Typy indoor osvětlení

Velmi důležitým prvkem při pěstování konopí, především menších druhů důvnitř, je světlo. V tropických zemích Jižní Ameriky, kde se konopí nejvíce daří je velký podíl slunečního světla. Množství světla také prodlužuje vegetační období.

U nás v mírném pásu není svit slunce tak intenzivní a ani vegetační období není příliš dlouhé, proto se optimální podmínky simulují při pěstování indoor. Pěstování za pomoci umělého světla je známé již od 70. let 20. století.
 

Různé vlastnosti světelných zdrojů a jejich vliv na rostlinu

Každý světelný zdroj má jinou vlnovou délku (ta se měří v nanometrech – nm), barvu (Kelvin – K) a intenzitu (Lumen - lm). Osvětlení také samozřejmě vydává teplo, proto je nutné také přihlížet na správnou ventilaci prostoru. Některé druhy světel se hodí spíše pro růst konopí, některé pro jeho květ. Rozdíl je také v tom, zda chceme osvětlení umístit do malého nebo naopak velkého prostoru.
 

Na to, jak rostlina poroste, má vliv barevné spektrum světla a také délka dne a noci. Pokud rostlina dostane málo světla, myslí si, že nastal konec roku a začne předčasně kvést. Proto je nejlepší během prvních pěti až šesti měsíců růstu poskytnout konopí mnohem více světla. Čím déle rostlina poroste, tím bude větší, ale také kvalitnější poměr látek v nich obsažených. V době růstu bychom konopí měli dopřát světelnou periodu 18:6, tedy 18 hodin světla a 6 hodin tmy. Rostliny vykvetou poté, co se prodlouží délka noci (tak jako v zimě) alespoň na dvanáct hodin. V tomto období svítíme 12 hodin a tmu ponecháme také 12 hodin.
 

Pro konopí je velmi důležité, aby zdroj světla měl vyrovnané barevné spektrum. Podle barvy světla rostliny také poznávají, jaké je zrovna roční období. Modré světlo velmi dobře podporuje fotosyntézu, při které rostlina roste. Žluté a červené světlo způsobí, že konopí začne kvést. Zajímavé je také, že květiny nevidí zelené světlo. Toto světlo pouze odráží. Pokud tedy budeme na konopí svítit zeleným světlem, bude si myslet, že nastala noc.
 

Pro pěstitele je důležitý i výkon osvětlení a také to, jak velkou plochu dokáže osvětlení efektivně pokrýt. K tomuto výpočtu se používá fyzikální jednotka lumen. Platí, že čím více wattů světlo má, tím více lumenů vyzařuje. Ideální hodnota osvětlení je asi 3000 lumenů, minimální pak 2000 lumenů na 900 cm2. Obecné pravidlo je, že čím více světla rostlině poskytneme, tím lépe.
 

Pozor by si měl každý pěstitel dát také na vzdálenost rostlinek od lampy. Při zbytečně velké vzdálenosti se rostlinky vytahují ke světlu. Vypadají pak sice vyšší, ale zároveň řídnou jejich patra. Pokud je ale zářivka příliš blízko rostlině, její listy mohou vadnout nebo se dokonce upalovat. Často je uváděno, že výbojku o výkonu 250W je možné umístit asi 30 cm nad rostlinu.
 

Druhy osvětlení

A nyní již přejdeme k samotným druhům osvětlení, kterých je na trhu velké množství. Jen některé jsou však vhodné k pěstování rostlin. Ty se pak dále mezi sebou liší nejen vlastnostmi ale i cenou.
 

Žárovky

Žárovky, které používáme při svícení doma, se na pěstování konopí vůbec nehodí. Nedosahují potřebného výkonu a nemají ani potřebné spektrum barev. Navíc vydávají více tepla než potřebného světla.
 

Výbojky

Výbojky jsou mezi pěstiteli využívány nejčastěji. Výbojek existuje několik druhů:

  •  rtuťové výbojky
  •  sodíkové výbojky
  •  metalhalidové výbojkyRtuťové výbojky

Tento druh svítidel se používá již velmi dlouhou dobu. Nemá však příliš dobré vlastnosti, které se týkají výkonu i barevného spektra. Proto je v dnešní době nahrazován jinými druhy výbojek.
 Metalhalidové výbojky (MH)

Tyto výbojky se vyrábějí z různých druhů jodidů kovů (thalium, sodík) a jsou obohacené například o rtuť. Nahrazují se jimi především rtuťové výbojky. Mají modré a bílé světelné spektrum, které je vhodné především pro růst konopí a vytváření kořenového systému. Používají se ale například i při klonování. Jejich životnost je však kratší a pohybují se i ve vyšší cenové relaci.
 

Klady: dostupnost, vhodnější spektrum pro růst než druhý typ HPS

Zápory: nevhodné pro květ, cena, vyšší spotřeba, vysoká teplota (nutnost chlazení)


MH výbojka

Sodíkové výbojky (HPS)

Sodíkové výbojky jsou vyrobeny z tubusu, ve kterém je obsažen sodík, xenon a rtuť. Kolem tubusu proudí silná elektrická jiskra, která zažehne světlo. Toto osvětlení se vyznačuje žlutooranžovým světelným spektrem, vhodným pro fázi kvetení. Nedostatek modrého světla, ale způsobuje, že není vhodné používat tuto výbojku k růstu. Sodíkové výbojky lze také pořídit za velmi slušnou cenu a i jejich životnost je vyhovující.
 

Klady: cena, dostupnost, vyšší účinnost a efektivita

Zápory: nedostatečné spektrum (chybí modré světlo pro růst), vyšší spotřeba, vysoká teplota (větší potřeba chlazení)

 

V dnešní době se vyrábějí i sodíkové výbojky s vyšším podílem modrého světla. Tyto výbojky míchají světelné spektrum sodíkových i metalhalidových žárovek, tak že se dají použít pro růst i květ. Velká část pěstitelů však doporučuje používat raději MH pro růst konopí a HPS pro jeho květ, protože tento vylepšený typ žárovek nedosahuje takového množství modrého světla jako MH výbojky, ale ani velkého množství červeného spektra jako sodíkové výbojky.
 

Výbojky jsou v současné době nejpoužívanějším druhem osvětlení při indoor pěstování. Jejich výrobou se zabývá hned několik firem (Osram, Philips, Sonlight). Výbojky se prodávají s různým druhem výkonu (od 70W až po 1000W). Obecně se nedoporučují lampy s výkonem 1000W (místnost na pěstování by musela mít minimálně 3 metry vysoký strop), velmi vhodné jsou například dvě 400W výbojky, které rozloží světlo rovnoměrně. V menších prostorách postačí lampy o výkonu 250W.
 
 

Úsporné zářivky (CFL)

Úsporné zářivky se vyrábí také ve třech variantách (varianta pro fázi růstu, květu a obě fáze zároveň). Testy dokázaly, že MH výbojku ve fázi růstu úsporná žárovka nahradit může. Ve fázi květu však tento druh osvětlení v porovnání se sodíkovou výbojkou nestačí.
 

CFL se tak používají jako osvětlení ve špatně větraných prostorách (kvůli nízké teplotě) a také jako druh světla pro mateřské rostliny, sazenice nebo klony.
 

Jak bylo napsáno výše, zářivky produkují menší množství tepla. Lze je proto umístit velmi blízko k rostlinám, většinou jen několik centimetrů nad rostlinu, aniž by docházelo k jejich vadnutí. Automaticky se tak dá zmenšit i prostor, ve kterém je konopí pěstováno. Tento klad se však může stát i jejich záporem. Pokud totiž zářivky nedáme blízko k rostlinám, je pěstování téměř zbytečné a bez efektu.
 

Klady: dostupnost, nízké provozní náklady, vhodné spektrum, minimální produkce tepla, ideální na klony, umístění blízko rostlinám

Zápory: menší výkon, malý efektivní dosah, slabá intenzita a účinnost

V dnešní době se v oblasti osvětlení začínají prosazovat i novější technologie, jako jsou například keramické matalhalidy, sulfur plasma nebo LED technologie.
LED

Svítící diody se stále zdokonalují, vyvíjejí a hledají si své příznivce mezi pěstiteli. Při instalaci tohoto osvětlení se montují LED panely, ve kterých jsou různé druhy diod, které mají také různé barevné spektrum. Využívají se tak pro fázi růstu i květu s tím, že světlo produkuje jen to spektrum, které dokáže rostlina momentálně využít.

LED diody mají také vyšší životnost, například oproti „úsporkám“ a neprodukují tolik tepla, takže je možné je osadit blíže k rostlinám.
 

Klady: libovolné barevné spektrum, minimální produkce tepla, umístění blízko rostlinám, vysoká životnost, vhodné pro klony

Zápory: vysoká pořizovací cena, nutné znalosti o elektronice při nákupu a montáži


Led osvětlení

Keramický metalhalid (CMH)

Výrobci v tomto případě dosáhli mnohem lepšího spektra barev než u MH výbojek. Zvýšil se také výkon. Je možné, že v budoucnosti budou tyto druhy lamp konkurovat sodíkovým výbojkám a metalhalid vytlačí úplně z trhu. Na druhou stranu však s vylepšenými vlastnostmi CMH stoupá také pořizovací cena produktu.
 

Klady: jedna výbojka pro růst i květ, vyšší efektivita a lepší barevné spektrum

Zápory: cena dvakrát vyšší než MH a HPSSulfur plasma

Světelné záření se u sulfur plasmy (nebo také sirné plasmy) vytvoří za pomocí síry, která se zahřívá mikrovlnami až do té doby, než vznikne plasma. Ta poté vyzařuje světlo. Spektrum, takto vyzařovaného světla je velmi blízké spektru světla slunečního. Záporem tohoto svítidla je opět jeho vysoká pořizovací cena. Bohužel se objevuje také častá poruchovost. Tuto technologii zatím zkouší jen několik málo pěstitelů. Do současné doby nebyly pořízeny ani žádné testy, které by potvrdily nebo vyvrátily spekulace, zda tento zdroj světla bude schopný konkurovat již zaběhnutým technologiím.
 

Klady: široké světlené spektrum, účinnost, dlouhá životnost

Zápory: neozkoušenost, špatná dostupnost, vysoká pořizovací cena


Tento článek slouží jako pomoc při pěstování technického konopí. Pěstování konopí s vyšším obsahem THC než 0,3% je v ČR přestupkem nebo trestným činem. Pěstujte legálně!

  • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/02/13