Závislost na konopí

 • Závislost na konopí je dlouhodobým tématem okolo kterého panuje mnoho nedorozumění a mystifikací. Kde je tedy pravda?

Mnoho budoucích pacientů či rekreačních uživatelů léčebného konopí má obavy z vývinu závislosti na této rostlině. Většinovým argumentem je, že na konopí závislost nevzniká. Co je tedy argumentem pro "poruchu v užívání konopí" (cannabis use disorder)?

Závislost X Mentální Porucha?

Když se mluví o závislosti na léčebném konopí, máme tady všeobecně dva základní tábory.

Jeden tvrdí, že na této rostlině nevzniká žádná fyzická závislost. To znamená hlavně to, že po vysazení uživatele nečekají příznaky jako zvracení, nevolnost, třes a další extrémní symptomy závislosti ke kterým dochází po vysazení substancí jako je například heroin.

Druhý úhel pohledu vychází zejména z "Diagnostického a Statistického manuálu pro mentální poruchy (DSM-5)". DSM je hlavním průvodcem a nástrojem psychiatrů v USA, pomocí kterého určují  a definují mentální, psychiatrické poruchy.

Aby byl jedinec diagnostikován na "poruchu užívání konopí", musí být splněny alespoň dva body z následujícího seznamu a to v posledním roce:

 • Uživatel užívá čím dál větší dávky konopí po delší dobu, než původně zamýšlel
 • Má neustálou touhu snížit konzumaci konopí, ale nedaří se mu to
 • Většina času je strávena snahou sehnat konopí, užívat ho nebo se zotavovat z jeho účinků
 • Silný popud nebo touha k užití konopí
 • Užívání konopí vede k opakovanému selhání v plnění povinností, výkonu v práci, škole nebo doma
 • Kontinuální užívání konopí i v případě, že jeho nadměrná konzumace způsobuje uživateli sociální problémy nebo narušuje jeho mezilidské vztahy
 • Uživatel se kvůli konopí vzdá určitých pro něj důležitých sociálních, pracovních nebo rekreačních aktivit
 • Opakované užití konopí ve chvílích, kdy je to fyzicky nebezpečné
 • Kontinuální užití konopí i v případě vědomí toho, že přehnaná konzumace daného uživatele vede k určitým psychickým či fyzickým potížím
 • Velká tolerance, která vede k razantnímu zvětšení použitých dávek k dosažení stejného efektu
 • Konopí je užíváno za účelem odstranění příznaků pocítěných při vysazení

Tato definice "poruchy užívání konopí" byla nově přidána do páté edice Diagnostického a Statistického manuálu pro mentální poruchy (DSM-5). V předchozích edicích se zmiňovala přímo závislost na konopí nebo konopná narkomanie.

Střet zájmů

Než začnete počítat kolik bodů z horního seznamu platí pro vás a hrozit se závislosti, čtěte dál.

DSM je ústředním diagnostickým manuálem psychiatrů v USA již od roku 1950. Na vydání každé edice tohoto manuálu dohlíží určitý počet hlavních členů a světe div se, nemálo z nich je placeno velkými farmaceutickými společnostmi.

Například v roce 2006 jedna ze studií prokázala, že ze 170ti ústředních členů dohlížejících nad vydáním čtvrté edice DSM jich celých 56% mělo finanční vazby s výrobci farmaceutik. Navíc, členové dohlížející na kategorie “Poruch nálady“ a “Schizofrenie a další psychotické poruchy“ jsou pro změnu finančně zapleteni s farmaceutickými korporacemi úplně všichni, tedy 100% členů.

Navazující studie z roku 2012 zabývající se současným pátým vydáním DSM zjistila, že z celkového počtu má celých 69% dohlížejících členů finanční vazby s farmaceutickými společnostmi.

Konopná závislost?

O čem píšeme

Vysazení konopí

Další z výzkumů prokazuje, že zhruba 9 až 10% konzumentů konopí se na může na rostlině stát závislými. Toto číslo si můžeme srovnat například s konzumenty tabáku, kterých se stane závislých 20-30%, nebo s konzumenty kokainu, u kterých se projeví závislost zhruba z 15-20%.

Podobně jako například při vysazení kofeinu mohou dlouhodobí konzumenti konopí při vysazení pocítit určité abstinenční příznaky, hodně z nich však nepociťuje žádné.

Abstinenční příznaky mají co dočinění s naším endokanabinoidním systémem. Pokud člověk konzumuje konopí často a dlouhodobě, tělo si zvykne na pravidelný přísun kanabinoidů, které by jinak muselo produkovat samo. Když poté dojde k náhlému vysazení, musí se tělo přizpůsobit a dochází tak ke změně interního prostředí. Během této změny se může krátkodobě dostavit nespavost, zhoršení nálady, popudlivost, úzkost a změny chuti k jídlu.

To samé se děje v těle i při náhlém vysazení kofeinu nebo například při změně diety. Pokud například konzumujete hodně karbohydrátů a najednou přejdete na nízko-karbohydrátovou dietu, mohou se dostavit symptomy podobné chřipce a trvat až dva týdny.

Jak jsme již zmínili, vysazení konopí nikdy nepřinese těžké, fyzické abstinenční příznaky jako heroin či jiné opiáty. Co však můžete očekávat, je určitá perioda přechodu těla z externích kanabinoidů zpátky na interní. Jaké jsou příznaky tohoto přechodu, jestli vůbec nějaké, záleží na daném jedinci.

Aneb všeho moc škodí

Není pochyb, že se někteří uživatelé léčebného konopí mohou začít potýkat s určitým stupněm závislosti. Pokud v určité fázi dojde konzumace do bodu kdy začne narušovat schopnost jedince vést spokojený, produktivní život nebo když jeho konzumace začne negativně ovlivňovat jeho blízké, je načase se zamyslet a něco změnit.

Celkově je téma závislosti velmi zapeklité. V konečném důsledku vždy záleží na souhře psychiky jedince, jeho osobnosti a sociálních faktorů. Striktní definice závislosti na konopí zřejmě neexistuje a vždy záleží na tom, kdo je definujícím.

A co Vy, naši čtenáři? Jaký je Váš názor na závislost v souvislosti s léčebným konopím? Podělte se s námi o vaše názory a zkušenosti v sekci komentářů!

Zdroje: herb.co dsm5 behaviorismandmentalhealth journals psychiatry.org

            umbrellasociety 

Obrázky: lakehouserecoverycenter images 

 • Články z kategorie Studie CBD, Semenné banky mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 11/14/16