojení a nadbytek živin
 • spálení živinami
 • světelný stres
 • tvorba hermafroditních rostlin
 • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/23/23
(Aktualizováno: 10/23/23)