5 způsobů léčby Alzheimerovy choroby konopím [Studie & výzkum 2019]

  • THC je schopno zpomalit nárůst neuritických plaků
  • THC a CBD působí v případě Alzheimerovy choroby synergicky
  • Nové studie prokazují neuroprotektivní, protizánětlivé a antioxidační účinky CBD

Přírodní léčba Alzheimerovy choroby

Dnes se podíváme na některé výsledky velmi nadějných výzkumů, které se snaží vnést světlo do problematiky endokanabinoidního systému lidského těla a jeho roli v případě neurodegenerativních poruch jako je Alzheimerova choroba.

1. THC zpomaluje nárůst neuritických plaků

Jedním z patologických příznaků typických pro Alzheimerovu chorobu je příbytek a ukládání beta-amyloidu v mozkové tkáni. Výzkumný institut Salk v San Diegu prokázal, že právě vysoké koncentrace beta amyloidu jsou přímo úměrné vyšší zánětlivosti buněk a neuronové smrti.

V roce 2008 však vyšla na povrch velmi nadějná studie ve vědeckém magazínu "Molecular Pharmaceutics", která potvrzuje působení THC v souvislosti se zpomalením nárůstu beta-amyloidu. Toto tvrzení bylo znovu utvrzeno v roce 2014, kdy byla zveřejněna studie ve vědeckém magazínu "Journal of Alzheimer's Disease", která prokázala podobné výsledky.

"Navíc, THC působí jako inhibitor tvorby beta-amyloidu lépe než běžně předepisované léky jako donepezil či tacrine i v menších koncentracích."

alzheimerova choroba a alternativní léčba pomocí marihuany či konopí

2. Léčebné konopí působí protizánětlivě

S příbytkem neuritických plaků přibývá také míra jejich zánětlivosti, což jen dále přispívá ke zhoršení stavu Alzheimerovy choroby.

Léčebné konopí má však známé protizánětlivé vlastnosti, potvrzené studií z roku 2006, kdy bylo potvrzeno, že aktivace receptorů CB1 (působením kanabinoidů obsažených v konopí na endokanabinoidní systém) má protizánětlivé účinky.

Další oficiální studie z roku 2012 jen přispěla k utvrzení důležitosti endokanabinoidního systému: "U testovaných myší, které byli vyšlechtěny bez CB1 receptorů, byla prokázána mnohem rychlejší degenerace kognitivního systému."

Souvislost endokanabinoidního systému a neurodegenerativních poruch jako je Alzheimerova choroba však musí být dále potvrzeno důkladnou studií provedenou na lidských subjektech.

3. CBD pomáhá zabránit buněčné smrti

THC není jedinou účinnou látkou konopí, která může v případě neurodegenerativních poruch pomoci. CBD (kanabidiol), které narozdíl od THC nepůsobí psychoaktivně, v sobě také skýtá léčebný potenciál a to nejen v případě Alzheimerovy choroby.

Mohlo by vás zajímat: 8 nejčastějších otázek o CBD 

Již v roce 2004 si věda začala všímat neuroprotektivních, antioxidačních a anti-apoptických vlastností kanabidiolu, které jsou v případě léčby Alzheimerovy choroby naprosto esenciální. 

Tyto výsledky byly přezkoumány i ve studii z roku 2009 "Kanabidiol jako nadějný lék neurogenerativních poruch?" kdy bylo dosaženo stejných a navíc dalších slibných výsledků v případě synergie obou látek THC a CBD. Badatelé usuzují zatím opatrně, avšak s optimismem následující:

"V CBD spočívá ohromný terapeutický potenciál ať už je podáváno v synergii s THC nebo bez a to hlavně kvůli faktu, že je tato neobvyklá, ne-li naprosto jedinečná sloučenina schopna poskytnout téměř veškeré neuroprotektivní vlastnosti, které se od léku na Alzheimerovu chorobu a další neurodegenerativní poruchy očekávají.

Ve většině neurodegenerativních poruch se vyskytují v určité míře oxidativní poškození, excitotoxicita (přebytek glutamátu v nervové tkáni), zánětlivost atd. CBD dokáže pomoci se všemi těmito problémy."

Vše se posouvá pozitivním směrem, což ostatně potvrzují i navazující studie z roku 2017. Důkazy klinické studie zaměřující se zejména na účinek CBD v souvislosti s výskytem amyloidních plaků ukazují, že je kanabidiol schopen zaměřit takzvané PPAR-γ receptory.

"Dále, během druhé fáze klinického výzkumu bylo potvrzeno, že působením CBD na receptory typu PPAR-y dochází u pacientů k celkovému zlepšení kognice."

amyloidní plaky, pomoc, přirodní léčba, prevence, Alzheimer

4. Kanabinoidy stimulují buněčný růst

Jako plus ke všem antioxidačním a celkově neuroprotektivním vlastnostem to navíc vypadá, že je léčebné konopí schopno stimulovat buněčný růst v oblasti hippocampu, tedy v části mozku spojené s funkcí paměti.

Tento mechanismus známý také jako "neurogeneze" zkoumá v souvislosti s kanabinoidy studie z roku 2011, která si všímá zejména "schopnosti kanabinoidů podpořit proces samo-opravy mozku".

5. Léčebné konopí odvrací určité příznaky Alzheimerovy choroby

Je třeba zmínit, že některé z výsledků studií na myších subjektech prozatím nebyly plně přeneseny na subjekty lidské. 

Nicméně, léčebná marihuana se i tak projevila jako velmi přínosný a symptomy snižující způsob léčby. Například, v malé studii, kde bylo konopí podáváno deseti pacientům trpícím na Alzheimera se ukázalo, že je možné kvalitu života pacientů vylepšit již během čtyř týdnů. 

Posledním a nepřemožitelným argumentem je zde to, že je konopí schopno lidem trpícím na Alzheimera přinést do života alespoň trochu úlevy. Vedlejší efekty léčby konopím totiž pacientům přináší zlepšení chuti k jídlusnížení pocitu neklidu a také například zlepšení kognice a motorických funkcí. 

Léčebné konopí je naprosto unikátní rostlina. Desetiletí výzkumu potvrzují její terapeutický potenciál v případě nejen Alzheimera, ale i například:

  • cukrovky
  • zeleného zákalu
  • gastrointestinálních poruch
  • anorexie 

Odrůdy konopí pro léčbu Alzheimerovy choroby

Dle ohlasů uživatelů serveru Leafly.com se pacienti zaměřují zejména na odrůdy:

Bezpečnost a účinnost kanabinoidů u příznaků demence (STUDIE 2019)


Studie z roku 2019 se zabývá efektivností a bezpečností kanabinoidů u příznaků demence. Příznaky neuropsychiatrického rázu velmi ovlivňují kvalitu života trpících pacientů. U řešení kanabinoidy je ale dostupné velmi malé množství evidence a tudíž vše musí být podrobeno hlubšímu prozkoumání. Současné výsledky ale vypadají velmi nadějně a je jen otázkou času než bude vše na 100% potvrzeno.


Užitím léčebného konopí v léčbě Alzheimeru se zabývá i červencové shrnutí. Je v něm probrána nejen efektivnost konopí v léčbě, ale i samotné pokyny pojící se s léčbou demence.Autoři: 
Bailey RahnJosh Kaplan 

Překlad: 
Filip Maral 

Zdroje: 
Eubanks, Lisa M., et al. “A Molecular Link between the Active Component of Marijuana and Alzheimers Disease Pathology.” Molecular Pharmaceutics, vol. 3, no. 6, 2006

Cao, Chuanhai & Li, Yaqiong & Liu, Hui & Bai, Ge & Mayl, Jonathan & Lin, Xiaoyang & Sutherland, Kyle & Nabar, Neel & Cai, Jianfeng. (2014). The Potential Therapeutic Effects of THC on Alzheimer's Disease. Journal of Alzheimer's disease : JAD. 42. 10.3233/JAD-140093. 

Eubanks, Lisa M., et al. “A Molecular Link between the Active Component of Marijuana and Alzheimers Disease Pathology.” Molecular Pharmaceutics, vol. 3, no. 6, 2006, pp. 773–777., doi:10.1021/mp060066m.

Bilkei-Gorzo, A. “The Endocannabinoid System in Normal and Pathological Brain Ageing.” Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, vol. 367, no. 1607, 2012, pp. 3326–3341., doi:10.1098/rstb.2011.0388.

Neuroprotective Effect of Cannabidiol, a Non‐Psychoactive ...onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1471-4159.2003.02327.x.

Iuvone, T, et al. “Cannabidiol: a Promising Drug for Neurodegenerative Disorders?” Current Neurology and Neuroscience Reports., U.S. National Library of Medicine, 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19228180.

Esposito, G, et al. “Cannabidiol Reduces Aβ-Induced Neuroinflammation and Promotes Hippocampal Neurogenesis through PPARγ Involvement.” Current Neurology and Neuroscience Reports., U.S. National Library of Medicine, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22163051.

S, Paul, and Shua Haim . “Safety and Efficacy of Dronabinol in the Treatment of Agitation in Patients with Alzheimer’s Disease with Anorexia: A Retrospective Chart Review.” Cannabis Medicine, www.cannabis-med.org/studies/ww_en_db_study_show.php?s_id=61.

Fernández-Ruiz J., González S. (2005) Cannabinoid Control of Motor Function at the Basal Ganglia. In: Pertwee R.G. (eds) Cannabinoids. Handbook of Experimental Pharmacology, vol 168. Springer, Berlin, Heidelberg

JS, Ross, and Shua Haim. “Open-Label Study of Dronabinol in the Treatment of Refractory Agitation in Alzheimer’s Disease: a Pilot Study.” Cannabis Medicine, www.cannabis-med.org/studies/ww_en_db_study_show.php?s_id=92.

Watt, G, and T Karl. “In Vivo Evidence for Therapeutic Properties of Cannabidiol (CBD) for Alzheimer's Disease.” Current Neurology and Neuroscience Reports., U.S. National Library of Medicine, 3 Feb. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28217094.

HILLEN, Jodie Belinda, Natalie SOULSBY, Chris ALDERMAN a Gillian E. CAUGHEY. Safety and effectiveness of cannabinoids for the treatment of neuropsychiatric symptoms in dementia: a systematic review. 15 May 2019, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6535742/

MCCORMACK, Suzanne a Kwakye PEPRAH. Medical Cannabis for the Treatment of Dementia: A Review of Clinical Effectiveness and Guidelines. 17 Jul 2019. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546328/

Zboží k článku

Vydáno: 10/03/16