Nemoci konopí

Nemoci konopí

Není snadné přesně vymezit přičinu, proč některá semena rostlinka neroste stejně rychle jako ty druhé a proč se chová jinak, poněkud zapeklitým, zdánlivě nepochopitelným způsobem. Avšak jistou zkušeností a a podle některých aspektů můžeme dignózu stanovit.

Extrémně pomalý růst

Tento projev může být způsoben mnoha faktory, např. teplotou pod 10 C, nedostatkem vhodného světla, anebo špatnými vlastnostmi půdy. Jestliže není substrát dostatečně humózní, půda je pak těžká, uléhavá. Po častém zaléhání se slehne a brání růstu kořenového systému. Rovněž při nízkém pH zeminy rostliny dobře neporostou. Vysoký obsah solí může být další příčinou zastavení růstu. Určit hladinu solí v půdě v širším spektru je ovšem poněkud nesnadné.

canabis2

 

Hnědnutí špiček listů

Většinou se jedná o následek nadměrného zalévání nebo špatného průchodu vody půdou. Je třeba prorazit více děr do dna nádoby nebo omezit zalévání. Použitím písečné půdy se zžejmě tomuto nebezpečí vyhnete, neboť písek umožňuje volnější průchod vody. Rovněž položení 2-3 cemtimetrové vrstvy oblázků na dno květináče je dobrým prostředkemk zjištění lepších vodních poměrů v půdě.

Žloutnutí starších listů

Tento jev může být ovlivněn více příčinami, a to např.:

  • deficitem železa
  • deficitem dusíku
  • nedostatkem hořčíku
  • deficitem draslíku
  • vysokou kyselostí půdy

Kroucení horních listů

To je způsobeno nedostatkem molybdenu. Předpokládá-li se tento deficit, aplikujeme vhodné fortifikované hnojivo postřikem na listy. Také je možno přidávat do zálivky molybdan amonný.

canabis3

Povlak na listech

Stříbrné pavučinky, později bělavý povlak na listech, jsou způsobeny chorobou, kterou zapřičiňují roztoči. jsou velice malí, bez lupy téměř neviditelní. Vysávají totiž rostlinné šťávy, a díky tomu listy po čase vypadají, jako by na nich rostla bělavá plíseň. Listy pak začnou hynout a růst rostliny se zastaví. Jako prostředek k jejich hubení se doporučuje pesticid malathion, který je účinný a zcela se během sedmi dnů rozloží, takže nezanechává žádné škodliviny, které by později mohly uškodit člověku.

  • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/03/11