Tetraploidie a triploidie: Neobvyklé genetické varianty konopí

Tetraploidie a triploidie jsou neobvyklými genetickými variantami konopí. Tyto variace se týkají počtu chromozomů a ovlivňují strukturu a funkci rostlinných buněk, což může mít významný vliv na růst, vývoj a účinky konopí. Proč obsahují tetraploidní rostliny vyšší množství kanabinoidů? A poskytují tyto rostliny vyšší nebo nižší výnosy? V tomto článku se zaměříme na rozbor těchto genetických variací, na to, jak vznikají, jaké jsou jejich výhody a nevýhody a jak je lze využít při pěstování. 

Tetraploidie a triploidie: Co to je a proč k nim dochází?
Tetraploidie a triploidie Co to je a proč k nim dochází

Většina rostlin konopí má obvykle diploidní chromozomy, což znamená, že mají dvě sady chromozomů. Tento počet chromozomů je základem genetické stability a reprodukce rostliny.

Tetraploidie znamená, že rostlina má čtyři sady chromozomů namísto obvyklých dvou. Triploidie pak značí přítomnost tří sad chromozomů. Tyto genetické variace mohou vznikat z různých důvodů, mezi které patří:

 • Nerozdělení během meiózy: chybné oddělení chromozomů během procesu tvorby pohlavních buněk může vést k neobvyklým genetickým sadám.
 • Polyploidizace: kombinace dvou pohlavních buněk s nesprávným počtem chromozomů může vést ke vzniku triploidních nebo tetraploidních rostlin.
 • Chemické látky a radiace: vystavení rostlin nebo semen různým chemickým látkám nebo radiaci může způsobit genetické změny, včetně změn v počtu chromozomů.
 • Endomitóza: opakované dělení buněk bez následného rozdělení buněčného jádra může vést ke vzniku vícejaderných buněk s více chromozomovými sadami.

Konopí a tetraploidie
Konopí a tetraploidie

Tetraploidní konopné rostliny mají čtyřikrát více chromozomů než běžné diploidní rostliny. To může ovlivnit různé aspekty stavby a anatomie rostlin, včetně velikosti buněk, struktury listů a kořenového systému. Také to může ovlivnit rychlost růstu a kvetení.

Výhody a nevýhody tetraploidie u konopí

Výhody:

 1. Zvýšená odolnost vůči stresu: tetraploidní rostliny mohou být v některých případech odolnější vůči nepříznivým podmínkám prostředí, jakými jsou sucho, nekvalitní půda nebo patogeny.

 

 1. Vyšší obsah látek: tetraploidie může vést ke zvýšené produkci některých látek, včetně kanabinoidů, které se používají k léčebným nebo průmyslovým účelům.

 

 1. Přizpůsobivost: tetraploidní rostliny se mohou lépe přizpůsobovat různým podmínkám a změnám prostředí, což může být výhodné pro pěstování v různých oblastech.

 

Nevýhody:

 1. Velikost a růst: tetraploidní rostliny bývají větší než diploidní, což může být náročnější na pěstování a také vyžadují více prostoru.

 

 1. Nízké výnosy: některé tetraploidní rostliny mohou poskytovat nižší výnosy, což může být pro pěstitele nevýhodné.

 

 1. Problémy při šlechtění: při snaze o křížení tetraploidních odrůd s diploidními mohou nastat potíže, které mohou omezit možnost šlechtění a tvorby nových odrůd.

 

 1. Náklady a náročnost: pěstování a péče o tetraploidní rostliny může být obtížnější a nákladnější než pěstování diploidních rostlin.

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Konopí a triploidie
Konopí a triploidie

Triploidní rostliny konopí mají tři sady chromozomů, které mohou vzniknout spojením dvou pohlavních buněk s nesprávným počtem chromozomů. Triploidní rostliny se od diploidních často liší svou stavbou, která se týká velikosti listů, tvaru palic a výšky rostlin. Některé triploidní rostliny mohou mít problémy s reprodukcí, což může ovlivnit jejich schopnost tvořit semena.

Výhody a nevýhody triploidie u konopí

Výhody:

 1. Neplodnost: triploidní rostliny mají často potíže s reprodukcí a tvorbou semen, což může být výhodné pro pěstitele, kteří se chtějí vyhnout nežádoucímu kvetení a produkci semen. Tato vlastnost je užitečná zejména při průmyslovém pěstování konopí na výrobu CBD, kde jsou ceněny pouze palice.

 

 1. Nižší obsah THC: triploidní rostliny mají obvykle nižší obsah THC než diploidní rostliny. To může být výhodou v zemích, kde je obsah THC omezen nebo zakázán.

 

 1. Šlechtění nových odrůd: triploidie otevírá nové možnosti pro šlechtění nových odrůd konopí s jedinečnými vlastnostmi. Triploidní rostliny mohou mít odlišný terpenový profil a mohou být vhodné pro specifické léčebné účely.

 

Nevýhody:

 1. Nižší výnosy květů: triploidní rostliny mají často menší palice a nižší výnosy, což může být nevýhoda pro pěstitele, kteří chtějí produkovat palice s vysokým obsahem kanabinoidů.

 

 1. Genetická nestabilita: triploidní rostliny mohou být geneticky nestabilní a mohou mít tendenci se v průběhu času měnit, což může negativně ovlivnit jejich udržitelnost a výnosnost.

 

 1. Snížená plodnost: triploidní rostliny mají často problémy s reprodukcí a tvorbou semen, což může ovlivnit plodnost a schopnost rostliny vytvářet nové generace.

 

 1. Změny v růstových vlastnostech: triploidní rostliny mohou mít jiný růstový charakter než diploidní rostliny. To může zahrnovat změny ve výšce rostlin, větší velikost listů nebo jiné větvení.

Triploidie vs. tetraploidie u konopí: Hlavní rozdíly
Triploidie vs. tetraploidie u konopí Hlavní rozdíly

Triploidie a tetraploidie jsou dva typy genetické variability konopí, které se týkají počtu chromozomů. Níže jsou uvedeny hlavní rozdíly mezi triploidií a tetraploidií u konopí:

 1. Počet chromozomů:
 • Triploidie: při triploidii má rostlina tři sady chromozomů namísto obvyklých dvou (diploidie). To znamená, že v každé buňce jsou tři sady chromozomů.
 • Tetraploidie: tetraploidní rostlina má čtyři sady chromozomů. To je dvakrát více než u normální diploidní rostliny.

 

 1. Vývoj a reprodukce:
 • Triploidie: triploidní rostliny mají často problémy s reprodukcí a tvorbou semen, což může ovlivnit jejich plodnost. Triploidní rostliny často produkují méně semen a mají nižší schopnost vzájemného křížení s jinými rostlinami.
 • Tetraploidie: tetraploidní rostliny se sice dokáží rozmnožovat, ale mohou vykazovat sníženou plodnost. Křížení tetraploidních rostlin může být obtížnější než u diploidních rostlin.

 

 1. Stavba a anatomie:
 • Triploidie: triploidní rostliny mohou být odlišné z hlediska stavby, včetně odlišné velikosti listů, tvaru a výšky rostlin. Také mohou dosahovat nižších výnosů.
 • Tetraploidie: tetraploidní rostliny mohou mít větší buňky, což může vést k celkové větší velikosti rostliny. Mohou vykazovat zvýšenou odolnost vůči stresu.

 

 1. Obsah látek:
 • Triploidie: triploidní rostliny mohou obsahovat různé množství kanabinoidů a terpenů, což může mít vliv na léčebné využití a účinky rostliny.
 • Tetraploidie: tetraploidní rostliny mohou mít zvýšený obsah kanabinoidů a terpenů, což může být výhodné pro léčebné využití.

 

 1. Šlechtění a pěstování:
 • Triploidie: triploidní rostliny mohou šlechtitelům způsobovat značné problémy, protože reprodukce a křížení triploidních rostlin bývá velmi obtížné.
 • Tetraploidie: tetraploidie může šlechtitelům poskytnout nové možnosti vývoje nových odrůd s lepšími vlastnostmi.

Využití tetraploidních a triploidních konopných rostlin
Využití tetraploidních a triploidních konopných rostlin

Tetraploidní a triploidní rostliny se mohou v praxi používat různě v závislosti na jejich specifických vlastnostech. Níže uvádíme některé možnosti využití těchto genetických variant v různých oborech:

 1. Průmyslové pěstování:
 • Tetraploidní a triploidní rostliny mohou být vhodné pro průmyslové pěstování konopí k výrobě textilních vláken, olejů, bioplastů a dalších průmyslových výrobků.

 

 1. Léčebné využití:
 • Triploidní rostliny s nižším obsahem psychoaktivních látek, jako je THC, mohou být vhodné pro léčebné účely, zejména pro pacienty, kteří touží po léčebných účincích bez výrazných psychoaktivních účinků.

 

 1. Farmaceutický průmysl:
 • Tetraploidní a triploidní rostliny mohou sloužit jako základ pro výrobu léčivých přípravků, léčivých extraktů, kapslí a tablet s přesně stanoveným obsahem účinných látek.

 

 1. Kosmetický průmysl:
 • Tetraploidní a triploidní rostliny mohou sloužit jako suroviny pro výrobu přírodních kosmetických produktů, které využívají vlastností terpenů a dalších fytochemikálií.

 

 1. Šlechtění nových odrůd:
 • Tyto genetické varianty mohou šlechtitelům poskytnout základ pro vyšlechtění nových odrůd konopí s lepšími vlastnostmi, například se zvýšeným obsahem konkrétních kanabinoidů nebo terpenů.

Pár slov na závěr

Tetraploidie a triploidie jsou zajímavé genetické variace konopí, které otevírají dveře novým možnostem výzkumu i uplatnění v praxi. Změny v počtu chromozomů mají vliv na stavbu rostliny, obsah látek a vlastnosti rostliny. Zatímco triploidní rostliny poskytují potenciál pro specifické léčebné využití s nižším obsahem psychoaktivních látek, tetraploidní rostliny mohou poskytovat vyšší obsah cenných kanabinoidů a terpenů. V oblasti šlechtění mohou tyto varianty vést ke vzniku nových odrůd s jedinečnými vlastnostmi. Nicméně je nutné provést důkladný výzkum a zvážit všechny výhody a nevýhody, které tyto varianty přinášejí, aby se dosáhlo optimálního uplatnění v jednotlivých odvětvích.


Pokud vás zajímá pěstování konopí, navštivte náš e-shop a vyberte si z
široké nabídky semen s obsahem THC do 1 %. Na nic nečekejte, objednejte si je ještě dnes a nechte si je doručit až k vám domů!

Časté dotazy

Outdoor pěstování je tím nejpřirozenějším způsobem kultivace rostlin, a to nejen těch konopných. Velkou část procesu má v rukou sama matka příroda. Díky tomu není potřeba řešit správné typy osvětlení nebo dostatečnou ventilaci a přísun čerstvého vzduchu. Pěstitelé se tak často soustředí spíše na ochranu před škůdci konopí a dodávání živiny navíc v podobě hnojiv. Toto pěstování je vhodné také pro ty, kteří nemají tolik zkušeností či k pěstování technického konopí.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

Problémy během pěstování rostlin konopí může způsobit mnoho faktorů. Objevit se může například:

 • špatná klíčivost semen
 • napadení škůdci (hmyz, housenky i divoká zvěř při outdoor pěstování)
 • kořenová hniloba a další plísně
 • deficit živin
 • přehnojení a nadbytek živin
 • spálení živinami
 • světelný stres
 • tvorba hermafroditních rostlin
 • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 11/07/23
(Aktualizováno: 11/07/23)