Rakovina

  • Rakovina
  • Rakovinou někdy onemocní více jak 1/3 populace, dokázaly studie
  • Účinky na léčbu rakoviny jsou stále ve fázi ověřování. Už dnes jsou ale nepopiratelné účinky na průvodní problémy spojené s léčbou.
  • Konopí má nepopiratelné účinky na mírnění léčby rakoviny
Většina populace ohrožena

Rakovina je jedním z nejčastějších vážných onemocnění, které může potkat kohokoli z nás. Například v USA je rakovina v určitém stádiu života diagnostikována 39% obyvatelstva.

Onkologové, více než kteříkoli další doktoři, jsou zastánci využití a implementace léčebného konopí do léčby rakoviny, avšak situace spojená s ilegalitou konopí a s tím související přístup vlád mnoha dnešních zemí, významně zpomaluje další výzkum, který je třeba vykonat pro optimalizaci léčby rakoviny pomocí kanabinoidů.

Například federální vláda USA, napříč mnoha případům kdy konopí dokázalo významně ulevit či úplně odstranit příznaky nejen rakoviny, stále neuznává konopí jako drogu s léčebným potenciálem a řadí ji jako drogu první třídy, spolu s opravdu nebezpečnými látkami jako je heroin.  Na druhou stranu zde máme zaryté "šarlatány", kteří prezentují konopí jako všelék, který je schopen vyléčit opravdu cokoli.

Kde je tedy pravda?

 

Konopí lékem na rakovinu

Dr. Abrams, advokát léčebného konopí, jeden z nejvýznamnějších onkologů a vědců zabývajících se rakovinou, poukazuje na význam slova "lék" a nabádá k obezřetnosti.

"Lék je slovo velmi často užívané v oblasti onkologie. Většinou implikuje to, že pacient přežil 5 let bez recese rakoviny daného typu. V dnešní době jsme díky pokrokům v oblasti diagnózy a konvenční terapie schopni vyléčit více typů rakoviny, než když jsem svoji kariéru jako onkolog započal"

Jako specialista na integrativní medicínu a rakovinu v ústavu UCSF (Osher Center for Integrative Medicine at Mount Zion) v San Francisc pozoruje Dr. Abrams následující:

" Jako onkolog pracující v oboru již 33 let tipuji, že mnoho z mých pacientů užívá nebo užívalo cannabis. Pokud tedy cannabis skutečně dokáže vyléčit rakovinu, jak je možné že mezi mými pacienty není více přeživších? Co však víme určitě, je že cannabis dokáže velice efektivně potlačit příznaky rakoviny a také vedlejší účinky léčby jako jsou nevolnost, zvracení, ztráta chuti k jídlu, bolesti, deprese, úzkost či problémy se spánkem."

Názor Dr. Abramse názorně reflektuje všeobecný názor onkologie jako takové: není pochyb, že léčebné konopí dokáže potlačit zdravotní problémy s rakovinou spojené, avšak zda-li dokáže rakovinu definitivně vyléčit, už jasné není.

konopí a rakovina

Léčí nebo pomáhá?

Rakovina je bohužel nemocí, která zasahuje velký podíl obyvatelstva a proto je pochopitelné, že lidé jí postižení chtějí věřit tomu, že cannabis skutečně rakovinu vyléčit dokáže. Především oleje a koncentrované výtažky z léčebného konopí byly a jsou středem zájmu ve spojení s léčbou rakoviny, jelikož je na internetu k nalezení spousta příběhů o lidech, kteří si pomocí těchto prostředků údajně vyléčili svou nemoc. Dr. Abrams však varuje:

"U těchto příběhů jsem si všiml jedné věci a tou je, že lidé kteří tvrdí že rakovinu porazili pomocí konopí, zapomínají zmínit, že byli vystaveni také konvenční léčbě. Pokud někdo opravdu porazil rakovinou pouze pomocí léčebného konopí (rakovinu jinou než rakovinu pokožky), měl by odevzdat své poznatky a dokumentaci léčby Národnímu institutu pro léčbu rakoviny (National Cancer Institute’s Office on Cancer Complementary) nebo na web alternativní léčby Best Case Scenario, tak aby mohly být veškeré případy řádně zdokumentovány a využity pro další výzkum."

Jedním z hlavních extraktů dnes používaných je CBD olej, který nemá taková legislativní omezení jako přípravky s THC.

Výzkumy stále probíhají

V zájmu pátrání po léku na rakovinu, byl potenciál konopí zkoumán v již mnoha studiích zabývajících se kanabinoidy a endokanabinoidním systémem, přičemž mnohé z nich přinesly velmi zajímavé poznatky. K jedněm z nejvýznamnějších patří studie, které prokázaly, že jsou kanabinoidy schopny potlačit nebo zastavit růst rakovinných buněk u typů rakoviny jako jsou rakovina prsu, mozku, jater, feochromocytomu, melanomu, leukémie a dalších.

Další významnou vlastností kanabionoidů je jejich schopnost nastartovat takzvanou apoptózu, tedy naprogramovanou smrt rakovinotvorných buněk a zastavit angiogenezi - produkci nových krevních kapilár v rozšiřujících se nádorech.

Dále, například studie univerzity Complutense v Madridu zjistila, že injekce syntetického THC dokáže pomoci dvou třetinám myší, které byly zkoumány v souvislosti s mozkovými nádory. U jedné třetiny THC významně prodloužilo životnost myší, přičemž u druhé kompletně eliminovala rozšiřující se zhoubné nádory.

Výzkum léčby konopím je velice nadějný, je však zatím pouze v preklinické fázi, tedy u pokusů na zvířatech. Než tedy budeme moci se stoprocentní jistotou prohlásit, že je léčebné konopí schopno vyléčit rakovinu, musí se provést řádné klinické studie na lidech.

Další překážkou je různorodost rakoviny a musíme si uvědomit, že pojem rakovina je pojem zahrnující celou škálu nemocí, jejíž společným znakem je abnormální růst buněk. Je tedy bohužel nepravděpodobné, že dokáže cannabis jednoznačně vyléčit všechny typy rakoviny sám o sobě a spíš je očekáváno, že bude zapotřebí kombinace léčby konopím s například další konveční či doplňkovou alternativní léčbou.

Situace spojená s ilegalitou konopí v mnoha zemích značně znesnadňuje a zpomaluje pokrok, který je nutný postoupit za účelem úspěšné integrace konopí do klinické léčby a klinických studií. V České republice je v této oblasti pokrokový například Mezinárodní Institut Konopí a Kanabinoidů - "Zakladatelé ICCI v sobě spojují velmi různorodé odbornosti: klinický a základní výzkum, poradenství a management, ochranu práv pacientů, přípravu právních analýz a podkladů pro tvorbu legislativy, institucionalizovaný lobbing na úrovni vlád a zákonodárných sborů, biostatistiku a lékařskou informatiku, tvorbu bezpečnostních protokolů (typicky standardů řízení kvality pro pěstování konopí a pro jeho laboratorní analýzy), výrobu a distribuci konopných produktů a v neposlední řadě mezinárodní podnikání. Tato unikátní kombinace nám umožňuje vytvořit úspěšný globální projekt, disponující unikátními zdroji a zkušenostmi. " (ICCI)

V době, kdy začíná být léčebné konopí čím dál menší tabu a kdy se čím dál více lidí přiklání k názoru, že může v oblasti léčby skutečně pomoci, je definitivně možné očekávat pozitivní vývoj celé situace.

A co si myslíte Vy, milí čtenáři, dokáže konopí vyléčit rakovinu? Podělte se s námi o Vaše názory a poznatky v sekci komentářů!

 

Použité zdroje: Cancer.gov | Leafly.com | nsbi.nl.nih.gov | norm.org | mjbizdaily.com | icci.sience

přidej komentář

Zboží k článku

Komentáře

Od:Koment:
Jan Ježek
2016-09-28

Počátkem roku mi byl diagnostikován velmi invazivní nádor močového měchýře. Jsem čerstvě po operaci (odstranění močového měchýře) a čekám na onkologické vyšetření které by mělo prokázat, kolik zasažených tkání se podařilo operativně odstranit a kolik jich v dutině břišní zůstalo.
Pokud se ukáže, že vnitřek není čistý, což je velmi pravděpodobné, čeká mně chemoterapie, (chemické výplachy), případně ozařování. Onkologickou léčbu odmítám a snažím se o doléčení výrobou výtažku z konopí s vysokým obsahem CBD. To ale napřed musím sehnat a jelikož je právě čas sklizně a sušení konopí, svoje rostliny mohu mít k dispozici nejdříve za rok a to je velmi dlouhá doba.
Přes to ale tato doba není nic proti nechuti a zdlouhavému procesu ověřování účinků konopí, tak jak čtu v článku Dr. Abramse. Co tedy udělám? Mám dvě možnosti. Nechat se zabít oficiální metodou léčení (chemoterapií), nebo navzdory systému státního aparátu a farmaceutických lobby zkusit alternativu s konopím. Jak myslíte že se rozhodnu?
Udivuje mně že pan doktor naprosto ignoruje účinky konopí, které jsou známy co lidstvo existuje z Ruska, Indie, Číny, Afganistánu a dalších zemí. Lidstvo se dalo ale cestou chemie a protože jsou do výzkumu a výroby chemických preparátů doslova napumpovány obrovské prostředky, není pro tato monstra cesty zpět. Uplácí doktory, aby psali jejich léky a protože doktoři jsou u nás (nejen) téměř na chvostu sociálního žebříčku, ochotně tyto léky předepisují. Odbočil jsem, ale je to jen malý pohled do světa velkých peněz, které jsou v dnešním světě jedinou konstantou, která platí za všech okolností.
Ptám se tedy Dr. Abramse a všech státních orgánů u nás:
- jak dlouho ještě budou muset řízeně umírat lidé s rakovinou, když se od 20. let minulého století podařilo úspěšně vyléčit Ricku Jonsonovi mnoho beznadějných případů a jako první zdokumentoval postupy, včetně statistik. Nestojí to za řeč, nebo není zájem. Odkud tedy vítr fouká? Odpověď je nasnadě.
- Hysterie kolem konopí mi připadá jako reakce STB třeba na chartisty, kteří říkali co si myslí a chtěli něco změnit. Ne zbraněmi, ale slovem. Dostalo se jim kriminálu a podobně je to i v době novodobé inkvizice, kdy stát upírá lidem se svobodně rozhodnout jak a čím se léčit, čemu věřit. Na babičky pěstující pár rostlin trávy posílají těžkooděnce a tahají je po soudech. Že by demokracie?
Odpovězte mi tedy Dr. Abramsi. Co by jste dělal vy, jako onkologický pacient, čekající na svůj ortel bez možnosti volby léčení, kterému věří? Pokud by jste čekal, až se rozhoupe mašinerie, výsledku by se nedočkali ani Vaši vnuci.
- radíte všem, kteří mají zkušenosti s léčebnými účinky konopí, aby sdělili své poznatky na jakýsi institut, který se výzkumem zabývá. Tím ale přizná, že experimentoval s konopím a může být stíhám. Absurdní?
Jistě vám něco řekne případ Prof. Simoncelliho, dělal své výzkumy, pomohl spoustě lidem, nikdo nezemřel a když chtěl dát svoje výzkumy k dispozici tak, aby byly ověřeny a co nejdřív dostupné všem lidem, zavřeli ho v Itáliii na 4 roky, za nelegální použití neověřených léčebných metod.
Dnes poskytuje pouze poradenství.
To je zhruba vše co jsem chtěl napsat a jen doufám, že to nebylo jen plácnutí do větru.
Váš Honza

Je mi 70 let a ještě chvilku bych tady chtěl pobýt

Přidat vlastní komentář


  • Články z kategorie Léčebné využití mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.