Zaštipování a prostřihávání konopí

Zaštipování a prostřihování rostlin konopí je jednou z nejdůležitějších činností, kterou pěstitelé během růstu rostliny provádějí.

Dalo by se říci, že je takřka alfou a omegou pěstitelského procesu. Zaštipování, zastřihávání nebo anglicky topping či fimming, však vyžadují patřičnou zručnost a opatrnost.

Tato procedura zajišťuje rostlinám potřebné prosvětlení a napomáhá jim k lepší distribuci energie.Pokud celou proceduru zvládneme, odměnou jsou krásné a hustě rozvětvené rostliny.

Současně tím můžeme korigovat výškové rozdíly rostlin. Tato činnost je naprosto nezbytná, pěstujete-li indoor odrůdy pod umělým světlem

 

Zaštipování

Proces zaštipování konopí napomáhá k lepšímu růstu rostliny. Jedná se o poměrně náročnou záležitost, pro kterou je třeba mít již nějaké pěstitelské schopnosti a postupovat skutečně opatrně a precizně.

Nezapomeňte, že ačkoliv se jedná o rostlinu, tak také cítí stres. Proto je potřeba, aby vše probíhalo ve správný čas a daným způsobem.

Proč rostliny konopí zaštipovat? 

  •        Podpora dalšího rašení nových výhonků
  •        Možnost záměrně tvarovat nebo zpomalovat růst rostlin

Zastřiháváním můžeme tedy korigovat vzhled výsledné rostliny. Jinými slovy můžeme ovlivnit to, jak je vysoká či nízká nebo jak moc bujné větvení a listoví bude mít.

Některé odrůdy konopí jsou husté a košaté přirozeně, míza tak proudí nepřerušovaně celou rostlinou až k jejímu vrcholu, ke květům plným pryskyřice.

Jiné odrůdy, se však mohou v určité růstové fázi jevit příliš vysoké s tenkým stonkem a s malým počtem větví a listů, pak je ten pravý čas na zaštipování. 

Procedury jako zaštipování a prostřihování zaručují mnohem bohatější a kvalitnější rostliny; zdroj: hortibiz.com
Procedury jako zaštipování a prostřihování zaručují bohatější a kvalitnější rostliny, vpravo pohled shora na mladé výhonky s listy, zdroj: hortibiz.com

Jak správně zaštipovat? 

K efektivnímu zaštipování a dobrým výsledkům se doporučuje využívat k této činnosti určené zastřihovací nůžky, ideálně s krátkou a ostrou čepelí. Jestliže tyto nůžky nevlastníte, využít lze také velmi ostrý nožík či žiletku.

Především je důležité, aby byl nástroj sterilní. Uvědomte si, že se jedná o „otevřenou ránu“ a proces i následné hojení by tak mělo probíhat ve sterilních podmínkách. Řez by měl být rovný a naprosto čistý

Aby bylo zaštipování úspěšné, nejdůležitějším faktorem je správné místo řezu a metoda, kterou zvolíme.

Zaštipování může probíhat ve dvou variantách – topping nebo fiming

Topping

Podíváte-li se pozorně na centrální stonek rostliny, v oblasti, kde se stýkají dvě protilehlé větvičky, uvidíte malý výhonek. Po pečlivém zastřižení tohoto mladého výhonku vám nad místem zaštípnutí tzv. uzlinou, vyraší dvě nové větvičky. Po zastřihnutí se bude rostlina několik dní hojit, místo řezu se poté “zatáhne” a přibližně do 2 týdnů, by se měly objevit nové výhonky.

Fimming

Fimming je v podstatě obdobná technika jako topping, ale s tím rozdílem, že se rostlina nezaštipuje na stonku, ale ve svém nejvyšším bodě. Tato technika je malinko náročnější, a pokud proběhne jak má, v horizontu sedmi dnů začnou v tomto bodě rostliny vyrůstat nové vrcholky.

U některých listů dojde díky zásahu k deformaci, to ale k této metodě patří a není třeba se toho obávat.

Zkratka FIM vznikla ze slov „Fu*k I missed.“, která odkazuje na to, že se někdo rozhodl zaštípnout rostlinu pomocí metody topping, ale netrefil se do správného místa.

Co je defoliace?

Jde o odstřihování listů na konkrétních místech, u kterých chceme, aby na ně dopadalo více světla. Tento proces je pro rostlinu velice stresující a při špatném provedení ji může úplně ohrozit. Pokud se do této techniky chcete pouštět, je nutné, abyste byli opravdu zkušeným pěstitelem. Neexistuje jeden daný postup, protože každá rostlina jiná. Někdy je potřeba odstranit listy v horních patrech, někdy níže. Výsledkem je pak úrodnější rostlina.

Zaštipování a kvetení

Při pěstování outdoor odrůd se růst rostlin řídí podle délky slunečního svitu. Na podzim, kdy se dny, potažmo světlo zkracují, dostává rostlina signál k ukončení růstové fáze a začíná nakvétat. Indoor a outdoor rostliny se ve svém nakvétání liší.

Zaštipování má přímý vliv na začátek fáze kvetení.

Platí pravidlo, že rostliny staré cca 3 týdny, by měly mít alespoň 2 sady větví, či 4 páry listů a samozřejmě vrcholek. Toto je asi nejvhodnější a nejbezpečnější chvíle k začátku zaštipování. 

TIP: Uštípnutý mladý výhonek, lze nechat zakořenit. Stačí použít kořenový aktivátor, kterým rostlinku ošetříte. Před použitím toho aktivátoru je však třeba stonek výhonku zešikmit, aby byl schopen ve vodě zakořenit. Jakmile se objeví první kořínky, je ideální čas k zasazení. Tímto způsobem lze rostliny konopí velmi jednoduše množit. 

Nestříhejte velké listy

Jeden z velmi rozšířených mýtů týkající se pěstování konopí tvrdí, že vzrostlé a velké větve, potažmo listy, stíní a zabraňují správnému vývoji květů. Někteří pěstitelé tyto největší větve stříhají, činí tak v domnění, že rostlině prospějí a veškerá energie bude soustředěna do palic konopí.

Opak je však pravdou. Jsou to právě listy, jež zajišťují fotosyntézu a produkují potřebné živiny, které se později šíří do celého zbytku rostliny. Odstraněním těchto “zásobáren” chlorofylu, přijde rostlina o potřebné živiny a energii, čímž je značně ohrožená fáze kvetení.

Během fáze kvetení tyto největší listy postupně usychají, jelikož jejich energie se přesouvá do květenství. Listy taktéž samovolně odpadnout, jejich brzké odstraňování tedy není třeba. 

Řízky vznikající při zastřihování či prořezávání, můžete nechat zakoření a vypěstovat si tak zcela nové rostliny; zdroj: healtheuropa.eu

Řízky vznikající při zastřihování či prořezávání, můžete nechat zakoření a vypěstovat si tak zcela nové rostliny; zdroj: healtheuropa.eu

Kdy zaštipovat? 

V článku jste se již mohli dočíst, že první zaštipování je vhodné provádět nejdříve u 3 týdny starých rostlin. U některých odrůd se začíná dokonce až po 5. týdnu. V tuto chvíli, by měly být nasazeny alespoň 2 sady, chcete-li patra, větví

Velmi důležitá je taktéž část dne, kdy se rozhodnete zaštipovat. Nejideálnější dobou jsou brzká rána, kdy je rostlina odpočatá

Zaštipování nebo jakékoliv jiné prostřihávání rostliny, se příliš nedoporučuje v období, kdy se rostlina začíná připravovat k nakvétání. Krajně nevhodné, jsou pak tyto zásahy přímo během fáze kvetení (viz. květová fáze v průvodci pěstováním). Tato metoda je velmi účinný způsob, jak rostlině pomoci k růstu, nicméně nadměrné zaštipování a větší, než potřebné, množství mechanických zásahů, rostlině pouze škodí. 

Rostlina se po zaštípnutí vrcholu hojí, asi 14 dní na to se objevují nové výhonky, zdroj: icmag.com

Rostlina se po zaštípnutí vrcholu hojí, asi 14 dní na to se objevují nové výhonky, zdroj: icmag.com

Výhody zaštipování konopí

  • Jak již víme, díky zaštipování získáváme bohatší a mnohem úrodnější rostliny. Hlavní výhodou, jež zaštipování představuje, je tedy samozřejmě o poznání větší a kvalitnější úroda, jež je plná požadovaných účinných látek. 
  • Zastřihávání je velmi účinných způsob, jak rostlinu povzbudit k dalšímu růstu
  • Tato procedura zaručuje růst většího počtu vrcholů s množstvím květů, též nazývaných jako “palice”, na jedné rostlině. Počet palic závisí na četnosti zaštipování- z každého zastřiženého vrcholku rostliny, vyraší dva nové výhonky větviček, na jejichž konci se utvoří nový vrcholek, tedy palice. 
  • Zastřihávání může sloužit také pro estetické účely. Správným načasováním a pečlivostí zaštipování, docílíte krásně košatých a kompaktních rostlin.

Díky zaštipování lze docílit i takovýchto krásné bohatých rostlin, zdroj: hortibiz.com

Díky zaštipování lze docílit i takovýchto krásné bohatých rostlin, zdroj: hortibiz.com

Prostřihávání a k čemu slouží

Kvalitní prostřihování zajišťuje mnohem lepší prostupnost světla, a to i na ty nejhůře dostupná místa. Rostliny konopí mohou rovněž mnohem lépe dýchat, jelikož se tolik netísní a vzduch kolem nich volně proudí.

Procedura prostřihávání poskytuje poměrně účinnou a snadnou ochranu proti vzniku nejrůznějších plísní. Důvodem je právě dostatek kyslíku a volného prostoru, kde se v takové míře nevytváří vlhkost. 

Během prostřihávání se nejčastěji odstraňují malé slabé větvičky ve spodních částech rostlin. Ty se obvykle nijak nevyvíjejí a rostlinu spíše vysilují, jejich odstřižením zajistíme efektivní využití veškeré energie, jež konopí má.

Obecně platí, že větší prostřihávání by se mělo provádět před zahájením fáze kvetení, tedy před tzv. přepnutím. Při vnitřním pěstování se jedná o zkrácení doby osvětlování. Poté jsou doporučovány už jen méně invazivní zásahy a pouze zběžné prostřihávání spodních větviček. Drastické stříhání v době kvetení, by mohlo rostlinu stresovat. 

Nejčastěji se při prořezávání odstraňují spodní větve s malými nebo málo vyvinutými listy, zdroj: santyerbasi.com

Nejčastěji se při prořezávání odstraňují spodní větve s malými nebo málo vyvinutými listy, zdroj: santyerbasi.com

Výhody prořezávání konopí

  • Řízky vznikající při prořezávání, lze nechat zakořenit a vypěstovat tak další rostliny. Vezměte v potaz, že řízky jsou plné energie a nabízejí potenciálně velkou možnost, jak rostliny konopí efektivně rozmnožit.  Pro zakořenění lze využít stejného postupu, jaký byl popsán výše v tomto článku v sekci “jak správně zaštipovat?”.

  • Jak již bylo řečeno výše, prořezávání zajistí dostatečné prosvětlení všech částí rostlin. V důsledku rovnoměrného rozptylu světla a kyslíku, se na vrcholcích rostlin tvoří kvalitní palice podobné struktury i velikosti. 
  • Oproti zaštipování, není prořezávání tak moc časově náročné a nevyžaduje až takovou zručnost. Je však potřeba naprosto stejně jako zaštipování. Postačí vám například ostré sterilní nůžky. Prořezávat lze dle potřeby, a to až do fáze kvetení

Správné pěstování konopí jde ruku v ruce s adekvátní péčí. Jedním z procesů, který je třeba do oné péče zařadit je i zaštipování a prostřihávání rostliny. Pokud dodržíte zásady uvedené v článku, můžete se pak těšit z optimálního růstu vaší rostlinky.

Pokud jste ještě nezačali, můžete to změnit ještě dnes. Podívejte se na naši nabídku semen a vyberte si ty nejvhodnější. Doporučit můžeme semena s vysokým podílem blahodárného kanabinoidu CBD, kterými jsou Wellness CBD, Infinity CBD nebo semena Origin CBG.

Pamatujte, že pěstování konopí je legální pouze v případě, že daný druh obsahuje zákonem povolené množství THC, což je 0,3 %.

Související produkty

  • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/03/12
(Aktualizováno: 08/10/21)