Kvetení zblízka - kdy začíná a končí

Ačkoliv domácí pěstování klasického konopí je samozřejmě nelegální, konopí pro medicínské účely (CBD odrůdy), si doma pro svou potřebu, vypěstovat smíte. Pěstování konopných rostlin, však může být skutečnou alchymií. Podívejme se tedy společně, jakým rostliny správně pěstovat, ale zejména, jak je správně přivést do fáze kvetení, a jak o ně dále pečovat. 

Kvetení rostlin konopí je obzvláště důležitá fáze životního cyklu rostliny. Během kvetení dochází v konopí k mnohým změnám a chemickým reakcím. Tyto reakce se aktivují při změně světelných podmínek, tzv. změně světelného cyklu. Jestliže je rostlinám poskytnuto více hodin tmy, přestávají růst do výšky a vstupují do fáze kvetení. Délka kvetení se různí odrůda od odrůdy. Obecně se ale tato doba odhaduje na 7-9 týdnů. Je však pravdou, že některé odrůdy Sativy potřebují pro kvetení mnohem delší dobu. 

Samčí vs. samičí rostlina

Během kvetení dochází také k odlišení pohlaví rostlin, vznikají rostliny samčí a samičí. Po dvou týdnech kvetení je pohlaví rostlin již docela dobře znatelné

 • Samičí rostliny lze poznat poznat velmi snadno, z jejich zárodků vyrůstají drobné chloupky, nazývané pestíky, jež jsou určeny k zachytávání pylu ze samčích rostlin. Oproti samčím, jsou samičí rostliny obecně mnohem žádanější. Důvod je jednoduchý, produkují několikanásobně vyšší množství účinné látky THC (v ČR nelegální). Jestliže je vaším cílem pěstování pouze samičích rostlin, doporučuje se samčí rostliny odstranit co nejrychleji, tak aby nedošlo k opylení a následné tvorbě semen. 

 • Samčí rostliny poznáte podle malých kuliček na stopkách. Tyto kuličky jsou plné pylu. Zásadní rozdíl mezi samčí a samičí rostlinou tkví ve faktu, že samčí rostliny nejsou pěstovány pro svá květenství, jež se dále zpracovávají, nýbrž pro zmíněný pyl. 

Více o rozdílech mezi samičí a samčí rostlinou konopí se dočtete zde

Samonakvétací odrůdy a kvetení

Samonakvétací odrůdy jsou poměrně oblíbené, jelikož fáze kvetení není závislá na specifických fotoperiodách, které jsou jinak při pěstování velmi důležité. Zahájení nakvétání se řídí stářím rostliny. Jestliže je tento typ konopí pěstován uvnitř, doba osvětlování je po celou dobu “života” rostliny 18-20 hodin, zatímco tma je rostlinám dopřána 4-6 hodin. Rostliny začínají nakvétat asi po 3 týdnech od vyklíčení. 

Porovnání samčí vs. samičí rostlina konopí, zdroj: wikihow.com

Porovnání samčí (dole) vs. samičí (nahoře) rostlina konopí.

Indoor / vnitřní pěstování

Při Indoor (interiérovém) pěstování a následném nakvétání konopí, je třeba dostatečně věrohodně napodobit zimní/ letní světelné podmínky. Tento proces se také nazývá “přepnutí na květ”.  Růstová fáze konopí vyžaduje asi 18 hodin světla a 6 hodin tmy. Pro úspěšné zahájení nakvétání je však třeba rostlinu “přepnout” na 12 hodinový cyklus, tedy 12 hodin světla a 12 hodin tmy

Velmi důležitá je také síla svítivost výbojky, jež pro osvětlování využíváte. Dobrých výsledků je dosahováno při použití sodíkových výbojek. Jelikož konopí je rostlina kvetoucí na podzim, je třeba světelné podmínky přizpůsobit. Ze silného osvětlení, jež napodobuje letní slunce, přejděte na měkčí světlo. Zkrácený cyklus osvětlování a dostatečně “teplé” světlo, je dokonalou reprodukcí přirozeného podzimního slunečního svitu, který rostlina v období nakvétání potřebuje. 

Negativní dopady pozdního přepnutí rostlin do fáze kvetení: 

 • Tísnění rostlin je nejčastější problém, který může kvůli pozdnímu přepnutí nastat. Nedostačující prostor zapříčiňuje špatné větvení. Světlo se tak nemůže dostat na všechna potřebná místa. Výsledkem jsou malé a nekvalitní květy.

 • Vyšší riziko plísní souvisí s tísnění a vzájemným dotýkáním rostlin. Mezi listy konopí se drží vlhkost a špatná teplota, tak vytváří příhodné prostředí pro vznik plísní. 

 • Ztížené ošetřování postřiky opět souvisí s prvním bodem, tedy s vzájemným tísněním rostlin konopí. Kvůli velké propletenosti větví a listů, nemá pěstitel možnost, dostat se s postřiky na všechna místa, tak aby byla rostlina plně chráněna, například před zmíněnými plísněmi.  

Stejně jako pozdní, i brzké přepnutí rostlin konopí, může mít za následek některá negativa. Mezi ty základní můžeme zařadit: 

 • prostor určený k pěstování, není zcela využit

 • světlo je využíváno zbytečně a nehospodárně

 • mnohem nižší výnosy 

INDOOR kvetení ve zkratce:

 • “přepnutím na květ” byly v rostlině zahájeny specifické chemické reakce. První viditelné projevy fáze kvetení se objevují již po pár dnech, většinou do 7 dnů od změny světelného cyklu. 

 • nejvhodnější dobou pro “přepnutí” je chvíle, kdy jsou rostliny dostatečné (případně požadované) výšky. Je však třeba podotknout, že některé odrůdy konopí rostou ještě ve fázi kvetení. Pozdní změna světelných podmínek a cyklu osvětlování, může mít na nakvétání a další vývoj rostliny některé negativní dopady.

Správné světlo je pro jednotlivé fáze pěstování, potažmo kvetení klíčové, zdroj: set-magazine.com

Správné světlo je pro jednotlivé fáze pěstování, potažmo kvetení klíčové, zdroj: set-magazine.com

Outdoor / venkovní pěstování

Z dnešního článku již víme, že rostliny konopí vstupují do fáze kvetení na podzim, tedy ve chvíli, kdy se dny a potažmo sluneční svit, začínají zkracovat. V tuto chvíli jsou rostliny většinou opylovány a tvoří se semena. Pokud však zůstanou neopylené, samičí rostliny začnou intenzivně produkovat THC a pryskyřici. Důvodem je přesun energie rostlin do produkce pupenů místo semen. 

Pěstování venku se může zdát do jisté míry snazší než vnitřní, jelikož není třeba starat se o světlo. To za vás zařídí příroda. Nicméně při venkovním pěstování je velmi důležitá volba správných semínek s optimální dobou kvetení, jež alespoň minimálně koresponduje s podnebnými podmínkami, ve kterých je konopí pěstováno. 

Jestliže budeme hovořit o nejrychleji dozrávajících odrůdách, ve venkovních podmínkách se fáze kvetení pohybuje mezi 4-6 týdny. Většina běžně prodávaných odrůd začíná kvést koncem července a dozrává zhruba na konci září až října. 

Vhodnou volnou a zárukou kvality jsou naše semínka Cannapio

Vhodnou volnou a zárukou kvality jsou naše semínka Cannapio

Plísně

Bohužel, naše podnebí není pro bezproblémové pěstování konopí zcela přívětivé. Největším problémem v našich klimatických podmínkách jsou tolik nežádoucí plísně. Ty často zabraňují úspěšně sklizni a očekávaným výnosům. Plísním se nejvíce daří ve stísněných prostorech s vysokou vlhkostí a teplotou do 15°C. Rozvoj plísní, taktéž podporuje nedostatečná cirkulace vzduchu. Ne v každém je vznik plísně zapříčiněn špatnými podmínkami při pěstování. Na vině ale může být i genetika. 

Hnojení 

Hnojení během fáze kvetení je zcela odlišné od toho v době růstu rostliny. Růstová fáze si žádá hnojiva bohatá na dusík, zatímco úspěšná fáze kvetení je závislá na dostatečném přísunu kvalitní hnojiv s obsahem fosforu. Rozdíl v hnojení je třeba respektovat také v závislosti na místě pěstování. Jestliže konopí pěstujete ve skleníku, ani doba květu se neobejde bez hnojení s malou příměsí dusíku. Naproti tomu pěstování pod otevřeným nebem, pěstiteli dovoluje postupně vyřadit dusíkatá hnojiva úplně.

Při pěstování rostlin konopí pod širým nebem, si nemusíte dělat starosti se světlem, zdroj: thoughtforyourpenny.com

Při pěstování rostlin konopí pod širým nebem, si nemusíte dělat starosti se světlem, zdroj: thoughtforyourpenny.com

Konec fáze kvetení a zralost

Selský rozum říká, že fáze kvetení končí v momentě, kdy jsou rostliny zralé. Poznat optimální zralost konopných rostlin, však není tak jednoduché. Zaměřme se znovu, na již zmíněné pestíky, tedy chloupky, kterými disponuje samičí rostlina. Tyto chloupky jsou během růstové (nejmladší) fáze, bílé. S postupem fáze kvetení a dozrávání konopí, se však jejich barva mění. Jak rostlina zraje, chloupky se zbarvují do hnědých, fialových nebo oranžových odstínů. Dostatečnou zralost a tedy správný moment pro sklizeň, nastává v okamžiku, kdy je poměr bílých a “barevných” chloupků cca 50-75 % pro tmavé pestíky

Správný moment pro sklizeň je naprosto klíčový. Nechají-li se květy přezrát, začnou uvadat a tmavnou. V tomto případě lze říci, že odhad doby “přepnutí” je mnohem banálnější než správný odhad momentu sklizně. Jestliže totiž dojde k vykvetení, rostliny uhyne, zatímco pozdní “přepnutí” ve většině případů znamená zejména problémy s výškou konopí.  

Nevýhody brzké sklizně zahrnují zejména zhoršenou kvalitu květů- necelistvost a křehkost. V případech, kdy jsou rostliny pěstovány na semena, se jedná o pak nízké procento zralých semen. Největší nevýhodu brzké sklizně, představují nejspíše malé výnosy. 

Pozdní sklizeň může zapříčinit například zhoršení chuti nebo vůně konopí. V případě THC odrůd (které jsou v ČR nelegální) je to také nižší podíl této sloučeniny, zatímco se objevuje zvýšené procento kanabidiolu CBD, tedy sloučeniny, jež se vyskytuje v léčebném konopí. CBD konopí lze v domácích podmínkách pěstovat zcela legálně. 

Podle zbarvení pestíků lze poznat správný moment pro sklizeň konopí, zdroj: tokingtimes.com

Podle zbarvení pestíků lze poznat správný moment pro sklizeň konopí, zdroj: tokingtimes.com

Nejčastější problémy spojené s kvetením konopí

Plíseň, jak již bylo řečeno většinou je zapříčiněna nadměrnou vlhkostí, tísněním rostlin a nemožností aplikovat ochranné postřiky na správná místa, špatná teplota. 

Škůdci, jako jsou například drobní pavoučí roztoči

Hermafroditní rostliny vznikají, jsou-li rostliny konopí stresovány, například špatným osvětlením. Stres může být také způsoben špatnou zálivkou, ať už nadměrnou či nedostatečnou. Stejně tak rostlinám působí stres špatná či příliš kolísavá teplota. 

Únik světla má za následek výrazný stres rostliny. Ten může způsobit zpomalení fáze kvetení a také vznik hermafroditních rostlin. 

Pavoučí škůdci jsou jedním z nejzávažnějších problémů, jež mohou při pěstování nastat, zdroj: epicgardening.com

Pavoučí škůdci jsou jedním z nejzávažnějších problémů, jež mohou při pěstování nastat, zdroj: epicgardening.comZdroj titulní fotografie: www.healthline.com

O čem píšeme

 • Články z kategorie Pěstování, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/29/13
(Aktualizováno: 09/24/21)