Užívání konopí v těhotenství

  • Výsledky nedávných studií objasňují rizika spojená s užíváním léčebného konopí v době těhotenství
  • Napříč optimistickým výsledkům autoři studie zásadně nedoporučují jakkoli riskovat zdraví budoucího dítěte

 

Problematika užívání konopí v těhotenství a otázka zda-li může toto chování ovlivnit zdraví plodu jistě zatěžuje spoustu současných i budoucích rodin.

Naštěstí jdou zde výsledky studie z roku 2015, které byly zveřejněny v žurnálu "Porodnictví&Gynekologie" (Obstetrics & Gynecology). Badatelé se v této studii zabývali zejména vlivem užívání konopí v době těhotenství a následným vlivem na váhu a dobu početí dítěte. Konečný závěr vědců je následující: "Pokud matka aplikuje v době těhotenství pouze konopí a vynechá přitom jiné drogy, zejména tedy alkohol a tabák, nemusí se bát specifických problémů jako je předčasný porod či nestabilní váha dítěte."

Okolo problematiky působení léčebného konopí v době těhotenství panovala až do teď velká nejistota a to zejména kvůli mnoha rozporným studiím, které se tomuto problému věnovaly v minulosti. Podle badatelů tato zmatenost vyplývala zejména z neadekvátní separace matoucích proměnných a faktorů, které ve výsledku působily korelace i když mezi nimi ve skutečnosti neexistoval žádný reálný kauzální vztah.

Jednodušeji řečeno, například konzumace tabáku je velmi důležitou proměnnou, avšak zjistit zda-li předčasný porod způsobil tabák, konopí nebo oboje dohromady, je už složitější.

Autoři studie zmiňují následující:

"Poté co jsme upravili naši výzkumnou metodu pro důležité proměnné jako je například užití tabáku jsme zjistili, že užívání konopí matkou v době těhotenství není nezávislým rizikovým faktorem způsobujícím předčasné početí, narušené zdraví či váhu plodu. Navíc to vypadá, že pokud zakomponujeme další ovlivňující faktory, konopí nezvyšuje ani šance na malý gestační věk (SGA) či předčasné odloučení placenty."

Užívání konopí v těhotenství

Obezřetnost je stále na místě

I když tato studie prokazuje relativní bezpečnost užití konopí v době těhotenství, autoři studie stále varují a zásadně nedoporučují jakkoli riskovat zdraví budoucího dítěte a to ani užíváním léčebného konopí. Proč? Tato studie se zabývala pouze dvěma specifickými vlastnostmi narozených dětí matek, které konopí jako těhotné aplikovaly. Je třeba pamatovat na to, že autoři studie nijak nezměřili dlouhodobé následky ve vývoji dětí a další rizika spojená s obdobím gestace.

Například jedna z dalších studií, konkrétně z roku 2014, zjistila, že vystavení plodu THC způsobuje určité změny ve vývoji jeho mozku. Toto zjištění bylo stejné jak u pokusů na myších tak na lidech. Fetální vývoj je velmi složitý proces u kterého je naprosto esenciální správné načasování mnoha procesů. Toto načasování může být ovlivněno právě působením například látkou THC, což může dále vést k problémům v pozdějším životě.

Studie zmiňovaná v první části článku vás tedy může uklidnit co se týče hrozby předčasného porodu nebo narušení váhy plodu, je zde však mnoho dalších možných problémů, které mohou být způsobeny užíváním léčebného konopí v době těhotenství.

Právě z tohoto důvodu naprostá většina lékařů a profesionálů zásadně nedoporučuje budoucím matkám užívat konopí. I když jim možná cannabis pomáhá uvolnit se a zahnat nevolnost, je třeba odolat pokušení a postavit zdraví budoucího dítěte na první místo. 

A co Vy, naši čtenáři? Jaký je váš názor na vliv konopí v době těhoteství? Podělte se s námi o vaše názory či zkušenosti v sekci komentářů! 

Zdroje: leafly.com embopress.org ncbi cdc.gov ncbi

Obrázky: herb.co modernbocamom

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 11/24/16