Cyklování Kanabinoidů

  • Cyklování konopných odrůd je důležité pro zachování léčebného účinku
  • Studie prokazují rozdílnost působení THC a CBD
  • CBD funguje jako modulátor endokanabinoidního systému

Budování tolerance

Pokud užíváte léčebné konopí denně, vaše tělo je neustále zaplaveno kanabinoidem THC a mnoha dalšími, což nevyhnutelně vede k vývinu tolerance. Ve chvíli kdy si dopřáváte více THC, než vaše tělo ve skutečnosti potřebuje, dochází ke změně v buněčných receptorech na které se THC váže. Přesněji řečeno, endokanabinoidní receptory začnou být méně citlivé a některé se "vypnou" úplně.

Tyto změny však nejsou trvalé, jsou jen odpovědí vašeho těla na přebytek určité látky. Receptory tedy snižují jejich citlivost na THC, jelikož je ho ve vašem těle nepotřebný nadbytek.

Všeobecně řečeno, uživatel léčebného konopí lehce pozná kdy se u něj začne projevovat tolerance. Například, pokud vám konopí pomáhá ulevit od bolesti a najednou přestává působit, můžete za to poděkovat toleranci.

Výhody tolerance

Zajímavostí je, že některé ze studií polemizují o určitých zdravotních výhodách tohoto mechanismu. Studie jsou však zatím ve fázi předběžného vyšetřování a na oficiální potvrzení si ještě budeme muset počkat.

O těchto výhodách se mluví zejména ve spojitosti s ne-psychoaktivním, ale terapeuticky velmi účinným kanabinoidem CBD. Například, v klinických experimentech společnosti GW Pharmaceuticals, která se snaží vyvinout vyvážený a efektivní léčebný přípravek pro epileptiky na bázi CBD se ukázalo, že vývin tolerance umožnil podání čím dál vyšších dávek, které byly tím pádem účinnější.

Další z výzkumů navíc napovídá, že mechanismus tolerance je v případě CBD odlišný od známějšího THC.

Co dělat, když už konopí nefunguje jako dřív?

Pokud se nacházíte v situaci, kdy pro vás léčebné konopí už neposkytuje žádoucí účinek nebo dokonce působí negativně, máte na výběr pár řešení. V první řadě je nejdůležitější podstoupit kompletní pauzu a "resetovat toleranci". Běžně se doporučuje minimálně týden bez užití konopí.

Resetování tolerance nemusí být zrovna nic příjemného, obzvláště pokud jste zvyklí užívat konopí denně a po delší dobu. U některých jedinců se mohou dokonce dostavit i lehké abstinenční příznaky (více v článku "Závislost na konopí"), což může být iritující. Abstinenčním příznakům je však možné se vyhnout a to pomocí častějších přestávek od aplikace konopí.

Je tady však i jedno, pro mnohé mnohem příjemnější řešení: cyklování kanabinoidů.

Střídání konopných odrůd

Cyklování mezi THC a CBD

Cyklováním kanabinoidů se jednodušeji řečeno myslí "přepínání" mezi dominantními kanabinoidy THC a CBD. Například, pokud jste zvyklí často užívat odrůdy konopí s vysokým obsahem THC a nízkým obsahem CBD, doporučuje se přepnout na pravý opak: odrůdy s vysokým obsahem CBD a nízkým obsahem THC. Jedním z příkladů takových odrůd jsou některé z nových léčebně zaměřených genetik od semenné banky Dinafem, které jsou k dostání i v naší nabídce.

Jak již víme, obě látky, jak THC tak i CBD, jasně prokazují terapeutické účinky. Každá z nich však působí jiným mechanismem a právě přepnutí z jednoho na druhý se podobá nasazení nového, účinnějšího léku, který nahradí starší a tedy ten, na který vaše tělo již nereaguje. Pro přiblížení si tento mechanismus stručně vysvětlíme.

Působení THC

Hlavním rozdílem mezi mechanismem THC a CBD je jejich rozdílné působení na endokanabinoidní receptory (více v článku Endokanabinoidní systém). THC se v těle chová jako částečný receptorový agonista. To znamená, že přímo působí na receptory našich buněk a zapadá do nich jako klíč do zámku.

Zjednodušeně řečeno, tyto receptory jsou jen jednou z mnoha součástí celého endokanabinoidního systému, který funguje jako komunikační síť a pomáhá udržovat vnitřní rovnováhu našeho těla. Tento velmi důležitý biologický systém reguluje spoustu funkcí lidského těla: náladu, imunitní systém, metabolismus, spánek, reprodukční systém a další.

Tím, že do těla přivádíme rostlinné THC nahrazujeme původní verze THC a dalších endokanabinoidů tvořených naším tělem a tím pádem měníme naši biochemii.

Působení CBD

Zatímco THC přímo zabírá místo původních endokanabinoidů, CBD se chová docela jinak. Oproti THC se natolik neváže na naše receptory, ale působí spíše jako modulátor a regulátor endokanabinoidního systému. Vědci si zatím nejsou stoprocentně jisti mechanismem CBD, shodují se však na tom, že CBD místo nahrazení endokanabinoidů v našem těle spíše reguluje jejich počet.

Doktor Ethan Russo, neurolog a vedoucí výzkumu Phytecs Medical Research vysvětluje proces působení CBD následovně:

"CBD můžeme naprosto oprávněně nazývat endokanabinoidním modulátorem. Jinými slovy, pokud podáváme danému pacientovi CBD pravidelně, vidíme zesílení endokanabinoidního systému, který je v podstatě regulátorem homeostáze. Pro vysvětlení: homeostáze je stálost ve vnitřním prostředí organizmu člověka. Mnoho nemocí funguje tak, že narušuje tuto vnitřní stálost v daném biologickém systému. Právě zde přichází na řadu CBD, které nám umožňuje tento balanc vrátit do normálu.

Tento fakt je hlavním důvodem, proč je CBD natolik univerzálním a ohebným lékem. Velký počet nemocí funguje na tomto principu narušení homeostázy. Pokud je aktivita v dané části endokanabinoidního systému příliš velká, CBD ji pomůže snížit a naopak. CBD je tedy, jak říkáme, modulátorem endokanabinoidní tóniny."

Velmi zjednodušeně řečeno, pokud se váš endokanabinoidní systém začne přehřívat, CBD ho pomůže zchladit. Pokud se naopak začne zadrhávat, CBD ho nahodí zpátky do akce.

Léčebné konopí

 

 

CBD a množství receptorů

Jak jsme již zmínili, častá aplikace THC ve výsledku snižuje hustotu kanabinoidních receptorů. Studie z roku 1993 ukazuje, že CBD jejich hustotu naopak zvyšuje a to i po jediné dávce. Vědci v této studii použili dávku 10mg CBD a pozorovali změny v mozku pokusných myší. Vypozorovaným výsledkem bylo navýšení kanabinoidních receptorů v mozku myší o 13 až 19%.

Zdali je mechanismus působení CBD totožný i u lidí však zatím nevíme, jelikož zatím nebyl proveden klinický výzkum. Jediné co je zatím jisté je, že THC a CBD působí velice odlišně.

Jak často střídat kanabinoidy

Jak často mám cyklovat odrůdy a tedy kanabinoidy? To je bohužel otázka, na kterou vám zatím s jistotou neodpoví nikdo. Zde přichází na řadu pouze neoficiální informace a zkušenosti uživatelů.

Jedním z ukazatelů však může být systém cyklování kanabinoidů u pacienů léčících se na rakovinu. V takových případech se většinou mluví o 90 denních intervalech, po kterých si pacient buďto dá pauzu a restartuje svoji toleranci, nebo přejde na jinou odrůdu.

Například Ed, kterému byla rakovina diagnostikována v roce 2012, užívá léčebné konopí spolu s dalšími léky a na svém blogu píše následující:

"Uvědomil jsem si, že rakovina je sama o sobě chytrá a aby mé konopí fungovalo stále stejně dobře, musím občas vyměnit odrůdu nebo si dát na chvíli pauzu."

Další případ úspěšného cyklování kanabinoidů popisuje například uživatel internetového fóra Grasscity:

"Zkoušel jsem takový experiment, kdy jsem na týden přesedlal z odrůdy vysoké na THC na CBD odrůdu. Byla to konkrétně odrůda s obsahem CBD 15% a THC 7%, takže jsem stále aplikoval  i THC. I tak ale ke konci týdne má tolerance k THC znatelně klesla."

 

A co Vy, naši čtenáři? Jaké máte zkušenosti se střídáním odrůd a resetováním vaší tolerance? Podělte se s námi o vaše názory a zkušenosti v sekci komentářů!

 

 

Zdroje: herb.co cancer-info.org .grasscity.com  marijuanalibrary sciencedirect.com

projectcbd phytecs.com projectcbd

Obrázky: ncpic boredinvancouver

 

 

Zboží k článku

  • Články z kategorie Látky v Konopí mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 12/06/16