Sluneční světlo a jeho význam pro růst venkovního konopí

Konopí, rostlina pocházející z dávné historie, je stejně jako většina rostlin závislá na slunečním světle. Světlo je pro ni nejen zdrojem energie, ale řídí také její životní cyklus. Venkovní pěstování konopí je spojeno s řadou jedinečných výzev a problémů, a to hlavně pokud jde o zajištění optimálního působení slunečního světla. Kolik hodin světla potřebuje konopí ve fázi růstu a květu? K jakým problémům může dojít kvůli nedostatku světla? A jaký vliv na růst mají jednotlivá roční období? V tomto článku se ponoříme do tajů světa fotosyntézy, fází růstu konopí a vlivu, který má působení světla na kvalitu a výnosy rostlin konopí pěstovaných venku.

Fotosyntéza: Proč je sluneční světlo pro konopí tak důležité?
Fotosyntéza Proč je sluneční světlo pro konopí tak důležité

Fotosyntéza je základní biologický proces, při kterém rostliny, řasy a některé mikroorganismy přeměňují energii slunečního světla na chemickou energii ukládanou v sacharidech, zejména v glukóze. Proces probíhá hlavně v chloroplastech, které obsahují zelené barvivo zvané chlorofyl.

Když sluneční světlo dopadá na listy rostliny, chlorofyl a další pigmenty absorbují světelnou energii a přeměňují ji na chemickou energii. Tato energie se pak využívá ke štěpení molekul vody na kyslík, který se uvolňuje do atmosféry, a vodík. Vodík se následně spojí s oxidem uhličitým z ovzduší a vytvoří glukózu a další sacharidy, které rostlina využívá jako zdroj energie a stavební látku pro další růst.

Význam slunečního světla pro výrobu energie pro rostliny:

Sluneční světlo je hlavním zdrojem energie potřebné k procesu fotosyntézy. Bez dostatečného množství světla by fotosyntéza nemohla probíhat efektivně, což by vedlo ke zpomalení růstu rostlin a snížení produkce biomasy.

Sluneční světlo také řídí některé klíčové regulační procesy v rostlinách, včetně doby kvetení a regulace cyklu vegetačního klidu. Proto je pro venkovní pěstování konopí, stejně jako pro všechny rostliny pěstované na slunci, nezbytné znát a optimalizovat působení slunečního světla, aby se zvýšila fotosyntetická aktivita a podpořil se zdravý růst rostlin.

Růstové fáze konopí a požadavky na světlo
Růstové fáze konopí a požadavky na světlo

Konopí, stejně jako mnoho jiných rostlin, má specifické požadavky na světlo v závislosti na fázi růstu. Pěstitelé konopí musí tyto požadavky znát a dodržovat, aby zajistili optimální růst a výnos.

Vegetativní fáze: Délka a intenzita osvětlení 

Ve vegetativní fázi, kdy konopí roste a rozrůstá se, potřebuje hodně světla. Pěstitelé, kteří pěstují konopí venku, se v letních měsících spoléhají na přirozené sluneční světlo. Pro optimální růst ve vegetativní fázi je ideální:

 • Délka osvětlení: 14-18 hodin denně. Většina pěstitelů se snaží zajistit alespoň 16 hodin světla denně.
 • Intenzita: nejlepší je silné přímé sluneční světlo, ale konopí snese i mírný stín.

Fáze květu: Jak se mění světelné požadavky 

Během fáze kvetení začíná rostlina konopí produkovat palice a semena. Požadavky na světlo se v této fázi mění:

 • Délka osvětlení: konopí potřebuje kratší denní světlo a delší fázi tmy, aby mohlo přejít do fáze kvetení. Ideální je 12 hodin světla a 12 hodin tmy.
 • Intenzita: i nadále je zapotřebí silné sluneční světlo, ale je důležité zajistit rostlinám dostatek tmy potřebné pro správné kvetení.

Citlivost konopí na přerušení světla a vliv na kvetení 

Konopí je velmi citlivé na přerušení fáze tmy během fáze kvetení. Jakékoliv neočekávané osvětlení, ať už z umělých nebo jiných zdrojů, může:

 • Zpomalit nebo přerušit kvetení: může dojít ke zmatení rostlin, což může zpozdit nebo zpomalit kvetení.
 • Riziko vzniku hermafroditismu: pokud jsou rostliny konopí vystaveny stresu, např. nepravidelnému osvětlení během fáze tmy, může to vést ke vzniku hermafroditních rostlin, což může zhoršit kvalitu výnosu.

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Vliv ročních období a zeměpisné polohy na růst konopí
Vliv ročních období a zeměpisné polohy na růst konopí

Konopí, stejně jako mnoho jiných rostlin, je velmi ovlivněno prostředím. Roční období a zeměpisná poloha hrají klíčovou roli v tom, jak rostlina reaguje na světelné a teplotní podmínky, což má přímý vliv na růst a kvetení.

Jak délka dne ovlivňuje růst a kvetení konopí:

 • Růst (vegetativní fáze): konopí upřednostňuje delší denní světlo, obvykle 14-18 hodin denně. Na jaře a začátkem léta, kdy jsou dny nejdelší, rostliny obvykle prochází vegetativní fází a rychle rostou.
 • Kvetení: když se dny zkracují a noci prodlužují, obvykle koncem léta a na podzim, přechází konopí do fáze kvetení. Aby rostlina vykvetla, potřebuje kratší denní a delší temnou fázi, obvykle 12 hodin světla a 12 hodin tmy.

Důležitost zeměpisné polohy a klimatických podmínek:

 • Zeměpisná poloha: v místech ležících blíže rovníku je délka dne a noci po celý rok relativně stabilní. V těchto oblastech může konopí kvést v různých ročních obdobích. Naopak v oblastech vzdálenějších od rovníku, jako je střední a severní Evropa, jsou sezónní výkyvy týkající se délky dne výraznější, což ovlivňuje dobu, kdy konopí roste a kvete.
 • Klimatické podmínky: teplota, vlhkost, srážky a kvalita půdy mohou ovlivnit růst konopí. V chladnějším podnebí může být vegetativní období kratší a může být nezbytné vybrat odrůdy konopí, které jsou odolnější vůči chladu
 • Nadmořská výška: rostliny pěstované ve vyšších nadmořských výškách mohou být vystaveny nižším teplotám, kratším vegetativním cyklům a intenzivnějšímu slunečnímu záření.

Problémy s pěstováním konopí v méně slunných oblastech
Problémy s pěstováním konopí v méně slunných oblastech

Pěstování konopí v oblastech s omezeným slunečním světlem může přinést řadu problémů. Kratší dny a méně intenzivní sluneční světlo mohou ovlivnit růst a kvetení rostlin. Se správným postupem a uzpůsobením je však možné i v těchto podmínkách dosáhnout úspěšné sklizně.

Odrůdy konopí přizpůsobené specifickým klimatickým podmínkám:

 • Výběr odolných odrůd: existují odrůdy konopí, které byly vyšlechtěny pro pěstování v chladnějších a méně slunných oblastech. Tyto odrůdy jsou často odolnější vůči nízkým teplotám a mohou kvést i za kratších dnů.
 • Samonakvétací odrůdy: tyto odrůdy konopí nejsou závislé na denním světle, takže jsou ideální pro oblasti s omezeným slunečním světlem. Vykvétají automaticky po určité době, což umožňuje sklízet i v podmínkách, které nejsou ideální.

Pár slov na závěr

Sluneční světlo dodává sílu všem rostlinám, včetně konopí. Jeho důležitost nelze přehlížet, protože je klíčovým faktorem v procesu fotosyntézy, při němž rostliny získávají energii. Rostliny konopí vystavené optimálnímu množství slunečního světla lépe rostou a produkují více palic. I když v některých oblastech může být problém zajistit správné vystavení světlu, výběr vhodného stanoviště a přizpůsobení se místním podmínkám může výrazně zlepšit výsledky pěstování. Pro pěstitele konopí je proto zásadní, aby pochopili, jaký význam má sluneční světlo, a dokázali ho efektivně využívat.


Chcete při pěstování konopí venku využít sílu slunečního světla na maximum? Investujte do
kvalitních semen konopí s obsahem do 1 % THC a dosáhněte optimálních výnosů a kvality. Tak neváhejte a objednejte si je ještě dnes!

Časté dotazy

Doba kvetení je ovlivněná zejména genetikou konopí. Jedná-li se o klasické hybridy nebo Indicu, je doba kvetení obvykle od 7 do 10 týdnů, než jsou květy zcela zralé a připravené ke sklizni. U Fast version odrůd se doba kvetení kracuje někdy i na pouhých 5-7 týdnů. Kvetení však může ovlivnit také nedostatek světla, ať už umělého při indoor pěstování nebo přirozeného slunečního svitu při outdoor pěstování. Nepomáhá ani chladné počasí nebo obecně špatné pěstební podmínky.

Vše se odvíjí od genetiky. Rychlost a obecně růst se může u odrůd se základem v kmeni Indica a Sativa více či méně lišit. Obecně však platí, že rostliny by se měly nechat růst cca 3-4 týdny a až poté přepnout na květ, aby nabraly dostatek síly a byly schopné v další fázi nejen květy produkovat, ale také je na svých stoncích a větvích udržet.

Doba klíčení semen konopí se může lišit v závislosti na mnoha faktorech. Obecně se pohybuje okolo 7-10 dnů. Nicméně tuto dobu může ovlivnit například: 

 • nízká vlhkost nebo nedostatek tepla při klíčení
 • tvrdá skořápka / semínka nepuklo a klíček nemůže růst
 • liší se odrůda od odrůdy
 • starší semínka, která byla špatně skladovaná
 • napadení plísní apod.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

 • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 11/13/23
(Aktualizováno: 11/13/23)