Konopí jako lék při poranění mozku

  • THC i CBD prokazují nadějné výsledky při terapii poranění mozku
  • Obě tyto látky mohou působit jak preventivně, tak léčivě
  • Jsou schopny nastartovat biochemické procesy nezbytné pro návrat normálních funkcí mozku

Traumatické poranění mozku neboli TBI (z anglického Traumatic brain injury) je závažný stav v naprosté většině způsobený externí ranou do hlavy nebo prudkým nárazem, který může v mnoha případech vést k chronickým a nevratným následkům. Symptomy následků mohou být kognitivního, behaviorálního či pohybového charakteru. Mohou také nastat poruchy řeči, paměti, nálad, bolesti hlavy a dokonce i gastrointestinální poruchy.

"V ČR bylo v letech 1994- 1997 hospitalizováno pro nitrolební poranění  v průměru 36 tisíc nemocných za rok. V roce 1997 bylo hospitalizováno s komocí mozku téměř 30 tisíc pacientů"

Například v USA trpí na následky traumatického poranění mozku více lidí než na následky autonehod nebo pokusů o vraždu. Lidí s těmito poruchami je téměř stejně jako osob trpících na například Alzheimerovu chorobu.

Konopí působí proti následkům TBI preventivně

Preventivních či terapeutických opatření pro probíhající TBI je i dnes poskromnu a doktoři se průběžně snaží najít lepší a účinnější metody. Díky profesoru Yosefu Sarnemu z univerzity Tel Aviv v Izraeli se však zjistilo, že administrance THC v krátké době před nebo po úrazu hlavy může zabránit vývinu dlouhotrvajících následků.

Například doktoři Izraelských obranných sil již používají pro své vojáky (i vojáky nepřátelských sil) léčivo složené z vysoké dávky CBD a lehčí dávky THC jako první pomoc při poranění hlavy.

V roce 2013 Sarne a jeho kolegové zveřejnili výsledky svých pozorování, kde demonstrovali, že i pouze malá část dávky THC oproti běžné dávce v regulérním jointu podaná buď 7 dní před nebo až 3 dny po prodělaném úrazu hlavy dokáže nastartovat biochemické procesy mozku, které jsou nezbytné pro ochranu nervových buněk a jejich schopnosti zachovat normální kognitivní funkce.

Pamatujete na náš článek o endokanabinoidním systému? Podpora neuroplasticity je zdánlivě na místě i v tomto případě.

Konopí lék při poranění mozku

Pomoc pro osoby trpící na následky TBI

Když se podíváme na nadějné výsledky pokusů v Izraeli, vyvstává na povrch otázka "Může cannabis pomoci i již probíhajícím symptomům TBI?"

Neoficiální zdroje, pacienti a jejich rodiny hlásí i v tomto případě úspěch. Například dcera jednoho takového pacienta napsala na fóru Reddit následující:

"Můj otec trpěl na následky TBI celé roky. Totálně se mu po úrazu změnila osobnost a celé dny jen seděl a nadával na celý svět. Od té doby co začal užívat konopí se podstatně změnil. Dokázal se zbavit většiny předepsaných léků, začal lépe jíst a chodit častěji ven, poslouchat více hudbu, smát se s námi při sledování filmů, v noci lépe spí a celkově působí mnohem méně depresivně."

Takových příběhů je plný internet, nejsou však zatím bohužel podloženy žádnými klinickými studiemi. Hlavním problémem je persistentní odmítnutí konopí jako léku z pohledu legislativy mnoha dnešních zemí. Byrokratické překážky jsou pro mnohé badatele zaujaté konopím stále moc vysoké a tak se pořád omílají fráze o konopí jako droze s "velkým potenciálem pro vývin závislosti" či "žádnými prokazatelnými léčebnými účinky"

I tak se naštěstí dozvídáme o konopí a jeho potenciálu více a více každým dnem a jsou tu alespoň některé, velmi nadějné studie.

"Efekty konopí na prodělané mozkové trauma" (UCLA Medical Center, 2014)

V této studii, která se retrospektivně dívá na zhruba 446 individuálních, podobných případů se ukazuje, že pacienti kteří ve svém životě užívali konopí mají oproti těm, kteří s konopím neměli nic společného větší šance na přežití a to o celých 10%.

"Naše data prokazují důležitou spojitost mezi pozitivním profilem THC a zvýšenou šancí na přežití. S postupem času jistě odkryjeme další informace a spojitosti o působení konopí na mozek po prodělaném TBI a následně budeme schopni vyvinout stabilní škálu terapeutických zásahů."

"Endokanabionoidy a traumatické poranění mozku" (Mechoulam, 2007):

Další ze studií z Izraele prokazuje následující fakta:

"Působení kanabinoidů na endokanabinoidní systém má schopnost pozitivně ovlivnit následky traumatického poranění mozku a to celou škálou různých biochemických mechanismů"

"Terapeutický potenciál kanabinoidů a jejich neuroprotektivní funkce" (Grundy RI, 2002):

Výsledky této studie v experimentálních modelech jsou následující:

"V experimentálních formách akutního neurálního poranění jako je cerebrální ischemie působí kanabinoidy doslova jako zachránci umírajících nervových buněk."

Musíme však pamatovat na to, že pokusy na experimentálních modelech se ne vždy shodují s  výsledky na lidských subjektech, je tedy potřeba následných, klinických studií na lidech. Momentální výsledky menších studií však poukazují na veliký potenciál kanabinoidů a jejich pozitivní vliv na neuroprotektivní schopnosti mozku, takže je zde dobrý základ pro schválení budoucích studií.

Konopí lék při poranění mozku

CBD může být pozoruhodně účinné

Zatímco THC se prokazuje jako účinná prevence i terapie symptomů spojených s TBI, další doktoři poukazují také hlavně na CBD (nepsychoaktivní složku konopí) a jeho schopnost být efektivním a bezpečným terapeutickým řešením.

CBD je kanabinoid, který je schopen působit neuroprotektivně, protizánětlivě a také antidepresivně, což je škála vlastností, kterou není schopen přinést naráz dosud žádný z  běžných léčiv. Je dost možné, že CBD je i více účinné než jeho slavnější bratr THC. Například japonští doktoři prokázali jeho nadřazenou účinnost oproti THC. Navíc, k jeho neuroprotektivním účinkům se v těle netvoří tolerance, tudíž není potřeba zvyšovat dávky.

CBD jako denní doplněk stravy

Doktor Allan Frankel z GreenBridge Medical v kalifornském městě Santa Monica věří v denní, malé dávky CBD, které by mohly být bezpečným a vhodným doplňkem terapie:

"Nedávno jsem tady měl 45letou pacientku, která přežila vážnou dopravní nehodu. Utrpěla závažnou poruchu paměti a během léčby jsme nepozorovali žádná zlepšení. Tak jsem navrhl vyzkoušet CBD." Vzpomíná Frankel. "Během čtyřech až šesti týdnů jsme zpozorovali významný posun k lepšímu, její kognitivní funkce a její paměť se vrátily naprosto do normálu."

Přestože je zde spousta nadějných studií i neoficiálních zdrojů, potvrzujících slibnost těchto přírodních látek, je třeba se nadále snažit hlouběji pochopit neurobiologii kanabinoidů za účelem kompletního zmapování celého potenciálu léčebného konopí. V budoucnu tak bude možné plně aplikovat celé léčebné spektrum této nevídaně účinné byliny, vyvinout nové terapeutické a léčebné metody a dost možná pomoci milionům lidí po celém světě.

 

A co Vy, naši milí čtenáři? Myslíte, že konopí dokáže pomoci při zotavení mozku? Podělte se s námi o vaše názory a zkušenosti v sekci komentářů !

Zdroje: cloudfront.net .greenbridgemed ncbi ncbi leafly.com reddit.com 

           leafly.com sciencedaily fbi.gov nhtsa.gov scripps.edu

Obrázky: 3bscientific medicalcannabisclinic cloudfront.net

Zboží k článku

  • Články z kategorie Léčebné využití mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/17/16