Rizika dlouhodobého užívání marihuany

O marihuaně se vede mnoho diskuzí. Jedni jsou jejími velkými zastánci, jiní ji bezvýhradně zatracují. Co je ale jisté? Léčebné konopí může mít mnoho příznivých účinků. V dnešním článku si však ukáže negativní stránku dlouhodobého užívání marihuany.

Obecné známky nadměrného užívání konopí s THC

Velké množství konopí s vysokým obsahem THC může mít neblahý vliv na celkový stav osoby, jež konopí užívá. Nejen že ovlivňuje zdravotní stav uživatele, ale má významný vliv i na jeho osobnost a chování. 

Představme si nyní 9 oblastí, kde se může nadměrné a časté užívání THC konopí neblaze podepsat na celkovém zdraví.

1. Vliv konopí na psychiku

U dlouhodobého uživatele konopí je možné vypozorovat jak se mění jeho povahové vlastnosti, vzniká psychický návyk, ztrácí motivaci. Mnohý uživatel vám při otázce zda-li je na látce závislý bude tvrdit že ne. 

Při abstinenci se mohou projevit stavy psychického vyčerpání, podrážděnost, určitá ztráta motivace, zlost, agresivita, strach, úzkost, poruchy spánku, neklid a další. Tyto projevy trvají od několika hodin až po několik dnů. Co se týče fyzické závislosti na konopí - ta nebyla nikdy prokázána.  

Prokázalo se, že marihuana má za následek i poruchy krátkodobé paměti. Dlouhodobým užíváním může být způsobena nesoustředěnost jedince, ztráta vnímání plynutí času, mění se charakter atd. Konopí je považováno za spouštěcí mechanismus depresí či psychóz.  

Dlouhodobé užívání konopí má vliv na psychické a mentální zdraví
Dlouhodobé užívání konopí má vliv na psychické a mentální zdraví.

2. Konopí ovlivňuje funkci plic

Nejčastějším způsobem užívání konopí je kouření a právě v tom je kámen úrazu. Při kouření se uživateli dostávají do plic toxické látky jako je oxid uhelnatý (CO), kyanovodík (HCN), nitrosamin, dehet a kanabinoidy. 

Pro srovnání s tabákovými cigaretami - uvádí se, že jeden joint obsahuje tolik dehtu jako 2-3 tabákové cigarety. Možná to nevypadá tak děsivě, když si představíte že kuřák cigaret je schopný za den vykouřit celou krabičku, ale jde tu hlavně o rozdílný styl kouření. 

Organismus kuřáka marihuany je vystaven mnohem většímu množství dehtu a to proto, že kuřák vtahuje kouř hluboko do plic a snaží se ho tam držet co nejdéle. Dalším faktorem který přispívá k většímu množství dehtu je absence filtru. 

A jak se to projeví na zdraví? U kuřáků může propuknout zánět průdušek, průdušinek, často můžeme pozorovat dráždivý kašel, někdy dochází až k rozedmě plic (emfyzému) a nejvíce obávanému vzniku rakoviny při trvalém zánětu sliznice. 

V současné době existuje jistá možnost, jak zabránit škodlivým látkám, aby se dostávaly do plic. Touto možností je tzv. vaporizér. Přístroj, který ohřívá rostliny na jistou teplotu aniž by došlo k zapálení, a uvolňují se tak pouze chtěné látky v čisté formě.

Kouření vážně poškozuje plíce i další orgány dýchací soustavy
Kouření vážně poškozuje plíce i další orgány dýchací soustavy.

3. Marihuana během těhotenství a její vliv na plod

Pokud matka v době těhotenství užívá marihuanu, následkem může být nižší porodní váha novorozence. Dále je pak kouřením ať už aktivním či pasivním zatěžován plod toxickými zplodinami, snižuje se okysličení krve a plodu se daří hůře.

Výzkumy ukazují, že kouření marihuany je pro plod škodlivější než kouření tabáku. V pozdějším věku kolem 4 let se mohou vlivem užívání konopí během těhotenství objevit poruchy chování dítěte a horší schopnost učení.

Užívání konopí během těhotenství je krajně nevhodné
Užívání konopí během těhotenství je krajně nevhodné.

Dejte přednost CBD

4. Riziko vzniku psychózy

Dalším možným rizikem vznikajícím při dlouhodobém a intenzivním užívání konopí s vysokým obsahem THC jsou psychózy. Velké množství THC v těle může způsobovat úzkosti, halucinace, bludy, zmatenost, hyperaktivitu.

Dalším negativem je, že může zhoršovat příznaky schizofrenie či urychlit její vznik u náchylnějších jedinců.

5. Rozvinutí závislosti

Poněkud kontroverzní je tvrzení, že užívání marihuany je startovní čárou k rozvinutí závislosti na tvrdých drogách. Vyplývá to z výzkumů které poukazují na to, že uživatelé tvrdých drog začínali právě marihuanou. Toto je ovšem naprosto individuální a záleží na každém jedinci. Je mnoho uživatelů konopí, kteří nikdy po tvrdší droze nesáhli a ani je to neláká. 

Marihuana jako brána k tvrdým drogám - rozhodně mýtus
Marihuana jako brána k tvrdým drogám? Vědci tvrdí, že jde o mýtus. Vznik závislosti je podmíněn indivuálními rysy uživetele.

6. Vznik obezity

Konopí je často podáváno pacientům s poruchami příjmu potravy a to právě proto, že chuť k jídlu zvyšuje. U zdravých a náchylnějších jedinců proto zvýšení chuti může způsobovat nabírání hmotnosti a následnou obezitu.  

7. Vliv marihuany na spermie

Podle tvrzení vědců látky obsažené v marihuaně ovlivňují i mužskou plodnost. Marihuana způsobí tzv. předčasné zažehnutí spermií, které se začnou zběsile pohybovat, čímž se brzy vysílí a odumírají ještě před dosažením vajíčka. 

Pravidelným užíváním se může snižovat i hladina testosteronu v mužském těle což vede ke zmenšení počtu spermií. Marihuana může ovlivňovat také zrání spermií. Může docházet k deformacím a změnám buněčné struktury.  

Nadměrné užívání konopí může mít vliv na mužskou plodnost
Nadměrné užívání konopí může mít vliv na mužskou plodnost.

8. Vliv konopí na imunitní systém

Dlouhodobým, nadměrným a častým užíváním konopí s THC je ovlivněna i imunita člověka. Pravidelní konzumenti jsou náchylnější k virovým onemocněním a alergiím. Je to způsobeno tím, že kanabinoidy mohou tlumit imunitní funkce ve snaze bránit tělo před neadekvátně silnými reakcemi imunitního systému.

Tento mechanismus se využívá při léčbě autoimunitních onemocnění. 

9. Změny osobnosti vlivem nadměrného užívání konopí

Chroničtí uživatelé někdy doslova ztrácí kontakt s realitou a žijí doslova život v mlze. Častým jevem je otupělost doprovázená těžkopádnou rozmluvou. Typickými příznaky jsou neochota nést zodpovědnost za provedené činy, zpomalení životního tempa, neschopnost řešit problémy. Těmto lidem hrozí, že přijdou o některé životní šance, mohou být i méně sociálně přizpůsobiví.

Rizika dlouhodobým užíváním marihuany skutečně existují a není jich málo. I zde platí - všeho s mírou. Případně lze vyměnit konopí s THC za bezpečnější a legální CBD odrůdy. Najdete je na našem e-shopu.

Časté dotazy

Abstinenční příznaky konopí obvykle pominou po zhruba třech hodinách. Projevují se nejčastěji nervozitou, nevrlostí, zhoršenou náladou až depresemi a také se může zhoršit kvalita spánku. Právě od těchto nešvarů může pomoci kvalitní CBD olej, který uklidní nervovou soustavu a značně uleví od psychických nepříjemností. V neposlední řadě také může být nápomocna koupel v horké vodě a dostatek tekutin, především vody a ovocných šťáv. Při stresu a nespavosti je vhodné se vyhýbat kofeinu a doplňovat do těla draslík pomocí například ovocem či zeleninou.

Depresi můžeme řadit do tří stupňů - lehkou, střední a těžkou. Příznaky jsou především skleslost, poruchy koncentrace, snížené sebevědomí, pokles energie, pocity bezcennosti, pesimismus, poruchy spánku, úzkost apod. Fyzickými potížemi může být pocit sevření na hrudi, neklidných nohou a bušení srdce. Pacienti, kteří na deprese užívali produkty s obsahem CBD, konkrétně CBD olej potvrzují okamžitou úlevu. Nejlepšího výsledku dosáhneme při dlouhodobém a pravidelném užívání. CBD ovlivňuje produkci serotinu, známý jako hormon štěstí, jehož nedostatek může být příčinou deprese. Kanabinoidy harmonizují nervovou soustavu a působí na endokanabinoidní systém.

Účinky marihuany při jejím kouření jsou znát již pár sekund po vdechnutí. Kouření marihuany je nejbezpečnější způsob užívání THC. I přesto, že THC má prokazatelně tlumící účinky na rakovinu, dehet, který se kouřením dostává do plic je škodlivý pro naše tělo a rakovinotvorný. Účinky marihuany mohou být změny chování a vnímání, euforie, pocit uvolnění nebo útlumu, ale je možná i úzkost, neklid nebo paranoia. Jsou však velmi individuální a pokud má člověk nízkou toleranci na THC, je ideální možnost nahradit jej za CBD produkty, které nejsou psychoaktivní.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Těhotné ženy užívají marihuanu, za velmi výjimečných okolností, především z lékařských důvodů a to proti ranním nevolnostem, bolesti, úzkosti a nespavosti. Stejně jako každá látka, může THC mít dopad na matku i dítě. Studie zjistily, že užívání marihuany zvyšuje riziko potratu. Mohou se dostavit běžné nežádoucí účinky THC, kterými jsou nevolnost, zvýšená srdeční frekvence, pokles srdečního tlaku, zhoršená paměť a koordinace.

THC je psychoaktivní látka, která má ale i studiemi prokázané lékařské účinky. To však má i CBD, které má téměř shodné chemické složení, ale je nepsychoaktivní a nevzniká na něm závislost. Největší riziko užívání marihuany představuje její kouření, neboť se do těla nedostává pouze THC, ale i jiné škodlivé látky. Lidé, kteří konopí kouří mají častější příhody respiračních příznaků, zejména chronickou bronchitidu. Užívání THC je také spojováno se sníženou motorikou.

ADHD je porucha pozornosti s hyperaktivitou. Je to neurovývojové onemocnění, které je vrozené a dané dědičně. Příznaky jsou nejvíce pozorovány u dětí, s věkem dochází ke zmírnění viditelných příznaků hyperaktivity. Dítě s ADHD má potíže se soustředit, je snadno vyrušitelné a zapomíná. Frajn Grotenhermen a Eva Milz ve své klinické studii v roce 2016 potvrdili, že konopí pomáhá zmírnit nejčastější příznaky ADHD. S ADHD jsou spojeny i poruchy spánku a úzkost. Kanabinoidy mají na tyto problémy prokazatelně příznivé účinky. Nejčastěji jsou užívány formou CBD olejů

Mezi příznaky závislosti na marihuanu se řadí především bažení, zhoršené sebeovládání, růst tolerance, zanedbávání jiných zájmů a pokračování v užívání navzdory nepříznivým následkům. Závislost má i své fyzické následky, může například dojít k poruše přirozené tvorby serotinu. THC se ukládá v tukové tkáni, odkud se při abstinenci vyplavuje. Při odvykání může člověk pociťovat úzkost, podrážděnost, deprese, kolísání nálad, bolest svalů nebo noční děsy.

  • Články z kategorie Rizika konopí mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 11/18/13
(Aktualizováno: 03/10/22)