Rizika dlouhodobého užívání marihuany

O marihuaně se vede mnoho diskuzí. Jedni jsou jejími velkými zastánci, jiní ji bezvýhradně zatracují. Co je ale jisté, že marihuana působí léčivě na mnoho typů nemocí, tudíž přiklánět se pouze na jednu stranu není nejlepším řešením. V dnešním článku si ale poukážeme negativní stránku dlouhodobého užívání marihuany. 

 

Nejen že ovlivňuje zdravotní stav uživatele, ale má významný vliv i na jeho osobnost a chování. Začněme třeba vlivem na psychiku.

 

 

 

Vliv na psychiku

U dlouhodobého uživatele konopí je možné vypozorovat jak se mění jeho povahové vlastnosti, vzniká psychický návyk, ztrácí motivaci. Mnohý uživatel vám při otázce zda-li je na látce závislý bude tvrdit že ne. Ačkoli nevzniká nikterak silná závislost, přeci jen pocity jako je nutkání užít drogu znovu a prožívat pocity které jsou s ní spojené se objevují velmi často. Při abstinenci se mohou projevit stavy psychického vyčerpání, podrážděnost, určitá ztráta motivace, zlost, agresivita, strach, úzkost, poruchy spánku, neklid a další. Tyto projevy trvají od několika hodin až po několik dnů. Co se týče fyzické závislosti ta u konopí nebyla nikdy prokázána. 

 

Prokázalo se, že marihuana má za následek i poruchy krátkodobé paměti. Dlouhodobým užíváním může být způsobena nesoustředěnost jedince, ztráta vnímání plynutí času, mění se charakter, ...atd. Konopí je i považováno za spouštěcí mechanismus depresí či psychóz. 

 

Vliv na plíce

Nejčastějším způsobem užívání konopí je kouření a v tom je ten kámen úrazu. Při kouření se uživateli dostávají do plic toxické látky jako je oxid uhelnatý (CO), kyanovodík (HCN), nitrosamin, dehet a kanabinoidy. Pro srovnání s tabákovými cigaretami: uvádí se, že jeden joint obsahuje tolik dehtu jako 2-3 tabákové cigarety. Možná to nevypadá tak děsivě, když si představíte že kuřák cigaret je schopný za den vykouřit celou krabičku, ale jde tu hlavně o rozdílný styl kouření. Organismus kuřáka marihuany je vystaven mnohem většímu množství dehtu a to proto, že kuřák vtahuje kouř hluboko do plic a snaží se ho tam držet co nejdéle. Dalším faktorem který přispívá k většímu množství dehtu je absence filtru.

 

A jak se to projeví na zdraví? U kuřáků může propuknout zánět průdušek, průdušinek, často můžeme pozorovat dráždivý kašel, někdy dochází až k rozedmě plic (emfyzému) a nejvíce obávanému vzniku rakoviny při trvalém zánětu sliznice. 

 

 


Rozedma plic

 


 

 

V současné době existuje jistá možnost jak zabránit škodlivým látkám aby se dostávaly do plic. Tou možností je tzv. vaporizér, neboli přístroj který ohřívá rostliny na jistou teplotu aniž by došlo k zapálení a uvolňují se tak pouze chtěné látky v čisté formě.  
Vliv na plod

Pokud matka v době těhotenství požívá marihuanu, následkem může být nižší porodní váha novorozeněte. Dále je pak kouřením ať už aktivním či pasivním zatěžován plod toxickými zplodinami, snižuje se okysličení krve a plodu se daří hůře. Výzkumy ukazují, že kouření marihuany je pro plod škodlivější než kouření tabáku. Pokud ale kouří matka konopí pouze v prvním necelém měsíci, nemá konopí na embryo žádný vliv. Proč tomu tak je? Je to způsobeno tím, že v takto brzkém stádiu ještě není pevně vytvořeno spojení mezi embryem a mateřskou krví ze které by se dostávaly škodlivé látky k plodu. 

 

V pozdějším věku kolem 4 let se mohou vlivem užívání konopí během těhotenství objevit poruchy chování dítěte a horší schopnost učení.

 

Psychózy

Dalším možným rizikem vznikajícím při dlouhodobém a intenzivním užívání jsou psychózy. Velké množství THC v těle může způsobovat úzkosti, halucinace, bludy, zmatenost, hyperaktivitu. Po vysazení marihuany se brzy vše navrací opět do normálu. 

 

Dalším negativem je, že může zhoršovat příznaky schizofrenie či urychlit její vznik u náchylnějších jedinců. 

 

Přechod ke tvrdším drogám

Někdy se uvádí, že marihuana je vstupní drogou k drogám jako je pervitin, kokain nebo třeba heroin. Vyplývá to z výzkumů které poukazují na to, že uživatelé tvrdých drog začínali právě marihuanou. Toto je ovšem individuální a záleží na každém jedinci. Je mnoho uživatelů konopí, kteří nikdy po tvrdší droze nesáhli a ani je to neláká.  

 

Obezita

Konopí je často podáváno pacientům s poruchami příjmu potravy a to právě proto, že chuť k jídlu zvyšujeU zdravých a náchylnějších jedinců proto zvýšení chuti může způsobovat nabírání hmotnosti a následnou obezitu. 

 

Vliv na spermie

Podle tvrzení vědců látky obsažené v marihuaně ovlivňují i mužskou plodnost. Marihuana způsobí tzv. předčasné zažehnutí spermií, které se začnou zběsile pohybovat, čímž se brzy vysílí a odumírají ještě před dosažením vajíčka. 

 

Pravidelným užíváním se může snižovat i hladina testosteronu v mužském těle což vede ke zmenšení počtu spermií. Vlivem konopí je ovlivněno i zrání spermií. Může docházet k deformacím a změnám buněčné struktury. 

 

Vliv na imunitní systém

Dlouhodobým užíváním konopí je ovlivněna i imunita člověka. Pravidelní konzumenti jsou náchylnější k virovým onemocněním a alergiím. Je to způsobeno tím, že kanabinoidy mohou potlačovat obranné funkce lidského organismu. 

 

Vliv na osobnost

Chroničtí uživatelé někdy doslova ztrácí kontakt s realitou a žijí tzv. „život v mlze“. Častým jevem je otupělost doprovázená těžkopádnou rozmluvou. Typickými příznaky jsou neochota nést zodpovědnost za provedené činy, zpomalení životního tempa, neschopnost řešit problémy jiným způsobem než drogou. Těmto lidem hrozí, že přijdou o některé životní šance, mohou být i méně sociálně přizpůsobiví. Někomu ovšem pomáhá i jako únik před realitou která mu nepřináší štěstí. 

 

 

Jak je možné vidět z dnešního článku, rizika dlouhodobým užíváním marihuany jsou četná. Některé účinky jsou přechodné a při eliminaci marihuany se opět vrátí do normálu, jiné jsou bohužel nenapravitelné. Z toho plyne i poučení, že každá karta má dvě strany. Konopí může lidem pomáhat, ale i přispívat negativním způsobem. 

 

O čem píšeme

  • Články z kategorie Aktuální témata, Studie CBD, Rizika konopí mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 11/18/13