Léčba Autismu Konopím?

 • Mnoho rodičů autistických dětí je zoufalých z nedostatku účinných prostředků pro léčbu
 • Léčebné konopí často poskytuje poslední naději na zlepšení kondice jejich potomků

Autismus a konopí ve zkratce

 • Autismus je skupina poruch, která ovlivňuje vývoj mozku a způsobuje potíže s komunikací, problémy se sociální interakcí a někdy také sklony k sebepoškozování
 • Autismus je způsoben kombinacemi genetických mutací a vnějšími vlivy, jako je například pokročilý věk při početí nebo problémy v těhotenství
 • Doktoři se při léčení autismu soustřeďují spíše na terapii, například učení sociálních dovedností a snahu o úpravu chování, než na použití léčiv
 • Dosud nebyly provedeny žádné oficiální studie zabývající se léčbou autismu konopím, stále více se však objevují pozitivní ohlasy od doktorů a rodičů
 • Nedostatek oficiálních vědeckých dat brání doktorům schválit konopí jako oficiální lék na autismus
 • Veliký počet aktivních látek v konopí ztěžuje určení správné dávky pro děti, v lékařské společnosti tak vzniká kontroverze ohledně jeho použití

Autismus a konopná kontroverze

Aplikace léčebného konopí pro nemocné děti je stále velice kontroverzní téma, lékaři si tedy kvůli nedostatku oficiálních studií, které by potvrdily jeho účinnost na autismus, jednoduše nedovolí konopí předepsat.

Hlavním důvodem pro akutní nedostatek oficiálních studií je fakt, že se zdravotní instituce bojí testovat cannabis na dětech kvůli obsahu mnoha aktivních látek (kanabinoidů), vnímaných jako potencionálně nekontrolovatelné proměnné.

V nepřítomnosti empirických dat se však zvedá vlna neoficiálních důkazů, které ukazují, že cannabis činí autistické děti šťastnějšími a zdravějšími, což upoutalo pozornost několika doktorů.

"Neoficiální tvrzení by jsme neměli přehlížet“ říká Dr. Daniel Piomelli, jeden z předních světových neurologů a vědců zabývajících se endokanabinoidním systémem. Členové univerzity California-Irvine momentálně neuvažují o předepisování konopí na léčbu autismu, jsou si však vědomi rostoucího ohlasu. "Neoficiální tvrzení jsou pro nás ukazatelem. Naznačují, že něco musí být buďto potvrzeno nebo vyvráceno.“

Právě o to se pokouší Dr. Giovanni Martinez, klinický psycholog z Porto Rica, který mimo jiné založil nadaci SURF4DEM, která seznamuje děti a rodiny ovlivněné autismem s terapeutickými vlastnostmi a účinky surfování.

Martinez momentálně zkoumá terapeutické možnosti léčby autistických dětí pomocí CBD výtažku a hlásí nadějné výsledky. Popisuje jeden konkrétní případ, kde jedno z dětí poprvé promluvilo po požití oleje z technického konopí, který užívalo dvakrát denně. Dále, již po  třech týdnech léčby se u do té doby nemluvícího dítěte projevil výrazný pokrok v jazykových schopnostech.

Martinez navíc hlásil, že: "zpočátku bylo dítě z jeho neschopnosti komunikovat natolik frustrováno, že začalo vyvádět a zranilo se. Teď, když se může vyjadřovat, je usměvavé a užívá si života. Vidět dítě zpočátku neschopné komunikace a poté dosáhnout zlepšené kvality života pro sebe i pro jeho rodinu je úžasné.“

Joey's Strain

Další úspěšný příběh přichází od Mieky Hester-Perez, zakladatelky Nekonvenční Nadace pro autismus (Unconventional Foundation for Autism ) a členky představenstva pro společnost Cannabis Science. Mieka pochází z konzervativní rodiny, jejíž členové mají hluboké kořeny u policie, což je u advokátky konopí přinejmenším nezvyklé. Je však také matkou Joeyho, chlapce, kterému Aaron Justin ze společnosti Buds and Rose Collective spolu s mistrovských šlechtitelem konopí Kylem Kushmanem vyšlechtil Joeyho odrůdu (Joey's strain).

Hester-Perez se obrátila na cannabis až ve chvíli kdy byl Joey trpící autismem diagnostikován na Duchennovou svalovou dystrofii - vzácnou a agresivní degenerativní svalovou poruchu. Podle doktorů mu zbývalo pouhých 6 měsíců života, během kterých měl brát směs léčiv s množstvím vážných vedlejších účinků. Navíc, v té době již bral okolo 13 různých prášků denně.

Při snaze najít méně škodlivé  způsoby léčby, které by mohly Joeymu prodloužit život Hester-Perez narazila na cannabis. Ze zvědavosti svému synovi začala podávat pokrmy s léčebným konopím. Krátce poté Joey začal navazovat oční kontakt, což je pro děti trpící autismem častý problém. Zdálo se, že konopné poživatiny začaly stimulovat i jeho apetit a Joey tak začal nabírat na váze. Nyní, 6 let po smrtelné diagnóze je Joey šťastné, společenské a prosperující dítě.

Navzdory dobrým výsledkům se na Hester-Perez snesla kritika  některých profesionálů z lékařských a vědeckých komunit. Hester odpověděla následovně: „Dokud jste nekráčeli mou a Joeyho cestou, dokud jste neviděli jak tomu dítěti bylo před tím něž začal užívat cannabis a kolik pokroků učinil po tom co začal, o kolik se jeho životzlepšil, nemůžete soudit.“

Joey's strain autism

Co je to autismus?

Autismus, neboli porucha autistického spektra (PAS) je kolekcí komplexních poruch vývoje mozku. Jako „spektrum“ postihuje PAS jednotlivce v různých škálách, všeobecně však osoba s autismem trpí třemi hlavními symptomy:

 • Potíže s komunikací
 • Potíže se sociální interakcí
 • Opakované, většinou sebepoškozující vzorce chování

Zatímco některé děti trpící PAS jsou považovány za intelektuálně zaostalé, jiné bývají charakterizovány jako „vysoce funkční“ - mohou vynikat například v hudbě, matematice nebo umění. Navíc, některé symptomy se mohou zlepšovat s rostoucím věkem. Ostatní děti s autismem jsou však neschopny komunikace a mohou se dopustit sebepoškozujícího chování.

Centrum pro Kontrolu a prevenci nemocí (Center of Disease Control and Prevention) odhaduje, že 1,5%, neboli 1 z 68 dětí narozených v USA je diagnostikováno s PAS. Počet diagnostikovaných dětí se za posledních 40 let zdesetinásobil, s tím že chlapci jsou k autismu pětkrát náchylnější než děvčata.

Co způsobuje autismus?

Až donedávna byla odpověď „Nevíme.“ Nyní však víme že neexistuje pouze jedna příčina. Výzkum nám říká, že autismus lze vystopovat až k ranému vývoji mozku.

Pouze během posledních pár let badatelé identifikovali řadu mutací a vzácných genetických změn, přičemž rovnou několik z nich může hrát roli jako katalyzátor autismu. V jiných případech může být autismus způsoben kombinací vlivů okolního prostředí a genetických predispozicí, které ovlivňují raný vývoj mozku.

Skupiny jako například Organization for Autism Research financují výzkum zaměřený na detekování autismu v mladších letech, protože nejvíce očividné symptomy vychází na povrch během 2. až 3. roku života. Dřívější diagnóza tedy může znamenat vyšší efektivitu léčby.

Dalšími rizikovými faktory může být:

 • Věk rodičů při početí
 • Nemoc matky během těhotenství
 • Problémy během těhotenství nebo porodu, například nedostatečný přísun kyslíku do mozku dítěte

Žádný z těchto vlivů sám o sobě nezpůsobuje autismus, ale ve spojení s genetickým předpokladem se riziko zvětšuje. Dle povzbudivých důkazů však mohou ženy snížit riziko vývinu autismu u svých dětí dodržováním diety bohaté na kyselinu listovou a braním prenatálních vitamínů před a po početí.

Současné léčebné metody autismu

Každé autistické dítě je jedinečné. Co funguje pro jedno dítě, může mít nepříznivý účinek na druhé.

Nejméně kontroverzním způsobem léčby jsou behavioralní terapie, které zahrnují například trénink sociálních dovedností nebo rodiči vedené sezení pod dohledem terapeuta.

Studie demonstrují pozitivní dopad dvou behaviorálních zákroků aplikovaných během raného věku dítěte:

 • Lovaas Model založený na aplikované behaviorální analýze
 • Early Start Denver Model

Další studované a ověřené terapie, které mohou být efektivní jsou:

 • Pivotal Response Therapy
 • Floortime
 • Verbal Behavioral Therapy

S postupujícím věkem nabývají na účinnosti rozsáhle strukturované terapeutické aktivity, rozvoj sociálních dovedností, rozvoj motorických dovedností a výuka rétoriky.

Schválených léků na autismus je kupodivu velmi málo. Ve skutečnosti existují pouze dva schválené léky na podrážděnost spojenou s autismem, dosud však nebyl schválen lék, který by dokázal léčit 3 hlavní charakteristiky autismu - potíže s komunikací, potíže se sociální interakci a opakované vzorce chování.

2 schválené léky jsou:

 • Risperdal
 • Abilify

Zatímco tyto dva léky mohou přinést úlevu snížením podrážděnosti, sebepoškozujícího chovaní a výbuchů agresivity, nesou s sebou také vážné vedlejší účinky jako je například cukrovka, vážné přibývaní na váze, gynekomastii (růst prsou u mužů), poruchy hybného aparátu a srdeční potíže.

Další dostupné léky jsou pouze experimentální s neznámými riziky nebo léky určené pro zdravotní postižení, které jsou podobné autismu jako například ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti), poruchy spánku a deprese.

Například:

 • SSRI (antidepresiva)
 • Stimulanty jako je Ritalin nebo Adderal
 • Naltrexone, lék pro závislost na alkoholu nebo opiátech, který zmírňuje opakované  sebepoškozující chování.

Je důležité podotknout, že u žádného z těchto léků nebyly klinicky testovány jeho rizika ani pozitivní účinky pro děti s autismem. Mimoto, určení správného léku a správné dávky je přinejmenším problematické.

Léčebná marihuana pro autismus

Dokáže cannabis léčit autismus ?

Stále více a více rodičů autistických dětí, frustrovaných nedostatkem možností léčby se obrací na cannabis. Mnozí z nich slyšeli zvěsti o účinnosti konopné léčby, jiní zase četli o slibných výsledcích u dětí s epilepsií. Nicméně klinické studie podporující tato tvrzení zatím neexistují.

To však neznamená, že neexistuje žádný slibný výzkum:

 • Studie z roku 2013 provedená Dr. Dariem Siniscalcem zjistila, že některé funkce konopí, přesněji působení na CB2 receptory mohou být užitečné při léčení autismu.
 • Studie, kterou Dr. Csaba Foldy publikoval na Second University of Naples ve spoluprácí se Stanford University Medical School v roce 2013 zjistila, že změny v  endocannabinoidní signalizaci mohou přispět k vývinu autismu.
 • Podle Autism Research Institute léčebné konopí zmírňuje úzkost, panické poruchy, hněv, ničení majetku a sebepoškozování.
 • Dr. Daniele Piomelli a Dr. Olivier Manzoni zjistili, že určité látky v konopí mohou zlepšit problémové chování u dětí trpících autismem nebo syndromem fragilního X.

Dále, vědecký tým pod vedením Dr. Piomelliho objevil, že kannabinoidy nejsou důležité pouze pro regulaci normálního společenského chování, ale mohou být také zapojeny v dysfunkčním chování, které doprovází určité formy autismu. Piomelli popisuje proces následovně:

„Endokannabinoidy nabízí naději normalizace sociálního chování u dětí s autismem posílením společenské aktivity a narušením jejich destruktivního chování.“

Stojí konopná léčba za své rizika ?

Jelikož se vědci se řídí podle důkazů, málo z nich je ochotných doporučit konopí pro léčbu autismu. Oproti léčbě epilepsie, o které existují zmínky až z roku 1843, pro většinu doktorů zkrátka neexistuje dostatečné množství důkazů pro to, aby mohly s klidem předepsat konopí jako lék.

Piomelli varuje, že dávkování může být problematické a většina rodičů nemusí být dobře vybavena takovými vědomostmi, aby mohli posoudit a monitorovat správné dávkování. Činit tak bez vedení kvalifikovaného profesionála může mít vážné následky.

„Farmakologie je celá o dávkování. Malé dávky mohou být prospěšné, zatímco velké mohou uškodit. Jedna věc, kterou lidé musí pochopit, je že i když má endokanabinoidní systém obrannou roli neznamená to, že aktivování tohoto systému nemůže být nebezpečné. Stále zde existuje riziko, že se endokanabinoidní sytém obrátí proti vám. Například, i když je záměrem vylepšení společenského chování, může se dostavit pravý opak.“

„Fakt, že se jedná o rostlinu, věci dále komplikuje. U většiny farmakologických léků se jedná pouze o jedinou aktivní látku, cannabis jich však obsahuje stovky. To může být na jednu stranu dobré a na druhou špatné. Mnozí připisují účinnost konopí takzvanému řetězovému efektu (Entourage effect) neboli synergii mezi látkami. Zatímco synergie může být v celku prospěšná, určení daného procesu a látky, která nám v daném případě pomáhá, je stále velmi problematické."

Stejně jako většina doktorů Piomelli nedoporučuje cannabis pro léčbu autismu, jelikož neexistuje dostatek solidních důkazů. Na rozdíl od epilepsie je výzkum autismu ve velmi raném stádiu. Piomelli však uznává, že v některých případech je použití konopí pochopitelné.

“Určitě bych nesoudil rozhodnutí rodičů, kteří jsou zoufalí a ochotní to zkusit. Říkám pouze buďte velmi, velmi opatrní.“

Ostatní profesionálové v soukromí přiznávají, že pro rodiče, kteří si již vyčerpali všechny možnosti jsou potencionální rizika léčby konopím přijatelná. Podle BernardaRimlanda, zakladatele Autism Society for Autism a bývalého ředitele Autism Research Institute jsou rizika léčebného konopí velmi mírná v porovnání s například Risperdalem nebo s psychotropními léky, které Dr. Rimland považuje za nejméně užitečné a zároveň nejvíce nebezpečné.,

„Ohlasy rodičů a pacientů naznačují, že léčebné konopí funguje většinou tam, kde všechny ostatní léky a terapie selhaly.“

A co Vy, naši čtenáři? Jaký je váš názor na léčbu autismu pomocí konopí? Podělte se s námio vaše názory či zkušenosti v sekci komentářů! 

Zdroje: wikipedia.org  leafly.com miekosblog.com/ cannabisscience.com hightimes.com

Obrázky: ladybud.com offline cleveland.com media-1.lifehack

O čem píšeme

 • Články z kategorie Aktuální témata, Studie CBD, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 12/13/16